Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B10115 Кинезитерапия в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты биомеханикалық бұзылыстарды түзету және жоғалған функцияларды қалпына келтіру үшін кинезиологиялық жаттығуларды қолдану бойынша мамандарды оқыту, сондай-ақ дене, психикалық, әлеуметтік, тұрмыстық және өндірістік стресстің орнын толтыру және бейімделу механизмдерін оқыту.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B084 Мейіргер ісі
 • ҰБТ-дағы пәндер Химия және Биология
 • Білім беру саласы 6B10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 6B101 Денсаулық сақтау

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ОН-14: халық арасында профилактикалық іс-шаралар жүргізу, Халықпен санитарлық-ағарту жұмыстарын жүргізу
 • ОН-11:пациенттердің денсаулығы мен өмір сапасына әсер ететін психологиялық және әлеуметтік факторларды ескеру, әртүрлі жағдайлар мен аурулар кезінде әртүрлі жастағы пациенттерге психоэмоционалдық қолдау көрсету.
 • ОН-7: өмірге қауіп төндіретін жағдайларда әртүрлі жастағы пациенттерге дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету, сондай-ақ халыққа төтенше жағдайларда, эпидемиялар мен жаппай қырып-жою ошақтарында әртүрлі жастағы пациенттерге алғашқы және шұғыл медициналық көмек көрсету.
 • ОН-1: Кинезитерапевттың кәсіби қызметінің әртүрлі түрлерінде жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық), медициналық-биологиялық және клиникалық ғылымдар саласындағы білімді пайдалану.
 • ОН-12:пациенттердің медициналық құжаттамасының деректерін талдау және мониторингілеу және ұсынылатын медициналық қызметтердің сапасын жақсарту үшін практикалық қызметте ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
 • ОН-6:функциялардың бұзылуына кешенді бағалау жүргізу, даму және деформация аномалияларын, бұлшықет теңгерімсіздік (тонус,күш), асимметрия, физикалық асқынудың клиникалық белгілері, негізгі патологиялық белгілер және ауру синдромдары, жұмыс істеудің халықаралық жіктелуін ескере отырып, оңалту болжамын анықтау үшін зерттеу нәтижелерін түсіндіру.
 • ОН-5: пациентті қарауды, пациенттің функционалдық қабілеттерін бағалауды қызмет етудің халықаралық жіктемесіне сәйкес жүргізу, оңалту әлеуетін айқындау, оңалтудың ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттарын айқындау, кинезитерапия әдістері мен құралдарын тағайындау және таңдау, қозғалыстың техникалық құралдарын іріктеу және әртүрлі жастағы пациентті немесе оның заңды өкілін іс-шараларды өткізу туралы хабардар ету.
 • ОН-9: дене жүйелеріне функционалдық тестілеу жүргізу, оңалтудың техникалық көмекші құралдарын пайдалану, тренажерларда жаттығулар таңдау және жүргізу, пациенттерді емдеу бойынша кинезитерапиялық процедураларды жүзеге асыру.
 • ОН-10: дәрігерлік этика ережелері, құпия ақпаратпен жұмыс істеу бойынша заңдар мен нормативтік құқықтық актілер; дәрігерлік құпияны сақтау.
 • ОН-13: ақпараттық деректер базасында ақпаратты тиімді іздеуді жүзеге асыру, ғылыми деректерге талдау жүргізу және зерттеу және талдау тәсілін көрсету. Пациенттердің денсаулығына байланысты ғылыми зерттеулерге негізделген деректерді бағалау және ассимиляциялау.
 • ОН-4: мультидисциплинарлық команданың жұмысын, оқыту ортасын және медициналық/оңалту көмегін көрсету жүйесін жақсартатын көшбасшылық қасиеттерді көрсету.
 • ОН-3:пациенттермен, әріптестермен, мультидисциплинарлық команда мүшелерімен, пациенттердің туыстарымен, оңалтудың барлық кезеңдерінде пациентке медициналық және әлеуметтік көмек көрсететін персоналмен және/немесе адамдармен, халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарының өкілдеріменқарым-қатынас жасау дағдыларын көрсету,командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, ымыраға келу, өз пікірін ұжымның, мультидисциплинарлық команда мүшелерінің пікірімен келісу дағдылары,жаңа шешімдерді ұсынады
 • ОН-2: үздіксіз жеке және кәсіби өсуді қолдау, өмір бойыөзін-өзі бағалау және оқыту негізінде медициналық қызмет көрсету сапасын үнемі жақсарту үшін қажеттіқасиеттерді көрсету.
 • ОН-8: оңалту қызметтері шеңберінде әр түрлі жастағы пациенттерге кинезитерапиялық көмек көрсету, жеке, арнайы кинезитерапиялық әдістерді қолдану, оңалтудың тиімділігін шкала бойынша бағалау, қажет болған жағдайда оңалту еміне түзету енгізу.
Top