Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04104 Бизнестегі қаржылық инновациялар в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Зерттеуді өзіндік ұйымдастыру, проблеманы қою, сыни талдау дағдыларын меңгеру. Қаржылық модельдерді зерттеу және негізгі инвестициялық көрсеткіштерді есептеу деңгейінде қаржылық және инвестициялық талдау құралдарын меңгеру.
  • Кәсіпорын, сала, аймақ қызметінің және жалпы экономика көрсеткіштерін болжау бағдарламасын әзірлеу және іске асыру, талдау әдістерін, тәсілдерін меңгеру.
  • Микро және макроэкономикалық модельдерге талдау жасау үшін қажетті әртүрлі отандық және шетелдік дерек көздердегі ақпаратты жинау, өңдеу дағдыларын меңгеру.
  • Экономикалық білімді білім беру процесінде, ғылыми пікірталастарда, ғылыми жұмыстарды редакциялауда, рецензиялауда қолдану.
  • Жоғары оқу орындарында экономикалық пәндерді оқытудың заманауи әдістері мен әдіснамаларын қолдану.
  • Қаржы саласында ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемесі мен әдіснамасын меңгеру.
  • Қазіргі заманғы құралдарды қолдана отырып, қаржылық тәуекелдерді талдай алу.
Top