Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04203 Құқық қорғау қызметі в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Қоғамдық құқық тәртібі органдары, сот, прокуратура және құқық қорғау институттары қызметінің негізгі ережелерін талдай отырып, заңдылық пен құқық тәртібі режимін қамтамасыз етудің құқықтық тетіктерін бағалауға қабілетті.
  • Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру кезінде құқықтық және өзге де қажетті ақпаратты іздеу, жинау және талдау үшін қазіргі заманғы технологияларды пайдаланады.
  • Криминалистикалық сәйкестендіру, сот медицинасы және процестік құжаттау негіздерін қолдана отырып, қылмыстық және өзге де құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу дағдыларын жетілдіреді.
  • Зерттеу нәтижелерін жазбаша ұсына отырып, интернет-дереккөздерді қолдана отырып, зерттеу тақырыбы бойынша құқық қолдану және құқық қорғау практикасын,халықаралық тәжірибені талдай отырып, зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді.
  • Дауларды реттеу кезінде жанжалсыз қарым-қатынас дағдыларын, тілдерді, академиялық жазу негіздерін, эмоционалды зияткерлікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті пайдалана отырып, кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді өзара іс-қимыл жасайды.
  • Стандартты емес ойлауды қолдана отырып, мемлекет пен құқықтың дамуының негізгі кезеңдерін, құқық қорғау органдарының құрылымы, функциялары мен принциптерін, құқықтық және мемлекеттік құбылыстардың мәні, сипаты мен өзара әрекеттесуін біле отырып, кәсіби міндеттерді шешеді.
  • Жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарға, тілдік, экономикалық, құқықтық және экологиялық білімге ие бола отырып, өзінің азаматтық және адамгершілік ұстанымын білдіреді.
  • Кәсіби қызметте халықаралық, әкімшілік, қылмыстық, азаматтық, еңбек, қаржы, салық, атқарушылық заңнаманың нормаларын қолданады.
  • Заңды фактілер мен мән-жайларды талдай отырып, нақты өмірлік жағдайларға материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын қолданады.
  • Экономикалық теория, кәсіпкерлік, ойлау дизайны негіздерін, практикаға бағдарланған арнайы курстарды қолдана отырып, өз ісін одан әрі ашу мүмкіндігімен құқық қорғау қызметі саласындағы кәсіби құзыреттілікті одан әрі жетілдіруге қабілетті.
Top