Инновациялық білім беру бағдарламасы

7M10206 Денсаулық сақтау жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Халықтың қорғалмаған категорияларын қорғау үшін әлеуметтік саясатты құрастыруда адвокация теориясы мен тәжірибесін қолдану, ұйымдарда супервизия үрдісін ұйымдастыру, жеке адамдармен, отбасылармен, топтармен және қауымдастықтармен әлеуметтік жұмыстың тәжірибесін бағалай алуға қабілетті Әлеуметтік жұмыс магистрін даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M146 Әлеуметтік жұмыс
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M114 Әлеуметтік жұмыс
 • Отбасымен жұмыс жасау жоспары.
  Несиелер: 5

  Аталмыш пәннің мақсаты магистранттарда отбасымен әлеуметтік жұмыстың алдын алу, ұйымдастыру, интервенция және коммуникация дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың таңдаулы тәжіриебелеріне шолу
  Несиелер: 5

  АҚШ, Еуропа, Ресей, Азия елдеріндегі денсаулық сақтау ұйымдарындағы әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтау саласындағы кейс-менеджмент
  Несиелер: 5

  Жеке тұлғалармен әлеуметтік жұмыстағы жоспарларды құру мен жүзеге асыруға себептесетін кейс менеджменттың әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды талдау және бағалау
  Несиелер: 5

  Халықаралық және аймақтық деңгейлердегі денсаулық сақтау саласындағы бағдарламаларға шолу, талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  "Ғылым тарихы мен философиясы" курсы магистранттарда ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, зерттеу қызметінің аналитикалық қабілеті мен дағдыларын дамытады. Пән ғылыми зерттеудің негізгі стратегияларын және ғылыми білімді қалыптастырудың тарихи негіздерін меңгеруге, ғылым табиғатын философиялық пайымдаудың қазіргі әлемдік дәстүрі ретінде тарих пен ғылым философиясы өзекті мәселелерін ұғыну қабілетін дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикум: Қазақстан Республикасындағы заң өзгерістеріне шолу
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасына және нормативтік-құқықтық актілеріне талдау және шолу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Коммуникациялық дағдылар практикумы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыскерлерлерді кәсіби дайындау барысында коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс тәжірибесіндегі көшбасшылық пен адвокация теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Магистранттарда белгілі бір әлеуметтік топтың мүдделерін қорғау жөнінде құрылымдық өзгерістер енгізу үшін мемлекеттік мекемелерге әсер ету дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зорлық-зомбылық жағдайында өзге секторлармен жұмыс жасау.
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыстаңы пәнаралық келіс. Жеке және отбасылық әлеуметтік жұмыс барысындағы мекемеаралық қатынастар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жобаларды басқару және сараптау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты магистранттарды жоба командасын басқару бойынша білікті шешім қабылдауға мүмкіндік беретін жобалық менеджменттің мәні мен құралдарымен, белгіленген уақытта бюджет шегінде белгілі бір жобаны орындау үшін жабдықтарды, материалдарды, қаржы құралдарын және графиктерді үйлестірумен және Тапсырыс берушіні (тұтынушыны) қанағаттандырумен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыс теориясы мәселелерін жаңа академиялық және ғылыми тәртіп ретінде таныстыру. Әлеуметтік жұмыстың ғылыми мәртебесін негіздеу. Өзінің объектісінің сипаты, пәні, адам және қоғам туралы тиісті ғылымдармен байланысы, ғылыми білімдер иерархиясында орналасуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік сараптаманың технологиясы.
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты әлеуметтік сараптаманың ұйымдастыру модельдерін, әлеуметтік сараптама түрлерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыс саласындағы ҚР заңнамасының өзгерістеріне шолу практикумы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасына, нормативтік-құқықтық актілеріне талдау және шолу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтау саласындағы супервизия.
  Несиелер: 5

  Бұл курс супервизияны, оның түрлерін, қиындықтарын, стандарттарын, сондай-ақ супервизордың рөлін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік жұмыстың институционализациясына шолу жасау
  Несиелер: 5

  XXI ғасырдағы Қазақстан Республикасының әлеуметтік басымдықтарының, Қазақстандағы әлеуметтік саясат және әлеуметтік саясатының, Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының жүзеге асырылуы ретінде қазіргі кезең және оны жүзеге асыру механизмі, халықты әлеуметтік қорғау жүйесі және оны дамытудың негізгі бағыттары, қызмет көрсету саласы және оның болжау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс бойынша маманның тренинг қызметі.
  Несиелер: 6

  Аталмыш пәннің мақсаты магистранттарды өздігінен тренинг өткізу үшін теориялық және тәжірибелік дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үйлерге барудың әмбебап-ілгерінді моделі.
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік патронаж бағдарламалары. Жүкті әйелдер мен 5 жасқа дейінгі балаларды бақылаудың әмбебап және ілгерінді үлгілері. Қызметтердің сапалылығын қамтамасыз етудің стратегиялары мен оқыту үлгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дамудың заманауи кезеңіндегі Қазақстанның әлеуметтік саясатын бағалау мен талдау.
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының жүзеге асыру әдісі ретіндегі мекен-жайлық әлеуметтік көмек. Әлеуметтік саясат саласындағы халықаралық тәжірибелердін салыстырмалы талдауы. Қазақстанның әлеуметтік саясатының жүзеге асырылуын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби мұқтаждықтар үшін aғылшын тiлі
  Несиелер: 6

  Шетелдік әлеуметтік жұмыс, көшбасшылықтың теориясы мен практикасы, әлеуметтік жұмыс басқармасының ерекшеліктері, әлеуметтік жұмыстарды басқарудағы шетелдік тәжірибе, іскерлік қарым-қатынас теориясы мен практикасы, әлеуметтік жобаларды дамыту, ағылшын тіліндегі бағдарламалар, сарапшы болу дағдыларын дамыту (сарапшы болу құзыреті)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазіргі кезеңде ғылымда зерттелетін пәнаралық сипаттағы негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау және кәсіби қызметте нәтижелерді қолдану

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды меңгеру және коммуникативтік қабілеттерге ие болу

 • Код ON3

  Білімді, дағдыларды, іскерлікті көрсету, ғылыми материалды талдау және бағалау, гипотезаларды ұсыну және негіздеу, мақсат қою және қызметті жоспарлау, қажетті ақпаратты жинау және талдау негізінде проблемаларды шешу

 • Код ON4

  Әлеуметтік саладағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына сараптама жүргізу, әлеуметтік жобаларды басқару, зерттеу жобаларына гранттық өтінім жасау дағдыларын меңгеру

 • Код ON5

  Биліктің түрлі деңгейлерінде әлеуметтік саясат пен әлеуметтік жұмысты жүзеге асырудың стратегиялары мен нақты бағдарламаларын әзірлеу дағдыларын көрсету

 • Код ON6

  Жағдаймен жұмыс істеу, интервенция, отбасының қажеттіліктеріне терең баға беру дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  Клиенттерге әлеуметтік қызмет көрсету тәжірибесін сыни бағалауды өткізу

 • Код ON8

  Өмір сапасын арттыру мақсатында әлеуметтік көмек көрсету тиімділігінің индикаторлары мен өлшемдерін әзірлеу дағдыларын көрсету

Top