Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02203 Тарих в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Тарихи мәтінтану
  Несиелер: 5

  Курс тарихшының вербалды мәтіндермен, категориялық аппаратпен және әдіснамалық принциптермен, пәндік өріспен, мәтіндік материалдың когнитивті және әлеуметтік функцияларымен жұмыс ерекшелігін ашып көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми мектептер мен тарихи қауымдастықтар
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты ғылыми қауымдастық түрлерінің бірі ретінде ғылыми мектептердің мәні туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Ғылыми мектептер мен тарихи қоғамдастықтардың қызметімен байланысты ғылымның көптеген бағыттарын дамыту векторларын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеу дизайны
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты зерттеу дизайнын әзірлеу ережелері, зерттеу жобасына жұмыс ерекшелігін ашып көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Отан тарихының іргелі мәселелеріне қазіргі кезеңдегі теориялық - әдістемелік көзқарас
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Отан тарихының іргелі мәселелерін қазіргі кезеңдегі ілімдік-әдістемелік принциптер мен ұстанымдар негізінде зерттеу әдістерімен таныстыру; Қазақстан тарихын дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі ретінде қарау, онымен байланыстыра оқыту қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаңа деректер және Қазақстан тарихын ұғыну
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында Қазақстан тарихын қайта қарау аясында тарихнамалық дереккөздерді сын тұрғысынан талдаудың маңызды кезеңдерін қарастырады. Жақын арада ғылыми айналымға енгізілген Қазақстан тарихы бойынша жазбаша дереккөздердің негізгі жиынтығын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеңестану ғылыми бағыт ретінде.
  Несиелер: 5

  Пән мазмұнында тарих ғылымы дамуының әр түрлі кезеңдеріндегі шетелдік кеңестанушылар зерттеулерінің негізгі тақырыптары, ғылыми және білімдік институттардың эволюциясы мәселелерін қарау көзделген. Шетелдік тарихи ғылымның дамуындағы негізгі кезеңдер, кеңестанушылардың еңбектері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Солтүстік Қазақстандағы депортация тарихы
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында Солтүстік Қазақстан облысының территориясына әртүрлі халықтардың жер аударылуы туралы тарихи жайттарды зерттеуге бағытталған. Сталиннің озбыр саясаты бойынша халықтарды мәжбүрлеп көшіру процесінің себептері мен салдарына құжаттамалық негізде талдау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарихи зерттеулердегі сындық ойлар
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты сыни ойлауды дамытуға бағытталған. Пән мазмұны әдістемелік және ғылыми мәдениетті қалыптастыруға ықпал етеді: ғылыми мәтіндерді икемді қабылдау, отаршылдық, тағы басқа мәселелерді сыни тұрғыдан қарастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеңестік күнделікті өмір тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің Пәннің негізгі бөлімдері кеңестік кезеңіндегі қоғамның күнделікті өмірінің ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Күнделікті өмір құрылымының тұрғын үй, тамақтану, жұмыс және бос уақыт сияқты негізгі элементтері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өркениеттердің салыстырмалы ілімі
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты өркениеттердің салыстырмалы теориясы туралы білімді қалыптастыруға, талдау қабілетін қалыптастыруға, сонымен қатар өркениеттік парадигманың терминологиясын және әдіснамасын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Темір жол көлігінің даму тарихы және әлемдік отаршылдық
  Несиелер: 5

  Пән темір жол құрылысының тарихын зерттеуге бағытталған. Трансконтинентальдық және құрлықаралық магистральдар құрылысының себептеріне және отарланған елдер үшін оның салдарларына талдау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Империялық басқару жүйесінің модернизациясы жағдайындағы қазақ мемлекеттік қызметкерлері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты империялық Ресейдің қазақ шенеуліктерін қалыптастыру саясатын; Қазақстандағы отарлық басқару органдарында қазақ шенеуліктерінің қызметін; қазақ қызметкерлерін даярлауда империялық биліктің саясатын зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тарихнамасындағы Қазақстан тарихы (XIX-XXIғғ.)
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында тарихнамалық мазмұндағы ғылыми- зерттеулік білім мен машықтарды қалыптастырудың біртұтас жүйесін зерттеуді, шетелдік Қазақстан тарихы бойынша тарихнамасының дамуының кезеңдерін ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дүниежүзі тарихы мәселелерін зерттеуде жаңа ілімдік-әдістемелік ұстанымдар.
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты дүниежүзілік тарих мәселелерін зерттеудегі қазіргі теориялық-әдіснамалық тәсілдерді зерттеуге бағытталған. Курстың мазмұны тарихты, тарихи парадигмаларды теориялық тану мүмкіндігін зерттеу және талдауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарихи феноменология
  Несиелер: 5

  Курс тарихи зерттеулердегі феноменологиялық тәсілді және қазіргі тарихи ғылымдағы феноменология орнын зерделеуге және талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстандағы жаңғыру үдерістері
  Несиелер: 6

  Курсты оқытудың негізгі мақсаты Қазақстандағы XIX ғасырдан бүгінгі күнге дейінгі модернизациялық өзгерістердің барлық алуан түрлілігін зерттеуге бағытталған; модернизация факторларын зерттеу; дәстүрлі және модернизацияланған қоғамдардың ерекшеліктерімен танысу негізге алынды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тарихтағы жеке тұлғаның феномені (А.Машанов зерттеулеріндегі Әл Фараби)
  Несиелер: 5

  Пән А. Машановтың зерттеулерінде көрсетілген Әл-Фарабидің тарихи тұлғасы мысалында "адам" конструктісінің талдауына, тарихи уақыт пен кеңістік кезіндегі адам орны туралы түсініктердің жиынтығын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығыс өнерінің даму тарихы
  Несиелер: 6

  Пән Шығыс елдері өнерінің даму тарихын, мәдениеттің ерекшеліктері мен өзіндік ерекшелігін, әлемдік көркем мәдениеттегі орынын зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еуропалық өнер тарихы: Ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейін
  Несиелер: 6

  Курс ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін еуропалық өнер тарихын зерттеуге арналған. Әр түрлі дәуірдің дүниетанымдық концепцияларын зерттеу және көркем-бейнелі ойлаудың тарихи-өзгермелі формаларын түсіну магистранттарда өнер туралы тұтас түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі тарих ғылымындағы пәнаралық ұстанымдар
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты ғылыми-зерттеу міндеттерді шешу барысында пәнаралық өзара байланыс жасау қабілеті сияқты кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі тарих ғылымындағы пәнаралық ұстанымдар
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты ғылыми-зерттеу міндеттерді шешу барысында пәнаралық өзара байланыс жасау қабілеті сияқты кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан және сыртқы әлем: геосаяси перспективалар
  Несиелер: 6

  Бұл пән халықаралық саяси өрісте Қазақстан үшін саяси перспективаларды болжауды, аналитикалық дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және методологиялық мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игерген

 • Код ON3

  зерттеу жұмысының, ғылыми мәтінді құрылымдаудың дағдыларын меңгерген, өз көзқарасын қисынды және дәлелді түрде баяндай алады.

 • Код ON4

  ғылыми мәтінді жалпылау, сыни талдау және интерпретациялауға қабілетті; - тарихи үдерістердің бірлігі мен алуан түрлілігін түсіндіретін тарихи құжаттарды, ғылыми тұжырымдамаларды сыни талдау дағдыларын меңгерген; мәселеге күмансыз сипатта қарауға, пайымдауға қабілетті.

 • Код ON5

  әр түрлі зерттеу әдістерін қолдана алады, отандық және дүниежүзілік тарих мәселелері бойынша зерттеу мәселелерін шешу әдістері мен тәсілдерін меңгерген; - тарихи зерттеудің заманауи методологиялық принциптері мен методологиялық тәсілдерін меңгерген; - Отандық тарих ғылымының өзекті мәселелерін анықтай алады; - әртүрлі тарихи теорияларды талдай алады.

 • Код ON6

  ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуде пәнаралық тәсілді қолдануға қабілетті; -нақты-тарихи мәселелерді талдау және әзірлеу кезінде жалпы ғылыми принциптер мен таным әдістерін қолдану дағдыларын меңгерген.

 • Код ON7

  әлемдік тарих ғылымындағы қазіргі заман ағымдары туралы теориялық білімді меңгерген; зерттеуді ғылыми-тарихи зерттеулердің жаңа бағыттары арнасында бейімдей алады; - зерттеу жұмысында әдіснамалық жаңалықтарды қолдана алады.

 • Код ON8

  өркениеттер теориясын және оның өзекті мәселелерін талдай алады; - өркениеттік парадигманы зерттеудің терминологиясы мен әдіснамасын меңгерген.

 • Код ON9

  тарихи фактілерді, оқиғаларды түсіну және әртүрлі тарихи және тарихнамалық деректерді ғылыми талдау, сынау дағдыларын меңгерген; - Қазақстандық және әлемдік тарих ғылымының тарихнамасын талдай алады және оны өз зерттеулеріне қолдануға қабілетті; шетелдегі Қазақстан туралы зерттеулер жайлы теориялық білімі бар.

 • Код ON10

  қалыптасқан көпұлтты Қазақстан қоғамы жағдайында толеранттылық қажеттілігін түсінеді;

 • Код ON11

  мемлекеттің саяси және қоғамдық дамуындағы тұлғаның негізгі рөлін анықтауға қабілетті.

Top