Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M09101 Ветеринарлық медицина в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Нақты дамушы әлемде кәсіптік ұтқырлыққа кепілдік беретін іргелі білімі бар ғылым ұйымдары үшін ветеринариялық медицина бойынша жоғары кәсіби, бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық және әкімшілік-басқару мамандарын даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M138 Ветеринария
 • Білім беру саласы 7M09 Ветеринария
 • Дайындық бағыты 7M091 Ветеринария
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперимент теориясы мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу магистранттарға ветеринариялық ғылымдар саласында ғылыми эксперименттерді жүргізудің теориясы мен әдістері бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды береді. Жануарлардың жұқпалы және инвазиялық патологиялары саласында эксперимент қою теориясы мен әдістемесі туралы түсінікке ие болу. Ғылыми зертте-улерді әдістемелік түрде дұрыс жүргізу, зертханалық-клиникалық зерттеу үшін биологиялық материалды алу, тіркеу және жіб��ру техникасын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ветеринариялық медицинаның қазіргі заманғы мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасының ветеринарлық медицинасының, шетел ветеринариясының қазіргі жағдайын және оның даму перспективаларын, қазіргі кезеңдегі ветеринарлық қызметтің міндеттерін, Қазақстан Республикасының ветеринарлық медицина және экология саласындағы нормативтік және заңнамалық құжаттарын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пән ғылым феноменінде арнайы философи-ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-негіздері мен теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы туралы, мамандық және әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық заңдылықтарды және білім беру процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-денттердің белгілі бір қызмет түрі мен қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық малдардың биотехнологиялық көбеюі
  Несиелер: 5

  Пән жануарларды өсірудің заманауи әдістері, мал шаруашылығын өсіруде қолданылатын жаңа технологиялар туралы білім береді. Жасанды ұрықтандыру әдісі гендік қорды жақсарту мен сақтаудың негізі ретінде. Жүктілікті ерте диагностикалаудың экспресс әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскерлік риторика
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика, коммуникативтік ынтымақтастық қағидала-ры, сөйлеудің құрылымы туралы заңдарды енгізеді. Магистранттар ғылыми және іскери қарым-қатынаста түрлі жанрдағы мәтіндерді дайындау үшін ақпаратты жүйелеуге және синтездеуге үйренеді; Ғылыми және іскери қарым-қатынаста логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және өз көзқарастарын нақты білдіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәжирібиелік ветеринарлық иммунология
  Несиелер: 5

  Пән патогенді микробтардың, олардың токсиндерінің және басқа да бөгде биологиялық заттардың әсеріне ағзаның сезімталдығын, иммунитет түрлерін, ағзаны қорғаудың спе-цификалық емес факторлары (антигендер, иммуноглобулиндер, иммунологиялық жады, иммунологиялық төзімділік, ГЧЗТ, ГЧНТ, гуморальды және жасушалық иммунитеттер, иммунитет реакцияларын тәжір��белік қолдану, жұқпалы аурулардың спецификалық иммунопрофилактикасы және иммунотерапия, биопрепараттар, олардың сипаттамасы мен жіктелуі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттар үшін шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу мүмкіндігіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі орталарда қолдану үшін қосымшаларды жобалауды үйренеді, интернеттегі технологияларды дамытудың интернет-технологиялары, қызметтері және перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эпизоотология процесі және оның қозғалмалы күші
  Несиелер: 5

  Пән эпизоотологиялық үрдістің мәнін және оның қозғаушы күшін зерттеуге бағытталған. Жаппай Серологиялық зерттеулер. Гематологиялық және серологиялық зерттеулер үшін жануарлардан жаппай қан алуды жүргізу тәртібі. Жануарлардың әртүрлі түрлерінен қан алу әдістемесі, сарысуды дайындау және консервілеу. Өндіріске серологиялық реакциялардың ендігі. Эпизоотиялық мониторинг және эпизоотиялық зерттеу негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға, іскерлік қазақ тілінің грам-матикасын, іскерлік қарым-қатынасқа байла-нысты лексикалық минимумдарды оқытуға бағытталған. Магистранттар жұмыс уақыты, жұмыс күнін қазақ тілінде жоспарлау туралы баяндамалар жасауды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Иттер мен мысықтар ауруларының терапевтік аспектілері
  Несиелер: 5

  Пән қарқынды терапияны зерттеуге бағыт-талған. Наркоз. Наркозды жүргізу кезіндегі асқынулар. Тістеу, суға түсу, қан кету, естен тану тырысулар, шок, бөгде дене, жарақаттар. Шок кезіндегі шұғыл көмек. Мысықтар мен иттермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Шокқа қарсы терапия. Жылу соққысы, жіті улану кезіндегі шұғыл көмек. Зардап шеккен жануарларды тасымалдау. Гидротерапия. Симптоматикалық терапия. Первая помощь при укусах, ақпар таратты, жараланған. Жүрек, тыныс алу түт��гінің алдыңғы бөлігінің тамырлары, өкпе, қан, ас қорыту жүйесі, зәр жүйесі, жүйке жүйесі, зат алмасу, уыттану аурулары. Хирургиялық аурулар мен акушерлік-гинекологиялық аурулардың терапиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жануарлардың аса кауіпті инфекциялық және экзотикалық аурулары
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығын жүргізу сипатына, елдің географиялық және климаттық жағдайларына байланысты жануарлардың жұқпалы ауруларының алдын алу бойынша ҚР ветеринарлық қызметінің ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. ХЭБ, ЕО және ХЭБ өңірлік комиссиясы шеңберінде жануарлардың жұқпалы ауруларының алдын алу саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Әлемдегі зоосанитарлық жағдай туралы ақпараттық жүйе. Транспаренттілік принциптері және ауруларды декларациялау рәсімі. ХЭБ ауруларының тізімі, ауруларды тізімге енгізу критерийлері. Елдегі, шектес мемлекеттердегі және әлемдегі эпизоотиялық жағдай. Елде және шектес мемлекеттерде жүр��ізілетін жануарлардың жұқпалы ауруларының алдын алу жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалау әдістері. Жануарлардың жұқпалы ауруларының зоонотикалық потенциалын және эмергенттілігін бағалау әдістері. ХЭБ және басқа да Халықаралық ұйымдарға ұсыну үшін жануарлардың жұқпалы аурулары бойынша анықтамалар мен есептерді құрастыру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ішкі жұқпалы емес аурулардын алдын алу
  Несиелер: 5

  Анықтау, алынған мәліметтерді жалпылау және дұрыс түсіндіру, этиологиясы, патогенезі, симптоматикасы, ағымы, диагностикасы және дифференциалды диагностикасы, емі, ішкі ағзалардың аурулары кезіндегі алдын алу шараларын әзірлеу бойынша теориялық және практикалық білім. Дәрігерлік ойлауды дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән педагогикалық шеберлік негіздерін және оның тәрбие теориясы мен тәжірибесіндегі маңызын қарастырады. Педагогикалық шеберліктің компоненттері. Педагогикалық қарым-қатынас шеберлігі. Оқу-тәрбие үрдісін басқарудағы педагогтың шеберлігі. Магистранттар педагогикалық шеберлікті қалыптастыру үшін қажетті білімді меңгереді, педагогикалық шындық құбылыстарын талдап, оны рефлексирлеуді үйренеді, педагогикалық жағдайларды нәтижелі шешу тәсілдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конструктивтік қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән: тұлғааралық қарым-қатынас, адам коммуникациясының ерекшеліктері, коммуникативті құзыреттілік, адамдармен қарым-қатынас барысында бір-бірін тану және түсіну, қарым-қатынас процесіндегі өзара іс-қимыл, әлеуметтік-психологиялық жанжалдың сипаттамасы мәселелерін зерттеуге бағытталған. Магистранттар конструктивті (тиімді) қарым-қатынас тәсілдері мен тәсілдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қолданбалы диагностика
  Несиелер: 5

  Пән клиникалық диагноздың әдіснамасын зерттеуге бағытталған. Ғылым ретінде диагностика бөлімдерінің мәні. Диагноздардың жіктелуі. Синдроматика негіздері. Аурудың белгілері. Ауру синдромдары. Диагноз туралы түсінік. Аурудың болжамы. Ауру тарихы. Зерттеудің жалпы және арнайы әдістері. Жүрек және қан тамырлары ауруларының диагностикасы. Тыныс алу, ас қорыту, жүйке, зәр жүйесі ауруларының диагностикасы. Қан ауруларының диагностикасы, зат алмасуының бұзылуы. Құстар, терісі бағалы аңдар мен төлдердің ауруларын диагностикалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Паразитологияның қазiргi мәселелерi
  Несиелер: 5

  Инвазияның дифференциалды патоморфологиялық диагностикасы. Биологияның қазіргі жетістіктері негізінде жануарлардың инвазиялық ауруларының диагностикасы және алдын алу. Паразиттік аурулардан болатын экономикалық залал. Паразиттік аурулардың биологиялық негіздері туралы түсінік. Ұғымның анықтамасы-инвазиялар мен инвазиялық аурулардың биологиялық ерекшеліктері. Дамудың биологиялық циклы-инвазиялық аурулардың э��изоотологиялық тізбегінің буыны ретінде. Паразиттік ауруларды диагностикалаудың биологиялық негіздері. Паразиттік аурулардың алдын алудың биологиялық негіздері. Паразиттердің даму циклына байланысты паразитоздардың алдын алу және емдеу принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Паразиттiк ауруларды барлау және болжау
  Несиелер: 4

  Пән тұяқты жануарлардың гельминтоздарының экологиялық мониторингін зерттейді. Таралуы, экология, маусымдық динамика, зертханалық зерттеулер. Аралық шаруашылық популяциясының саны. Паразитизм түрлері. Экологиялық паразитология. Биоиндикация. Су экожүйелерінің жағдайы. А / ш жануарларының паразитоценоздың биоэкологиялық негізгі шырындарының таралуы. Табиғи-ошақтық аурулардың экологиялық мониторингі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі кездегі ветеринарлық акушерлік және гинекологиядағы зерттеулері
  Несиелер: 5

  Пән гормоналды зерттеу әдістерін зерттеуге бағытталған. Аналық без гормондарын биохимиялық зерттеу. Эндометрия қырын гистологиялық зерттеу. Цервикальды шырышты зерттеу. Базальды температураны өлшеу. 17-кетостероидтардың экскрециясын зерттеу. Репродуктивті ағзалардың жағдайын бақы-лаудың зертханалық әдістері: бак��ериоскопи-ялық әдіс, бактериологиялық зерттеу, цито-логиялық зерттеу. Цитогенетикалық зерттеу. Вирусологиялық зерттеу әдістері. Ветеринар-лық Акушерлік және гинекологиядағы Уль-традыбыстық диагностика. Ұрықтың қан ағымын допплерометриялық зерттеу. Фе-тальды әдістер. Ұрықтың хирургиясы. Амниоцентез, хорион ворсин биопсиясы және/немесе плацетецентез. Кордоцентез-эхографияның бақылауымен кіндік пункциясы. Гидроперикард пункциясы. Транвагинальды амниоцентез. Ветеринария мен мал шаруашылығындағы радиоизотоптық зерттеу әдістері. Қосымша зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гистология және патогистотехника
  Несиелер: 5

  Пән негізгі ұғымдар мен терминдерді зерттеуге бағытталған. Гистологиялық құрылымдардың типтері. Ағзалардың жалпы морфофункционалды сипаттамасы. Гистологиялық зерттеудің негізгі әдістері. Гистотехника. Патматериалдарды өңдеу және оны гисто-препараттарды дайындауға дайындау әдісте-месі. Гистохимиялық зерттеулер. Иммундық жүйенің гистологиясы. Тірек-трофикалық жүйенің гистологиясы. Нерв жүйесінің гистологиясы. Жүрек-қантамыр жүйесі органдарының гистологиясы. Тыныс алу органда-рының гистологиясы. Жыныстық жүйенің гистологиясы. Зәр ағзалары жүйесінің морфофункционалды сипаттамасы. Жыныс мүшелері жүйесінің морфофункционалды сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Патологиялық хирургиядағы иммундық түзету
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - иммунды жетіспеушіліктің пайда болуына себеп болатын хирургиялық патологияларды зерттеуге бағытталған. Иммунитет тапшылығы жағдайында хирургиялық аурулардың патогенезі. Иммунитеттердің түрлерін анықтаудың зертханалық әдістері. Түрлі иммунды жетіспеушіліктерді иммундық түзету. Мониторинг және иммуноактивтік иммунитет тапшылы��ы жағдайы. Заманауи иммуномо��уляторларды қолдану және оңалтуды сипаттау және негіздеу. Жедел хирургиялық патологияның иммунитетті түзету. Созылмалы хирургиялық патологияны иммундық түзету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық малдарының ауруының дифференциалдық диагностикасы
  Несиелер: 5

  Пән жіті жұқпалы ауруларды зерттеуге бағытталған. Өкпеде өзгерістер тудыратын жұқпалы аурулар. Аборт құбылыстарымен өтетін созылмалы аурулар. Жіті ағатын жұқпалы аурулар. Ас қорыту және тыныс алу мүшелерінің бұзылуымен бұзаудың жұқпалы аурулары. Қалыпты қан түзудің бұзылуымен сипатталатын жұқпалы аурулар. Жануарлар-дың әртүрлі түрлерінің жұқпалы ауруларын саралау. Қызбамен, асқазан-ішек жолдары-ның бұзылуымен және эритомамен сипатта-латын жұқпалы аурулар. Жүйке жүйесінің қозуымен және салданумен жүретін жұқпалы аурулар. Қызбамен, анемиямен немесе сарғаюмен қоса жүретін аурулар). Терінің, шырышты қабықтың, лимфа түйіндерінің зақымдалуымен өтетін созылмалы аурулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық малдарырың тұқым әкелу қабілетіне диагностика жасау
  Несиелер: 5

  Пән а/ш жануарларының аналықтарындағы жыныс циклдерінің пайда болу ерекшелік-терін зерттеуге бағытталған. Жыныс циклінің пайда болу мерзімдерінің диагностикасы. А/ш жануарларының еркектері мен ұрғашы-ларының репродуктивті қызметін реттеу. Сиырлар мен қашарларды ұрықтандыру тиімділігінің диагностикасы. 100 сиырға бұзау��ың шығу, ұрықтану, сервистік кезеңді есептеу әдістемесі. Негізгі ұғымдармен та-нысу: қызмет көрсету – кезең, тұқымаралық кезең, өсімталдық, ұрықтандыру, мал басы-ның шығуы. Ұрықтандыруды бағалау. Ауыл шаруашылық жануарларының аналықтары-ның жүктілігін диагностикалау әдістері. Ұлт-тардың диагностикасы. Ректальді пальпация, прогестеронды талдау, ИФТ, УДЗ-сканерлеу, ФРБ. Көп ұрықты жүктілікті диагностикалау. Эструсты реттеу тәсілдері. Еркектің ұдайы өндіруге жарамдылығын бағалау. Бұқаның ұрықтандырушы қабілетін бағалау. Шәуетті зертханалық зерттеу әдістері. Ауыл шару-ашылығы жануарларының бедеулігінің алдын алу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу. Шаруашылықта іс-шаралар жоспарын құру. Бедеуліктің гормондық алдын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шұғыл хирургия
  Несиелер: 5

  Пән политравма диагностикасын және жану-арларды шұғыл операция жасауға дайындау ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Шұғыл хирургия кезіндегі Анестезия. Жіті жарақаттар кезіндегі Реанимация. Шұғыл анестезия кезіндегі операциялар. Геморрагиялық және травматикалық шок кезіндегі қарқынды терапия. Жіті жарақаттар кезіндегі органдар мен жүйелердің метаболикалық процестерінің Негізгі бұзылулары. Операциядан кейінгі қалпына келтіру принциптері және метаболизмді бағытталған түзету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ана және шет тілінде ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру

 • Код ON2

  Ғылыми танымның әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысы болу

 • Код ON3

  Заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану

 • Код ON4

  Жануарлар ағзасындағы морфофункционалды, физиологиялық жай-күйлерді және патологиялық процестерді бағалауға

 • Код ON5

  Өзінің ғылыми қызметінің нәтижелерін жинау, талдау және жүйелеу

 • Код ON6

  Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға әзірлігі

 • Код ON7

  Жануарлар ауруларының дамуында табиғи және әлеуметтік-шаруашылық факторларды бағалау әдістерін қолдану, оларды түзету, инфекциялық, паразиттік және инфекциялық емес патологиялардың алдын алу бойынша профилактикалық іс-шараларды жүзеге асыру, дені сау мал басын қалыптастыру бойынша жалпы сауықтыру іс-шараларын жүзеге асыру, ұстау және азықтандыру бойынша ұсыныстар беру

 • Код ON8

  Сау және ауру жануарларды диспансерлік бақылау тиімділігін бағалау

Top