Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02112 Дәстүрлі-музыкалық білім беру в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композицияларда және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда ойнайтын ансамбльдің құзыреттілігін қалыптастыру, теориялық білім мен мәдени-ағартушылық қызметтің практикалық дағдыларын интеграциялау туралы тарихи білім беруді жүйелеу және кеңейту.

  Селективті тәртіп
 • Оркестрлік ансамбль

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композицияларда және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда ойнайтын ансамбльдің құзыреттілігін қалыптастыру, теориялық білім мен мәдени-ағартушылық қызметтің практикалық дағдыларын интеграциялау туралы тарихи білім беруді жүйелеу және кеңейту.

  Селективті тәртіп
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру. Пәннің міндеттері: сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әр түрлі көріністері туралы кешенді білім беру; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамыту; сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша біліммен, іскерлікпен және дағдылармен қаруландыру; сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет – тәуекелге бел буып жасалынатын экономикалық әрекет, тауарларды өндіру және сатудан, іс-шарадан,көрсетілген қызметтерден, істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес қызмет. Осы мақсатта өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігі, материалдық емес активтер, сондай-ақ кәсіпкердің жеке еңбегі немесе сыртта�� тартылған еңбек күші пайдаланылады. Кәсіпкердің жұмсаған ақшасы өтелетеніне, өндірілген тауар пайдамен сатылатындығына кепілдік болмайды. Осыған байланысты меншікті жартылай немесе толықтай жоғалту қауіпі бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Кіріспе. Дінтану пәне мен құрымылымы. Дін ұғымы. Діннің белгілері. Ұлттық діндер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сольфеджио
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Есту қабілеттерді дамыту, ырғақ сезімді ноталық топтарды біріктіру арқылы нығайту, беттен ноталарды еркін түрде оқу. Курс міндеттері: Студенттердің гармониялық, ладтық, полифониялық есту қабілеттерін әр түрлі стильдік материалда дамыту, ырғақтық сезімді ұлғайту. Курс мазмұны: Музыкалық дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары төмендігін, метрикалы��,құрылыстық естілу дәрежесін, музыканы жадына тоқу қабілетін дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оркестрлік клас
  Несиелер: 3

  Оркестрдегі музыкалық және орындаушылық қызметке дайындау, оркестрдегі жаттығу процесі және концерттік орындау дағдылары; оркестр сыныбында аспапты еркін меңгеру, парақтан оқу кәсіби дағдыларын дамыту, динамикалық, штрихтік, артикуляциялық жаттығулар жасау. Әртүрлі жанрлар мен стильдердегі репертуарларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру саласындағы негізгі түсініктер. Объектілерді қорғау және тұрақты жұмыс істеуі. ТЖ салдарын жою бойынша іс-қимылдар. Ұйымдастыру- жер сілкінісі кезіндегі практикалық қауіпсіздік шаралары. Өндірістік объектілердегі дүлей апаттар, өрт, авариялар мен жарылыстар кезінде халықты қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  Қазақ ағартуының ерекшеліктері, қазақ тілінің тарихи эволюциясы қарастырылады. Қазақ әдебиетінің тарихы, қазіргі қоғамдағы қазақ тілінің рөлі мен маңызы, дәстүрлі қоғамдағы салт-дәстүрдің рөлі мен маңызы, қазақ халқы тарихының түйінді кезеңдеріндегі мәдениеттің көркемдік даму қарқыны, Қазақстанның дәстүрлі музыкалық мәде��иеті, қазақ халқының сәндік-қо��данбалы өнері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыка теориясы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты мен міндеттері: студенттерге музыкалық білдірудің негізгі құралдарын түсінуге қажетті білім мен дағдылар жүйесін беру. Курстың мазмұны - сөйлеудің негізгі құралдарын - музыкалық дыбыстарды, аралықтарды, ритмді және басқа оқшауланған және өзара әрекеттесуді зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  кәсіпкерлік, кəсіпкерлік қызметі - шаруашылық қызметтің тəуекелі, орамдағы қаптамалар, тауарларды шығару жəне тазалау, қызмет көрсету, көрсетілетін қызметтердің көлемі, пайда алуға бағытталған дербес қызмет жүйесінің аяқталған жұмысы. Бұл мақсаттарда олардың мүліктерінің жауапкершілігі шектеулі, материалдық емес активтер, сондай-ақ еңбек күшіне тартылған еңбек немесе жеке кәсіпкер кепілдігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ансамбль
  Несиелер: 2

  Музыкалық шығарманың мазмұнын ашу жолдары. Шығарманы талдау, күйлердің шығу тарихы. Шығармадағы аппликатуралық динамикалық ерекшеліктерін түсіне білу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты дамуы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтарын қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: Биосфераның құрылысын, химиялық құрамын, құрылымы мен динамикасын, тұрақты даму принциптерін біледі. Экология саласындағы қазіргі заманғы мәселелерді талдайды. Экология мен экономикалық дамудың, организмдердің тіршілік ортасымен өзара байланысын белгілейді. Адам қызметінің қоршаған ортаға ан��ропогендік әсерінің салдарын бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композицияларда және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда ойнайтын ансамбльдің құзыреттілігін қалыптастыру, теориялық білім мен мәдени-ағартушылық қызметтің практикалық дағдыларын интеграциялау туралы тарихи білім беруді жүйелеу және кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны әлеуметтік-гуманитарлық мамандықтарда оқитын студенттер арасында тиімді құқықтық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Курстың мақсаты: - отандық құқықтық санада қалыптасқан және қазіргі Ресей заңдарында тұжырымдалған (бекітілген) негізгі құқықтық санаттар мен ұғымдарды, сондай-ақ құқықтың маңызды қағидаттары мен нормаларын игеру; - негізгі құқықтық көздерді білу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сольфеджио
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Есту қабілеттерді дамыту, ырғақ сезімді ноталық топтарды біріктіру арқылы нығайту, беттен ноталарды еркін түрде оқу. Курс міндеттері: Студенттердің гармониялық, ладтық, полифониялық есту қабілеттерін әр түрлі стильдік материалда дамыту, ырғақтық сезімді ұлғайту. Курс мазмұны: Музыкалық дыбыстарды есту, дыбыстардың жоғары төмендігін, метрик��лық,құрылыстық естілу дәрежесін, музыканы жадына тоқу қабілет��н дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ансамбль
  Несиелер: 2

  Курс мақсаты: ансамбльдік ойнау тәсілін игеріп, дамыту. Курс міндеттері: : Ансамбльде ойнау ерекшеліктерін қалыптастыру. Репертуарды толықтыру мақсатында іздену жұмыстарымен айналысу. Концерттік бағдарламамен жұмыс. Орындалатын шығармалардағы орындаушылық әдіс-амалдарды меңгеру. Шығарманың көркемдік ой-өрісін аша білу. Курс мақсаты:музыкалық қабілеттерді жүйелі түрде дамыту,кәсіби шеберлікті жетілдіру,ноталық сауаттылықты егеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Аспаптың түрлері бойынша мамандығын оқыту (домбыра, фортепьяно, үрмелі аспаптар). Аспапта ойнау кәсіби дағдылар мен қабілеттерін дамыту, өз бетімен орындау, парақтан оқу, дыбыс жүргізу. Ноталық мәтіндерді, аппликатура, штрих, динамикалық ерекшеліктермен жұмыстану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композицияларда және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда ойнайтын ансамбльдің құзыреттілігін қалыптастыру, теориялық білім мен мәдени-ағартушылық қызметтің практикалық дағдыларын интеграциялау туралы тарихи білім беруді жүйелеу және кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тілдік құзыреттіліктің Еуропалық шкаласы бойынша 2.1 деңгейіне дейін дамыту. Міндеттер: - рецептивті және өнімді құзыреттілікті қалыптастыру; - коммуникативтік, ақпараттық, мәдениетаралық және оқу-танымдық құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ету; - әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыру. - курс аяқталғаннан кейін ағылшын тілінде өзіндік жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру; - өмі�� бойы ағылшын тілін үздіксіз оқытуға тұрақты ынталандыруды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Сөйлеу қызметінің барлық түрлерінің кешенді дамуына және күндізгі оқу бөлімінің бакалавр-студенттерінің жалпы және кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етеді. Ағылшын тілінде сөйлеудің әртүрлі түрлерін дамытады: оқу, сөйлеу, тыңдау, жазу, ауызша және жазбаша аударма. Студенттердің оқытылатын тілдің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрылымы туралы білімдерін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фортепиано негіздері
  Несиелер: 1

  Фортепианода ойнаудың алғашқы негізін алу (парақтарын оқып үйрену, естіп ойнау, аккомпанементті орындау және таңдау), түрлі стильдер мен жанрлар шығармаларын көркемдік-техникалық орындау дағдылары, ансамбльде ойнау дағдылары, әр түрлі дыбыс шығару тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этносольфеджио
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Қазақстан аймақтарының дәстүрлі мектептерінің аспаптық, әншілік және жыршылық негіздерін есту қабілеттерін нығайту. Курс міндеттері: Ұсынылған курс студенттердің қазақ музыкасының орындаушылығы мен күй үйретудің ең озық үлгілерін теориялық жəне практикалық тəжірибелерді кешенді түрде қолдану, бұл орайда, домбыра музыкасын, оның жанрлық-стильдік ерекшелігін есту-көру əсерін меңгеруді енгіз�� негіздеріне сүйене отырып, домбырашылардың музыкалық есту қабілетін тəрбиелеу жəне дамыту . Курс мазмұны: Қазақ музыкасының алуан түрлі стильдік, жанрлық, көркем-құрылымдық ерекшеліктерін ажырата білу, түрлі тарихи кезеңдерге жататын туындылардың авторын анықтай алу; жəй ж������не күрделі қағысты техникамен жəне ырғақпен, домбыра музыкасының əртүрлі стильдеріндегі, əртүрлі фактура мен құрылымына қатысты – регистрлік аймақтық бөлігі дамыған үзіндіге күйлерді талдап қана қоймай нотаға түсіре алу және де күйдің кез-келген бөлімін бір-екі тыңд��п алып, аспапта дəл сондай етіп ойнап беру;берілген тақырыпқа, ырғақ пен қағысқа, белгілі формадағы домбыра музыкасының дəстүрлі жанрына жəне əртүрлі күйші стильдерінде импровизация жасау. Ақырғы нəтижесінде бүкіл стильдерді меңгеріп шығармашылыққа бет бұрып күй өнеріне өз үлес қо��а алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фортепиано
  Несиелер: 1

  Кәсіби мәдениет фортепиано ойындары арқылы қалыптастыру; пианизмді дамыту; ансамбілде концертмейстер дағдыларын игеру; парақтан оқу, рояльда партитураларды ойнау білуі; қоғамдағы музыкалық және мәдени миссияны жүзеге асыру үшін концерттік-тәрбиелік және психологиялық дайындығын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Полифониялық сольфеджио
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Полифония түрлеріне қызығушылықты қалыптастыру. Әуенді полифония түрлерін дамыту дағдыларына баулу. Пәнді оқуда негізгі пән ретінде өткен заман мен қазіргі заман классиктерінің шығармашылығынан, оның озық үлгілерін келтірген жөн. Көпдауыстылық ерекшеліктері жөнінде студенттердің түсінігін қалыптастыру Мазмұны: Бір дауысты құрылым. Қатаң стильдегі екі дауыстылық. Интервалды жіктеу (классификациялау). Екі дауыстылықтағы күрделі контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункттің кең қолданылатын түрлері. Көлденең-қозғалмалы контрапункт. Имитациялық (еліктеушілік) полифония. Имитациядағы тік қозғалмалы контрапункт. Үш дауысты құры����ым. Полифониялық формалар. Көмекші дауыстық (подголстық) полифония. Еркін жазу стилі. Фуга.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гармония
  Несиелер: 3

  Мақсаты: музыка сабағынан беретін жан-жақты білімі бар ұстаздар даярлауда гармония пәні өз үлесін қосады. Қандай да бір көркем ойды білдіруде қолданылатын гармониялық тілін үйрету. Гармонияның негізгі зандылықтарын, мәнерлі мүмкіндіктерін, болашақ музыка мұғалімдерін тәрбиелеу, оларды әрқырлы тәжирбелік қайраткерлікке дайындау Курстың міндеті: Студент��ердің музыкалық және жалпы мәдениеттік ой-өрісін кеңейтіп дам��ту. Музыка өнерінің көркемдік әсемдігін айыра білу және қабылдаудағы сезімталдықты дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ансамбль
  Несиелер: 1

  Курс мақсаты: Ансамбльдік ойнау тәсілін игеріп, дамыту. Курс міндеттері: : Ансамбльде ойнау ерекшеліктерін қалыптастыру. Репертуарды толықтыру мақсатында іздену жұмыстарымен айналысу. Концерттік бағдарламамен жұмыс. Орындалатын шығармалардағы орындаушылық әдіс-амалдарды меңгеру. Шығарманың көркемдік ой-өрісін аша білу. Курс мақсаты:музыкалық қабілеттерді жүйелі түрде дамыту,кәсіби шеберлікті жетілдіру,ноталық са��аттылықты игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композицияларда және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда ойнайтын ансамбльдің құзыреттілігін қалыптастыру, теориялық білім мен мәдени-ағартушылық қызметтің практикалық дағдыларын интеграциялау туралы тарихи білім беруді жүйелеу және кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оркестр класы
  Несиелер: 3

  Оркестрдегі музыкалық және орындаушылық қызметке дайындау, оркестрдегі жаттығу процесі және концерттік орындау дағдылары; оркестр сыныбында аспапты еркін меңгеру, парақтан оқу кәсіби дағдыларын дамыту, динамикалық, штрихтік, артикуляциялық жаттығулар жасау. Әртүрлі жанрлар мен стильдердегі репертуарларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орындаушылық өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Түрлі көркемдік стильдерді, орындаушылық бағыттарды бағдарлау қабілетін тәрбиелеу. Курс мазмұны: Орындаушылық өнер тарихы жөнінде кәсіби білімдерді қалыптастыру. Орындаушылық мектептердің дамуың негізгі кезеңдері. Орындаушылық мектептердің принциптері мен әдістері.Орындаушылық өнердің ірі өкілдерінің шығармашылығы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақтың дәстүрлі музыка мәдениеті
  Несиелер: 3

  Қазақстандағы ақын-жырау. Қазақ орындаушылары. Қазақстанның музыкалық өнері. Қазақтың музыкалық шығармашылығы. Өткеннің ауызша халық поэзиясының үлгілері. Эпостық, тарихи, ертегі және күнделікті тақырыптар бойынша аспаптық шығармалар. Қазақстанның музыкалық мәдениетінің жетістіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аспаптану
  Несиелер: 3

  Қазақ халық аспаптар оркестрінің аспаптарын, заманауи симфониялық оркестрін, аспаптың құрылысын, олардың техникалық және экспрессивті мүмкіндіктерін, ерекшеліктерін (регистрлерді, диапазондарды, саусақтарды, негізгі соққыларды) зерделеу, құралдардың тарихымен танысу; аспаптық және оркестрлік ойлаудың музыкалық және стилистикалық дамуының тарихи үрдістерін жан-жақты зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композицияларда және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда ойнайтын ансамбльдің құзыреттілігін қалыптастыру, теориялық білім мен мәдени-ағартушылық қызметтің практикалық дағдыларын интеграциялау туралы тарихи білім беруді жүйелеу және кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі(деңгей В2.2)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің шет тілін меңгерудің В2 алдыңғы қатарлы деңгейіне қол жеткізу. Міндеттер: - өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту; - алдыңғы сатыда қалыптасқан грамматикалық дағдыларды жүйелеу және жетілдіру. - фоножазбаның табиғи дыбысталуында тыңдау дағдыларын қалыптастыру; - оқудың барлық түрлерінің дағдыларын қалыптастыру, берілген оқу стратегиясына сәйкес ақпаратты оқу және алу. әр түрлі жанрлардағы мәтіндерді оқып-үйренген материалға және әлеуметтік-мәдени білімге сүйене отырып.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оркестрлік клас
  Несиелер: 3

  Оркестрдегі музыкалық және орындаушылық қызметке дайындау, оркестрдегі жаттығу процесі және концерттік орындау дағдылары; оркестр сыныбында аспапты еркін меңгеру, парақтан оқу кәсіби дағдыларын дамыту, динамикалық, штрихтік, артикуляциялық жаттығулар жасау. Әртүрлі жанрлар мен стильдердегі репертуарларды меңгеру.\

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этносольфеджио
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Қазақстан аймақтарының дәстүрлі мектептерінің аспаптық, әншілік және жыршылық негіздерін есту қабілеттерін нығайту. Курс міндеттері: Ұсынылған курс студенттердің қазақ музыкасының орындаушылығы мен күй үйретудің ең озық үлгілерін теориялық жəне практикалық тəжірибелерді кешенді түрде қолдану, бұл орайда, домбыра музыкасын, оның жанрлық-стильдік ерекшелігін есту-көру əсерін меңгеруді енгізу негіздеріне сүйене отырып, домбырашылардың музыкалық есту қабілетін тəрбиелеу жəне дамыту . Курс мазмұны: Қазақ музыкасының алуан түрлі стильдік, жанрлық, көркем-құрылымдық ерекшеліктерін ажырата білу, түрлі тарихи кезеңдерге жататын туындылардың авторын анықтай алу; жəй ж������не күрделі қағысты техникамен жəне ырғақпен, домбыра музыкасының əртүрлі стильдеріндегі, əртүрлі фактура мен құрылымына қатысты – регистрлік аймақтық бөлігі дамыған үзіндіге күйлерді талдап қана қоймай нотаға түсіре алу және де күйдің кез-келген бөлімін бір-екі тыңдап алып, аспапта дəл сондай етіп ойнап беру;берілген тақырыпқа, ырғақ пен қағысқа, белгілі формадағы домбыра музыкасының дəстүрлі жанрына жəне əртүрлі күйші стильдерінде импровизация жасау. Ақырғы нəтижесінде бүкіл стильдерді меңгеріп шығармашылыққа бет бұрып күй өнеріне өз үлес қо����а алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - ағылшын тілінен қазақ тіліне және ағылшын тілінен ағылшын тіліне арнайы мәтіндерді (қаржылық, экономикалық және құқықтық тақырыптар) жазбаша аудару дағдыларын дамыту. Мәтінді алдын ала трансляциялау әдісін білу керек, ол бастапқы ақпараттың дұрыс қабылдануына ықпал етеді; іскери тілдің тілдік стандарты; кәсіптік қызметке бағытталған пәнді сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Полифониялық сольфеджио
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Полифония түрлеріне қызығушылықты қалыптастыру. Әуенді полифония түрлерін дамыту дағдыларына баулу. Пәнді оқуда негізгі пән ретінде өткен заман мен қазіргі заман классиктерінің шығармашылығынан, оның озық үлгілерін келтірген жөн. Көпдауыстылық ерекшеліктері жөнінде студенттердің түсінігін қалыптастыру Мазмұны: Бір дауысты құрылым. Қатаң стильдегі екі дауыстылық. Интервалды жіктеу (классификациялау). Екі дауыстылықтағы күрделі контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункттің кең қолданылатын түрлері. Көлденең-қозғалмалы контрапункт. Имитациялық (еліктеушілік) полифония. Имитациядағы тік қозғалмалы контрапункт. Үш дауысты құры��ым. Полифониялық формалар. Көмекші дауыстық (подголстық) полифония. Еркін жазу стилі. Фуга.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аспаптану негіздері
  Несиелер: 3

  Музыкалық аспаптардың акустикасы туралы негізгі ақпарат. Оркестрдегі рөлі, оркестрлік аспаптар мен репертуарлардың рельефтері, жіптерді, жезден, перкуссиядан, жиналған және пернетақта аспаптарының топтарының техникалық және көрнекі мүмкіндіктерін зерттеу; оркестрлік текстураның негізгі түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: музыкалық мәдениеті дәуірі оқыту Мазмұнның 17-18 ғғ Батыс-еуропалық музыка: опера, аспаптық музыка, Вена классицизм. Музыка Скандинавия

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Мамандықтың пәндік саласына шетелдік кәсіптік бағдарланған тілде кіріспе. Кәсіби-бағдарланған шет тілі адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік феномен. Объективті тілдік материалдарды меңгерудің негіздері. Арнайы кәсіби бағдарланған материалдар. Кәсіптік құзыреттілік. Кәсіби-бағдарланған шетел тілін басқа пәндермен б��йланыстыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы дирижерлеу
  Несиелер: 3

  Музыкалық жұмыстарды талдау, қойылымды орындау, дирижерлердің тікелей нұсқауларын жасау, жұмыс көлемін жасау, техникалық мәселелер бойынша жұмыс жасау. Аудармашыларға арналған шығармашылық ізденіс; ұйымдасқан жұмыс үшін құс жаңғақтары; өсіру -

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби сөйлеу түрлері мен формалары. Кәсіби сөйлеу типтерінің тілдік ерекшеліктері. Тілдік құралдарды ауызша және жазбаша түрде арнайы мәтіндерде пайдалану. Кәсіби сөйлеудің практикалық аспектілері. Техникалық мәтіннің практикалық грамматикасы. Мамандық тілі материалындағы сөз тіркесін, сөйлемдерді, мәтінді құрастыру ерекшеліктері. Болашақ мамандардың коммуникативтік-сөйлеу құзыреттілігі. Қарым-қатынастың негізгі бірліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фортепиано негіздері
  Несиелер: 2

  Фортепианода ойнаудың алғашқы негізін алу (парақтарын оқып үйрену, естіп ойнау, аккомпанементті орындау және таңдау), түрлі стильдер мен жанрлар шығармаларын көркемдік-техникалық орындау дағдылары, ансамбльде ойнау дағдылары, әр түрлі дыбыс шығару тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық шығармаларды талдау
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Жазбаша тапсырмалар. Музыкалық шығармаларды талдау (жалпы, құрылымды, жеке).Пән түрлердің жан-жақты үлгілердің жүйелі сүреттелуінен және маңызды жалпы заңдылықтардың музыкалық түрдің құрылуының баяндауын игеру. Курс міндеттері: музыкалық тұлғажасам және ой-өрісін дамыту заңдылығын; музыкалық композиция-түрлерінің тарихи үйлестіруі және олардың өзгеру түрлерінің жолдарын игеру. Курс мазмұны: музыкалық шығарманың пішінін анықтау; - көркемдік түрі мен біріккен мазмұнының тұрғысынан қарағанда музыкалық шығармаларды талдай білу; - музыкалық шығармаларды талдауда практикалық жаттығуларды орындау үшін фортепианоны қолдану; - жанрлық ерекшеліктерді, дәуір стилін және композитордың авторлық стилін талдау тұрғысынан музыкалық шығарманың пішінін анықтау бойынша практикалық жұмыста теориялық білімді қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фортепиано
  Несиелер: 2

  Кәсіби мәдениет фортепиано ойындары арқылы қалыптастыру; пианизмді дамыту; ансамбілде концертмейстер дағдыларын игеру; парақтан оқу, рояльда партитураларды ойнау білуі; қоғамдағы музыкалық және мәдени миссияны жүзеге асыру үшін концерттік-тәрбиелік және психологиялық дайындығын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Міндеті:Білімдер: халықтық-кәсіби музыканы мен оның таратылу жағдайы;халықтық-кәсіби композиторлар шығармаларының жеке-стильдік ерекшеліктері (әншілер, күйші- аспапта орындаушылар);жазбаша дәстүріндегі композиторлар мектебінің негізгі кезеңдерінің қалыптасуы;классикалық музыка мұрасының қазақ музыкасындағы негізгі жанрларының қалыптасу және даму ерекшеліктерінің тарихы (опера, симфония, камералық-аспаптық, камералық-вокалдық және т.б.);ұлттық композиторлар мектебінің өкілдері мен олардың шығармашылығы туралы. Іскерліктер:аймақтық әуен және аспаптық мектептердің стильдік ерекшеліктерін айыра білу;Қазақстан композиторларының жеке-стильдік келбетін анықтау;Қазақстан композиторларының шығармаларын тыңдау және талдау. Мазтұны;Қазақ музыка әдебиеті Дәстүрлі ауызекі кәсіби өнер; аймақтық мектептер(әндік және аспаптық);дәстүрлі жазба кәсіби музыкасының қалыптасуы;Қазақстан композиторларының шығармалары (Е. Брусиловский, А. Жұбанов, Л. Хамиди, М. Төлебаев және т.б.).Қазақстан композиторларының шығармашылық негізгі жанрлары;Қазақстанның қазіргі музыкалық мәдениеті мен композиторлардың шығармалары.Қазақ музыкалық әдебиетінен екі курстық жұмыс жазу:XIX ғасырдағы кәсіби композиторлардың шығармашылығы; ХХ ғасырдағы қазақ музыкасы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оркестр қиыншылықтарын меңгеру
  Несиелер: 2

  Автордың мәтінін ең сенімді түрде түсіндіруге қол жеткізу үшін құралдың әр түрлі мүмкіндіктерін оркестрлік орындауда пайдалану. Үрмелі, симфониялық және опералық музыканың бөліктерін зерттеу; оркестрлік топтың құрамында музыкалық шығармалардың мазмұнын жоғары көркемдік және мәнерлеп көрсету; топтық және жалпы репетицияларының ерекшелігімен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композицияларда және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда ойнайтын ансамбльдің құзыреттілігін қалыптастыру, теориялық білім мен мәдени-ағартушылық қызметтің практикалық дағдыларын интеграциялау туралы тарихи білім беруді жүйелеу және кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық педагогика тарихы
  Несиелер: 3

  Орындаушының және оқытушының көпжақты қызметін ғылыми-теориялық негіздері; практикалық педагогиканың жетістіктері және өткен және бүгінгі әдістемелік ойлары; музыкалық мектептер мен колледждердің негізгі педагогикалық репертуарының классикалық үлгілері; музыкалық білім беру тарихындағы ең маңызды жұмыстарды түсінетін әлемдегі ең үлкен музыка мұғалімдерінің әдістемелік көзқарасын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 3

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композицияларда және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда ойнайтын ансамбльдің құзыреттілігін қалыптастыру, теориялық білім мен мәдени-ағартушылық қызметтің практикалық дағдыларын интеграциялау туралы тарихи білім беруді жүйелеу және кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оркестр партияларын меңгеру
  Несиелер: 2

  Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шеберлікті жетілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дирижерлеу негіздері
  Несиелер: 3

  Жүргізу әдістемесінің негізгі ережелерін, дирижердің қимылының мәнерлілігіне қол жеткізу әдістерін, тарихи аспектілерді зерттеу, қазіргі заманғы музыкалық репертуардың мәселелері және оларды шешу жолдары. Концертті дайындау, тәжірибе өткізу мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: музыкалық мәдениеті дәуірі оқыту Мазмұнның 17-18 ғғ Батыс-еуропалық музыка: опера, аспаптық музыка, Вена классицизм. Музыка Скандинавия

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық педагогика және психология
  Несиелер: 3

  Білімдер: психология мен педагогика пәнінің негіздері;тәрбиелеу және білім беру теориясының негіздері; жас айырмашылығы психологиясы мен педагогикасының ерекшеліктері балалар музыка мектебіндегі балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері музыкалық сабақтарды ұйымдастыру жүйесі мен әдістемелері, формалары, негізгі принциптері туралы. Іскерліктер:музыкалық педагогика мен психология саласындағы теориялық білімді тәжірибеде қолдану; жас жеткіншектердің ерекшеліктерінің есебінен өздігінен оқу үрдісін ұйымдастыру Курс мазмұны:Музыкалық психология және педагогика негіздері Психология нысаны.Тұлға туралы түсінік. Жалпы психология мәселелері. Жас жет��іншектер психологиясы мәселелері. Педагогика негіздері. Педагогика , оның нысаны.Музыкалық педагогика. Оқу процесі, оның негізгі принциптері, түрлері, әдістемелері мен құралдары.Балалар музыкалық мектебіндегі оқу жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ халқының халықтық музыкалық шығармашылығы
  Несиелер: 3

  Қазақтың халық әні мен аспаптық өнерінің дәстүрлі жанрлары. Жанрдың тарихи шарты; облыстық мектептер (ән және аспаптық); қазақ фольклорының музыкалық мәдениетті дамытудағы негізгі компоненті және оның құрамдас бөлігі - кәсіби музыкасы рөлі; жүйелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Полифония
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Полифония түрлеріне қызығушылықты қалыптастыру. Әуенді полифония түрлерін дамыту дағдыларына баулу. Пәнді оқуда негізгі пән ретінде өткен заман мен қазіргі заман классиктерінің шығармашылығынан, оның озық үлгілерін келтірген жөн. Көпдауыстылық ерекшеліктері жөнінде студенттердің түсінігін қалыптастыру Мазмұны: Бір дауысты құрылым. Қатаң стильдегі екі дауыстылық. Интервалды жіктеу (классификац��ялау). Екі дауыстылықтағы күрделі контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункт. Тік қозғалмалы контрапункттің кең қолданылатын түрлері. Көлденең-қозғалмалы контрапункт. Имитациялық (еліктеушілік) полифония. Имитациядағы тік қозғалмалы контрапункт. Үш дауысты құрылым. Полифо��и��лық формалар. Көмекші дауыстық (подголстық) полифония. Еркін жазу стилі. Фуга.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оркестрлік класс
  Несиелер: 5

  Оркестрдегі музыкалық және орындаушылық қызметке дайындау, оркестрдегі жаттығу процесі және концерттік орындау дағдылары; оркестр сыныбында аспапты еркін меңгеру, парақтан оқу кәсіби дағдыларын дамыту, динамикалық, штрихтік, артикуляциялық жаттығулар жасау. Әртүрлі жанрлар мен стильдердегі репертуарларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оркестр партияларын меңгеру 050404 (4h)
  Несиелер: 1

  Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  даму барысындағы әлемдік музыкалық мәдениетін меңгеру. Бұл пән лекциялық түрде өткізіледі. Музыкалық фонотека арқылы музыкалық үзінділер немесе музыкалық туындылардың қысқаша үлгілері тыңдалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Орындаушылық тәжірибені жүйеге келтіру және педагогтік жұмысты машықтану дағдыларын игеру Іскерліктер: Музыкалық білім берудіің құрылымы. Орындаушыны оқытудың жалпы қағидалары мен әдістері. Өр түрлі мектептер мен бағыттардыұң, ғылыми - әдістемелік еңбектердің педагогикалық қағидаларын үйрену.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 5

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композициялардағы және әртүрлі әлеуметтік жағдайлардағы ансамбль музыкасының компетенцияларын қалыптастыру, теориялық білім мен практикалық дағдыларды кейіннен мәдени-ағарту іс-әрекеттері үшін интеграциялау туралы тарихи жүйені қалыптастыру және кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Іскерліктер:әлемдік музыка әдебиетінің музыкалық үзінділерін ойнау;музыкалық шығармаларды талдау, музыкалық-тарихи дәуірлер, стиль, жанрларды сипаттау; ұсынылған тақырыптар бойынша реферат, курстық жұмыстарды жазу. Әлем музыка әдебиеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандық
  Несиелер: 2

  Мақсаты: Кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін тәжірибеде меңгеру. Курс міндеттері: Шығармалардың мәнін ашу, түрлі стильдердің, жанрлардың, дыбыс әуезі мәнінің сан қилы әдістерін білу, жоғары көркемдік деңгейдегі концерттік репертуарды шығармашылық тұрғыда игеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фольклорлық ансамбль, тартыс
  Несиелер: 3

  Халықтық мәдениеттің дәстүрлі даму дәстүрлері, диалектика, жанр стилінің ерекшелігі, этнографиялық контекст, тарихи даму траекториясын ескере отырып, халық мәдениетіне негізделген өнімділік дағдыларын қалыптастыру, күйлердің демалысын, әртүрлі жанрлар мен жергілікті стильдердің әндерін, этнографиялық түпнұсқалық формасында әндерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нотаны жүргізіп оқу
  Несиелер: 1

  Домбырашының жалпы музыка танымы аспапты игеру тәсілдерімен тығыз байланыста қатар дамып отыруы керек. Оқытушы сабақ барысында шәкіртінің ой-өрісі мен қабілетіне қарай күй өнерін жан-жақты талдап, тереңдете түсіндіріп отыруы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Репертуар таңдау
  Несиелер: 1

  Өткен және қазіргі заманғы композиторлардың шығармаларын оқу және орындау. Орындаушының ерекшеліктерін, орындаушының техникалық мүмкіндіктерін, музыканың стилистикалық және жанрлық бағдарлану қабілеттерін ескере отырып, орындаушының оңтайлы мүмкіндіктеріне сәйкес кішкентай және үлкен пішіндегі шығармаларды іріктеу. Көркемдік талғамын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Этноансамбль
  Несиелер: 3

  Этно-ансамбльде мазмұнды және орындауды ұйымдастыру. Фольклорды орындау және оның сипаттамалары. Фестивальды ұйымдастыру және ансамбльге арналған гармониялық негіз. Дыбыс қалыптастыру, сызық және ансамбль. Түрлендіру және импровизация үшін қабілеттерін дамыту. Түрлі ритмических үлгілерін меңгеру, репертуар қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты басқа тілдердегі фонетикалық құбылыстармен салыстырғанда осы тілдегі фонетикалық құбылыстарды зерттеу болып табылады. Тілдің дыбыс жағының құрылымына сәйкес грамматикалық фонетика дыбыстарды, сюжеттерді, әртүрлі кернеу түрлерін, интонацияны және оның грамматикалық принциптерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: жоғары мектепте шет тілін оқытудың кәсіби міндеттерін шешу қабілетін анықтайтын маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ету. Өзінің мазмұны бойынша курс пәнаралық болып табылады және студенттерде бар іскерліктер мен дағдыларды, оқытылатын Шетел тілі мен шетел тілін оқытудың теориясы мен әдістемесінің базалық санаттары туралы білімді синтездеуге және біріктіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оркестр қиыншылықтарын меңгеру 050402 7s
  Несиелер: 1

  Автордың мәтінін ең сенімді түрде түсіндіруге қол жеткізу үшін құралдың әр түрлі мүмкіндіктерін оркестрлік орындауда пайдалану. Үрмелі, симфониялық және опералық музыканың бөліктерін зерттеу; оркестрлік топтың құрамында музыкалық шығармалардың мазмұнын жоғары көркемдік және мәнерлеп көрсету; топтық және жалпы репетицияларының ерекшелігімен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Концерттік орындаушылық шеберлік
  Несиелер: 5

  Студенттерінің әр түрлі құрамында (жеке, ансамбльде, оркестрмен, әнші-соломен бірге) орындаушылық концерттік қызметі, әр түрлі жерлерде концерттік бағдарламаларға қатысу, фестивальдарға қатысу, сыныптық және жеке концерттер. Педагогикалық психологияның негіздерін білу және сахна шеберлігін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оркестрлік класс
  Несиелер: 6

  Оркестрдегі музыкалық және орындаушылық қызметке дайындау, оркестрдегі жаттығу процесі және концерттік орындау дағдылары; оркестр сыныбында аспапты еркін меңгеру, парақтан оқу кәсіби дағдыларын дамыту, динамикалық, штрихтік, артикуляциялық жаттығулар жасау. Әртүрлі жанрлар мен стильдердегі репертуарларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нотаны жүргізіп оқу
  Несиелер: 2

  Домбырашының жалпы музыка танымы аспапты игеру тәсілдерімен тығыз байланыста қатар дамып отыруы керек. Оқытушы сабақ барысында шәкіртінің ой-өрісі мен қабілетіне қарай күй өнерін жан-жақты талдап, тереңдете түсіндіріп отыруы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орындаушылық мәдениет
  Несиелер: 5

  Шығармашылықты тиімді ұйымдастыру үшін қажетті әртүрлі жұмыстарды көркемдік интерпретациялау барысында музыканттың кәсіби қасиеттер жүйесіндегі аспаптық мәдениет аспектілері, орындау шеберлігін теориялық негіздері, музыкалық ойлауды дамыту (өлшеу сезімі, дыбыс перспективасы, полифониялық жағына назар аудару).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фольклорлық аспаптарды меңгеру
  Несиелер: 3

  Міндеті:Фольклорлық аспаптарды меңгеру пəнінде аспаптық өнердің ежелден келе жатқан дəстүрлі орындаушылық тəсілдері үйретіліп, сазсырнай, шанқобыз сынды фольклорлық аспаптардың орындаушылық өзіндік ерекшеліктері оқытылады. Фольклорлық аспаптарды үйрену барысында халық жəне композиторлардын күйлері мен əндері, күй аңыздары мен тарихи оқиғалар жан- жақты қаралады Курс мазмұны:1.Сазсырнай дəстүріндегі əр өлкелік мектептердің сазгер- орындаушылары жайында мағлұматтар беріп, орындаушылыты меңгеріп үйрену. 2.Орындаушылық қырынан өсуіне, аспаптық əдіс- тəсілдерін үйрену бағытында жұмыс істеу. 3.Жаттығулар арқылы шеберлікті өсіру, шығарманың көркемдік мазмұнын, дыбыстық сапасын – бояуын, əуендік мəнерін ұштап, жетілдіру мақсатталған. 4.Аспаптың негізі, дені үрмелі болғандықтан фраза аралықтарында тыныс алу жүйесі, демді дұрыс пайдалану жұмыстары көзделген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 6

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композициялардағы және әртүрлі әлеуметтік жағдайлардағы ансамбль музыкасының компетенцияларын қалыптастыру, теориялық білім мен практикалық дағдыларды кейіннен мәдени-ағарту іс-әрекеттері үшін интеграциялау туралы тарихи жүйені қалыптастыру және кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Қосымша ғылыми және теориялық материалдарды және жеке орындаушылық іс-тәжірибеде жинақталған практикалық тәжірибені дамыту, студенттердің ғылыми ойлауын дамыту, ғылыми-зерттеу жұмыстарын, курстық жұмысты, дипломдық жұмыстарды, диссертациялық жұмыстарды, ��ылыми материалдармен жұмыс істеу қабілетін білу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Партияларды оқу
  Несиелер: 3

  Курс міндеттері: Әртүрлі жанр және стильде жазылған композиторлардың шығармаларын үйрену. Беттен нотаны оқу әдістерін кәсіби деңгейде үйрену, төкпе және шертпе күйлерін жатқа орындау, әр түрлі стильде және жанрларда жазылған шығармаларды орындай білу. Курс мазмұны: Кәсіби шеберлікті жетілдіру, ноталық сауаттылықты дамыту, ұжымдық орындау түрлерін меңгеру, беттен нотаны оқу әдістерін еркін меңгеру, музыкалық қабілеттерді жүйелі жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қосымша музыкалық аспап
  Несиелер: 3

  Қосымша музыкалық аспапты ойнатудың негізгі әдістері; аспаптың пайда болуы мен даму тарихы; қарапайым музыкалық шығармаларды орындау; қосымша құралдардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері. Қолды орнату, дыбыс шығару, аспапта ойнаудың негізгі әдістері. Таңдалған қосымша аспап үшін дәйекті оқу репертуарын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы аспаптандыру
  Несиелер: 3

  Курс міндеттері: Халық аспаптары оркестрінің аспаптық құрылымын, партияларын, топтардың техникалық және өнер өрнегі мүмкіндіктерін зерттеу, музыкалық шығармаларды белгілі бір оркестр құрамына өңдеп түсіріп жазу Курс міндеттері: Аспаптың таным әдебиетін меңгеру. Халық аспаптар оркестрінің тарихын оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • мамандық
  Несиелер: 2

  Аспаптың түрлері бойынша мамандығын оқыту (домбыра, фортепьяно, үрмелі аспаптар). Аспапта ойнау кәсіби дағдылар мен қабілеттерін дамыту, өз бетімен орындау, парақтан оқу, дыбыс жүргізу. Ноталық мәтіндерді, аппликатура, штрих, динамикалық ерекшеліктермен жұмыстану

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Репертуар таңдау
  Несиелер: 2

  Өткен және қазіргі заманғы композиторлардың шығармаларын оқу және орындау. Орындаушының ерекшеліктерін, орындаушының техникалық мүмкіндіктерін, музыканың стилистикалық және жанрлық бағдарлану қабілеттерін ескере отырып, орындаушының оңтайлы мүмкіндіктеріне сәйкес кішкентай және үлкен пішіндегі шығармаларды іріктеу. Көркемдік талғамын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орындаушының жеке концерттік репертуары
  Несиелер: 6

  ЖОО шет тілін және итальян тілін оқып үйрену келесі мақсаттарға жетуге бағытталған: студенттердің әртүрлі кезеңдерінде тәжірибе, қызығушылық, психологиялық ерекшеліктерге сай келетін тақырыптар, салалар мен жағдайлар аясында зерттелетін шетелінің мәдениетіне, дәстүріне және шынайылығына студенттерді енгізу; шет тіліндегі мәдениетаралық қарым-қатынас тұрғысынан сіздің еліңізді, о��ың мәдениетін таныту қабілетін қалыптастыру;

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оркестрлік ансамбль
  Несиелер: 4

  Музыкалық қызмет түрлерінің ансамбльге қызығушылығын дамыту, әртүрлі композициялардағы және әртүрлі әлеуметтік жағдайлардағы ансамбль музыкасының компетенцияларын қалыптастыру, теориялық білім мен практикалық дағдыларды кейіннен мәдени-ағарту іс-әрекеттері үшін интеграциялау туралы тарихи жүйені қалыптастыру және кеңейту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Оркестрлік клас
  Несиелер: 4

  Оркестрдегі музыкалық және орындаушылық қызметке дайындау, оркестрдегі жаттығу процесі және концерттік орындау дағдылары; оркестр сыныбында аспапты еркін меңгеру, парақтан оқу кәсіби дағдыларын дамыту, динамикалық, штрихтік, артикуляциялық жаттығулар жасау. Әртүрлі жанрлар мен стильдердегі репертуарларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мамандык
  Несиелер: 2

  Аспаптың түрлері бойынша мамандығын оқыту (домбыра, фортепьяно, үрмелі аспаптар). Аспапта ойнау кәсіби дағдылар мен қабілеттерін дамыту, өз бетімен орындау, парақтан оқу, дыбыс жүргізу. Ноталық мәтіндерді, аппликатура, штрих, динамикалық ерекшеліктермен жұмыстану

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы педагогикалық дайындық
  Несиелер: 3

  Мақсаты: Орындаушылық тәжірибені дүйеге келтіру және педагогтік жұмысты машықтану дағдыларын игеру. Курс мазмұны: Музыкалық білім берудің құрылымы. Орындаушыны оқытудың жалпы қағидалары мен әдістері. Әр түрлі мектептер мен бағыттардың, ғылыми-әдістемелік еңбектердің педагогикалық қағидаларын үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Аспапта орындаудың педагогикалық шеберлігінің негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіби оқыту құрылымында аспаптық және орындаушылық іс-шаралар, аспаптық орындау үшін музыкалық педагогты дайындаудың педагогикалық технологиясының негізгі сипаттамалары; музыкалық білім берудің перспективалық әдістері, кәсіптік оқыту деңгейін жоғарылату және жетілдіру, мазмұнды және оқыту әдістерін жүйелі түрде жетілдіруге саналы ынталандыруды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  арнайы пәндер бойынша теориялық білімді практикада қолдана білу, ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарын құру, ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттеріне сәйкес мәтіндік материалды қисынды құру;

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы ұйымдастыру техникасымен және ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу; компьютерлік әдістерді білу арқылы ақпаратты жинақтау, сақтау, өңдеу және осы іскерлікті өзінің кәсіби қызметінде қолдану, қойылған міндеттерді шешу үшін алгоритмдер мен бағдарламалар жасай білу.

 • Код ON3

  Түрлі ғылыми мәтіндерді құрастыру, кәсіби қарым-қатынаста туындайтын түрлі міндеттерді шешу үшін әртүрлі коммуникативтік-тілдік құрылымдарды қолдану; толеранттылық сезімін қалыптастыру, Қазақстанның барлық халықтарының мәдени құндылықтары мен дәстүрлеріне құрмет көрсету

 • Код ON4

  Аймақтық ән және аспаптық мектептердің стильдік ерекшеліктерін ажырату; Қазақстан композиторларының жеке-стильдік ерекшеліктерін анықтау; музыкалық сөйлеу заңдылықтарын, түрлі музыкалық-теориялық құбылыстарды, ұғымдарды анықтау.

 • Код ON5

  Оркестрлік аспаптардың техникалық мүмкіндіктері мен мәнерлі ерекшеліктерін талдай білу, оның топтарының түрлері мен типтерін, оркестрлік фактураларды, тембрлік драматургияларды ажырата білу; оркестрлер мен оркестрлік аспаптардың көптеген түрлерінің даму заңдылықтары мен мүмкіндіктерін анықтау.

 • Код ON6

  Кәсіби-шығармашылық тапсырмаларды іске асыру үшін музыкалық материалдарды практикада сауатты қолдану. Салыстыра білу, нәтижелерді тұжырымдау, өз көзқарасын білдіру және өнерге деген өз ұстанымын негіздеу. Ұжымда шығармашылық және педагогикалық қызметті басқара білу.

 • Код ON7

  Оқу жоспарларымен жұмыс істей білу, оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу. Педагогиканың негізгі категорияларын, тәрбие, оқыту және дидактика әдістері мен құралдарын меңгеру.

 • Код ON8

  Жас ерекшелік педагогикасы мен психологияның ерекшеліктерін, әртүрлі психодиагностикалық әдістерді қолдана білу; Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі курсы бойынша білімін қолдану; сахналық мәдениетті, сауатты лексиканы, кәсіби терминологияны білу;

Top