Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03214 Қоғаммен байланыс в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • PR теориясы мен практикасы
  Несиелер: 8

  Қоғамдық байланыстар саласының мазмұнын бағалау үшін, студенттердің ғылыми көзқарастарын қалыптастыру, қоғамдық қатынастардың теориялық негізін саланың қолданбалы сипатымен байланыстыру қабілетін дамыту. Жаратылыстану ғылымдары пәні мен әдістерін анықтау, басқа ғылымдар жүйесіндегі PR орнын зерттеу/

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Паблисити негіздері
  Несиелер: 5

  PR теориясы мен практикасының негізгі қағидаларын коммуникативті технологиялар және практикалық қолдану әдісі ретінде зерттеу. Сараптамалық, ақпараттық, сараптамалық және консалтингтік, өнеркәсіптік іс-әрекетте кәсіби дағдылар мен құзыреттілікке ие болу. Әртүрлі салаларда қолайлы имиджді сақтауда оң имиджді қалыптастырудың әдістері мен технологияларын, жарнамалық әдістерді зерттеу. Беделін қалыптастыру кезінде стратегияларды, әдістерді және басқару құралдарын қалыптастыру мүмкіндігін арттыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Студенттердің ғылыми сөйлеу стилінің негізгі ерекшеліктерін зерттеу; Ауызша және жазбаша академиялық дискурстың ең таралған жанрларын зерттеу; Жазбаша және ауызша академиялық мәтіндерді құру дағдыларын қалыптастыру. Олардың мақсаттарын, құрылымын, стилистикалық ерекшеліктерін, жанр айырмашылықтары туралы ойларын зерделеу; Академиялық ортадағы қарым-қатынастың негізгі қағидаларын игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Елдік брендингі
  Несиелер: 5

  Өмір, бизнес, инвестиция, бос уақыт, оқу үшін осы аумақтың бәсекелестік артықшылықтарын барынша тиімді пайдалануға мүдделі мақсатты аудиторияның әртүрлі топтарының мүшелерінің мүдделерін іске асырудың мүмкіндіктерін және кепілдіктерін зерттеу. Аймақтарды сегменттеудің және орналастырудың шетелдік және отандық тәжірибелерін зерттеу, түрлі аумақтарға арналған маркетингтік стратегияларды қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Адамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Масс-медиа саласындағы заңдылықтар
  Несиелер: 5

  БАҚ саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді, құқықтың сипаты мен рөлін, байланыс саласындағы мамандардың қызметіне байланысты медиа-материалды жасау және пайдалану, олардың жауапкершілігі, сондай-ақ байланысты болған әлеуметтік қатынастарды реттейтін ережелер жиынтығы ретінде зерттеу Қазақстан Республикасында және шет елдерде редакторлар мен журналистердің кәсіби қызметімен медиа-ұйымдарды құру, пайдалану және жабу; халықаралық және отандық сот тәжірибесінің бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне ықпалын арттыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спичрайтинг
  Несиелер: 6

  Студенттердің көпшілік алдында сөз сөйлеу, ауызша сөйлеу тəсілдері туралы білімін зерттеу. Сөзді жазу технологиясын және мамандық ретінде қарастыру, көпшілік алдында сөйлеу тәсілдерін және жанрларын зерттеу, сөйлеуге дайындық кезеңдерін меңгеру, әртүрлі құрылымдардың, жанр түрлері мен жанрлардың сөйлеу мәтіндерін құрастыруда тұрақты дағдыларды меңгеру, ауызша әңгімелесуді ұйымдастыру және спикер сөзін құру, сөйлеу дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиет пен өнердегі PR
  Несиелер: 5

  Студенттерді мәдениет және өнер мекемелерінің PR-шараларына арналған бағдарламаны әзірлеуге дайындау; Мәдениет мекемелерінің қызметінде PR-технологияларын пайдалану өнерін түсіндіру. Студенттердің мәдениетін қалыптастыру үшін қоғамдық қатынастар саласында зерттеулер жүргізуді үйрету, өнер (бұқаралық ақпарат құралдарының экспресс-анализі, медиа-файлдар, интернет-ресурстар, PR-да аудиторияның әлеуметтанулық зерттеулері), медиа-жоспарлауды жүзеге асырады және бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуымен іс-шараларды ұйымдастырады, мәдениет және өнер мекемелерінде имидждік жұмыстар жүргізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу техникасы мен мәдениеті
  Несиелер: 6

  Риторика, шешендік шеберліктің негіздерін меңгеру. Сөйлеу техникасын меңгеру, эмоцияны дамыту, шығармашылық туындыларды талдау, өзіндік эстетикалық бағалауды меңгеру дағдыларын игеру, білім көкжиегін кеңейту үшін дағдыларды пайдалану, мәдени ортаны саналы түрде қалыптастыру, базаны жүйелеу үшін мультимедиялық ресурстар мен компьютерлік технологияларды пайдалану. Дерек көздерін қолдана білуге дағдыландыру/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • PR құқықтық және этикалық нормалары
  Несиелер: 5

  PR саласындағы этикалық және құқықтық нормаларды зерттеу. PR-дың кәсіби этикасы туралы заңнамалық мағлұмат беріп, студенттерді бейімдеу, қоғамдық қатынастар саласында этиканы қалыптастыру тарихын және этикалық мінез-құлық кодексін зерттеу. Қоғамдық қарым-қатынас этикасы саласында студенттердің дағдылары мен қабілеттерін жетілдіру және студенттерге өз жұмысында қоғамдық қатынастар саласында бейресми реттеу әдістерін қолдануға үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тарих пен кинематографиядағы PR
  Несиелер: 5

  Кинематография және өнер саласында PR-дың әдістемесін студенттермен зерттеу. Қазақстандағы және шетелдегі жарнамалық және қоғамдық қатынастар тарихын зерттеу, жарнамалық және қоғамдық қатынастардың негізгі кезеңдерін, жарнамалық және қоғамдық қатынастарды дамытудың заманауи кезеңінің ерекшеліктерін, жаһандық жарнама нарығымен салыстырғанда, ішкі жарнама нарығын дамыту проблемаларын, халықаралық жарнама, кросс – мәдениет ұғымын меңгерту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық коммуникация
  Несиелер: 7

  Әлемдік мәдениет құндылықтарын, мәдени мұраны және басқа елдердің жетістіктерін зерттеу. Мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі проблемалары туралы идеяларды қалыптастыру, басқа мәдениеттерге оң көзқарас ретінде «мультикультурализм» шеңберінде ойлау дағдыларын қалыптастыру, қазіргі әлемнің мәдени алуантүрлілігін мойындау. Студенттердің мәдени көзқарасын дамыту, мәдениетаралық байланыстардың түрлі жағдайларында коммуникативтік мінез-құлықтың нақты көріністерін дұрыс түсіне білу қабілетін арттыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейне және аудио коммуникациялық өнім өндірісі
  Несиелер: 8

  Қолданбалардың кең ауқымында заманауи аудио және бейне технологияларын зерттеу, әртүрлі байланыс арналарын және сақтау құралдарын пайдаланып, түсірудің, өңдеудің және берудің, цифрлық және аралас жүйелерді жобалауға, әзірлеуге және қолдануға дайындық жасау. Интернет-бейнетүсірілім саласындағы практикалық мәселелерді технологиялық шешу деңгейінде цифрлық бейнематериалдармен жұмыс істеудегі студенттердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жарнама өнері
  Несиелер: 5

  Жарнама шығармашылығы теориясының негіздері, жарнамалық өнім өндірісінің технологиясы бойынша студенттердің білімін қалыптастыру. Студенттерді графикалық өнімдерді жобалауға, көрнекі құралдарды құруға, жарнамалық өнімді өндіруге сілтеме жасау, жарнамалық өнімдердің сапасын бағалау. Шығармашылық ұғымдарды техникалық (шығармашылық) тапсырма бойынша дамыту. PR маманының кәсіби қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, шығармашылық көркемдік дизайнды беру үшін жобалық объектінің нысанын көлемді және графикалық моделдеу әдістемесін қолдану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоғамдық пікірді зерттеу
  Несиелер: 7

  Студенттердің ойлау қабілетін және дағдыларын қалыптастыру негізінде ғылыми-зерттеу жұмыстары арқылы, қоғамдық пікірді зерттеудегі негізгі проблемалар туралы идеяларды қалыптастыру. Олардың шешу жолдары; қоғамдық пікірдің әлеуметтік ірі тұжырымдамаларының мазмұнын ашу, қоғамның социологиялық теорияларының қалыптасу тарихы мен мәнін талдау, пікірлерді тоғыстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сұқбат технологиясы
  Несиелер: 7

  Студенттерді сұхбат алу құрылымымен таныстыру, оның мағынасын ашу, қоғаммен байланыс жөніндегі маманның жұмысының функциялары мен тәжірибеде қолдану әдісін меңгерту, негізгі сұхбаттасу әдістерін үйрену, соның ішінде психологиялық, этикалық және технологиялық стандарттар; әңгімелесудің типологиясы туралы қажетті білім көлемін қамту, журналистік жанрлар жүйесіндегі орны мен рөлін анықтау; интервьюердің практикалық дағдыларын кеңінен оқыту және практикалық қызметте сұхбат алуға арналған өтініштердің ауқымын қамту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоғаммен байланыстағы телевизия
  Несиелер: 8

  Телекоммуникация өндірісінің тұжырымдамалық аппараты, қоғамдық қатынастар саласы қызметінің принциптері мен заңдары туралы идеяларды қалыптастыру, қазіргі заманғы PR-жобалар мен бағдарламаларды іске асырудың ерекшеліктерін қарау, оларды басқару қатынастарында ескеру. Телевизиялық өндірістің технологиялық үдерісін және оның қызметінің тиімділігін анықтайтын факторларды, негізгі заңдылықтарды, кезеңдерді және процестің сатыларын анықтау, мульти-жанрлық теледидар бағдарламаларын жасауға мүмкіндік беру. Телекоммуникация өндірісінің технологиясының негізгі компоненттері туралы студенттердің идеялар жүйесін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Кескін қалыптастыру технологиясы бойынша негізгі білімі бар маман дайындау. Курста кәсіби кескіндерді меңгеруді, бейнелеудің қағидаларын және ережелерін білуді, бейнені жасау дағдыларын меңгеруді және компанияны және тұлғаның жеке қасиеттерін диагностикалау үшін диагностикалауды меңгеру. Студенттердің жеке тұлғаның және компания имиджін талдауға қабілеттілігін қалыптастыру, компания имиджінің жобаларын дамыту/

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Имиджелогия
  Несиелер: 7

  Кескін қалыптастыру технологиясы бойынша негізгі білімі бар маман дайындау. Курсты меңгеру кәсіби кескіндерді меңгеруді, бейнелеудің қағидаларын және ережелерін білуді, бейнені жасау дағдыларын меңгеруді және компанияны және тұлғаның жеке қасиеттерін диагностикалау үшін диагностикалауды қамтиды. Студенттердің жеке тұлғаның және компания имиджін талдауға қабілеттілігін қалыптастыру, компания имиджінің жобаларын дамыту

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси коммуникация жүйесі
  Несиелер: 7

  Студенттер заманауи саясатты дамытудың негізгі үрдістері мен перспективаларын талдауды және түсіну үшін қажетті білімдер мен дағдыларды игереді. Студенттерге саяси коммуникациялық науқандарды жүзеге асырудың құрылымы мен шарттары туралы білім беру; саяси қарым-қатынас модельдерін, техникалары мен технологияларын, саяси және сайлау кампанияларында қолданылатын саяси коммуникациялардың арналары мен әдістерін, саяси жұмылдыру бағыттарын меңгерту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • БАҚ-пен өзара іс-қимыл
  Несиелер: 6

  Қоғамдық қатынастардың ақпараттық негіздерін студенттердің әлеуметтік қызметтің ерекше және ерекше түрі ретінде теориялық түсінуін қалыптастыру; баспасөз қатынастарының қазіргі заманғы жүйесімен танысу, олардың ерекшеліктері мен жұмыс істеу ерекшеліктері; барлық түрдегі және деңгейдегі БАҚ өкілдерімен, сондай-ақ ішкі корпоративтік коммуникациялар контекстінде қоғамдық байланыс жөніндегі маманның практикалық іскерлік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. Пәндерді зерттеу, сонымен бірге отандық БАҚ-тың барлық түрлерінің жұмыс істеуінің қазіргі заманғы жүйесі туралы жүйелі білімдерді алуды ұсыну; негізгі кәсіби әдебиетпен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интернет маркетинг
  Несиелер: 5

  Интернет-маркетинг теориясы мен практикасы саласында білім мен дағдылардың жиынтығын қалыптастыру. Интернетте көтермелеу және сату құралдарын, жетекші генерациялау құралдарын меңгерту, SEO - оңтайландыру, конверсиялауды арттырудың негізгі құралдарымен оқыту; ұйымның қысқа, орташа және ұзақ мерзімді маркетингтік мақсаттарын іске асыру үшін заманауи әдісін қолдану. Интернет-маркетингтік құралдар арасында таңдау жасауға, әртүрлі интернет-жарнамалық жүйелерді және веб-аналитиканы құруға мүмкіндік беру; Интернетте компанияның жұмысының тиімділігін талдаудың өз әдістерін қолдану

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сайлау науқанындағы PR
  Несиелер: 7

  Сайлау науқанының негізгі стратегиясы мен тактикасын талдауға студенттердің дағдыларын қалыптастыру; Студенттерге сайлауды ұйымдастыру мен өткізудің әдістері мен тәсілдерін түсіндіру, жоспарлаудың негізгі компоненттерін ашу, йлау науқанында сасаяси ұйымды ұйымдастыру және жүзеге асыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл
  Несиелер: 6

  Студенттердің мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу әдістемесін қалыптастыру, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар мен мемлекеттік органдар арасындағы қарым-қатынастарды қалыптастыру қағидаларын, мемлекеттік органдардың нормативтік-құқықтық жұмысын талдау әдістемесін түсіндіру. Студенттерді мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу және мемлекеттік органдар қызметінің коммерциялық қызметке әсер ету жағдайын талдауды үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Медиапсихология
  Несиелер: 6

  Бұл пән медиапсихология дамуындағы ерекшеліктер, өзгермелі қоғамдық қатынастардағы адамның орны мен мінез-құлық психологиясына БАҚ-та беріліп жатқан материалдардың ықпалы туралы студенттерге мол ақпарат береді. Сонымен қатар түрлі ақпараттарды қабылдау барысында кез келген адам өзіне медиаиммунитет қалыптастыру керектігін үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 7

  Маркетингтік зерттеу процесін жобалау, соның ішінде ақпарат көздерін іздестіру, жинаудың әдістері мен техникалық құралдарын таңдау, іріктеу өлшемін есептеу және деректерді жүйелеу және талдау жүргізу дағдыларын игеру әдістерін меңгерту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Digital Uppgrade
  Несиелер: 6

  Интернет-маркетингті енгізу технологиясын қолдануда, PR-дың әртүрлі сегменттерінде жұмыс істеген кезде интернеттегі жарнама әдістерін, оның құралдарын пайдалануда студенттердің білімін және дағдыларын қалыптастыру. Студенттерге деректерді өңдеу, талдау және сақтау, бейне және аудио материалдарды өңдеу, сондай-ақ Adobe, Photoshop, Coral Draw және басқалармен жұмыс істеу үшін негізгі цифрлық технологиялармен жұмыс істеу әдістерін үйрету

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • PR жобаларын ұйымдастыру
  Несиелер: 7

  Жарнамалық және қоғамдық қатынастар саласындағы бағдарламаларды және жекелеген іс-шараларды жобалауда студенттердің дағдыларын қалыптастыру, жобаларды іске асырудың құралдары мен әдістерін ұсыну, жобаны және байланысты құжаттарды дайындау. Байланыс науқандарын және іс-шараларды жоспарлау мен дайындауды оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • PR жобаларын аналитиқалық қамтамассыз ету
  Несиелер: 6

  Студенттерді жүйелі ойлауға дағдыландыру және іскерлік коммуникациялардың заманауи технологияларымен таныстыру; байланыс қызметін жоспарлау. Студенттердің өзекті тақырыптарды таңдауы, жарияланым проблемалары, ақпарат жинаудың өз әдісі, оны тексеру және талдау қабілеттерін қалыптастыру. БАҚ үшін материалдар жасау, PR-жобаларды талдау, бағалау және редакциялау және PR-ортасында қабылданған бюджет пен уақыт бойынша қабылданған нормалар мен стандарттарға сәйкес келтіру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өзгерістерді басқару
  Несиелер: 5

  Ұйымдастыру қызметіндегі студенттердің теориялық негіздерін қалыптастыру, ұйымдастырушылық өзгерістерді басқарудың қазіргі заманғы тәсілдерін зерттеу, ұйымдастырудағы өзгерістерді енгізудің технологиялары мен әдістерін, қызметкерлердің келіспеушілігі туындағанда оңтайлы жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ ұйымдастырушылық өзгерістерді жүзеге асыру стратегиялары мен жоспарларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • PR коммуникациядағы Конфликтология
  Несиелер: 6

  Тәрбие құралы арқылы қоғаммен байланыс жөніндегі маманға қоғамдағы қақтығыстың басқарылуын және конфликттерді шешудің негізгі жолдарын түсіндіру, жанжал туындаған жағдайда қажеттіліктердің, мүдделердің, құндылықтардың болуымен қатар және ұйымдық қақтығыстың тетіктерін жақсы түсіну кезінде командаларға жұмысты ұйымдастыру үшін қажет екенін түсіндіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Брендинг
  Несиелер: 7

  Брендингтің теориялық және тәжірибелік негіздерін студенттерге үйрету. Курс брендті Маркетинг, Семитикалық және коммуникативтік санат және брендинг ретінде талдаудың дағдыларын меңгеруге бағытталған. Брендті қалыптастыру жолдарын талдай білу қабілетін дамыту. Студенттерде сегменттеу дағдыларын қалыптастыру және маркетингтік позициялау, брендті басқарудың рационалды стратегиясы мен тактикасын енгізу мүмкіндіктерін қарастыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Event management
  Несиелер: 6

  Студенттерді кез-келген деңгейдегі әскери іс-шараларды өткізу үшін қажетті білім мен дағдыларды қамтамасыз етуге арналған тәрбие құралы. Баспасөз конференцияларын, брифингтерді, баспасөз турларын және басқа іскерлік іс-шараларды өткізу дағдыларын қалыптастыру, сөйлеу дағдыларының әдістерін меңгеру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризм және қонақ үй бизнесіндегі PR
  Несиелер: 6

  Туризм және қонақ үй бизнесі саласындағы PR-технологияларды пайдалана отырып, болашақ мамандарды қалыптастыру, туризм және қонақ үй индустриясының инновациялық технологиялық тәуекелдерін бағалау, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып туристік өнімді енгізу мүмкіндігін, туризмді ұйымдастыру және қонақ үйді ұйымдастырудағы басқару шешімдерін қабылдау, іс-шаралар өткізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарыстық жағдайларды басқару
  Несиелер: 6

  Студенттердің дағдарысқа қарсы қоғамдық қатынастарды түсінуін қалыптастыру (дағдарысқа қарсы PR / Қоғаммен байланыс) әлеуметтік процестерді реттейтін қызмет ретінде әлеуметтік, саяси және экономикалық дағдарыс жағдайларын жеңілдету немесе азайту құралы ретінде қолдану. Дағдарысқа қарсы PR тәжірибесін және Корпоративтік дағдарысқа қарсы менеджментте және банкроттық рәсімдерін жүзеге асыруда PR-ті қолдану тәжірибесін қалыптастырудың тұтас көзқарасын қалыптастыру; дағдарысқа қарсы PR тәжірибесін дағдарыстағы немесе банкроттық рәсімдерін өтеп жатқан қазақстандық ұйымдар тәжірибесінде пайдалану дағдыларын игеру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтаудағы PR
  Несиелер: 6

  Кәсіби қызмет саласында тиімді жұмыс істеу үшін болашақ маман дайындау. Тәртіп медицина саласындағы PR-технологияларды пайдалануда, коммуникациялық стратегияларды әзірлеу дағдыларына және денсаулық сақтау саласындағы дағдарысқа қарсы шараларды жүргізуде болашақ мамандар дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • PR консалтингі
  Несиелер: 5

  Студенттердің заманауи қоғамдағы жарнама және PR мекемелерінің жұмыс істеуі, консультативтік коммуникация саласының табиғаты, жарнамалық қызметтердің және PR-дың консалтингілік саласының ерекшеліктері. Студенттерге жарнамалық және қоғамдық қатынастар саласында кеңес берудің негізгі түрлері: процедуралық, сараптамалық, тренингтік кеңес беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық PR
  Несиелер: 6

  Студенттерді қаржы саласындағы қолданылатын жарнамалық және PR-технологиялардың жүйелік білімдерін қалыптастыру. Студенттер қаржы саласындағы коммуникациялық науқандарды дамыту технологиясын игеру; жарнама және PR тиімділігін талдау және есептеудің негізгі әдістерін қолдану; банк секторы үшін бағдарламалық және маркетингтік зерттеу құралдарын дамыту дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  АКТ саласындағы дағдылар мен бизнесті ұйымдастыруды мемлекеттік және шет тілдерінде игере білу

 • Код ON2

  Ашық сөйлеу дағдыларын меңгеру және өз көзқарастарын жазбаша түрде нақты дәлелдей білу

 • Код ON3

  Философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау әдістерімен және пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке тұлғаның жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсете білу

 • Код ON5

  Қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдана білу

 • Код ON6

  Академиялық қарым-қатынас жағдайын және тіл нормаларын ескере отырып, жазбаша немесе ауызша мәтінді құру; сөйлеу, пікірталас, әңгімелесу дағдыларын меңгеру, сондай-ақ копирайтерлік дағдыны меңгеру.

 • Код ON7

  Заманауи әлеуметтік-мәдени орталардың үрдістері мен үрдістерін талдау, мәдениетаралық қарым-қатынас теориялары мен тәсілдерін насихаттау

 • Код ON8

  Жобаларды басқаруға арналған кəсіби функцияларды іске асыруға байланысты мақсаттарды қою жəне тапсырмаларды қалыптастыру.

 • Код ON9

  Бағдарламаның коммерциялық (пленка) бағдарламасын жасау барысында түсіру алаңының технологиялық мүмкіндіктері мен түсіру техникасын пайдалану. Онлайндық маркетинг құралдарын пайдаланыңыз және жарнамалық, PR және BTL науқандарында қолданыңыз.

 • Код ON10

  Мәдениаралық өзара әрекеттесу дағдылары мен қабілеттеріне ие болу. Кескін стратегиялар жазу, халықаралық іс-шараларды өткізу.

 • Код ON11

  Қоғамдық сананы манипуляциялау үшін кинематография, әдебиет, өнер саласында PR әдістерін және әдістерін қолданыңыз. Ақпаратты жинау, жүйелеу және дербес талдау дағдыларын меңгеру, медиа өнімдерді жоспарлаудан нарыққа жылжытуға дайындау және жариялау үшін қажетті ақпаратты

 • Код ON12

  Жанжалды жағдайларды талдау, жанжалды шешу бойынша шаралар кешенін әзірлеу. Ақпаратты манипуляциялаудан қорғаудың дағдарысқа қарсы шараларын және өз әдістерін анықтау. Жобаны басқару және іске асырудың өзіндік әдістері.

 • Код ON13

  Қоғаммен байланыс қызметін ұйымдастыру ерекшеліктерін түсіну. Ұйымдар мен жеке тұлғалар үшін имидждік және жарнамалық стратегияларды әзірлеу. Ақпараттық және коммуникациялық жүйелерді, саяси коммуникациялық үдерістерді, саяси коммуникациялық науқандарды, саяси коммуникация процестерін талдау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON14

  Тәуекелдерді анықтау және бюджеттік жобаларды басқару үшін медиа ресурстарын басқарудың заманауи әдістерін қолданыңыз. Белгілі бір бизнестің мәселелерін шешу үшін маркетинг, имидж және жарнама стратегияларын әзірлеу. Іскерлік бағытты ескере отырып, ұйымның брендтік кітапшасын жасаңыз.

 • Код ON15

  PR және байланыс саласындағы заңнаманы және нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алу

Top