Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03214 Қоғаммен байланыс в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Ғылыми ақпаратты іздеу және өңдеу
  Несиелер: 8

  Ғылыми ақпаратты іздеу және жинау. Ақпаратты іздеу әдістері: кітапханалық каталогтармен, анықтамалық материалдармен, кітаптармен, мерзімді басылымдармен және ғаламдық ғылыми дерекқормен жұмыс жасау. Ақпарат алу және өңдеу жолдарын зерттеу. Мәтінді өңдеу түрлері (жоспар, тезистер, үзінділер, аннотация,рецензия).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • PR-дағы ғылыми зерттеулер Научные исследования в PR
  Несиелер: 7

  Курстың шеңберінде PR саласында кәсіби зерттеулерге қойылатын әдістемелік талаптар қарастырылады. Зерттеу проблемаларын шешуде мониторингтің, талдаудың және жобалаудың ең тиімді әдістерін жүзеге асыруда PR науқандары; ғылыми зерттеу әдіснамасындағы байланыс саласындағы эмпирикалық зерттеулерді меңгеру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жаңа медиа
  Несиелер: 5

  цифрлық / интернет компаниясын табысты іске асыру үшін қажетті ақпараттың негізгі көздерін алу; Интернет-компанияның стратегиялық және операциялық тиімділігін арттыру бойынша талдамалық құралдар; медиа-индустриядағы негізгі бизнес-модельдер; сандық медиа компания үшін стратегиялық база; редакторлық басқару ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медиа зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Медиа саласының ғылыми зерттеулер объектісі ретінде қарастырылуы. Әдістеме және әдіснама. Медиа-зерттеулер саласындағы ғылыми бағыттар мен мектептер. Әртүрлі сегменттерінің медиа зерттеулерінің ерекшелігі (баспа, радио, теледидар, онлайн-медиа). Негізгі принциптер, әдістер, медиа кеңістігін талдау процедурасы және зерттеудің тиімділігін анықтау өлшемдері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жарнама өнімін шығару
  Несиелер: 5

  Жарнамалық өнімді жасау және өндеу процесінің кезеңдері; Жарнамалық шағымдарды қабылдау моделдері және тұтынушы психологиясының негіздері және тиімді жарнаманы дамыту үшін оларды пайдалану мүмкіндігі; шығармашылық үдерістерді ұйымдастыру модельдері және жарнамалық шығармашылық тұжырымдама идеяларын табу әдістері; баспа полиграфия материалдары, жарнамалық баспа өнімдерінің әртүрлі түрлерін басып шығару және өңдеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • PR мәтіндермен жұмыс
  Несиелер: 5

  Мәтінді зерттеудегі әртүрлі тәсілдерді талдау; Мәтін құрылымы және оның ерекшеліктері; Мәтіннің деңгейлері және оның поэтикасы; Жарнамалық және PR мәтіндерінің ерекшеліктері; Жарнама және PR мәтіндерінің жанрлық парадигмасы; Жарнамалық және PR мәтіндерінің түрлі жанрларын талдау және жобалау. Анализ разных подходов к изучению текста;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Медиамен қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  медиамен қарым-қатынас жасау бөлімінің жаңа бағыттары және бөлім үшін стратегиялық жұмыс жоспарларын әзірлеу және олардың тиімділігін бағалау механизмі; Жобаға қатысушылардың функцияларын анықтау және басқару принциптері; жарнамалық кампаниялар мен коммуникациялық бағдарламалар тұжырымдамаларын, жоспарларын, кестелерін және оларды дайындау кезінде аналитикалық және ұйымдастырушылық жұмыстарды орындау ережелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Коммуникациялық қызметте бизнес проектілерді басқару
  Несиелер: 5

  Бизнес-жоба және оның компоненттеріне қойылатын негізгі талаптарды зерделеу, коммуникация саласында жұмыс істейтін компаниялардың экономикалық көрсеткіштерін өңдеу дағдыларын дамыту, нарық сипаттамалары мен тенденцияларын анықтау, бизнес-жобаны дамытуды қолдау үшін бағдарламалық құралдарды пайдалану. Коммуникациялық кәсіпорындар қызметінде бизнес-дизайнды қолдануда практикалық дағдыларды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коммуникациялық қоғам
  Несиелер: 5

  Ақпараттандырудан диалогқа дейінгі әлеуметтік қарым-қатынас моделдері: Қоғамдағы интенционалды байланыс механизмдері. Коммуникативті қарым-қатынас механизмдері: белгі, мәні, мағынасы. Аудиторияға коммуникативті (түсіндірме) дағдыларды дифференцияциялау. Әртүрлі аудиториялардың «әлемдегі суреттергі» түсіндірмесі. Коммуникациялық процестерін әлеуметтік бағдарлы басқару проблемалары мен әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік мекемелермен байланыс
  Несиелер: 5

  мемлекеттің және мемлекеттік қызметтің басқару қызметінің теориялық және ғылыми-әдістемелік негіздері; мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет принциптері мен құқықтық негіздері; Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының қалыптасуы мен жүзеге асырылуы; мемлекеттік қызмет туралы қолданыстағы заңнаманы талдау; Қазақстандағы мемлекеттік қызметтегі мәселелер және шетелдік мемлекеттік қызметтің даму бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұйымның әлеуметтік жауапкершілігі және демеушілік қызметі
  Несиелер: 7

  Әлеуметтік маңызы бар міндеттерді шешу үшін мердігерлермен және серіктестермен құзыреттіліктерін қалыптастыру. Қайырымдылық ұйымдары мен демеушілермен жұмыс жасаудың технологиялары, әдістері, принциптері, кезеңдерін толық меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • PR науқандарды жоспарлау және жүзеге асыру
  Несиелер: 7

  Дәстүрлі және қазіргі заманғы PR-жарнама аясында мәтіндік-графикалық, жұмыс және презентациялық материалдарды қоса, жарнамалық өнімдерді шығаруға, және тарату. Магистранттарды іс-шаралар жоспарлауға, коммуникациялық кампаниялар дайындау мен өткізуге қатысуға арналған білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саяси PR-дағы ықпал ету ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Магистранттарға әлемдегі және Қазақстандағы әлеуметтік оқиғалар мен процестерді, ішкі саяси үдерістерді талдау мен бағалауға ықпал ететін білім беру. Негізгі саяси субъектілер мен объектілердің өзара байланысын модельдеу үшін теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыру, саяси технологиялардың мәнін және олардың электоратқа әсерінің тиімділігін талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коммуникация агенттіктерінің экономикалық қызметі
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынға экономикалық талдау жасау; ағымдағы және ұзақ мерзімді жоспарлауды реттеу, коммуникациялық кәсіпорынның тиімділігін арттыру үшін қорларды анықтау және пайдалану. Оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін материалды дайындау. Байланыс агенттіктерінің экономикалық даму ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  Магистранттардың ғылыми зерттеу үдерісін жоспарлап, жүзеге асырып, ғылыми зерттеудің алгоритмін анықтап, фундаменталды жəне қолданбалы зерттеулерді жүргізуге қажетті əдістерді сұрыптап, ғылыми зерттеудің кешенді жүйесін жоспарлап, əзірлеп, жүзеге асырып, түзете алуы керек. - ғылами жобалар мен зерттеулерге экспертиза жасау сиақты жаңа жəне күрделі идеяларды сыни сараптап, бағалап, синтездеу қажет. - осы барлық құзыреттіліктерді диссертациялық жұмыс жəне ғылыми жұмыстарын жүргізу барысында қолдана білу керек

 • Код ON4

  - ғылыми ақпарат бойынша ізденіс жүргізіп, ғылыми әдебиеттерді реттеп, библиография мен дерекқорлар базасын құрастыру; - педагогикалық жəне зерттеу тəжірибесі кезінде аталған нəтижелерді қолдану.

 • Код ON5

  кәсіби қызметінде, бизнесте әлеуметтік жауапкершілік принциптерін басшылыққа ала отырып іс жүргізе білуі

 • Код ON6

  сараптамалық және талдамалы жұмыстарды атқару кезінде гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдарда жинақталған білімді қолдана білуі

 • Код ON7

  ұйымның ішкі және сыртқы байланыс аудитін ұйымдастырады, стратегиялық және тактикалық жоспарларды, жарнама және қоғамдық қатынастар саласындағы бюджеттерді әзірлейді; экономикалық талдау элементтерін тәжірибеде қолдану және жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу

 • Код ON8

  нарықтағы брендтерді құру, басқару, жылжыту, дамыту және қорғау бойынша стратегиялық тұжырымдамаларды әзірлеу.

 • Код ON9

  Жобалардың стратегиялық тұжырымдамалары мен бизнес-жоспарларын әзірлеу, оларды дамыту міндеттері; жобаның жетекші қызметі; жобалардың сапасы мен тиімділігін бағалау.

 • Код ON10

  стратегиялық жоспарлау, дайындық, шығармашылық дамуы мен байланыс бағдарламалары мен іс-шараларын жүзеге асыру, олардың сапасы мен тиімділігін қамтамасыз ету процестерін басқарады.

 • Код ON11

  жаңа мультимедиалық коммуникациялық стратегияларды әзірлеу және пайдалану

Top