Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04116 Қаржы в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Инновациялық ойлауға ие, озық технологияларды меңгерген, әлемдік қаржы және экономикалық кеңістік жағдайында интеграциялануға және қазақстандық және өңірлік қаржы нарығының қаржылық-маңызды міндеттерін шешуге қабілетті қаржы саласындағы магистрлерді даярлау. Келісу хаттамаларында көрсетілген жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып түзетілген ғылыми-зерттеу және практикалық қызметтің қажетті түрлерімен байланысты ерекше құзыреттерді (жалпы мәдени, кәсіби) қалыптастыру арқылы кәсіби әлеуметтік тапсырысқа бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Төлем жүйесі
  Несиелер: 5

  Ақша айналымына ықпал ететін төлем міндеттемелерін, ұйымдастыру нысандарын, құралдар мен рәсімдерді орындау бойынша туындайтын ақша қатынастары жиынтығының экономикалық мәні. Төлем процесі. Төлем жүйелерінің түрлері. Төлем жүйесінің тиімділігін бағалау. Төлем жүйесі саласындағы бақылау.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми сараптама негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылым туралы түсінік, оның функциялары және ғылыми қызмет түрлері. Магистрлік жұмыс: жалпы ережелер. Экономикадағы ғылыми эксперименттердің әдістері. Ғылыми эксперимент жүргізу кезеңдері. Ғылыми эксперимент әдістері және әдіснамалары. Ғылыми зерттеулер және математикалық әдістер. Ғылыми эксперименттердегі статистикалық әдістері. Ғылыми-техникалық ақпараттар негізі. Негізгі ақпарат көздері және тақырыпты ақпараттық өңдеу. Ғылыми-зерттеу жұмысын рәсімдеу ережелері және жалпы талаптары. Магистрлік диссертация мазмұны. Магистрлік диссертация рәсімдеу негізгі талаптары.

  Селективті тәртіп
 • Мaкроэкономика (продвинутый курс)
  Несиелер: 5

  Курста макроэкономикалық модельдердің әдіснамалық негіздері оқытылады. Макроэкономикалық модельдерді зерттеу негізінде экономикалық саясат құралдарының тиімділігі талданады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курста магистранттар ғылыми зерттеулердің әдістемелік негіздерімен танысады, ғылыми мақалалар мен магистрлік диссертацины жазуға, ғылыми әдебиетпен жұмыс істеуге қажетті білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы маманды даярлау жүйесіндегі ғылым тарихы мен философиясының рөлі оның адам және оның табиғатпен және қоғаммен қарым-қатынасы болып табылатын зерттеу объектісімен анықталады. Ол адамның дүниетанымдық, адамгершілік және мағыналық бағдарларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Соңғы онжылдықта қарқынды дамып келе жатқан интеграциялық үдерістер, кәсіби және академиялық алмасулардың өсуі, халықаралық ынтымақтастықтың тереңдеуі шет тілді білім берудің үдемелі дамуын ынталандырды. Бұл жағдайда шет тілі Қазіргі тарихи кезеңде жаңа мемлекетті дамытудың басты ресурстарының бірі болып табылатын қоғамның зияткерлік әлеуетін қалыптастырудың пәрменді құралы мәртебесіне ие болады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика (продвинутый курс)
  Несиелер: 5

  Курста микроэкономикалық теорияның негізгі ұғымдары оқытылады, нақты модельдерде микроэкономикалық талдаудың мәні көрсетіледі, тәжірибеде қолдану әдістері мен тәсілдері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сапа менеджмент жүйесі
  Несиелер: 5

  Сапа менеджменті ISO 9001 халықаралық стандартының талаптарына сай қысқа мерзімде басқарудың заманауи экономикалық әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді. Сапа жүйесін тағайындау, мақсаттары мен міндеттері. Сапа жүйесінің эволюциясы. Сапа басқару жүйесін құрудың жалпы принциптері. Тиімділік критерийлері. Сапаны қамсыздандыру үлгілері, тексеру және талдау, және сапа жүйесін сертификаттау. ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттар бойынша сапа жүйесінің үлгісі. Кәсіпорында сапа жүйесін әзірлеу мен ендіру технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Курста магистранттар ғылыми зерттеу әдіснамасының негізімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  "Жоғары мектеп педагогикасы" курсының бағдарламасы магистранттарға арналған. Жоғары білім берудің педагогикасын ғылыми білімнің салыстырмалы дербес саласына бөлу жоғары мектептің заманауи өндірістің барлық салалары үшін мамандарды даярлаудың тиімділігін жетілдіру мен арттырудағы қажеттілігінен туындады. Бүгінгі таңда жоғары мектеп түлектерінің кәсіби даярлығының сапасы қалыптасқан кәсіби білім мен біліктіліктің жоғары деңгейімен ғана емес, сонымен қатар жоғары оқу орындары түлектерінің кәсіби даярлығының жоғары деңгейімен сипатталады. Бірінші жоспарға кәсіби және әлеуметтік рөлдерді, жаңа идеяларды, технологиялар мен шешімдерді, ғылыми, практикалық қызмет пен білім беру салаларында тиімді қарым-қатынас жасау қабілетін айқындайтын жеке тұлға факторы шығады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  "Басқару психологиясы" курсы мекемелерде психолог қызметінің негізгі теориялық, әдістемелік және практикалық мәселелерін жүйелі түрде баяндауды ұсынады. Студенттермен жұмыс жасауда ғылыми-психологиялық білімді іске асыруға ерекше көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика мәтіндерін аудару теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Курста экономикалық мәтіндерді аудару теориясы мен практикасы зерделенеді. Магистранттар экономикалық мәтіндерді аударудың заманауи әдістемесімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы менеджмент (ілгерінді курс)
  Несиелер: 5

  Магистранттарға курста ақшалай ағындармен оңтайлы басқару бойынша үрдістердің құрылымы мен қаржылық институттарда тиімді менеджменттің қажетті шарты ретінде қызметкерлердің тәжрибесі мен білімді пайдалану. Қаржылық менеджменті білімі қаржы жүйесінде жұмыс істеу үшін қажетті дағдылар береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Банк саласындағы IT-технологиялары
  Несиелер: 5

  "Банк саласындағы IT-технологиялар" курсы жаңа ақпараттық технологиялардың ерекшеліктерін, олардың отандық банк саласындағы дамуын ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салықтық саясат
  Несиелер: 5

  Курста ҚР Салық жүйесінің құрылымы мен бағасы, салық қызметін ұйымдастыру мәселелері, салықтарды есептеу әдістемесі мен әдістемесі оқытылады. Салықтық реформаның.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Казіргі банк инновациялары
  Несиелер: 5

  Ақпараттық банктік жүйелер мен технологиялардың ерекшеліктері. Банк қызметі жүйесінде Қор технологияларын автоматтандыру. Банктік ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі. Банктегі қаржылық талдау мен болжауды автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық валюта-несие қатынастары
  Несиелер: 5

  Дүниежүзілік қазіргі валюталық жүйесінің элементтерін зерделеу, қазіргі халықаралық валюталық нарықтың жағдайын талдау, валюталық-қаржылық механизмнің құрылу және даму мәселелерін қарастыру, халықаралқ есептердің ерекшеліктерін, валюталық тәуекелдердің маңызы мен пайда болуын, сондай-ақ дүниежүзілік экономикадағы валюталық қатынастардың рөлін оқып-үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы институттары қызметін басқару
  Несиелер: 5

  Курста экономикалық дамудағы қаржы институттарының рөлі зерделенеді. Қаржы институттарының қызметін басқарудың мемлекеттік механизмдері. Банктік емес институттарының қызметін басқару принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Капиталдың халықаралық нарығы мен дүниежүзілік қаржы тәуекелдері
  Несиелер: 5

  Дүниежүзілік экономиканы жұмыс істеу механизмі, халықаралық экономикалық, валюталық-қаржылық, несиелік, сауда және интерграциялық қатынастардың ерекшелігі. Халықаралық экономикасының заманауи теориялары, халықаралық экономикалыық қатынастардың мәселелерін зерделеудің теориялық- әдіснамалық базасы, елдің сыртқы экономкалық саясатын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жахандық экономикадағы қаржы секторын реттеу
  Несиелер: 5

  Көрсетілген курс барысында экономикалық даму ерекшеліктері, мемлекеттік құрылым, қаржылық жүйенің құрамы, бюджеттік процесс, салық жүйесі, мемлекеттік шығындарды басқару саясаты және мемлекеттік қарызы көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика пәндерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курста экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі, дәрістерді оқу, семинар сабақтарын өткізу, кредиттік оқыту технологиясы жағдайында ОБСӨЖ ұйымдастыру, интерактивтік оқыту әдістерін ендіру тәсілдерінің ерекшеліктері зерделенеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кредиттік ұйымдардағы қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын қолдану тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Берілген курста біз қаржылық институттарда қаржылық есептіліктің және есеп берудің әдістерін және нысандарын, кредиттік мекемелерде ҚЕХС қолданудың практикалық әдістеріне негізделген әдістерді қарастырамыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет елдердің қаржы жүйесі
  Несиелер: 5

  Шетелдік экономикалық әдебиеттегі қаржы және қаржы жүйесі ұғымы. Шет елдердің қаржы жүйелерінің құрылымдық бөлімшелерінің сипаттамасы. Шет елдердің қаржылық жүйелерінің қалыптасу және даму ерекшеліктеріне әсер ететін факторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқыту үрдісіндегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курста оқытудың инновациялық технологиялары зерделенеді. Магистранттар оқытудың заманауи инновациялық технологияларымен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік қаржы нарығы және халықаралық қаржы қатынастары (ілгерінді курс)
  Несиелер: 5

  Халықаралық қаржы қатынастарының тұжырымдамасы.Әлемдік қаржы орталықтары. Халықаралық қаржы нарығы: тұжырымдамасы, мәні, ерекшеліктері, құрылымы. Халықаралық алтын нарығы. Халықаралық ақша нарығы.Халықаралық капитал нарығы. Әлемдік несие нарығы.Монетарлық жүйенің және валюталық қатынастың тұжырымдамасы.Айырбастау бағамының реттеу теориясы. Әлемдік валюта жүйесінің қазіргі заманғы валюталық проблемалары эволюциясы.Бреттонвудтық валюталық жүйесі. Еуропалық валюта жүйесі. Ямайканың ақша жүйесіндегі дамушы елдер. Халықаралық төлемдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Банк қызметіндегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Ақпараттық банктік жүйелер мен технологиялардың ерекшеліктері. Ақпараттық банктік жүйелер нарығы. Ақпараттық банктік технологиялардың түрлері. "Банктің операциялық күні"міндеттерін шешудің автоматтандырылған технологиясы. "Банк-клиент"автоматтандырылған технологиясы. Банк жұмысындағы Интернет-технологиялар. Банкаралық есептеулерді автоматтандыруды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салық менеджмент (ілгерінді курс)
  Несиелер: 3

  Салық менеджменті, салық саясаты және Қазақстан Республикасы мемлекетінің салық қызметі ұғымы және мәні. Салық менеджментінің құрылымы мен әдістері. Салық менеджментінің даму кезеңдері. ҚР Салық менеджментінің ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салықтық декларациялау
  Несиелер: 3

  Салықтық декларациялаудың мәні мен тәртібі; салықтық декларациялауды жүргізу рәсімдері; салықтық декларациялауды жасау үшін қажетті негізгі құжаттар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стратегиялық банк маркетингі (ілгерінді курс)
  Несиелер: 5

  Курс коммерциялық банктерді стратегиялық басқаруды ұйымдастыру проблемаларын , банктік қызмет көрсету нарығын жан – жақты зерттеу негізінде жүргізілетін банктерде стратегиялық маркетингті талдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы теориясы
  Несиелер: 5

  "Қаржы теориясы" курсы базалық пәндердің бірі болып табылады. "Қаржы теориясы" курсында елдегі және қоғамдағы ақша табиғаты мен ақша қатынастарын сипаттайтын жалпылама экономикалық категориялар туралы негізделген ғылыми түсінік беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Курста қаржылық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелері, экономиканың қаржылық секторының дамуына мемлекет пен құқықтың рөлі, сақтандыру құқығы мен құқықтық реттек негіздері зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Банктік саясат
  Несиелер: 5

  Банк қызметін реттеу бойынша мемелкеттік органдармен қабылданған заңдар және нормативтік-құқықтық жүйе ретінде банк саясаты құрылымы мен негіздерін оқу. Банк саясатын қалыптастыу тәртібі және оның құрылымы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы құқығы
  Несиелер: 5

  Курста қаржылық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелері, экономиканың қаржылық секторының дамуына мемлекет пен құқықтың рөлі, қаржылық құқық пен құқықтық реттек негіздері зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Банктік қызмет
  Несиелер: 5

  Банктер мен банк жүйесінің жалпы жұмыс істеуінің негізгі аспектілері қарастырылады: кредиттік-инвестициялық қызмет, банктік менеджмент және маркетинг, экономикалық және қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Банктер жақында жүзеге асыра бастаған операциялар, сондай-ақ банктік өнімдер мен қызметтердің жаңа түрлері мен нысандары талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының салық саясаты
  Несиелер: 3

  Қазақстан Республикасының салық саясаты мен салық қызметінің түсінігі және мәні. Мемлекеттің салық салу принциптері, ҚР салықтарды құқықтық реттеу және салық менеджментінің ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының салық заңнамасындағы өзгерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми зерттеулер мен ғылыми эксперименттерді ұйымдастыру және жоспарлау үшін тарих және ғылым философиясы, педагогика және психология, шет тілі саласында білім мен дағдыларды игеру.

 • Код ON2

  Банк ісі, ақша теориясы, несие, қаржы, құқық, сапа менеджменті және бақылау жүйесі, шаруашылық қызметті талдау, салық-бюджеттік жоспарлау, сақтандыру, төлем жүйесі, қаржы-банктік жүйенің тәжірибелік қызметінде қаржы-бюджеттік және ақша-несиелік реттеуді ұйымдастыру негіздері бойынша іргелі білім мен дағдыларды қолдану.

 • Код ON3

  Қаржы-бюджет саласында, банк және сақтандыру ісінде, салық салуда, қор және валюта нарықтарында, осы салалардың заң қызметтерінде тұрақты өзгеріп отыратын экономикалық конъюнктуралар жағдайында практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру.

 • Код ON4

  Пікір шығару, идеяларды бағалау және қорытындыларды тұжырымдау қабілетіне, ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қажетті дағдыларға ие болу, қажетті материалды дұрыс ұсына білу, ақпаратты талдау және жүйелеу.

 • Код ON5

  Банктік қызмет көрсету нарығын кешенді зерттеу негізінде банктік инновациялар, стратегиялық Банктік маркетинг саласында ғылыми-зерттеу жобаларын әзірлеу.

 • Код ON6

  Теориялық білім мен практикалық дағдыларды шебер ұштастыру негізінде корпорациялар мен банк қызметінде сауатты қаржылық есептілікті құру дағдысы болу.

 • Код ON7

  Қаржылық тұрақтылықты басқару, қаржы институттары мен корпорациялардың қызметін қадағалау, сондай-ақ қаржы институттарындағы тиімді менеджмент саласында құзыретті болу, мониторингтің қазіргі заманғы әдістерін қолдана білу.

 • Код ON8

  Қаржы-банк заңнамасы саласында, мемлекеттің ақша-кредит және фискалдық саясаты мәселелерінде құзыретті болу, өз пайымдауларын негіздеу және оларды көрсете білу.

 • Код ON9

  Мемлекеттік қаржы мен корпорациялардың қаржыларын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін, әлемдегі қазіргі әлеуметтік-экономикалық процестерді бағалау және талдау, сондай-ақ Қазақстанның экономикалық тәжірибесіне индустрияландырылған елдердің озық тәжірибелерін енгізу.

 • Код ON10

  Компьютерлік техниканы, бағдарламалық өнімдерді, технологияларды, коммуникация құралдарын еркін меңгеру, әр түрлі ақпараттық ресурстар мен мультимедиялық технологияларды, сандық білім беру ресурстарын әлеуметтік-экономикалық процесте қолдана білу.

 • Код ON11

  Қаржы институттарының қаржылық қызметін бағалай білу және талдай білу, нарықтық экономика жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметіне талдау жүргізу, корпорациялар мен банктердің қаржылық талдауын жүргізу.

 • Код ON12

  Салықтық реттеу, әкімшілендіру, салықтық менеджмент, қаржылық және бюджеттік ұйымдарда салықтық есепке алу саласында кәсіби білім дағдыларына ие болу.

Top