Білім беру бағдарламасы өзекті емес

6B07201 Мұнайгаз ісі в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты мақсаты: бұрғылау, мұнай және газ кен орындарын бұрғылау, игеру саласында тереңдетілген білім алу, бітірушіге мұнай – газ саласында табысты жұмыс істеуге, оның әлеуметтік ұтқырлығы мен еңбек нарығындағы тұрақтылығына ықпал ететін әмбебап және пәндік-мамандандырылған құзыреттерге ие болуға мүмкіндік береді. негізгі міндеттері: 1. Инновациялық білім беру ортасын құру; 2. Қазіргі заманғы талаптарға және практика талаптарына сәйкес келетін білім деңгейін қамтамасыз ету; 3. Кадрлық әлеуетті дамыту; 4. Шетел тілдерін оқытудың әр түрлі курстарына міндетті қатысу арқылы ПОҚ-ның тілдік дайындығын күшейту. 5. Мұнай-газ секторы жұмыс берушілерінің білім беру процесіне қатысуын кеңейту; 6. Ғылыми жобалар және білім алушылар мен ПОҚ академиялық ұтқырлығы шеңберінде алыс және жақын шетел ЖОО-мен университеттің халықаралық ынтымақтастығын кеңейту;
  • Академиялық дәреже Бакалавриат
  • Оқыту тілі Русский, Қазақша
  • Оқу мерзімі 4 года
  • Кредиттер көлемі 240
  • Білім беру бағдарламаларының тобы B271 Мұнай-газ ісі
Top