Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02111 Сценография-Театралды-декорациялық өнер в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәні саясаттану және құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделеді. Оқу пәнінің мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Сыбайлас жемқорлық құбылысының адам мен мемлекеттің экономикалық, саяси және әлеуметтік құрамдас бөлігіне әсері академиялық адалдыққа баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
 • Пластикалық анатомия
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 3

  Бейнелеу сауаттылығының негізгі білімі мен дағдылары. Академиялық сурет канондары. Пропорция, көлем, құрылым. Құрылыс кезеңдері. Гипсті бас. Бет бөліктері. Гипсті торс. Жалаңаш жартыфигура. Қыртыс маталарды модельдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылым негіздері
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 3

  Академиялық канондары кескіндеме. Лессировка техникасы. Көлем мен нысан. Жарық, көлеңке. Портрет орындау кезеңдері. Натураның жеке портреттік сипаттамаларын көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрамның негіздері I
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық сурет I
  Несиелер: 4

  Жазықтықтағы адам портреті мен гипстік көшірменің академиялық бейнелеу заңдылдықтарын зерделеу. Көз бен ауыздың құрылысы. Мұрын және құлақ қалқанының құрылысы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме I
  Несиелер: 3

  Кескіндеменің академиялық канондары. Лессировка техникасы. Көлем мен нысан. Жарық, көлеңке. Портрет орындау кезеңдері. Натураның жеке портреттік сипаттамаларын көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Театрлық сәндік композиция
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Спектакльді көркем безендіру технологиясы
  Несиелер: 3

  Қойылымды көркемдік жобалау. Ұйымдастыру және жобалау кезеңдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түс теориясы
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Театрлық макияж және түсінік
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тарих өнерінің искусстволық өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макеттеу
  Несиелер: 3

  Театр макеті, макеттік материалдар. Фактуралар және олардың үйлесімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Театр-декорациялық кескіндеме I
  Несиелер: 3

  Декорация бейнесінің негізгі принциптері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Театрлық сәндік композиция
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Театр-декорациялық кескіндемесі ІI
  Несиелер: 3

  Бейненің негізгі принциптері. Сахна эскиздерінің негізгі заңдары. Суретті декоративтік өңдеу тәсілдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Спектакльді көркем безендіру технологиясы
  Несиелер: 3

  Қойылымды көркемдік жобалау. Ұйымдастыру және жобалау кезеңдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Колористика
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сахна костюмінің құрамы I
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макеттеу І
  Несиелер: 3

  Техникалық тәсілдер, кәсіби міндеттер, орындау әдістері мен тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұражай тәжірибесі
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Театр-декорациялық кескіндемесі V
  Несиелер: 3

  Театр-декорациялық кескіндеменің негізгі категорияларын зерттеу. Декоративтік, сюжеттік композициялар декорациялар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Костюм тарихы
  Несиелер: 3

  Костюмнің шығу тегі және оның эволюциясы. Негізгі терминдер мен анықтамалар. Киім және оның элементтерінің символикасы. Әр заман мен халықтардың киім стилі. Тарихи костюм түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сахна құрылысы
  Несиелер: 3

  Сахна құрылғылары. Сахнаның негізгі бөліктері. Авансцена. Арьерсцена. Декорация.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Театр-декорациялық кескіндеме ІII
  Несиелер: 3

  Пропорционалды схемаларды пайдалана отырып киімнің жекелеген бөлшектерін құру әдістері. Графикадағы шартты түс және түс үйлесімі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Театрлық сәндік композиция
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Костюм құрамы
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Театр және сценография тарихы
  Несиелер: 3

  Театрдың пайда болу тарихы. Әлемнің жетекші театрлары. ХХ ғасырдың Қазақстан театры. Заманауи театрды дамыту Театрдың пайда болу тарихы. Әлемнің жетекші театрлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Буттафория
  Несиелер: 3

  жасанды, муляждар, нақты заттардың орнына театр спектакльдерінде пайдаланылатын арнайы дайындалатын заттар (мүсін, жиһаз, ыдыс-аяқ, әшекейлер, қару және т.б.). Бутафория жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы компьютерлік бағдарламалар
  Несиелер: 3

  Суретпен жұмыс істеу бойынша Қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды оқу, планшетпен жұмыс істеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы компьютерлік бағдарламалар I
  Несиелер: 3

  Жаңа спектакльді шығару бойынша құжаттаманы дайындау бойынша компьютерлік бағдарлама.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Костюм тарихы І
  Несиелер: 3

  Батысеуропалық костюм XVII ғ. батысеуропалық костюм XVIII ғ. Еуропалық костюм XIX және XX ғ. Қазақстан территориясын мекендеген халықтардың тарихи костюмдері. Қазақ ұлттық костюмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 2

  Сахна бойынша суретші ұсынған жобаларды талқылау. Өз ұсынысы. Сахна бригадасының қызметкерлеріне көмек көрсету. Сахна бөлшектерін жасау кезінде бутафор цехының қызметкерлеріне көмек

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театрлық сәндік композиция
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театр-декорациялық кескіндеме ІV
  Несиелер: 3

  Сахна эскиздерін декоративтік өңдеу тәсілдері. Пропорционалды схемаларды пайдалана отырып киімнің жекелеген бөлшектерін құру әдістері. Графикадағы шартты түс және түс үйлесімі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театр және сахна тарихы
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Театр жарығы
  Несиелер: 2

  Көріністі жарықтандыру, жарық жабдықтары, жалпы жарықты құру техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • БАСҚАРУ КӨЛІГІНІҢ ҚҰРАМЫ II
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейін бойынша технология
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы театр өндірісі жағдайында сахнаны құрудың технологиялық тәсілдері. Сценографияның заманауи технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театр жарығы
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы компьютерлік бағдарламалар ІI
  Несиелер: 3

  Теледидарға арналған киім дизайны бойынша бейнефильмдер, бейнероликтер жасау. Интернет және әлеуметтік желілер кеңістігін пайдалану

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дипломалды талдау
  Несиелер: 5

  Дипломдық жұмысты орындауға кезең-кезеңмен қарау технологиясын, дипломдық жұмысты рәсімдеу ережелерін зерттеу. Тиісті өнер саласындағы жетістіктерді талдау және материалды зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арт-менеджмент
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театрлық сәндік композиция
  Несиелер: 4

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Материалда жұмыс
  Несиелер: 5

  Макеттеу. Сахна жасау кезіндегі жұмыс .

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шығармашылық жоба
  Несиелер: 5

  Тәжірибелік-іздестіру қызметі барысында алынған білімді теориялық негіздеу, әзірлеу және тексеру. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша бейнелердің эскиздік ізденістері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  терең білімді, дағдыны, академиялық бейнелеу грамотасының техникаларын меңгеру;

 • Код ON2

  әлеуметтік, гуманитарлық пәндер, бейнелеу өнері тарихы және сценография саласында білімнің кең ой-өрісі бар шығармашылық тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін базалық білімі болу;

 • Код ON3

  кәсіби қызмет саласында арнайы компьютерлік бағдарламаларды және графикалық дизайн негіздерін, ақпараттық технологияларды пайдалана білу;

 • Код ON4

  құқықтық және іскерлік этика нормаларын сақтай отырып, шығармашылық ұжымда жұмыс істеу қабілетіне ие болу

 • Код ON5

  Қазақстанның салт-дәстүрлері мен өнері және жалпы әлемдік мәдениет құндылықтарының теориялық білімі болуы, олардың кәсіби қызметінде бағдар алуы;

 • Код ON6

  сахналық декорация жасау технологиясын меңгеру;

 • Код ON7

  заманауи театр өнерінің даму үрдісін білу;

 • Код ON8

  Сахналық кеңістіктік көркемдік шешімінің құру мақсаттарымен әдістерін білу және түсіну

 • Код ON9

  9 театр қойылымдарын құру процесінде технологиялық және ұйымдастырушылық міндеттерді шешу;

 • Код ON10

  жобалау – қаржылық құжаттаманы құрастыра білу, менеджмент туралы түсінікке ие болу;

Top