Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02147 Өнертану в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Сурет
  Несиелер: 3

  Суретпен айналысу студенттердің қоршаған ортаны көркем құралдарымен және шынайы бейнелеу шеберлігімен таныстырып, дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бейнелеу өнері туындыларын талдаудың әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл курста студенттер бейнелеу өнерінің түрлерімен, жанрларымен, көркемдік материалдарымен және әдіснамалық негіздерімен танысып, оларды сипаттап және өнертанушылық тұрғыда талдау жұмыстарын жазып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Археология негіздері
  Несиелер: 3

  Археология аймақтың өткен даму тәжірибесін қайта құрудағы маңызды құрал ретінде қарастырылады, пән аясында ел археологиясының қазіргі деректерінен белгілі Қазақстан тарихы мен мәдениетінің артефактілері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние және Антика өнерінің тарихы
  Несиелер: 7

  Курс аясында Ежелгі әлем өнеріндегі көркем шығармашылықтың қалыптасу кезеңдерінің алғашқы қауымдық кезеңнен бастап антикалық Римге дейінгі жалпы хронологиясы байқалып, дамудың стильдік белгілерін зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кескіндеме
  Несиелер: 3

  Кескіндемемен айналысу студенттердің қоршаған ортаны көркем құралдарымен және шынайы бейнелеу шеберлігімен таныстырып, дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Батыс Еуропаның орта ғасырлардағы және Қайта Өрлеу дәуіріндегі өнері
  Несиелер: 7

  Өнер мен мәдениеттегі жалпы және жеке стильдік аймақтық белгілердің қалыптасуы контекстінде ұлттық көркем мектептердің қалыптасу мәселелері баяндалады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер ескерткіштерін сипаттау және талдау
  Несиелер: 3

  Оқылатын пән аясында көркем сипаттау және талдау әдіснамасы қарастырылып, өнер туындыларын сипаттау және талдау әдістерінің ерекшелігін жүйелеу жүргізіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ислам өнерінің тарихы
  Несиелер: 5

  «Ислам елдерінің өнері» курсы Ислам мәдениеті және көркем дәстүрлерінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін, оның пайда болу кезеңінен бастап, исламның алтын ғасырының өнеріндегі формалар мен бейнелердің әртүрлілігін зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы. Мемлекеттің түсінігі, мәні және белгілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлем театрының тарихы
  Несиелер: 3

  "Әлем театрының тарихы" курсы театрдың пайда болу, қалыптасу және даму үрдісінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • XVII-XVIII ғасырлардағы Батыс Еуропа өнері
  Несиелер: 5

  Пән Жаңа заман өнерін, барокко мен классицизмнің стильдік белгілерін, Еуропаның жекелеген елдерінің көркем мәдениетіндегі көріністерінің ерекшеліктерін зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи Ислам өнері
  Несиелер: 5

  Бұл курста заманауи ислам өнерінің ерекшеліктерімен, ислам бейнелеу өнерінің сипатымен, кезеңдерімен, танымал өнер ескеркіштерімен, қылқалам шеберлерінің шығармалармен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәндік-қолданбалы өнер тарихы
  Несиелер: 6

  Бұл курста сәндік-қолданбалы өнердің көркем тілінің ерекшеліктерін қарастырады. Сәндік-қолданбалы өнердің негізгі түрлері. Ұлттық өнер. Сәндік-қолданбалы өнер туындылары және олардың өмірлік ортаны ұйымдастырудағы рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығыс өнерінің тарихы
  Несиелер: 6

  Шығыс өнерінің күрделі семантикалық құрамдас бөлігі, оның синтетизмі, символизмі мен синкретизмі, өнері мен мифологиялық байланысы – пәнде қаралатын сұрақтар шеңбері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мұражайтану және мұрағат ісі
  Несиелер: 3

  Курстың міндеті: мұрағат құжаттамасымен жұмыс істеу әдістемесін оқып үйрену, мұрағат-мұражай жұмысының дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ТМД театрының тарихы
  Несиелер: 3

  "ТМД театрының тарихы" курсында студенттер славян халықтарының, Кавказ, Орталық Азия елдерінің фольклорлық театрының пайда болуы мен қалыптасу тарихын, ТМД республикаларының ұлттық театрларының даму эволюциясын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби орыс тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заманауи театр үрдісі
  Несиелер: 3

  "Заманауи театр үрдісі" сабағында студенттер қазіргі заманғы әлемдік театр өнерінің (драматургия, актерлік және режиссерлік өнер, сценография) мәселелерін талдап үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХІХ -ХХ ғғ. Батыс Еуропа өнері
  Несиелер: 4

  Курс Еуропаның ұлттық мектептерінің өнерін оқуға арналған, онда дәуірдің көркем мәдениетіндегі модерн мен модернизмнің стильдік белгілерінің қалыптасуы мен дамуы мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көркем сын тарихы
  Несиелер: 4

  Курс көркем сынның даму динамикасын зерттеуге, қазіргі сынның құрылымын түсінуге, оның негізгі агенттерінің өзара іс-қимылының басты аспектілерін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан өнері
  Несиелер: 6

  «Ежелгі және орта ғасырдағы Қазақстан өнері» пәні аймақтың жалпы тарихи-мәдени даму контекстінде Қазақстан халқының бейнелеу өнерінің қалыптасу хронологиясын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан сәулет өнері
  Несиелер: 6

  Бұл курста көне дәуірлердегі тарихи жәдігерлердің құрылысы, кеңестік Қазақстанның әртүрлі қалаларындағы бой көтерген қоғамдық ғимараттар, тәуелсіз кезеңдегі архитектураның дамуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ХХ ғ. Ресей бейнелеу өнері
  Несиелер: 5

  Курс ХХ ғ. Ресей өнеріндегі архитектура, мүсін өнері, қолданбалы-сәндік және бейнелеу өнері дамуының негізгі кезеңдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем кино өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Курс Еуропа, Америка, Азия киносының тарихынан тұрады. Кино тарихындағы дыбыссыз кезең. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Еуропа, АҚШ киносы. Дыбыстық кинематограф. Жанрлық бөлу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқыту әдістерінің тарихы
  Несиелер: 4

  Курста оқыту әдістемесінің пайда болуы, даму тарихы мен инновациялық әдістері қарастырылады. Оқытудың әртүрлі әдістемелерінің даму тарихына қарай оларды сабақ беру тәжірибесінде пайдалануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сын шеберлігі
  Несиелер: 5

  Курс маңызды теоретиктер мен көркем сын практиктерінің негізгі еңбектері мен мәтіндерін зерттеуге; сынның өзекті мәселелері мен көркем сын тарихының негізгі дәстүрлері арасындағы байланысты ашуға арналған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихын оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 4

  Курс аясында студенттер жоғары мектепте оқу үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау және бағдарлау бойынша өзіндік жұмыс дағдыларын меңгереді; өнер тарихы бойынша пәндерді белсенді оқытудың формалары мен әдістерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Негізгі кезеңдерінің ерекшеліктерін анықтай отырып, қалыптасуына ықпал еткен танымал суретшілердің шығармашылығымен танысады. Сабақта бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларының негізгі орыс өнеріне тән сипатын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның көркем сын тарихы
  Несиелер: 4

  Курс Қазақстандағы көркем сынының қалыптасуы мен дамуын қарастырады. Көрнекті отандық сыншылардың тәжірибесімен және еңбектерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогика негіздері
  Несиелер: 3

  Курс әртүрлі ғылыми-пәндік және ағарту міндеттерін шешу аясында жүзеге асырылатын педагогикалық қызметтің теориялық-әдіснамалық және практикалық негіздерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халық педагогикасы
  Несиелер: 3

  Бұл ұрпақ тәрбиесі туралы әртүрлі тарихи, этнографиялық және әдеби көздердің дәстүрлерін оқытуға бағытталған пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан сәндік-қолданбалы өнерінің тарихы.
  Несиелер: 6

  «Қазақстан сәндік-қолданбалы өнерінің тарихы» пәні студенттерді сәндік-қолданбалы өнерінің түрлерімен, ерекшеліктерімен және қалыптасу, даму жодарымен таныстырып, туындыларға талдаулар жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерінің көркемдік материалдары мен технологиялары
  Несиелер: 5

  «Бейнелеу өнерінің көркемдік материалдары мен технологиялары» пәні аясында студенттер бейнелеу өнерінің әртүрлі түрлерінде қолданылатын материалдардың, техникалық құралдар мен әдістердің әртүрлілігін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сын бойынша семинар
  Несиелер: 5

  Сын бойынша семинар дәрістік сабақтарда алынған білімді бекітуге және өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру процесіне арналған, оны оқу барысында өзекті мәселелер мен көркем өмір үрдістерін талқылау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ХІХ-ХХ ғасырдағы Қазақстанның бейнелеу өнері
  Несиелер: 6

  ХХ ғасырдың басынан қазіргі заманға дейінгі қазақ бейнелеу өнерінің ұлттық мектебінің даму кезеңдерінің хронологиясы мен ориенталист-суретшілердің шығармашылығы басты назарға алынады; жетекші шеберлердің көркем мұрасы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көрсетілім семинар
  Несиелер: 5

  Бұл курста студенттер «өнертану» мамандығына қатысты түсірілген деректі, көркем фильмдерді және лекциялық материалдарды қарастырып, осының негізінде талдау жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Түстану тарихы мен теориясы
  Несиелер: 5

  Курста арнайы түс мәселесін, түстің семантикалық белгілерін, түс психологиясын синтаксистік талдау және оларды практикалық қолданумен айналасатын шетелдік, отандық лингвист-ғалымдардың еңбектерін талдауды ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи киноүрдіс
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – адамзат мәдениеті саласындағы әлемдік кинематографияның заманауи ахуалын зерттеу. Заманауи кинопракаттағы заманауи киноның орны мен ролі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орталық Азия бейнелеу өнері
  Несиелер: 4

  Орталық Азияның сәулет өнері, мүсін өнері, қолданбалы-сәндік және бейнелеу өнері дамуының негізгі кезеңдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи Азия киносы
  Несиелер: 3

  Жаңа фильмдердің репертуарлық көрсетілімі. Тақырыптық талдаулар. Киноматериал құрылымының теориялық тұрғыдан талдануы. Азия елдері киносының заманауи кезеңдегі аймақтық-мәдени даму ерекшеліктері. Жаңа кезеңдегі Азия киносындағы ерекше жанрлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Батыс Еуропаның заманауи өнері
  Несиелер: 4

  «Батыс Еуропаның заманауи өнері» пәні студенттерді қазіргі заман өнері мен contemporary art-тың жалпы мәселелерімен таныстырады, постмодернизмнің қандай да бір ағымдарының пайда болу себептері баяндалады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ТМД елдерінің тарихы
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында студенттер салыстырмалы талдаудың, ТМД елдерінің өнері мен мәдениетінде жалпы және ерекше ізденістердің тәжірибесі мен дағдыларын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арт-журналистика және БАҚ стилі
  Несиелер: 6

  Арт-журналистика саласындағы теориялық біліммен қамтамасыз етеді, сыни мақалалар, рецензиялар, шолулар жазуға, мәдени өмір оқиғаларын жариялауға, сұхбат алу дағдыларын бейімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнер туындыларын атрибуциялау және экспертиза
  Несиелер: 6

  Мұражай заттарының әртүрлі топтарын ажырату ерекшеліктерімен, әртүрлі категориядағы мұражай заттарын ғылыми сипаттау және талдау әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің теориясы
  Несиелер: 6

  Курс бейнелеу өнерін теориялық тұрғыда танудың негізгі әдістері мен түсіну аппаратын игеруге; өнер теориясының басты бағыттарына; негізгі теориялық концепцияларға арналған

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы куратор
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы көркем процесс тәжірибесінің мәселелері туралы дәрістер курсы. Кураторлық қызметтің әдіснамасы, құралдары, мәселелер және оларды шешу тәсілдері туралы түсіндіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Постмодернизмнің Арт-сыны
  Несиелер: 6

  Курс Постмодернизм өнерінің табиғаты, оның шығу тегі, ерекшеліктері мен келешегі туралы сұрақтар кешенін қарастырады. Постмодернизмнің тұжырымдамалық ерекшеліктері және оны аналитикалық ұғыну әдістемесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи өнер сыны
  Несиелер: 6

  Курс қазіргі заманғы көркем сынның өзекті мәселелеріне арналған, оны зерттеу барысында негізгі теориялық концепцияларды, сыни қызметтің қазіргі әдіснамалық принциптері мен дискурстарын игеру жүзеге асады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Галерея ісі
  Несиелер: 6

  «Галерея ісі» курсы «өнертану» мамандығының оқу бағдарламасының кәсіби пәндерінің бірі болып табылады, дәріс материалдарынан, практикалық сабақтардан тұрады. Курстың мақсаты: галерея ісі туралы білім жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы сын және журналистика
  Несиелер: 6

  Пән өнер саласындағы сын және журналистика туралы жалпы түсініктерді қалыптастырады. Арт-журналистиканың тілі мен құрылымын зерттейтін сын негіздерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнер шығармаларын реставрациялау және экспертизалау
  Несиелер: 6

  Көркем құндылықтарды қалпына келтіру және сараптау бойынша студенттердің теориялық және практикалық білімдері мен дағдыларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем сын бойынша практикум
  Несиелер: 6

  Көркем сын бойынша практикум casestudy форматында талқылауды; әлеуметтік, мәдени, саяси контексттегі сыни хатты енгізуді; дәлелді жұмыс пен логикалық ойлау дағдыларын дамытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арт бизнесінің теория және практика негіздері
  Несиелер: 6

  Студенттер әлемдік және отандық көркем нарықтың қазіргі жағдайы мен даму үрдістерін қарастырады. Көркем нарықты талдау әдістемесін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өнер тарихы методологиясы
  Несиелер: 5

  Курс өнер тарихын зерделеудің әртүрлі әдіснамалық тәсілдерін зерттеуге; ескерткіштерді сипаттау, түсіндіру және талдау принциптерін өзгертуге; биографиялық әдістің жанрлық қызмет ету заңдарын зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 4

  Курс шығармашылық психологияның тарихын, өнер теориясындағы психологиялық тәсілдердің келешегін, қазіргі заманғы өнердің даму жолдарының көпнұсқалылығын зерттеудегі өнер психологиясының рөлін, шығармашылық шабыттану проблематикасын зерттеуге арналған

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Өнертану ғылымы мен өнер әдіснамасының негіздерін білу

 • Код ON2

  Бейнелеу өнерінің теориясы мен тарихының болмысын талдау

 • Код ON3

  Көркем сынның түрлері мен жанрларын ажырату, олардың қалыптасу тарихын білу

 • Код ON4

  Бейнелеу өнері туындыларын жасау техникалары мен технологияларын, көркемдік материалдарын зерттеу және кәсіби білімін жетілдіру

 • Код ON5

  Қазақстан өнерінің тарихындағы ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі өзгеріп жатқан құбылыстарды талқылау

 • Код ON6

  Бейнелеу өнері тарихын оқыту әдістерін таңдау

 • Код ON7

  Шығыс және Ислам елдері өнерінің тарихындағы айырмашылықтарды анықтау

 • Код ON8

  Бейнелеу өнері мен сындағы әлемдік заманауи тенденциялардың дамуын бағалау

 • Код ON9

  Өнер саласындағы менеджменттің негізгі мемлекеттік-құқықтық ережелерін білу, шеберлердің шығармаларын сауатты бағалау, маркетингтік, қаржылық және басқарушылық қызмет салаларының негіздерін меңгеру

 • Код ON10

  Мәтіндерді кәсіби аудару мақсатында шетел тілдерінің қазіргі тәжірибесінде және қазақ-орыс тіл жүйесінде қабылданған өнертанудағы кәсіби терминологияның ерекшеліктерін меңгеру

Top