Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02121 Архитектуралық дизайн в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Сәулет жобалау объектілерін, тұрғын үй, қоғамдық ғимараттар мен ғибадат ғимараттарын заттық-кеңістіктік ортаны жобалау және орындау үшін, дизайн-жобаларды әзірлеу және жүзеге асыруда теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар, нарық қажеттіліктеріне және қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес Қызметтерді (өнімдерді) дамыту және жылжыту мүмкіндігі бар мамандар даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B031 Сән, дизайн
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Композиция
  Несиелер: 3

  Өзара байланысты, идеялық және үйлесімді композицияны алу үшін әртүрлі геометриялық формаларды пайдалана отырып, парақ жазықтығын көркем ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Сәулеттік графика
  Несиелер: 3

  дизайн объектілерінің идеялық ойының графикалық берілуінде, дизайн объектілерінің графикалық берілуінде сәулет графикасының білімі мен практикалық дағдыларын меңгеру...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Пән бейнелеу өнерінің даму ерекшеліктерін зерттеуге, бейнелеу өнері стильдері мен бағыттарының Ежелгі Шығыстан, Антикалық дүниеден, Батыс Еуропа ертехристиан, Қайта өрлеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 4

  Теориялық курсты оқытудың негізі құру және қатынастар негізін, инженерлік графиканың тероиялық негіздерін білу болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алдыңғы композиция
  Несиелер: 3

  Композицияның негізгі құралдары мен заңдылықтары. Фронтальды композицияның жазықтығы мен статикалығы. Алдыңғы құрамның динамикасы. Модульді қалыптардың алдыңғы орналасуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 3

  Дизайнның тоқталып қалыптасу тарихы. Дизайнның алғашқы мектептері, түрлері және стильдері, дизайндағы конструкциялау және модельдеу. Көркем жобалаудың кезеңдері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқу практикасы
  Несиелер: 3

  Оқу практикасы (пленэр) ашық ауада түрлі-бейнелі табиғи жұмысты қамтиды – тірі табиғатты зерттеу және нобайларды, суреттеуді, этюдтерді орындау арқылы ақпарат жинау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобалық графика
  Несиелер: 3

  Жобалық графиканың бейнелеу құралдары мен техникалары туралы бастапқы түсініктің қалыптасуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Перспектива
  Несиелер: 4

  Жобалау графикасының негіздерімен айналысады, аксонометриялық проекцияларды (изометрия, диметрия және т. б.), перспективалы проекцияларды зерттейді, әртүрлі перспективалы проекцияларды құрастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түстану
  Несиелер: 3

  Түс туралы ғылыммен айналысады ахроматикалық композицияларды оқиды. Түстің мәнін және оның үйлесімді үйлесімін біледі. Дизайндағы түс функциялары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кеңістіктік композиция
  Несиелер: 3

  Дизайндағы композиция – функционалдық, конструкциялық және эстетикалық құндылығы бар қолданыстық ақталған пішін. Ашық не жабық кеңістікті және басым көлемді пішінді композициялық ұйымдастырудың негізгі принциптерін білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәулет композициясы
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Corel DRAW, Adobe Photoshop графикалық бағдарламаларын меңгеру. Логотип, визиткалар, фирмалық блакілер, листовкалар, плакаттар, афишалар, билбордтар және т. б. Дайындау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 4

  Дүниежүзілік өнер графикасындағы әртүрлі бағыттарды, мектептерді зерттеу және жұмысты орындаудың әрқилы техникаларын (мәнерлерән) меңгеру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлемді нысандардың архитектоникасы
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • AutoCAD бағдарламасында сәулет-құрылыс сызуы
  Несиелер: 3

  AutoCAD бағдарламасында сәулет-дизайнерлік нысандардың сызбаларын жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағытталған шет тілі пәні үздіксіз білім беру жүйесінің қажетті буындарының бірі болып табылады және ол базалық шет тілі курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шрифт (қазақша)
  Несиелер: 3

  Шрифтінің әртүрлі стильдері мен түрлерін зерттейді, әрқилы шрифтілердің сызылу әдістерін біледі, шрифтіні өнер түрінде қолданады, жарнамалық шрифтілік плакат дайындаумен айналысады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет тарихы және құқық теориясы
  Несиелер: 2

  Заң ғылымының түсінігі, мәні және мазмұны. Құқық ғылымы жүйесіндегі заң және мемлекет теориясы. Мемлекет пен құқық қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәулет-құрылыс сызу
  Несиелер: 3

  ЕСКД, ГОСТ, ТУ және т. б. нормативтік құжаттарын білу және оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Композициялық модельдеу
  Несиелер: 3

  Композициялық модельдеуде негіздері мен объективтік заңдылықтарын зерттеу, дизайн объектісі концепциясын дайындауда композициялық модельдеу білімдері мен машықтарын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкершілік қызметі негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкершілік болмысы және концепциясы. Кәсіпкершілік: түрі, формасы және қоғамдағы даму рөлі. Кәсіпкерлік орта. Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби компьютерлік бағдарламар
  Несиелер: 5

  AutoCAD, ЗD MAX графикалық бағдарламаларын меңгеру. Механикалық бөліктердің пішіндері, схемалары мен сызбалары, ғимараттар мен үймереттердің, сәулет элементтерінің пландары, генпландар. Материалдығы және түстік-жарықтық реңдеу...

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге, сонымен қатар мәдениет саласындағы ұйымдарды басқару қызметінің практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 5

  Дүниежүзілік өнер көркемсуретіндегі әртүрлі бағыттарды, мектептерді зерттеу және жұмысты орындаудың әрқилы техникаларын (мәнерлерән) меңгеру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы композиция
  Несиелер: 4

  Визуалды әсердің түрлі сызықтық-кеңістіктік және көлемді-тереңдік құралдарын пайдалана отырып композициялық формаларды құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс LSP (арнайы мақсатқа, кәсіби бағдарланған қатынасқа арналған тіл) деңгейінде кәсіби қазақ (орыс) тілін меңгеру үшін шығармашылық мамандықтар студенттеріне арналған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тереңдік-кеңістіктік композиция
  Несиелер: 4

  Тереңдік-кеңістіктік композиция. Геометриялық пішіндер және сонымен қатар жиһаз бұйымдары қолданылған интерьерлік кеңістік композициясы. Көлемдік пішінтүзу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқу практикасы (мұражайлық)
  Несиелер: 3

  Мұражайлық заттық-кеңістіктік ортаның суреттемелерін жасау, қала мұражайларының залдарын Тарихи заттық толықтыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сәулет нысандарының пластикасы
  Несиелер: 3

  Ішкі және сыртқы кеңістіктердің көлемді-пластикалық нысандарын жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік сурет
  Несиелер: 3

  Сәндік кескіндеме бағыттарында рационалды жобалық тұжырымдаманы шығармашылық ізденісте әр түрлі мәнерде білім мен дағдыларды қолдана алады...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Макеттеу
  Несиелер: 3

  Макеттеудің негізгі амалдарының білімдерін меңгеру, қажет материалдарды, саймандарды және оларды қолдану нұсқаулықтарын қолдану, жобалаушының ойын іске асыру үшін аумақ бедерінің,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дизайн нысандарын өндіру
  Несиелер: 3

  Үй-жайларды сәндік, сәулеттік-құрылыстық ресімдеудің практикалық дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 3

  Графикадағы негізгі бағыттар. Суреттің мамандықпен қатынасы. Арнайы сурет саласында әртүрлі стильдік мәнерлерде жұмыс істеу. ...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өңдеу материалдары
  Несиелер: 3

  Өңдеу, сәулет-құрылыс және конструктивтік материалдардың негізгі түрлерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы көркемсурет
  Несиелер: 3

  Әлемдік өнер көркемсуретіндегі әртүрлі бағыттар мен мектептерді практикалық зерттеу және жұмыс орындаудың әрқилы техникаларын (мәнерлерін) меңгеру. Арнайы көркемсуреттің негізгі бағыттарын білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 4

  Материалдық мәдениет туралы түсінік. Материалдық мәдениет туындылары. Материалдық мәдениет объектілерінің сақталымы. Материалдық мәдениеттің тарихи дамуы. Материалдық мәдениет және дизайн

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәулеттік дизайн элементтері мен процестері
  Несиелер: 7

  Жобалық ойламды дамытуға және графикалық машықтарды меңгеруге бағыттап, сәулеттік дизайнның негізгі элементтері мен процестерін, классикалық ордер жүйесінің сәулеттік өрнегімен безендірілген фасад бөлігін, ...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 3

  Негізгі құрылыс материалдарын (таралуы, түрлері, қасиеттері, қолдану ерекшеліктері) зерттеу. Материалдарды қолданудағы заманауи тренділер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік кескіндеме
  Несиелер: 3

  Сәндік кескіндеме бағыттарында рационалды жобалық тұжырымдаманы шығармашылық ізденісте әр түрлі мәнерде білім мен дағдыларды қолдана алады...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәулеттік дизайн типологиясы
  Несиелер: 4

  Қоғамдық және тұрғын объектілердің интерьерлерінің типологиялық ерекшеліктері мен жіктелуі, сәулеттік дизайн объектілерінің түрлері мен топтарына бөлу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эргономика
  Несиелер: 4

  Эрогономика түсінігі. Дизайн объектілерін жобалауда адам денесі параметрлерін, сонымен қатар психофизиологиясын ескеру. Комфорт және эргономика. . Биомеханика, антропометрия және гигиена. ..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәулет-ландшафтық орта
  Несиелер: 3

  Сәулет объектісінің ішкі және сыртқы кеңістіктерінің ландшафтық ортасын жобалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дизайн объектілерін конструкциялау
  Несиелер: 3

  Интерьерді конструкциялау. Қаңқа. Конструкция элементтері және олардың қосылысы. Конструкциялық құрылым және оның алгоритмі. Конструктивтік бионика принциптері бойынша модульдық элементтерден конструкциялау және модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәулет дизайнын жобалау негіздері
  Несиелер: 10

  Ландшафтылық дизайн объектісі мен абаттандыру, жабдықтау және кіші сәулеттік пішіндер дизайн-жасалымы. ....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафттық дизайн
  Несиелер: 3

  Табиғи объектілер және оларды жасанды орта жасауда қолдану. Ландшафтылық дизайнның тарихы. Ландшафтылық дизайнның элементтері мен процестері. Ландшафт және экология. ...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эскиздендіру
  Несиелер: 3

  Промаркерлер қолданып жоба объектісін экспресс-эскиздеуді және жобаны экспресс-шығаруды зерттеу. Жобамен тиімді жұмыстау үшін жобамен жұмыс істеудің бұл техникасын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дизайн нысандарын конструкциялық модельдеу
  Несиелер: 3

  Материалдың конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып дизайн нысандарын модельдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сәулеттік орта типологиясы
  Несиелер: 4

  Сәулеттік дизайн объектілерінің түрлер мен топтарға бөлінуі. Әр топтың ерекшеліктері және оларды құрылымдау схемалары. Интерьердің осы схемаларға тәуелділігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік практика
  Несиелер: 3

  Ұйымның сәулеттік және өнеркәсіптік дизайн қызметінің құрылымдық бөлімшелерімен, жобалық және өндірістік салаларымен танысу....

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дизайнерлік сурет
  Несиелер: 3

  Әр түрлі көркемдік-техникалық мәнерде жиһаздың, интерьер заттары мен олардың элементтерінің әр түрлі формасындағы жылдам суреттеу және ұсақ эскиздер жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дизайн объектілерінің антропометриясы
  Несиелер: 4

  Пәндік-кеңістіктік орта объектілерінің антропометриялық ерекшеліктерін есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орта дизайны
  Несиелер: 4

  Утилитарлық және көркем сипаттағы пластикалық нысандарды қоса отырып, орта дизайн объектілерін жобалық орындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интерьер тарихы
  Несиелер: 4

  Әлем интерьерлерінің және оның ішінде Қазақстанның тарихи эволюциясы....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоғамдық мақсаттағы сәулеттік дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 9

  Бастапқы мәліметтерді талдау әдістемесін меңгеруге бағыттап сәулеттік дизайн объектілерінің жасалымын жобалау, қоғамдық мақсаттағы объектілердің заттық-кеңістіктік ортасын жаңғырту, ...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  Ғылыми зерттеу» түсінігінің әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы мәні. Ғылым және ғылыми әдіс. Ғылымдағы «әдіс» түсінігі. Әдістің әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағынегізгі функциясы....

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Монументалдық өнер түрлерінің негіздері
  Несиелер: 5

  Курс өнердің монументальдық түрлерінің негіздерін зерттейді. Альфреско түсінігі. Фрескаға арналған негіз. Сграффито түрлері. Сграффитодағы сәндік сылақ және оны өңдеудің әртүрлі амалдары....

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инженерлік инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Сәулеттік конструкциялар – негізгі түсініктер, конструкцияның жұмыс істеу негіздері, жеке үймереттер мен олардың элементтерінің конструкциялық шешімделуінің ерекшеліктері; сәулет негіздері – жалпы түсінік, үймереттер тектоникасы,...

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәулеттік орта дизайны
  Несиелер: 4

  Ішкі және сыртқы сәулет ортасының көркемдік, функционалдық-композициялық және жоспарлау шешімдерімен айналысады...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәулет орта тарихы
  Несиелер: 4

  Ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа дейінгі сәулет ортасын қалыптастырудың тарихи аспектілерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Диплом алдындағы практика
  Несиелер: 3

  Ғылыми-зерттеу және шығармашылық жұмыстарды жүргізеді, дипломдық жобаны жүзеге асыру үшін аналогтарды зерттейді...

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Интерьер және жабдық
  Несиелер: 5

  Интерьер және оның толтырылымы. Интерьерге арналған жабдық және оның түрлері. Жиһаз бұйымдары. Сантехникалық жабдық. Электротехникалық жабдық. Кеңістік пен жабдықтың өзара әсері. ....

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәдени-ойын-сауық мақсатындағы сәулеттік дизайн нысандарын жобалау
  Несиелер: 10

  астапқы мәліметтерді талдау әдістемесін меңгеруге бағыттап сәулеттік дизайн объектілерінің жасалымын жобалау, мәдени-ойын-сауық мақсаттағы объектілердің заттық-кеңістіктік ортасын жаңғырту, ...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Политілді әрі полмәдениетті Қазақстан социумында коммуникациялық және халықаралық деңгейде тілдесу мәселелерін тиімді

 • Код ON2

  Басқару және іскерлік білімдері мен машықтарын қалыптастыру

 • Код ON3

  Өнер тарихы мен дизайн негіздері саласы білімін меңгеру, кеңістіктік ойламды және перспектива тұрғызуда практикалық тәжірибелі болу, сәулеттік дизайн объектілерінің сәулеттік-құрылыстық сызбалар сыза және оқи білу, шрифтінің әртүрлі стильдері мен түрлерін меңгеру және әрқилы шрифтілер сызу әдістерін білу

 • Код ON4

  Сәулеттік дизайн объектілері эскиздік графикасын дайындауда жобалық графика мен түсколористика саласының білімдерін меңгеру

 • Код ON5

  Көркем жобалаудың шығармашылық концепциясын қалыптастыруда композициялық шешімдеудің білімдері мен амалдарын меңгеру

 • Код ON6

  Бейнелеу өнерінде білімдер мен практикалық машықтарды, сәулеттік дизайн объектілерін жобалау техникасының эскиздік графикасын дайындауда арнайы бейнелеу құралдарын меңгеру

 • Код ON7

  Нормативтік-техникалық регламенттер ескерілген тұрғын және қоғамдық орта дизайнын қалыптастыруда компьютерлік редакторлар графикалық тәсілдерін қолдану

 • Код ON8

  Материалдық мәдениет және дизайн дамуы тарихын білу, тұрғын және қоғамдық ғимараттар заттық-кеңістіктік ортасы дизайны объектілерін конструкциялаумен айналысу, макет жасау техникасын меңгеру және материалтануды білу

 • Код ON9

  Сәулеттік дизайн, тұрғын және қоғамдық ғимараттар заттық-кеңістіктік ортасы объектілерін дайындауда сәулеттік орта типологиясы, эргономика және ландшафтылық дизайн салалары білімін меңгеру

 • Код ON10

  Сәулеттік дизайн, тұрғын және қоғамдық ғимараттар заттық-кеңістіктік ортасы элементері мен негіздерін орындау, өнердің әр түрлерімен синтезде тұрғын, қоғамдық және мәдени-ойын сауықтық бағыттағы интерьерлер дайындау

 • Код ON11

  Қоғамдық және мәдени-ойын сауықтық бағыттағы интерьерлер дайындауда сәулеттік дизайн, тұрғын және қоғамдық ғимараттар заттық-кеңістіктік ортасы объектілерін компьютерлік бағдарламаларда іске асыру

6B02121 Сәулеттік дизайн
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02121 Дизайн
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02121 Сәулеттік дизайн (4г)
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02121 Сәулеттік дизайн
Бакалавриат

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02121 Сәндік өнер Металл
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B031 Сән, дизайн

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top