Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02167 Сәндік өнер в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Дипломды жобалау

  Пәннің мақсаты жобаны Графикалық ресімдеудің өзіндік шешімі болып табылады. Жұмыс процесін ұйымдастыра білу, композициялық, функционалдық шешімдерді ашатын қажетті көркем құралдарды таңдау

  Селективті тәртіп
 • Кескіндеме
  Несиелер: 5

  - кеңістікпен, қоршаған ортамен, жарықтандырумен және түс ерекшеліктерін ескере отырып, объектіні мұқият үйренеді- көркем жұмыстардың негізгі түрлерін меңгеру, сурет салу, этюд салу, станокты кескіндемені.......

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Сурет
  Несиелер: 5

  Сабақ негізінде форманы және жарықты кеңістікте көлемді беру құралы ретінде түсінуді қалыптастыру, сондай-ақ парақтағы құрастыру мен композициялар ұғымы және перспективалы құрылым негіздері жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Матаның құрылымы мен анализі
  Несиелер: 5

  Тоқыма материалдарының әр түрлі құрылымындағы тоқыма жіптердің қасиеттері мен құрылысын, алу ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру, талшықтарды тану,.....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Арнайы композиция
  Несиелер: 5

  Композицияны оқу барысында студенттерде тұйық және ашық композицияларды құрудың заңдары мен заңдылықтары, өсімдік және жануарлар формасының стилизациясы, сондай-ақ композиция теориясын меңгеру туралы білім қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Академиялық кескіндеме
  Несиелер: 5

  Кескіндеме заңдарын, бейнелеу материалдарының техникаларын және технологияларын меңгереді.....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық сурет
  Несиелер: 5

  "Академиялық сурет" пәнін оқытудың негізі модель портретінің табиғатынан сурет салу болып табылады. көрінетін нақты форманың шынайы бейнесі және нақты жағдайларда натураның визуалды сипаттамасын беру...

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Пән бейнелеу өнерінің даму ерекшеліктерін, ежелгі Шығыстан, антикалық әлемнен өркениеттің бейнелеу өнерінің бағыттары мен стильдерінің ауысуының логикасын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалтану
  Несиелер: 5

  "Материалтану" пәні табиғи және химиялық талшықтардың қасиеттері мен қолданылу салалары туралы білімді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция негіздері
  Несиелер: 5

  "Композиция негіздері" пәні студенттердің көркем-бейнелі ойлауы мен шығармашылық қиялын дамытуға бағытталған. Композицияны оқу барысында студенттерде тұйық және ашық композицияларды құрудың заңдары мен заңдылықтары .....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Технология негіздері
  Несиелер: 7

  "Технология негіздері" пәні тоқыманың негізгі түрлері, оның техникалық ерекшеліктері-негізгі жіптерін станокқа созу, өрім түрлері және базалық өрім негізінде өрімнің жаңа түрлерін құру, анилин және табиғи бояғыштармен иірілген жіптерін бояу ...

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интерьерге арналған тоқыма бұйымдарын жобалау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты интерьерге арналған тоқыма бұйымдарын қалыптастыру және ұсыну, шығармашылық қызметте практикалық дағдыларды игеру және дамыту, мата эскиздерінің креативті шешімін таба білу; интерьерге арналған тоқыма бұйымдарын жобалауда заманауи тәсілдеумен тоқыма суретінің ауқымы және үй-жайдың өлшемдері туралы білімді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сәндік композиция
  Несиелер: 6

  "Сәндік композиция" пәні кеңістік пен жазықтықтың үйлесімді арақатынасын, симметрия мен ассиметрияны, ритмді, пластиканы , түстердің өзара қарым - қатынасын құруға ықпал ететін сәндік-колористік композициялар саласындағы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған....

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Курс мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы түсініктердің қалыптасуына септігін тигізеді. Бұл пәннің зерттеу тақырыбына мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және әрекет ету заңдылықтары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнері тарихы және заманауи өнер
  Несиелер: 3

  Өнерді дамыту мен қалыптастырудың шетелдік және отандық үрдісінің негізгі даму тенденцияларын игеру, әлемдік өнердегі негізгі стильдік үрдістер; оның дамуындағы шетелдік және қазақстандық өнердің тарихы......

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні үздіксіз білім беру жүйесіндегі жетекші сала болып табылады және сол себепті де ол шет тілінің базалық курсын жалғастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ою-өрнек тарихы
  Несиелер: 3

  "Ою-өрнек тарихы" пәні ою-өрнектің табиғаты мен ерекшелігін, Ежелгі әлем ою-өрнегін, араб-мұсылман әлемі, Византия және еуропалық орта ғасыр ою-өрнегін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Киім маталарын жобалау
  Несиелер: 5

  " Киім маталарын жобалау " пәні киім маталарын құру және рәсімдеу тәсілдерін зерделеуді көздейді....

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндіріс технологиясы
  Несиелер: 6

  "Өндіріс технологиясы" пәні тоқыманың дәстүрлі және аралас техникасының негізгі түрлерін, соның ішінде жоғары, орташа тығыздықты сақтай отырып, негіз жіптерін керудің технологиялық тәсілдерін, түкті түйіндердің өру түрлерін меңгеруге және оны нақты жіптермен бекітуге, сондай-ақ нобай бойынша жіптердің колерін таңдауға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілi
  Несиелер: 3

  Курс шығармашылық мамандық студенттерінің LSP (арнайы мақсаттарға арналған тіл, кәсіби-бағдарланған тіл) деңгейінде орыс (қазақ) тілін меңгерулеріне арналған. Болашақ мамандардың сөйлеу мәдениетін арттыруға

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс өнер саласындағы басқарудың теориялық негіздеріне және менеджмент жүйесінің жалпы принциптерін білуге, сонымен қатар мәдениет саласындағы ұйымдарды басқару қызметінің практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалды мәдениеттің тарихы
  Несиелер: 3

  - Ою-өрнек өнері негізіндегі құбылыстардың өзара байланысын қарастыру, мәдениетте болып жатқан процестерді түсіну, ою-өрнектегі әртүрлі өзгерістердің пайда болуын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түстану
  Несиелер: 4

  Көркем тоқыма саласында жұмысты орындау процесінде, бейнелеу әдістерін меңгеру, түс теориясы бойынша кәсіби ұғымдардың кешенін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік оқыту
  Несиелер: 6

  Тақырып ассимиляцияға бағытталған торлы және өнерді орындау технологиялары: жоғары тығыздыққа сәйкес машинадағы бұрандалы жіптерді тарту. Гобеленнің басты талабы - жіп пен жіптің қалыңдығына сәйкес келу, ал жіңішке мақта тоқу кезінде, жіңішке жіптер жіңішке, жіңішке тоқылған жіптер қолданылады, нәзік көркем түс өтулерін барлық нюанстармен бақылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік кескіндеме I
  Несиелер: 4

  Сәндік көркем композицияны салғанда, көлемді, түстерді, фактураларды берудің бейнелеу құралдарын пайдалана отырып, қағазға сәндік бейнені сауатты орналастыра отырып, композициялық және колористикалық шешімдерді дәйекті құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тоқыма суреті I
  Несиелер: 4

  Көркем тоқыма бойынша композиция теориясының негізінде кеңістіктік ойлауды дамыту және адам бейнесын және басқа да формаларды бейнелей білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материалмен жұмыс
  Несиелер: 6

  Әр түрлі мақсаттағы дәстүрлі және сәндік-қолданбалы өнер туындыларын жасау өнерімен танысу( интерьерлерге арналған кәдесыйлық, сәндік панно, мұражай және көрме жұмыстары), сәндік өнер туындыларын көркем орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркемөнер педагогикасының педагогикасына кіріспе
  Несиелер: 3

  " Көркемөнер педагогикасының педагогикасына кіріспе " пәні көркем педагогиканың педагогикалық теориялары саласында біртұтас білім жүйесін қалыптастырады, педагогикалық қызмет дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді........

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы кескіндеме I
  Несиелер: 4

  Арнайы кескіндеме I курстың негізгі мақсаты: студенттің үйреншікті нәрселерге абстрактілі ойлау тәсілін меңгеру, кескіндемедегі шығармашылық идеялар мен бейнелерді іс жүзінде жүзеге асыру, .......

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем білімдегі педагогика
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында сәндік-қолданбалы өнерді оқыту әдістемесінің рөлі мен маңызын түсінетін болады. Болашақ педагогикалық тәжірибе және кәсіби қызмет үшін пәнді оқу нәтижелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұрғын үй интерьеріне арналған гобелен жобасы
  Несиелер: 5

  "Қоғамдық интерьер үшін гобеленді жобалау" интерьер қызметіне байланысты тұрғын интерьер үшін авторлық гобелендерді жасау жолдарын зерттейді: холл, зал, балалар..., графикада эскиз жасау және барлық композициялық ережелерді сақтай отырып түрлі түсті гаммаларда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы сурет I
  Несиелер: 4

  "Арнайы сурет І" курс аясында теориялық мәліметтерді меңгеру мен тереңдетуде жалғастырушы курс болып табылады және суреттің техникасын меңгеру, бейнеленген объектілерді шартты бейнелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гобелен жобасы
  Несиелер: 5

  Сәндік композицияны ұйымдастырудың негізгі принциптерін және тұрғын интерьерге тән гобеленді жобалаудың әртүрлі композициялық сызбаларын пайдалана отырып, авторлық шығармалардың жобасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түстер теориясы
  Несиелер: 4

  "Түс теориясы" пәні түстің, бейнелеу мүмкіндіктері туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы кескіндеме II
  Несиелер: 3

  " Арнайы кескіндеме II " курсы ұлттық төлсипатты (элементтерді) қолдана отырып, түрлі түсті үйлесімдер негізінде фигуративті қойылымдар мен натюрморттар.. Курс аясында сәндік жұмыс орындалады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тоқыма суреті II
  Несиелер: 3

  Адам фигурасы мен басқа да формалардың сәндік суретін дамыту және аяқталған графикалық жұмыс ретінде ұсыну Ұсынылған шынайы объектіні сәндік бейнеге түрлендіре білу, мәнерлі композиция жасауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоғамдық интерьерге арналған гобелен жобасы
  Несиелер: 4

  "Қоғамдық интерьер үшін гобеленді жобалау" пәні берілген тақырып бойынша ақпараттық және визуалды материалдарды жинау жұмыстарын қоса алғанда, интерьер функциясына байланысты қоғамдық интерьер үшін авторлық гобелендерді жасау саласындағы білімді меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  "Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі" пәні жоғары және орта кәсіптік білім беру мекемелерінде, аралас көмекші пәндерді оқыту дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем білім берудің педагогикасы және психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс шығармашылық және білім беру психологиясы, көркем өнер саласындағы Педагогикалық қызметті жүзеге асыруға дайындықты қалыптастыруға оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Креативті менеджмент
  Несиелер: 3

  - Кәсіпкерлік қызметтің түрлерін, бағалауын және негіздерін зерделейді, таза табыс, өтелімділік және пайда көрсеткіштерін есептеуді біледі. Өз ісін ұйымдастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем білім берудегі Педагогика және психология
  Несиелер: 3

  Курс психологияның қалыптасуының негізгі кезеңдері мен тарихымен таныстырады, психологияның негізгі мәселелерінің мәнін ашады, маманның кәсіби дамуындағы оларды зерттеудің негізгі тәсілдерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ши тоқу техникасы
  Несиелер: 4

  "Тоқу техникасы" пәні Ши тоқу техникасы тоқу »дәстүрлі тоқудың түрлерін, оның техникалық аспектілерін дамытуға - рамкаға немесе планшеттегі негізгі жіптерді өнімнің мөлшеріне және ши қамыстарын дайындауға және өңдеуге бағытталған. Кеңістікті формада өзгеріп отыруға, қағаз, фольга, текстураланған иірімдер және жүн мен басқа материалдарды бояу технологиясын қолдануға арналған жаңа әдістер мен дағдыларды қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  "Компьютерлік графика" курсы компьютерлік графиканың даму тарихын, оны қолдану аясын, сонымен қатар компьютерлік технологияларды меңгеруге және тоқыма дизайны саласындағы олардың мүмкіндіктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы сурет II
  Несиелер: 3

  «Арнайы сурет II» курсы табиғаттан зерттеуге және сенімді орындауға мүмкіндік береді сәндік сурет сызықтардың суретінің сәндік құралдарының көмегімен, түрлі тоналды жазықтықтарды және әртүрлі графикалық фактураларды.....

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығармашылық бизнес
  Несиелер: 3

  " Шығармашылық бизнес " пәні басқарудың теориялық негіздерін және мәдениет саласындағы креативті кәсіпкерлік жүйесінің жалпы принциптерін, сондай-ақ мәдени сала мекемелеріндегі басқару қызметінің практикалық дағдыларын оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқыту негіздері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында сәндік-қолданбалы өнерді оқыту әдістемесінің рөлі мен маңызын түсінетін болады. Пәнді оқыту нәтижелері педагогикалық кәсіби қызметтің әдіснамалық негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік технология
  Несиелер: 4

  Заманауи компьютерлік технологиялармен және графикалық бағдарламалармен танысу, дербес компьютерлермен жұмыс істеу дағдысы, графикалық редакторлардың түстері мен режимдерімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тоқыма өнеріндегі компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Тоқыма бұйымдарын Жобалауда қолданылатын қазіргі заманғы компьютерлік технологиялармен, сәндік-қолданбалы өнер саласындағы көркем-жобалық қызмет қағидаларымен және жобалық графика тәсілдерімен танысу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәндеу негіздері
  Несиелер: 5

  Авторлық тоқыма бұйымдарын жасау ерекшеліктерін, табиғи және синтетикалық талшықтардан материалдарды өңдеу ерекшеліктерін, тоқыма материалдарын сәндеу түрлері мен тәсілдерін, тоқыма бұйымдарын жасау технологиясын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер
  Несиелер: 3

  -Бұл пәннің мақсаты түлектерді сәндік-қолданбалы өнер саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыруға дайындау, өнерді зерттеудің жалпы ғылыми әдіснамасының тұжырымдамасын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қосымша материалдармен жұмыс
  Несиелер: 6

  Керамиканы металл, шыны, ағаш, тоқыма және т.б. қосымша материалдармен үйлестірудегі шығармашылық тәсілдерге баса мән беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Перспектива
  Несиелер: 5

  " Перспектива " пәні суретшінің кеңістікті түсінуі мен бейнелеуінің негізі болып табылады. Бағдарламаның мазмұны мақсатқа жетуге бағытталған: қаріптердің түрлерін білу және пайдалану, жазықтықты кеңістіктік құру әдістерін меңгеру,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тоқыма өнімдерін сәндеу
  Несиелер: 5

  «Текстильді безендіру» пәні интерьер және тұрмыстық заттар, киім және басқа да тоқыма бұйымдарын безендіру түрлерін зерттейді. Пайдаланылған материалдардың терминологиясы. Дәстүрлі безендіру және көркем кескіндеменің заманауи әдістері, әдістері мен технологиялары, дәстүрлі және басқа кесте түрлері. Көркем туынды дизайнындағы материал мен декордың үйлесімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы технологиялар
  Несиелер: 6

  Қосымша материалдармен жұмыс істеу әдістерін қалыптастыру, бұйыммен жұмыс істеу дағдысы және жаңа технологиялық тәсілдерді білу негізінде заманауи және дәстүрлі өнер бұйымдарын түрлендіру қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аксонометриялық сызу
  Несиелер: 5

  Формалардың кәсіби кеңістіктік түсінігін, жазық фигураларды құруда сызба дағдыларын практикалық білімдерді алуды қалыптастырады. - интерьер мен көлеңкелердің алдыңғы перспективасын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сәндеу негіздері
  Несиелер: 5

  Авторлық тоқыма бұйымдарын жасау ерекшеліктерін, табиғи және синтетикалық талшықтардан материалдарды өңдеу ерекшеліктерін, тоқыма материалдарын сәндеу түрлері мен тәсілдерін, тоқыма бұйымдарын жасау технологиясын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 3

  "Ғылыми зерттеулер негіздері" курсы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және мазмұны, ғылыми-техникалық шығармашылық негіздері, ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Киіз басу технологиясы
  Несиелер: 6

  "Киіз басу технологиясы" курсы киіз бұйымдарының кәсіби шеберлігін қалыптастыруға бағытталған: панно, көлемді бұйымдар, киім және киім мен интерьерге арналған басқа да аксессуарлар.......

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маталардағы компьютерлік жобалау
  Несиелер: 5

  «Тоқыма бұйымдарының автоматтандырылған дизайны» пәні Бұл қажетті білімді алуға және тоқыма бұйымдарын жобалау кезінде әртүрлі графикалық бағдарламалар ортасында тоқыма өрнектерін автоматтандырылған жобалауды қолдана отырып, тоқыма бұйымдарын жобалау процесінде жаңа технологиялар мен ақпаратты қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шеберлікті таңдау
  Несиелер: 5

  Бұл пән дипломдық жұмысқа көмек көрсетуге бағытталған, яғни студент дипломдық жобаға сәйкес белгілі бір техниканы таңдайды және эксперименталды сынамалар орындайды

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жобаны материалда орындау
  Несиелер: 6

  «Материалды жобада орындау» тақырыбы өз үлесін қосады кәсіби маман иеленетін оқушының шығармашылық тұлғасын қалыптастыру және тәрбиелеу бағдарлама бойынша шеберлік және авторлық жобаны құру және орындау: гобелен, ыстық және суық батик, тамбур кестелеу, киізден жасалған бұйымдар және бағдарламаға сәйкес басқа әдістер

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Диплом жобасын жобалау
  Несиелер: 4

  Дипломдық жобаны жобалау ең күрделі және маңызды пәндердің бірі, осы пән бойынша қойылған міндеттерді шешуге сәндік өнер студенттерінің оқуын табысты аяқтау байланысты. Дипломдық жобаны жобалау әдістемесін білу оларды белсенді шығармашылық жұмысқа тартуға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Қазақстанның тілдік және көпмәдениетті социумындағы коммуникация және халықаралық деңгейде қарым-қатынас міндеттерін тиімді шешу.

 • Код ON2

  Басқарушылық және кәсіпкерлік білім мен дағдыларды қалыптастыру.

 • Код ON3

  Ашық раппорттық және жабық композициялар ретінде тоқыма бұйымдарының жобаларын жасау: А(пк), D(пк).

 • Код ON4

  Кескіндеме және сурет салу техникасында көрсетілген нысанды жазықтықта нақты беру дағдысын меңгеру : ОПК.

 • Код ON5

  Сәндік кескіндеме техникасын және техникаларының әртүрлі графикалық тәсілдерін меңгеру: С(пк)

 • Код ON6

  Материалтану саласында білім мен дағдыға ие болу, әртүрлі әдістерде өзіндік тоқыма туындыларын жасау: В(пк), D(пк), E(пк), I(пк).

 • Код ON7

  Негізгі бағдарлама саласындағы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып тоқыма бұйымын жобалау: Corel draw, Photoshop оқу қызметінде пайдалану.

 • Код ON8

  Тоқыма бұйымдарын әсемдеудің әртүрлі әдістері мен тәсілдерін меңгеру және қосымша материалдарын пайдалану G(пк)

 • Код ON9

  Сәндік-қолданбалы өнер саласында жобалау және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру дағдысын меңгеру H(пк)

 • Код ON10

  Арнайы пәндерінің нің оқыту әдістемесін меңгеру: S(пк) 1 S(пк) 4 S(пк).

 • Код ON11

  Композициялық заңдарды, мәнерлі құралдарды меңгеру және шығармашыл композицияларын жасай білу: ОПК(а).

 • Код ON12

  Бейнелеу өнерінің құралдарын, және ою-өрнек тарихын меңгеру : ОПК(в), ОПК(с).

Top