Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару в "Тұран" университеті мекемесі

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты болып мемлекеттік және жергілікті басқару мен мемлекеттік қызмет аясындағы экономикалық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, ғылыми-зерттеушілік, жобалық қызметті жүзеге асыру үшін орталық және жергілікті билік органдарының экономисттері мен жоғары білікті мамандарын, мемлекеттік кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың, өндірістік компаниялардың, холдингтердің, қызмет көрсетумен айналысатын кәсіпорындардың менеджерлерін дайындау табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономиканың кез келген саласында талдау тәсілдерін, әдістерін, құралдарын өз бетінше қолдану үшін ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыру. Курста экономика қызметінің фундаменталды мәселелері, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының эволюциясы, жеке ұдайы өндіріс заңдылықтары, Ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндіріс, мезоэкономика және әлемдік шаруашылық оқытылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді (эссе, аннотация, реферат, мақала, тезистер және т.б.) жасау принциптерін меңгеру және оларды жазу дағдыларын меңгеру. Курс баспа басылымдарын және электрондық ресурстарды библиографиялық сипаттау тәжірибесін алуға, өзінің жазбаша жұмыстарын ресімдеуге, ғылыми жұмыстарды көпшілік алдында ұсыну мен талқылауға, пікірталасты жүргізуге және өз ұстанымын қорғауға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - студенттердің басқару мен экономикадағы математикалық және статистикалық әдістерді дамытуға арналған жалпы математикалық дайындық; студенттердің экономикалық жүйелерге қатысты абстрактілі ойлау мен талдаудың негізгі дағдыларын дамыту, компьютерлік технологияны қолдана отырып қосымшалармен экономикалық проблемаларды моделдеу, талдау және шешу үшін математикалық аппаратты меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлікке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерліктің мәні мен түрлерін, кәсіпкердің негізгі дағдылары мен рөлін, дизайн-ойлау, кәсіпкерліктегі инновациялар, бизнестің ұйымдастырушылық негіздері, кәсіпкерліктегі қаржыны басқару, бизнестің нарықтық ортасын талдау, кәсіпкерлік қызмет мәдениеті, кәсіпкердің имиджі қарастырады. Пән нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – микроэкономика әдістері, нарықтық экономика субъектілерінің мінез-құлқын объективті бағалау үшін негізгі микроэкономикалық модельдері және олардың бизнес-ортада өзін-өзі іске табысты асыруы туралы түсінік қалыптастыру. Пәнде үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқы, олардың нарықтағы экономикалық қарым-қатынасы, фирманың әр түрлі нарықтық құрылымдардағы мінез-құлық ерекшелігі, сондай-ақ экономикалық ресурстардың әр түрлі нарықтарының ерекшеліктері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – экономикалық саясаттың нәтижелерін объективті бағалау мақсатында макроэкономиканың принциптері, әдістері, негізгі макроэкономикалық модельдері туралы түсініктерді қалыптастыру. Курста қарастырылатыны: негізгі макроэкономикалық агенттердің өзара байланысы, макроэкономикалық көрсеткіштердің жиынтығы, макроэкономикалық тепе-теңдік моделі, тепе-теңдік күйінен ауытқудың себептері мен формалары, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңде жабық және ашық экономика жағдайында экономиканың қызмет ету ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән бизнесті дамыту тарихы мен түсінігін, шағын, орта және ірі бизнесті, венчурлік бизнесті ұйымдастыру мәселелерін, бизнес түрлерінің жіктелуін, бизнесті жүргізу нысандарын, бизнес субъектілерін тіркеу тәртібін, кәсіпорынның банкроттығы мен таратылуын, бизнес инфрақұрылымын құру қажеттілігін, менеджменттің негізгі принциптерін, бизнестегі персоналды басқарудың, іскерлік этиканы, бизнес жоспарлау негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 4

  Пән аясында: маркетингтік орта; маркетингтік зерттеулер; нарықтарды саралау; тұтынушылардың мінез-құлқы; тауар саясаты; баға саясаты; тауарлар мен қызметтерді жылжыту; тауар қозғалысы және бөлу; маркетингті Стратегиялық жоспарлау және бақылау; қызмет маркетингі және коммерциялық емес қызмет саласында; халықаралық маркетинг оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің коммуникативтік құзыреттілігінің деңгейін арттыруға, қазақ тілін кәсіби (іскерлік және ғылыми) қызметте қолдануға бағытталған, сондай-ақ өз білімін жетілдіру мақсатында, менеджментке қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық құрылымдарды дұрыс қолдануға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті заңды қолдау
  Несиелер: 5

  Бизнесті заңды қолдау бизнесті жүргізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді. Білім алушылар бизнес саласындағы заңнамалармен, оның Қазақстан Республикасындағы қолдаумен және дамуымен, құқықтық қатынастар субъектілерімен, заңды тұлғалардың нысандарымен, құқықтық қабілеттілігімен, мәмілелер мен шарттарды құқықтық реттеумен, міндетті құқықтармен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 5

  Курс мемлекеттік кәсіпкерліктің қалыптасу мәселелерін, мемлекеттің экономикалық рөлін, нарықтың өзгеруін жүргізу кезінде либерализация және мемлекеттің бизнес ортаға араласуының шектерін, мемлекеттің экономикалық секторының шектелген мүмкіндіктерін, қоғамдағы кәсіпкерліктің маңызы, елдің экономикалық механизмін жаңарту бағыттарын, осы үдерістегі жеке кәсіпкерліктің рөлі сияқты маңызды экономикалық мәселелер бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 4

  Пән компаниядағы экономикалық және әлеуметтік қатынастарды басқару және реттеу саласындағы қолданыстағы нормалар туралы білімді меңгеруге, басқару қызметінің инновациялық белсенділігін арттыруға, басқару процесі мен ұйымдастыру бойынша құзыреттерге, менеджменттің негізгі функцияларын іске асыруға, топтық динамика мен көшбасшылыққа, қақтығыстар мен өзгерістерді басқаруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық шарттар мен кепілдіктерді айқындайды, кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылына, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге және қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби бағытталған шетел тілі курсы «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған. Бұл курстың мақсаты - халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби ағылшын тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін студенттердің шет тілді Кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән рентабельді емес кәсіпорындарды және экономикалық инфрақұрылым салаларын (энергетика, көлік, байланыс) қолдауды қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық бағыттағы стратегиялық міндеттерді шешуге бағытталған мемлекеттік кәсіпорындардың қызметін қарастырады. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты - дотациялар, субсидиялар және мемлекеттік қолдаудың басқа да түрлері көмегімен жүзеге асырылатын экономиканы ғылыми-техникалық дамыту бойынша құзыреттіліктерді алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқару теориясы
  Несиелер: 6

  Пән мемлекеттік саясат пен басқару қызметінің негізгі концепциялары мен әдістерін меңгеруге, студенттердің қоғамдық өмірдің маңызды салаларына мемлекеттік ықпал етудің қазіргі заманғы механизмдері туралы біртұтас түсінігін қалыптастыруға, мемлекеттік басқарудың негізгі құралдарымен жұмыс істеудің тәжірибелік дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық саясаттың концепциялары, категориялары, нарықтық экономиканың қызмет ету заңдылықтары, экономиканы мемлекеттік реттеудің бағыттары мен әдістері, ұлттық өндіріс көлемдерінің динамикасы, инфляция, жұмыспен қамту және басқа да макроэкономикалық агрегаттардың білімін; экономикалық саясаттың өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымын қалыптастыру, экономиканы мемлекеттік реттеу саласындағы аналитикалық қызмет дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аймақтық экономика және басқару
  Несиелер: 4

  Пән экономиканы және әкімшілік-аумақтық құрылымдардың әлеуметтік саласын реттеу және басқару бойынша құзыреттілікті меңгеруге, аймақтық деңгейде экономика мен әлеуметтік саланың даму перспективаларын анықтау және проблемаларды анықтауға, сонымен қатар мемлекеттің экономикалық саясатындағы нақты аумақтардың аймақтық мүдделерін жүзеге асырудың ұтымды жолдары мен механизмдерін іздестіруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық модернизациялауды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу технологиялық жаңғыртуды басқарудағы мемлекеттің рөлін, технологиялық жаңғырту факторларын, технопарктерді, АЭА-ны дамытуды және олардың технологиялық жаңғырту деңгейіне әсерін анықтауды, сәтті технологиялық жаңғыртуды басқару құралы ретінде цифрландыруды, урбанизация процесінде логистикалық, көліктік және құрылыс салаларында технологиялық жаңғыртуды басқаруды меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қақтығыстарды басқару
  Несиелер: 4

  Пән кәсіби қызметтің әр түрлі салаларындағы қақтығыстық қарым-қатынасты басқару технологияларын меңгеруге, жалпы басқару, психологиялық, құқықтық мәдениетті қалыптастыруға, студенттердің тұлғалық-кәсіби, конфликтологиялық құзыреттілігін, коммуникативтік сауаттылықты, бәсекеге қабілеттілікті, әлеуметтік ұтқырлықты, дербестікті, инновациялық қызметке дайындықты арттыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке, топтық, ұйымдастырушылық деңгейлерде көшбасшылық феномендерін тиімді басқару саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгеруге, стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылық және биліктің негізгі теорияларын қолдану дағдыларын, сонымен қатар топтық динамика процестерін және команданы қалыптастыру принциптерін білу негізінде топтық жұмысты ұйымдастыру үшін бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аймақтық жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Пән аймақтық дамуды жоспарлау және болжау әдістерін пайдалану, макроэкономикалық үдерістерді жоспарлау, экономикалық ресурстарды бөлу, макроэкономикалық көрсеткіштерді болжау, экономикалық салаларды дамыту үшін аймақтық индикативтік жоспарлау процедурасын және мазмұнын анықтаудың құзыреттілігін игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби этика саласындағы құзыреттілікті меңгеруге, сондай-ақ этикалық нормалар, принциптер, кәсіпкерлік ұстанымынан құндылық бағдарлары, сонымен қатар персоналды басқару саласындағы корпоративтік стандарттарды әзірлеу және енгізу негіздері, болашақ мамандарды кәсіби қызметтің коммуникативтік кедергілерін, дағдарыстық және даулы коммуникацияларын жеңуге мүмкіндік беретін тиімді іскерлік этиканың практикалық дағдыларына үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 4

  Макро-және микродеңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру. Пән шеңберінде: қаржыны ұйымдастыру және басқару; мемлекеттік қаржы; салық және салық жүйесі; бюджеттен тыс қорлар; мемлекеттің ақша-несие саясаты; ҚР Ұлттық Банкі; қаржы нарықтары және делдалдар; Екінші деңгейдегі банктер; сақтандыру нарығы; кәсіпорындардың қаржысы; шаруашылық жүргізуші субъектілердің кірістері мен шығыстары; үй шаруашылықтарының қаржысы; халықтың өмір сүру деңгейінің мемлекеттік индикаторлары оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 4

  Бухгалтерлік есеп негіздерін, оны ұйымдарда жүргізу дағдылары мен техникасын меңгеру. Пән шеңберінде: ақпараттық жүйе ретінде бухгалтерлік есеп; Бухгалтерлік есеп функциялары; бухгалтерлік балансты құру; шоттар мен қос жазбаны қалыптастыру; бухгалтерлік сымдарды құру; қаржылық есептілік түрлері мен нысандары оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу технологиялық жаңғыртуды басқарудағы мемлекеттің рөлін, технологиялық жаңғырту факторларын, технопарктерді, АЭА-ны дамытуды және олардың технологиялық жаңғырту деңгейіне әсерін анықтауды, сәтті технологиялық жаңғыртуды басқару құралы ретінде цифрландыруды, урбанизация процесінде логистикалық, көліктік және құрылыс салаларында технологиялық жаңғыртуды басқаруды меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару шешімдерін әзірлеу
  Несиелер: 4

  Пән өзгеретін орта жағдайында басқарушылық шешімді дайындау, қабылдау және іске асыру теориясы мен методологиясына, лауазымдық міндеттер шегінде осы шешімдерді іске асыру үшін жауапкершілігіне, шешімдердің салдарын бағалауға, кәсіби қызметтің басымдықтарын анықтауға, осы білімді ұйым қызметін басқару практикасында қолдану үшін ойлау аппаратын дамытуға негізделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өзгерістерді басқару
  Несиелер: 4

  Пән ұйымдастырушылық өзгерістерді басқарудың қазіргі тәсілдерін меңгеруге, қызметкерлердің қарсыласуымен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, сонымен қатар ұйымдастырушылық өзгерістерді жүргізудің стратегиялары мен жоспарларын қалыптастыруға бағытталған. Пән өзгерістерді басқару теориясының негіздерін, ұйымдық даму заңдылықтарын, қызметкерлердің өзгерістерге қарсылығын және оны еңсеру әдістерін, ұйымдық өзгерістердің негізгі стратегияларын, ұйымдық өзгерістерді басқару құралдарын, ұйымның бизнес процестерін қайта құрылымдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сапа менеджменті
  Несиелер: 4

  Пән бизнесті бағалаудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған. Зерттеу барысында студенттер Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметін реттейтін нормативтік құжаттармен танысып, бизнесті бағалаудың негізгі әдістерін білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР экономикалық қауіпсіздікті мемлекеттік басқару
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің ұлттық экономиканың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің теориялық және практикалық негіздері мен механизмдерін меңгеруге, білім алушылардың тәуекел факторларына сараптамалық бағалау жүргізу дағдылары мен құзыреттерін меңгеруге, экономикалық және қаржылық қауіпсіздікті бұзған жағдайда ықтимал экономикалық шығындарды бағалауға, қажетті өтемақы резервтерін анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрондық үкімет және электрондық құжат айналымы
  Несиелер: 4

  Пән білім алушылардың мемлекеттік қызметте құжат айналымын жүргізудің негізгі талаптары мен білігін меңгеруге бағытталған; заңнамалық актілерді қолдана білуді; жалпы мемлекеттік нормативтік-әдістемелік құжаттармен белгіленген ережелерге және басқару құжаттарының стиліне қойылатын талаптарға сәйкес Басқару құжаттарының жеке түрлерінің деректемелерін ресімдеудің дағдылары мен құзыреттіліктерін; элетрондық Үкіметтің жұмыс құралдарын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цифрлық экономиканы басқару
  Несиелер: 4

  Пәнді игергеннен кейін студенттер сандық экономиканың инфрақұрылымын ұйымдастыру бойынша білім алу және дағды алу қабілетін көрсете білуі, сандық трансформацияның теріс және оң факторларын бөліп, ара қатынаста болуы, олардың макро - және микроэкономикалық көрсеткіштерге, бизнесті жүргізу және экологиялық мәселелерді шешу мүмкіндігіне әсер ету дәрежесін анықтай білуі, сандық трансформация кезінде басқарушылық шешімдерді қабылдау саласында алынған білім мен практикалық тәжірибені қолдануы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әкімшілік құқық
  Несиелер: 4

  Пән әкімшілік заңнаманың жалпы негіздерін қалыптастыруға, нақты фактілерге әкімшілік құқық нормаларын дұрыс түсіндіруді және қолдануды дағдыландыру; студенттерді шаруашылықты басқаруды ұйымдастыру және әкімшілік-құқықтық реттеумен, жалпы, салалық және арнайы құқық қорғау бағытындағы органдармен басқару органдарының өзара қарым-қатынасының ерекшеліктерімен таныстыру; әкімшілік құралдарды практикалық пайдалану дағдыларын меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік басқарудағы бюджеттік үдерістер және стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде стратегиялық жоспарлаудың өзекті мәселелері бойынша білімді, дағды мен іскерлікті қалыптастыруға, Қазақстан Республикасында бюджет процесін ұйымдастыру мен реформалауға, бюджеттік процеске инновацияларды енгізуге, стратегиялық және бюджеттік жоспарлауды ұйымдастыруға, мемлекеттік қызметшінің басқару қызметінде іс жүзінде іске асыру үшін нәтижеге бағытталған бюджеттік бағдарламаларды құру мен іске асырудың тиімділігін бағалауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ресурс үнемдеуді басқару
  Несиелер: 4

  Пәнді игергеннен кейін білім алушылар материалдық ресурстарды пайдалану деңгейін анықтайтын факторларды анықтайды, ресурс үнемдейтін бағдарламалар мен жобаларды бағалауды жүргізеді, энергияның қайта жаңартылатын және дәстүрлі емес көздерін пайдалану факторларын талдайды; Қазақстанның энергетикалық саясатының басымдықтарын анықтайды, ресурс үнемдеудің деңгейін анықтайтын факторларды анықтайды, материалдық және энергетикалық ресурстардың шығыны туралы ақпаратты жинайды және жүйелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Агломерациялық үдерістерді басқару
  Несиелер: 4

  Пән студенттерде агломерациялық үрдістерді басқарудың мәні мен мазмұны туралы білімді қалыптастыруға және осы дағдыларды практикада қолдануға бағытталған; қалалық агломерацияның модельдерін талдау және бағалауға құзыреттілікті меңгеру; теориямен салыстырғанда практикада алдыңғы қатарлы агломерациялық дамудың себептерін талдау; агломерацияны дамытудың стратегиялық басқару әдістемесін меңгеру; SWOT-талдау жүргізу дағдысы; қала аумағын қала құрылыстық пайдалануды бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақылды қала
  Несиелер: 4

  Пән коммуникативті және ақпараттық технологиялар жүйесінің заттардың интернетімен (IoT) өзара байланысын зерттеуге бағытталған, соның арқасында қаланың ішкі процестерін басқаруды жеңілдетеді және халықтың өмір сүру деңгейін жақсартады. "Ақылды қаланың" құндылығы "ақылды технологияларды" іске қосу, қаланың физикалық инфрақұрылымы объектілерін, қалалық объектілердің датчиктері мен мониторинг жүйелерін, сондай-ақ әртүрлі ақпараттық жүйелерді көп мақсатты пайдалану болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттің қызметін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде мемлекеттік қызмет, оны жаңғырту және оның дамуының негізгі тенденциялары, арнайы терминология туралы қазіргі базалық білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Мемлекеттік қызметшінің қызметіне бағалау жүргізу құзыреттілігін; мемлекеттік қызметтің дамуын талдау дағдысын; мемлекеттік қызметтің және заңнаманың тұрақтылығын қамтамасыз етуге қабілетті практикалық шараларды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР-ның мемлекеттік саясаты
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда мемлекеттік саясаттың теориялық-әдіснамалық аспектілерін қалыптастыруға, ұғымдық аппаратты қарауға және ұлттық экономикадағы жағдайларды талдаудың практикалық дағдыларын меңгеруге, шаруашылық реттеу саласындағы нормативтік актілерді қолдануға, экономиканы дамытудың маңызды мәселелері бойынша тиімді шешімдерді жедел қабылдау және жағдайды талдаудағы құзыреттіліктерді қалыптастыруға, нарықтың тез өзгеретін жағдайларына ден қоюға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салық құқығы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқып болғаннан кейін студенттер салық құқығының, салық жүйесінің теориялық негіздерін, салық қатынастарын реттеудегі мемлекеттің рөлін, оның құқықтық механизмдерін, Қазақстандағы салық салу практикасын, қаржылық-құқықтық нормаларды талдау дағдыларын және практикалық қызметте қолданыстағы салық заңнамасының нормаларын қолданудың туындайтын мәселелерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды ұйымдастыру, методология және теория саласында білімдерін, әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз ететін жоспарлы көрсеткіштер мен іс-шараларды қалыптастыру мен негіздеудің практикалық дағдыларын меңгеруге бағытталған. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау қоғам дамуының маңызды экономикалық заңдарына сүйенетін білім саласы ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттің әлеуметтік саясаты
  Несиелер: 4

  Курсты меңгергеннен кейін студенттер әлеуметтік саясаттың негізгі ұғымдарын, типтерін, модельдерін, ерекшеліктерін, әлеуметтік саясатты жүзеге асыру бағыттары мен қалыптасу принциптерін, әлеуметтік-саяси үрдістерді талдау дағдыларын меңгереді, оларды әлеуметтік жобаларды жасау кезінде қолдану, әртүрлі мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың, мекемелердің халыққа қажетті әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, елдің әлеуметтік дамуына көмек көрсету қызметін ұйымдастыру, үйлестіру үшін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктегі маркетингтік құралдар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіпкерлік қызметте маркетингтің құралдары мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Пән шеңберінде Бизнестің маркетингтік ортасы оқытылады; нарық сегменті анықталады, тұтынушылардың мінез-құлқының негізгі сипаттамалары, тауарлық және баға саясатының негіздері; тауарлар мен қызметтерді жылжыту бағдарламалары анықталады; brand book әзірленеді, кәсіпкердің беделін басқару бағдарламаларын қалыптастыру; бизнес мәселелері бойынша шағын-маркетингтік зерттеулер жүргізу,әлеуметтік желілердегі маркетинг (SMM).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарысқа қарсы басқару
  Несиелер: 4

  Пән студенттерде дағдарысқа қарсы басқару теориясы мен практикасы туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған; әлеуметтік-экономикалық жүйедегі дағдарыстардың алдын алу және жеңу диагностикасының практикалық дағдыларын алу; ұйымның дағдарыстық жағдайын диагностикалау әдістемесін меңгеру; ұйымды дағдарысқа қарсы Басқару стратегиясы мен тактикасын әзірлеу дағдыларын қалыптастыру; дағдарысқа қарсы менеджмент саласында құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР бәсекеге қабілеттілігін басқару
  Несиелер: 6

  Пәнді оқып болғаннан кейін студенттер экономикалық жүйелердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың теориялық негіздерін, аймақтың бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың шарттары мен факторларын, бәсекеге қабілеттілікті басқару механизмдерін, экономикалық деректерді жинау, өңдеу және талдаудың қазіргі заманғы әдістерін, бәсекеге қабілеттіліктің әдістері мен модельдерін білуі; базалық көрсеткіштер негізінде бәсекеге қабілеттілікті бағалауды жүргізуге қабілетті болады; кәсіпорын, сала, аймақ және жалпы экономика қызметінің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің болжамын құрастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік кадрлық әкімшілендіру
  Несиелер: 6

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар кадрлық ақпараттық-құжаттама жүйесінің құрылымын біледі; кадрлық іс жүргізудің нормативтік әдістемелік базасын қолдана алады; жеке құрам бойынша құжаттардың ағымдағы сақталуын және оларды мұрағаттық сақтауға беру үшін дайындауды ұйымдастырады; кадрлық іс жүргізу және есепке алу жағдайын бағалауды жүзеге асырады; еңбек шартының мазмұнын талдайды; ұйымның басшы құрамы мен персоналына құқықтары мен міндеттері туралы кеңес береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттiк сатып алу
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік сатып алуды басқару негіздерін меңгеруге және студенттерде мемлекеттік қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін бюджет қаражатын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін мемлекеттік сатып алуды басқару, орналастыру, орындау және қамтамасыз ету саласында жүйелі білімді қалыптастыруға, сондай-ақ оларды практикалық іске асыру асыру үшін құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқып болғаннан кейін студенттер шетелдік инвестицияларды тарту бойынша мемлекет шараларын, ұлттық экономикадағы инвестициялық ахуалды қалыптастыруға мемлекеттік реттеудің әсер ету механизмдерін, инвестициялық үдерістердің заңдылықтарын түсінеді; инвестициялық нарықты талдау, экономика салаларының инвестициялық тартымдылығын бағалау, инвестициялық жобалардың бюджеттік тиімділігін бағалау дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық процестерді басқару
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің инновациялық үрдістерді басқарудың теориялық негіздерін, инновацияның әртүрлі түрлерінің өмірлік циклдерін меңгеруге бағытталған. Пәнді оқып болғаннан кейін студенттер инновациялық жобаларды басқарудың ерекшеліктері мен негізгі бағыттарын білуі керек; инновациялық жобадағы тәуекелдерді анықтай білуі керек; инновациялық нәтижені енгізу бойынша ұйымдастырушылық және басқару қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу дағдыларын меңгеруі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тендерлерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан мен басқа елдердегі мемлекеттік сатып алуды қоса алғанда, тендерлік сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу теориясы мен практикасы бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды меңгеруге, сауда-саттықтың бағыттары мен жетілдірілуіне және олардың тиімділігін арттыруға бағытталған. Пәннің міндеттері: нормативтік құжаттарды және тендерлік сауда-саттықтарды өткізу рәсімдерін, оларды ҚР және одан тыс жерлерде қолдану ерекшеліктерін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару негіздері
  Несиелер: 6

  Курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар жобаға қатысушылардың мақсаттары мен мүдделерін талдай алады; жобаның мақсатын, пәндік саласын және құрылымын анықтайды; жобаның күнтізбелік жоспарын есептеуге; жобаның жиынтық жоспарының негізгі бөлімдерін қалыптастыруға; жобаның тәуекелдерін сәйкестендіруге; MS Project бойынша пайдалануға қабілетті болады. Білім алушылар курс аяқталғаннан кейін "жоба менеджерінің ассистенті"кәсіби біліктілігін беруге сертификаттаудан өте алады. Оқыту әдістері – "ми шабуылы", кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1 С: Кәсіпорын
  Несиелер: 6

  Жүйе 1С:Кәсіпорын пайдаланылады міндеттерді шешу үшін есепке алу, компаниялар байланысты қол жетімді құнын жүйесінің бар болуын және орыс тілді қолдау әзірлеушілер. Осы курс аясында 1С:Кәсіпорын жүйесінің негізгі объектілерімен, олардың жұмыс істеу принципі және келесі есептік есептерді шешу үшін Қолдану тәсілдері: жалақы есебі, кадрлық есеп, қоймалардағы тауарлардың кіріс және шығыс есебі және т.б. танысу жүргізіледі. Курсты аяқтағаннан кейін оқушылар сертификаттаудан өте алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кәсіпкерлік қызмет үшін маркетингтік тұжырымдаманы әзірлеу үшін аналитикалық білімдер мен практикалық дағдыларды алу: нарықты зерттеу, Маркетингтік жоспарды әзірлеу, әлеуметтік медиа-маркетингті түсіну және оны пайдалану, баға саясатын қалыптастыру. Пән аясында маркетингтік талдаудың әртүрлі түрлері, тауашаларды және нарықтық мүмкіндіктерді анықтау, ритейлдегі аналитика, бәсекелестік барлау, маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, тұтынушының адалдығын басқару, маркетингтік шешімдерді әзірлеу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР жемқорлыққа қарсы саясаты
  Несиелер: 6

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыруға және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыруға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды, студенттердің мәдениетін қалыптастыруға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды меңгеруге, сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау дағдысын, іскерлігін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ҚР-ның сыртқы экономикалық саясаты
  Несиелер: 6

  Пән сыртқы экономикалық саясат саласындағы мемлекеттік басқарудың мәні, сыртқы экономикалық саясаттың әртүрлі бағыттарына мемлекеттік Ықпал етудің түрлері, нысандары, тетіктері мен құралдары туралы терең білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған; елдегі сыртқы экономикалық саясатқа мемлекеттік органдар тарапынан реттеуші әсерлердің нәтижелілігі мен тиімділігін бағалаудың практикалық дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жазбаша және ауызша мәдениетін меңгергендігін көрсетіп, тұлғааралық және кәсіби өзара әрекеттесу міндеттерін шешу үшін көптілді және көпмәдениетті мәселелерді шешуге қабілетті, өз көзқарасын дәлелді баяндай білу дағдысы.

 • Код ON2

  Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте, оның ішінде мемлекеттік кәсіпкерлікте мақсаттарға жету үшін басқарудың басқарудың заманауи әдістерін қолдануға қабілетті.

 • Код ON3

  Командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды, көшбасшылық қасиеттерді және мораль мен этика қағидалары негізінде қақтығыстарды басқару дағдыларын меңгеруге қабілетті.

 • Код ON4

  Жаңа жағдайларға бейімделуге, белгісіздік және тәуекелдер жағдайында сыни талдау негізінде кәсіби жағдайларда дербес басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті.

 • Код ON5

  Қоғамның стратегиялық, әлеуметтік-экономикалық, мәдени мәселелерін шешу үшін басшылықпен және командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON6

  Өңірді дамытудың, қоршаған ортаны жақсартудың әлеуметтік-экономикалық проблемаларын анықтауға және шешуге, ресурсты үнемдеу саясатын ескере отырып, нақты аумақтардың өңірлік мүдделерін іске асыру жолдары мен дамудың перспективалық инновациялық бағыттарын айқындауға қабілетті.

 • Код ON7

  Мемлекеттің экономикалық, сыртқы экономикалық, инвестициялық және инновациялық қызмет, экономиканың бәсекеге қабілеттілігі саласындағы мемлекеттік саясатын қабілетті.

 • Код ON8

  Кәсіби қызметте тиісті инновациялық технологияларды, құралдарды, базалық әдістерді, кәсіби есептерді шешуде теорияларды қолдануға, ішкі және сыртқы ортаның өзгерістерін ескере отырып, басқару ақпаратына талдау жасауға және баға беруге қабілетті, цифрландыру жағдайында ақпаратты басқару дағдыларын меңгерген.

 • Код ON9

  Персоналды ұйымның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге, жеке басының дамуы мен кәсіби өсуге ынталандыруға, сондай-ақ, жұмыс уақытын өзін-өзі ұйымдастыру, мемлекеттік қызметшінің имиджін қалыптастыру және ілгерілету әдістерін меңгеруге қабілетті.

 • Код ON10

  Мемлекеттік басқару теориясын, мемлекеттік және халықаралық стандарттарды, мемлекеттік басқару саласындағы Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық базасын білу, сондай-ақ мемлекеттік стратегиялық құжаттар мен бағдарламалардың іске асырылуын талдау және қадағалау қабілеті.

 • Код ON11

  Стратегиялық жоспарлау және макроэкономикалық процестерді болжау, бюджеттеу, стратегиялық индикаторларды талдау, мемлекеттік жоспарларды іске асырудың тиімділігін бағалау, экономиканың барлық деңгейлерінде әлеуметтік-экономикалық жоспарлау құралдарын қолдануға қабілетті.

 • Код ON12

  Мемлекеттік қызметте белгіленген жалпы мемлекеттік нормативтік-әдістемелік талаптарға сәйкес, оның ішінде мемлекеттік сатып алу саласында, тендерлік өтінімдерді толтыру, кадрлық әкімшілендіру бойынша құжаттарды ресімдеу бойынша құжат айналымын жүргізуге қабілетті.

 • Код ON13

  Мемлекеттік қауіпсіздікті бағалауға, дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын әзірлеуге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс-қимыл технологияларын қолдануға қабілетті.

6B04102 6B04102-Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top