Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04103 Инновацияның экономикасы в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Микро және макроэкономика саласында ғылыми әзірлемелермен айналысатын кәсіпорындардың зерттеу орталықтары мен құрылымдық бөлімшелері үшін, сондай-ақ ресурстарды ұтымды пайдалануға, шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігін арттыруға байланысты міндеттерді шешу үшін жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық талдау теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән мыналарды қамтиды: экономикалық талдау түрлері, олардың мазмұны; функционалдық-құндық талдау негіздері; кәсіпорынның маркетингтік және операциялық қызметін талдау; кәсіпорын өндірісінің техникалық және ұйымдастырушылық деңгейін талдау; кәсіпорынның негізгі капиталының болуын және пайдаланылуын талдау; кәсіпорынның қаржылық қызметін талдау; кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау; кәсіпорынның инновациялық қызметін талдау; кәсіпорын қызметінің кешенді (рейтингтік) бағасы.

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Зерттеу мен басқару процесінің ұйымдастырушылық элементтерінен, коммуникациялардан, шешімдерді қабылдаудан, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық, өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымда түрлі функционалдық бөлімдерді зерделеуден тұрады. Ұйымдарда өндірістік процестерді инновациялық басқару мәселелерінде іргелі білім алу.

 • Иновациялық экономика. Инновациялық тәуекелдер
  Несиелер: 5

  Инновациялық тәуекел-менеджменттің мазмұны. Инновациялық тәуекелдер, олардың жіктелуі және белгісіздігі. Тәуекелге корпоративтік төзімділік. Инновациялық тәуекелдерді басқарудың интеграцияланған жүйесі. Компаниядағы тәуекелдерді диагностикалау техникасы. Тәуекелдерді бағалау және талдау әдістері. Тәуекелдерді сапалық және сандық бағалау. Инновациялық тәуекелдерді элиминациялау. Тәуекелдерді элиминациялау стратегиясын таңдау. Тәуекелдерді элиминирлеу құралдары.

  Селективті тәртіп
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің индикаторлары, көрсеткіштері және механизмдері; фирманың қауіпсіздігінің техникалық-технологиялық негіздері; экономикалық мүдделерді қорғау және коммерциялық құпияны қорғау; инновациялық-инвестициялық механизмдер, сонымен қатар экономикалық қауіпсіздікті қолдаудың мемлекеттік механизмдері; фирманың дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Фирма экономикасы (ілгерленген курс)
  Несиелер: 5

  Фирма кәсіпкерлік қызметтің негізгі субъектісі ретінде; бәсекелестік нарықтық ортада шаруашылық жүргізуші субъектінің қалыптасуы мен қызмет етуінің ұйымдық-экономикалық мәселелері; шаруашылық жүргізудің тиімді әдістерін анықтау және пайдалану; фирманы ресурстық қамтамасыз ету; өндіріс шығындарын төмендету және рентабельділікті арттыру, ұзақ мерзімді перспективада стратегиялық даму; фирманың дамуын басқару

  Селективті тәртіп
 • Басқарудағы статистикалық әдістер
  Несиелер: 4

  Әртүрлі жаппай экономикалық және әлеуметтік құбылыстардың сандық жағын зерттейді, олардың даму заңдылықтарын анықтайды, объектінің ағымдағы жағдайын бағалау үшін қажетті нақты мәліметтер береді, болашақта процестер мен құбылыстардың дамуын болжайды. Басқарудың статистикалық әдістері қолда бар ақпаратты мұқият талдай отырып, маманның түйсігін үйлестіретін негізделген стратегиялық шешімдерді әзірлеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Иновациялық экономика. Инновациялық қызмет
  Несиелер: 5

  Магистранттарда макродеңгейде (инновациялық экономиканың негізгі ұғымдары, инновациялық процестердің мазмұны мен құрылымы, инновациялық-инвестициялық талдау құралдары), сондай-ақ микродеңгейде (инновацияны жүзеге асырудың негізгі факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, компаниядағы инновациялық қызметті ұйымдастыру нысандары) инновациялар экономикасы саласындағы білім жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Бизнес-статистика
  Несиелер: 4

  «Бизнес-статистика» пәні әр түрлi жаппай экономикалық және әлеуметтiк оқиғалар және қоғамдық өмiрдiң процесстерiн сапалы тарабынан бөлiнбейтiн байланыстағы сандық тарапқа үйретедi, оның даму заңдылығын, өзара байланыс және өзара ықпалын анықтайды, объектiнiң ағымдағы күйiн бағалау үшiн дәл қажеттi мәлiметтер бередi, сонымен бiрге, процесстердің және оқиғалардың даму болашағын болжайды.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Шет тілін кәсіби деңгейде еркін меңгеру және негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау, сондай-ақ шешімдер қабылдау және олардың тиімділігін бағалау.

 • Код ON2

  Жаңа жағдайларда теориялық және практикалық тапсырмаларды шешу үшін әр түрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіру.

 • Код ON3

  Статистикалық мәліметтерді пайдалана отырып кәсіпорынның өндірістік, шаруашылық, қаржылық қызметін инновациялық, экономикалық талдау дағдыларын қолдана білу.

 • Код ON4

  Макроэкономикалық процестердің механизмін, макроэкономика заңдарын білу, сондай-ақ кәсіби қызмет саласындағы даму әлеуетін болжау саласындағы зерттеулердің нәтижелерін ұсыну.

 • Код ON5

  Микроэкономикалық деңгейде кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін дамыту бойынша жаңа идеялар мен бағдарламаларды әзірлеу үшін экономикалық практика мен теорияның негіздерін зерделеу мен игеруге қабілетті болу.

 • Код ON6

  Маркетингтік, қаржылық және өндірістік талдау нәтижелері негізінде ұйымның даму перспективаларын анықтау.

 • Код ON7

  Экономиканы дамытудың стратегиялық және перспективалық жоспарларының жүйесін және ұйымдық құрылымын білу.

 • Код ON8

  Инновациялық жобалардың бизнес-жоспарларын құрастыра білу кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық негіздемесін және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруды есептеуді жүргізу.

7M04103 Экономика 1
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 19-2-M- Экономика (2)
Магистратура

Қазақ қатынас жолдары университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Экономика (1,5 жыл)
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Аграрлық сектор экономикасы
Магистратура

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04103 Тұрақты ауыл шаруашылығы және ауылдық аумақтарды дамыту
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Экономика П-1
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04103 Экономика
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04103 Экономика
Магистратура

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04103 Экономика және деректерді талдау
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top