Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D07302 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру в Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 • Құрылыс материалдарының физикалық химиясы
  Несиелер: 5

  Пән докторанттардың құрылыс материалдарын өндіруде заманауи физикалық химия және химиялық технологияларды қолдану мәселелеріндегі табиғи ғылыми дүниетанымын дамытуға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: дисперсиялық жүйелер, диффузиялық процестер, композициялық материалдар. Пәнді оқу докторанттардың ғылыми әзірлемелерінде химиялық зерттеу әдістерін қолдану қабілетін жетілдіруге бағытталған.

 • Заманауи құрылыс материалдарын өндірудің энергия үнемдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіруде энергия үнемдейтін технологияларды қолдану және өндіру тәсілдерін меңгеруге бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: энергия тиімді құрылыс материалда-рын алудың физика-химиялық және технологиялық ерекшеліктері. Курс құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндірудің тиімді технологияларын құруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Прогрессивті жылу оқшаулағыш құрылыс материалдары
  Несиелер: 5

  Пән жылу оқшаулағыш материалдар мен бұйымдарды өндірудің заманауи технологияларын меңгерген мамандарды дайындауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: құрылыс материалдары мен бұйымдары өндірісінің прогрессивті технологиялары; жылу оқшаулағыш материалдар қасиеттерін Эксперименталды зерттеу; модификаторлардың көмегімен материалдар қасиеттерінің өзгеруі. Курс берілген қасиеттері бар прогрессивті жылу оқшаулағыш материалдарды әзірлеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: ғылыми зерттеу және оның мәні; методология түсінігі; эмпирикалық және теориялық таным әдістері; Ғылыми білімнің әдіснамалық негіздері; ғылымның дамуының негізгі кезеңдері. Курс өзіндік шығармашылық ғылыми жұмысқа дайындалуға және өндіріске жаңа технологияларды енгізуге бағытталған.

 • Құрылыс материалтанудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән құрылыс материалдары мен бұйымдары өндірісінің қазіргі заманғы технологияларын қолданатын мамандарды дайындауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: бетон және темір бетонды бұйымдар өндірісінің заманауи технологиялары; бетон қоспасында болатын процестерді аналитикалық зерттеу; қондырғылар параметрлерін есептеу алгоритмі; қоспаны релаксациялау процесін зерттеу. Курс құрылыс материалтану саласында тиімді технологияларды құрылыс материалтану саласын құруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Бетон мен темір бетонның беріктігі
  Несиелер: 5

  Пән агрессивті ортада жұмыс істейтін бетонда өтетін құрылымдарды, физика-химиялық процестерді білетін мамандарды даярлауға бағытталған. Курс мынадай бөлімдермен ұсынылған: бетон және темір бетонға арналған материалдар; агрессивті орталардағы беріктігі; бетонның коррозиялық беріктігі; бетон құрамын оп-тимизациялау. Пәнді оқу докторанттарды әртүрлі мақсаттағы темір-бетон құрылымдарын өндіру технологияларын игеруге және жасауға дайындауға бағытталған.

 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән қоршаған ортаның өзгеруінің жоғары қарқыны жағдайларындағы компанияның стратегиясын әзірлеудің негізгі теориялық және практикалық жолдарын түсінуді қалыптастыруға бағдарланған. Курс келесі тараулармен ұсынылған: басқару психологиясының әдістемелік негіздері, басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары, басшы психологиясының негіздері. Курсты зерделеу ортаны талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану дағдысы мен стратегияларды дағдыландыруға бағдарланған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жол құрылысына арналған модифицирленген түйіршікті бетондар
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы қоспаларды қолдану тиімді модифицирленген ұсақ түйіршікті бетондарды алудың тәжірибелік негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Курс бөлімдерден тұрады: ұсақ түйіршікті бетондар мәліметтері, жол құрылысы үшін модификацияланған ұсақ түйіршікті бетон, ұсақ түйіршікті бетонның технологиясы мен қасиеттері. Курс докторанттардың жол құрылысының ұсақ түйіршікті бетондарын өндіру үшін қоспаларды оңтайлы таңдау мәселесінде қабілетін жетілдіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экструзионды бетон және темірбетон технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу Жоғары экономикалық эффектісі бар жоғары технологиялық, энергияны қажет етпейтін өндірістерді қолданатын мамандарды даярлауға бағытталған. Курс келесі бөлімдерден тұрады: ТББ өндірісінің қазіргі технологияла-ры, экструзиялық технология, есептеу алгоритмдері және экструдер па-раметрлерін оңтайландыру. Курсты оқу докторанттарды әртүрлі мақсаттағы темірбетон құрылымдарын өндірудің жаңа технологияларын игеруге және жасауға дайындауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәстүрлі емес шикізат негізіндегі цемент
  Несиелер: 5

  Пән ірі тоннажды қалдықтар түрлерінің негізінде тұтқыр заттарды өндіру және қолдану тәсілдерін меңгеруге бағытталған: фосфор шлак, скарналар, карбид әктасы, кальций гидросиликаттары. Пәнде кальцийлі силикаттар негізінде цементтерді алудың хими-ялық, технологиялық ерекшеліктері және қасиеттері берілген; құрылыс-техникалық қасиеттері көрсетілген, жаңа технологияға экологиялық-экономикалық баға берілді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жоғары білім беру ұйымдарында білім беру қызметін жүзеге асыру

 • Код ON2

  Өндірістің өзекті ғылыми-практикалық міндеттерін (салалар бойынша) шешу бойынша дербес ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізеді және оларға басшылық жасайды

 • Код ON3

  Ұйымның стратегиялық және тактикалық мақсаттарына табысты қол жеткізу үшін өз қызметін және бағыныштылардың қызметін ұйымдастыру

 • Код ON4

  Турбулентті сыртқы орта жағдайында компанияның жоғары бәсекелестік стратегиясын қалыптастыру үшін негізгі теориялық және практикалық тәсілдерді меңгеру

 • Код ON5

  Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін жүзеге асыру

 • Код ON6

  Эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізу

 • Код ON7

  Құрылыс материалдары мен бұйымдары өндірісінің технологиялық процесін жаңғырту

 • Код ON8

  Модификаторды пайдаланып бетондардың берілген құрылымы мен қасиеттерін қалыптастыру

 • Код ON9

  Экструзиялық бетон технологиясын қолдану

Top