Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04213 Кеден ісі в Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кеден ісі саласында жоғары білікті, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, практикалық дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар, өз мамандығын еркін меңгерген және аралас қызмет салаларында бағдарланған, әлемдік стандарттар деңгейінде мамандық бойынша тиімді жұмысқа қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге, Әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B049 Құқық
 • Дайындық бағыты 6B042 Құқық
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны қазіргі қоғамдағы иудаизм, даосизм, конфуциандық, буддизм, христиандық, католицизм, православие, протестантизм, ислам дінінің мәнін, пайда болу тарихын, дамуын, рөлі мен орнын зерттеуге бағытталған. Пән негізгі діни бағыттар туралы білім; конфессияаралық қарым-қатынас, толеранттылық мәдениеті; діни экстремизм идеологиясына қарсы тұру және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктердің, қозғалыстар мен мәдениеттер әсері бойынша құзіреттілік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы, олардың түрлері, нысандары мен қызметтері туралы, мемлекеттің механизмі мен құқықтық реттеу кезеңдері, адамның құқықтары мен бостандықтары және оларды қамтамасыз ету мен қорғаудағы заңдардың рөлі туралы қазіргі заманғы білімдерге үйретеді. Курстың мазмұны заң ғылымдары жүйесіндегі мемлекет және құқық теориясының пәні, әдісі және орны, мемлекеттің мәні, функциялары, типологиясы және формалары, қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттік билік, құқық нормалары мен нысандары (көздері), құқық жүйесі, құқық шығармашылығы, құқық тану, құқықтық мәдениет, құқықтық қатынастар, құқықтық тәртіп және құқықтық реттеу механизмдері туралы білімді меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеден ісі және кеден саясаты тарихы Қазақстан
  Несиелер: 5

  Студенттердің кеден ісі мен кеден саясаты тарихының теориялық-әдіснамалық мәселелерін, сондай-ақ олардың кеден ісі тарихындағы қызметінің нәтижелерін қалыптастыру. Қазақ мемлекеті заңнамасының тарихын талдауға, кеден саясатының проблемаларына, кеден құқығының нормалары зерделенуде маңызды орын беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР конституциялық құқығы
  Несиелер: 5

  Конституциялық құқықтың ғылыми-теориялық негіздері, Қазақстан Республикасының конституциялық дамуының кезеңдері, Конституцияның рөлі мен функциясы, демократия, құқық, әлеуметтік және азаматтық мемлекет, конституциялық-құқықтық мәртебе мен азаматтығы, мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының конституциялық құрылысы үдерісінде мемлекет пен қоғамның негізгі заңы .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саяси құқықтық ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерге саяси ойдың тарихи дамуының жалпы заңдылықтарын меңгеруге, өткеннің теориялық мұрасына терең құрмет сезімін тәрбиелеуге көмек көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Пән еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы негізгі теориялық білімді, заңнамалық базамен жұмыс істеу дағдысын, практикада туындайтын күрделі жағдайларда бағдарлануды және алынған білімді практикада қолдануды қалыптастырады. Курс жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру, еңбек қатынастары саласындағы әлеуметтік серіктестік, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, еңбекке жарамсыз азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, әлеуметтік қамсыздандыруды халықаралық-құқықтық реттеу жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Междисциплинарный курс Ценности "Мәңгілік ел"
  Несиелер: 5

  Курс аясында "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы контекстінде ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтендіру мен бірегейліктің, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні оқытылады. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сананың және әлеуметтік есте сақтаудың жоғары деңгейдегі қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; біздің мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау жөніндегі белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа да мәдениет өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіби шеберлік пен бәсекеге қабілеттілік рухын қалыптастыру мәселелері қ��расты��ылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеден ісін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кеден ісінің ұйымдық-құқықтық негіздері мәселелері бойынша студенттерде арнайы білімді қалыптастыру , кеден-құқықтық нормаларды практикада қолдану және олардың кеден органдарының алдына қойылған міндеттерді шешудегі мақсаты мен рөлін түсіну.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және өмірге қауіп төндіретін өмір салты
  Несиелер: 5

  Пән тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін, сондай-ақ антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден Техносфера жағдайында Алғашқы медициналық көмек көрсету және адамды қорғау тәсілдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • "Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері " Майноры Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының қорытындыларына негізделе отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыст��ң мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны: ҚР ҚК нормалары мен институттарын жүйелендіріп меңгеруге бағытталған., құқық қорғау және өзге де кәсіби қызметте оларды қолдану дағдыларын меңгеру; қылмыстық құқық ғылымының принциптері, санаттары мен ережелері туралы теориялық білімді баяндау; қылмыстық заңнамадағы дұрыс бағдарлау; қылмыстық құқық нормаларын түсіндіру және қолдану қабілетін дамыту, қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау; қылмыстық құқық бұзушылықтардың нақты құрамын зерделеу және жаза тағайындау .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  Пән әкімшілік құқықтың пәні, принциптері және әдістері туралы білімді қалыптастырады; ҚР атқарушы органдарының жүйесімен таныстырады; әкімшілік құқық субъектілерінің құқықтық мәртебесін зерттеумен; атқарушы билікті жүзеге асыру нысандары мен әдістерімен, мемлекеттік басқарудағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдерімен таныстырады. Курс азаматтың, атқарушы билік органдарының, мемлекеттік қызметшілердің, кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесін зерттеуге бағытталған. Пән атқарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық нысандары мен әдістері, Мемлекеттік басқару, экономикалық сала, Әлеуметтік-мәдени сала, әкімшілік-саяси сала с��ласындағы заңдылықты бақылау және қадағалау туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны шет тілін меңгерудің алдыңғы білім беру сатысында қол жеткізілген бастапқы деңгейін арттырады және шетелдік серіктестермен қарым-қатынаста кәсіби қызметті шешу үшін, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу үшін студенттердің қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілігін меңгеруіне ықпал етеді. Пәннің мазмұны лексикалық және грамматикалық дағдыларды дамытуға бағытталған. болашақ қызмет саласында қарым-қатынас жағдайында кәсіби тақырыптарға диалогтық сөйлеуді дамыту; ақпараттық мәдениетті дамыту; студенттердің ой-өрісін кеңейту және жалпы мәдение��ін арттыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық қылмыстарды саралаумен тергеу негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны экономика және оларды тергеу саласындағы қылмыстарды саралау негіздері туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға бағытталған.; экономика саласындағы қылмыстарды саралау және тергеу бойынша Мемлекеттік органдардың құқық қолдану қызметі үшін қазіргі заманғы заңнаманың талаптарын түсіну; студенттердің ғылыми және заңнамалық материалдармен жұмыс істеу тәсілдері мен практикалық дағдыларын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны шет тілін меңгерудің алдыңғы білім беру сатысында қол жеткізілген бастапқы деңгейін арттырады және шетелдік серіктестермен қарым-қатынаста кәсіби қызметті шешу үшін, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу үшін студенттердің қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілігін меңгеруіне ықпал етеді. Пәннің мазмұны лексикалық және грамматикалық дағдыларды дамытуға бағытталған. болашақ қызмет саласында қарым-қатынас жағдайында кәсіби тақырыптарға диалогтық сөйлеуді дамыту; ақпараттық мәдениетті дамыту; студенттердің ой-өрісін кеңейту және жалпы мәдениетін артт��ру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ақпараттық құқық
  Несиелер: 5

  Ақпараттық-құқықтық нормалар және ақпараттық құқықтық қатынастар. Ақпараттық қауіпсіздіктің құқықтық мәселелері. Зияткерлік меншіктің ақпараттық аспектілері. Ақпараттық саладағы құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • "Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері " майноры Менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынды, ұйымды басқарудың теориялық және практикалық мәселелерін зерттейді, олар менеджменттің теориялық концепцияларымен танысуды, басқару шешімдерінің стилін анықтауды және қалыптастыруды, өзгерістерді, қақтығыстарды басқаруды және фирманың даму тиімділігін анықтайтын басқа да мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасы кеден құқығы
  Несиелер: 5

  Кеден құқығы терминологиясы мәселелерінде студенттерде білім жүйесін, қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру, оның негізгі институттарының құрылымы мен мазмұны; кедендік құқықтық қатынастар субъектілерінің жүйесі мен құқықтық мәртебесінің сипаттамасы; ҚР кеден ісінің мемлекеттік-құқықтық тетігін іске асыру шарттары .

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық жеке құқығы
  Несиелер: 5

  МЭК субъектісі мен әдісі, MHE субъектілері, заңдар қақтығыстары және оларды қолдану, меншікке меншік құқығын беруге байланысты халықаралық жеке қатынастар, халықаралық жеке заңнамадағы қатынастардың жекелеген түрлерін реттеу, шарттық емес міндеттемелер, зияткерлік меншік, халықаралық еңбек құқығы, халықаралық азаматтық процесс және логикалық және тәуелсіз тұжырымдар мен тұжырымдар жасау қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ҚР азаматтық құқығы
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқық, азаматтық құқық субъектілерінің объектілері мен объектілері, мүліктік құқықтар және басқа да мүліктік құқықтар, заңдарда көзделген заңдылықтар мен жағдайларды біліктілікте қалыптастыруға ықпал ететін келісімшарттар туралы жалпы ережелер, кәсіптік қызметте материалдық құқықты жүзеге асыратын қоғамдық қатынастар реттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Пәнаралық курс "Құқық саласындағы ақпараттық технологиялар"
  Несиелер: 5

  Құқық, ақпараттық және анықтамалық жүйеде қолданылатын арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету, құқықтық жүйелердегі модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық қылмыстар бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу
  Несиелер: 5

  Экономикалық қылмыстарды тергеу кезінде қылмыстық іс жүргізу құжаттарының мазмұны мен жіктелуі: қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі іс жүргізу құжаттары; тергеу әрекеттерінің хаттамаларына қойылатын жалпы талаптар; қылмыстық жауапкершілікке тарту кезіндегі іс жүргізу құжаттары; сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату кезінде шығарылатын іс жүргізу құжаттары; қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу аяқталғаннан кейін іс жүргізу құжаттары. студенттерді заңдық маңызы бар құжаттарды құрастыра білуге үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасы кеден органдарының қызметін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік басқару органдары жүйесіндегі мемлекеттің кеден органдарының рөлі мен маңызын, кеден органдарының құрылымын зерттеуге мүмкіндік береді. Пән білім алушыларға ҚР кеден органдарын ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық базасымен, бөлімшелердің құрылымы мен өкілеттілігіндегі ерекшеліктерімен, кеден органдарын ұйымдастыру принциптерімен және олардың ЕАЭО мүше-мемлекеттерінің кеден органдарымен өзара іс-қимылымен танысуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кедендік әкімшілік етудің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандардың білім кешенін қалыптастыру, кедендік әкімшілендірудің теориялық-әдіснамалық мәселелерімен, кедендік басқару заңнамасын талдаумен байланысты кедендік-құқықтық қатынастарды жүзеге асыру салаларында және салаларында кәсіби қызметті жүргізу үшін қажетті дағдылар мен іскерліктер, ҚР кеден ісінің негізгі институттарында кедендік басқаруды ұйымдастыру проблемалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік құқығы
  Несиелер: 5

  Қылмыстық сот ісін жүргізудің түрлері мен сатылары; қылмыстық іс жүргізу құқықтық қатынастарының субъектілері; соттық дәлелдеудің мақсаттары мен ерекшеліктері, азаматтардың құқықтарын қорғау нысандары. Тиімді коммуникация дағдыларын алу, құқық пен заңға құрметпен қарауды қалыптастыру, заңнаманы талдай білу, фактілер мен жағдайларды дұрыс заңдық тұрғыдан саралау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыртқы экономикалық қызмет статистикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән сыртқы экономикалық қызмет статистикасының қазіргі теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, дұрыс басқару шешімдерін қабылдау үшін сыртқы экономикалық қызметте қолданылатын статистикалық әдістердің мәнін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кедендік бақылаудың техникалық құралдары
  Несиелер: 5

  Кеден органдарының жұмысындағы кедендік бақылаудың техникалық құралдарының рөлі мен орны. Тауарлардың жіктелуі мен диагностикасының техникалық құралдары мен технологиясы. Кедендік тексеру мен іздестірудің әдістері мен техникалық құралдары. Кедендік бақылаудың интроскопиялық техникалық құралдары. Кеден мақсаттарында тауарларды сынамалаудың техникалық құралдары мен технологиясы. Кеден объектілерін бақылаудың, бақылаудың және қорғаудың техникалық құралдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • «Халықаралық терроризмге қарсы әрекет» пәнаралық курсы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының жүйесі, оның принциптері, міндеттері мен құрылымы; жекелеген санаттағы қызметкерлермен еңбек шартын жасасу ерекшеліктері; жұмыс уақыты мен тынығу уақытын, жалақы нысандары мен жүйесін белгілеу тәртібі; лауазымды адамдар мен қызметкерлердің еңбек заңнамасын бұзғаны үшін заңдық жауапкершіліктің әртүрлі түрлері. мемлекеттік бас��ару теориясы мен мемлекеттік қызметті ұйымдастыру саласындағы білімнің тұтас жүйесі, Қазақстан Республикасының құқықтық саясаты тұжырымдамасының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық экономикалық құқық
  Несиелер: 5

  Қазақстан әлемдік саяси және экономикалық қоғамдастыққа халықаралық құқықтың толыққанды тақырыбы ретінде сәтті кірді. Біздің республикамыз халықаралық аренада толық жауапкершілікпен өзінің халықаралық міндеттемелеріне қатысы бар мемлекеттің имиджіне ие. БҰҰ Бас Ассамблеясының 1993 жылғы 9 желтоқсандағы 48/29 қарарында барлық халықаралық білім беру ұйымдарында құқықтық пәндерді оқыту жүйесінде өз орнын алуы тиіс, халықаралық экономикалық құқықтың маңыздылығына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • " Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері " Майноры Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негізін қарастырады, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдау сұрақтарын, оның тиімділігін бағалау, кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік реттеу механизмін және оны қолдауды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқықтық актілерді жобалау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты: студенттерді заңи қызметке дайындау, құқықтық актілерді түсіндіру және қолдану; заң техникасы мен технологияларының негізгі құралдарын меңгеру, әзірлеу кезінде кәсіби заң қызметінде пайдаланылатын , құқықтық актілерді ресімдеу, түсіндіру және қолдану . Кафедрааралық курс құқықтық актілерді әзірлеу, білікті түсіндіру және қолдану құзыреттерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді , құқықтық актілердің техникалық-заң сараптамасын жүргізу тәртібін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • "Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері" Майноры Фирма экономикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру барысында студент кәсіпорынның/фирманың мәнін шаруашылық объектісі ретінде зерттейді, ұйымдардың ресурстық базасын және осы ресурстарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін қарастырады және талдайды, фирманың/кәсіпорынның жұмыс істеу механизміне талдау жасайды және фирманың қызмет ету нәтижелерінің тиімділігіне баға береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы
  Несиелер: 5

  "Логистика жүйесіндегі тауар қозғалысы" студенттерде материалдық ағындарды басқарудың нақты ғылыми түсініктері мен дағдыларын қалыптастыру, операцияларды, процедуралар мен функцияларды үйлестіру негізінде тиімді жеткізу әдістерін зерделеу, тауарларды өткізуді жоспарлау, жоспарларды іске асыру және олардың орындалуын бақылау, жалпы логистикалық шығындарды азайту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кедендік төлемдер
  Несиелер: 5

  Кеден төлемдері мен салықтарын есептеу үшін студенттерде қажетті және жеткілікті білімді қалыптастыру, Қазақстан Республикасында кеден қызметін ұйымдастыру кезінде қажетті, Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарларды өткізу кезінде төленуге жататын кедендік төлемдер мен салықтарды есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық сауда құқығы
  Несиелер: 5

  Халықаралық сауда құқығы дегеніміз-- бұл халықаралық сауда қатынастарын реттейтін жай заңдық және конвенциялық нормалардың жиынтығы. Халықаралық құқықтың ішіндегі халықаралық көпішілік құқық пен халықаралық жеке құқыққайсысына халықаралық сауда құқығы жатқызуға болады деген сұраққа былай жауап беруге болады. Халықаралық сауда құқығы өз құрамында халықаралық көпшілік құқық пен халықаралық жеке құқықтың элементері бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • «Сыртқы экономикалық қызметтің құқықтық және кедендік-тарифтік реттеуі» пәнаралық курсы
  Несиелер: 5

  Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу саласында жүйелі арнайы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру , сыртқы экономикалық қызметте, сондай-ақ шетелдік инвестициялардың құқықтық режиміне операцияларды ұйымдастыру және техника мәселелері , арнайы экономикалық аймақтар режимін құқықтық реттеу ерекшеліктері , Қазақстан Республикасындағы валюталық реттеу және сыртқы экономикалық көліктік қатынастар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Төлем жүйесі
  Несиелер: 5

  Төлем жүйесі нарықтық экономиканың қаржылық инфрақұрылымының ажырамас бөлігі болып табылады, оның жағдайында ақша-кредит, Банк және төлем жүйелерінің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі рыноктардың қажеттіліктерімен едәуір шамада айқындалады, ал мемлекеттік бақылау олардың тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл пән студенттерді Қазақстанның төлем жүйесінің элементтерімен, төлем жүйесін қалыптастыру және реттеу бойынша ҚР Ұлттық Банкінің қызметімен, ҚР төлем жүйесін ұйымдастыру мәселелерімен, ҚБЕО (Қазақстандық банкаралық есеп орталығы) негізгі функциялары мен міндеттерімен, ҚР төлем жүйесін реттейтін заңнамалық және нормативтік актілерм��н таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқыту нәтижесінде тыңдаушы Салық кодексін зерттеу негізінде салық жеңілдіктерін, арнайы салық режимдерін пайдалана отырып, теориялық біліммен қатар болашақта жеке, шағын немесе орта бизнесті қалыптастыру бойынша траекторияны жоспарлай және құра алады, экономиканың нақты секторын салықтық оңтайланды��уды жүргізе алады, заңды және жеке тұлғалардың салық а��ыртпалығы��ың деңгейін анықтай алады., бұрын жүргізілген салықтық реформалардың тәжірибесін ескере отырып, сондай-ақ ситуациялық міндеттерді шешу арқылы салық декларацияларын ресімдеу және салық бағдарламаларын пайдалана отырып, сандық базаға ақпарат енгізу кезінде заңды және жеке тұлғалардың жекелеген салық түрлерін есептеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ЕАЭО елдерінде салық салу
  Несиелер: 5

  ЕАЭО елдерінде салық салу мен салық салуды құру және дамыту саласында теориялық және практикалық білімді қалыптастыру. Бұл курс салық жүйесінің қалыптасу және даму ерекшеліктерімен таныстырады, заңды және жеке тұлғалардан алынатын бюджет құраушы және жергілікті салықтар егжей-тегжейлі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы
  Несиелер: 5

  Сыртқы сауданың кедендік статистикасының объективтігін көтеру үшін және елдің кеден саясатын қалыптастыру және тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау процесінде жүзеге асырылатын нақты шараларды қабылдау үшін тауарларды дұрыс жіктеудің үлкен маңызы бар. «Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы»пәнін оқытудың мақсаты студенттердің тауарларды жіктеу теориясын, негізгі жіктеу жүйелерін түбегейлі білу, іскерлік пен дағдыларын қалыптастыру және кедендік төлемдерді дәлелді есептеу және төлету бойынша тәжірибелік мәселелерді шеше білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тауарлар және қызмет көрсетудің сапасын сараптау
  Несиелер: 5

  Тауар сапасын сараптау түсінігі және оның жіктелуі. Сараптаудың жалпы ережелері. Сараптау нәтижесін талдаудағы сандық технологиялар. Сарапшының біліктілік сипаттамасы. Тауар сапасын бағалау әдістері. Қызмет сапасын сараптау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау бойынша практикумы
  Несиелер: 5

  Теориялық білімді қалыптастыру және кедендік операциялар ретінде кедендік декларациялау саласындағы практикалық дағдылар , тауарларды кедендік рәсіммен орналастыруға байланысты , тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау ерекшеліктері мен қазіргі уақытта қолданылып жүрген декларациялардың әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу практикасы , ЕАЭО шеңберінде ҚР кедендік декларациялауды регламенттейтін нормативтік-құқықтық базамен танысу .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тауарлар және көлік құралдарына кедендік бақылауды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерде кедендік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу дағдылары, Кедендік бақылау саласында бар нормативтік базаны қалыптастыру болып табылады. .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық қылмыстарды ашу және тергеудің криминалистикалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны студенттердің криминалистикалық әдістемелерді пайдаланумен байланысты білім, дағды және іскерлікті меңгеруіне бағытталған., экономикалық қылмыстарды тергеу және алдын алу. Қылмыстың осы санатын тергеудің оңтайлы әдістемесін меңгеру және тергеу жағдайын кәсіби бағалау дағдыларын меңгеру, тергеу процесін жоспарлау және ұйымдастыру, қажетті іс жүргізу шешімдерін тез және дұрыс қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес: құқықтық және экономикалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлық көріністерінің заңдылықтары мен механизмі, сыбайлас жемқорлық қылмыстардың түрлері туралы түсініктерді қалыптастыру және олардың қазіргі жағдайда және оған қарсы күрес құралдарында дұрыс және негізделген біліктілігі. Әділ мінез-құлыққа ұмтылу, құқыққа қарсы мінез-құлыққа төзбеушілік жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік инфрақұрылымы және қойма шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттердің кеден, оның ішінде қойма шаруашылығының әртүрлі түрлерін дамыту инфрақұрылымы мен ұйымдастыру саласында арнайы білімді, ептілікті, дағдыларды қалыптастыру болып табылады . Студенттердің Қазақстан экономикасын мемлекеттік реттеу жүйесінің негізгі элементтерін және кеден саясатын мемлекеттік реттеу элементі, Инфрақұрылым элементі ретінде дұрыс түсінуін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемкорлыққа қарсы іс-қимыл негіздерім
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлықтың пайда болу тарихы, түсінігі және түрлері. Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органдар. Қоғамдық бақылау институттарының түсінігі және рөлі . Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл тетіктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Азық түлік өнімдерінің тауартануы
  Несиелер: 5

  Азық-түлік өнімдерінің тауартану саласындағы білімді қалыптастыру: тауартанудың теориялық негіздері. Азық-түлік тауарларының сапасын бағалау әдістері. Астық тауарлары. Жаңа піскен және қайта өңделген көкөністер. Жаңа піскен және өңделген жемістер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт өнімдері. Ет және ет тауарлары. Балық және балық тауарлары. Жұмыртқа және жұмыртқа тауарлары. Алкогольді, алкогольсіз және алкогольсіз сусындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарттар мен нормативтік құжаттаманы әзірлеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Нормативтік құжаттардың жіктелуі және оларға қойылатын талаптар. Түрлі категориялар мен түрлердегі нормативтік құжаттарды әзірлеу ерекшеліктері. Өнімді, қызметтерді және технологиялық процестерді стандарттауға қойылатын талаптар. Конструкторлық, технологиялық құжаттаманы құру принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік сараптама
  Несиелер: 5

  Кеден саласының болашақ мамандарын кәсіби білім кешенін қалыптастыру, кеден сараптамасының құқықтық процедуралары мен теориялық-методологиялық мәселелер саласында іскерліктер мен дағдыларды; түрлері, әдістері, жаңартылған кеден заңдарына сәйкес кедендік сараптама жүргізудің нысандары мен шарттарын, сондай-ақ кедендік сараптамаға қатысушылардың құқықтық жағдайын бақылауды жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік рәсімдеу
  Несиелер: 5

  Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекара арқылы өткізу негіздері мен тәртібі. Тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау тәртібі. Жүк кеден декларациясын қолдана отырып кедендік ресімдеу және бақылау технологиясы. Кедендік режимдер кедендік реттеу құралы ретінде. Тауарлар мен көлік құралдарын автоматты ресімдеу және бақылау технологиясы. Халықаралық почта жөнелтілімдерін Кедендік бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтама
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны кеден саласындағы қылмыстық істерді тергеуде криминалистикалық құралдарды қолданудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын алуға бағытталған; заттай, құжаттамалық және вербалды дерек көздерімен жұмыста криминалистикалық құралдарды пайдаланудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеру; жиналған дәлелдемелерді талдау және бағалау, ондағы мәліметтердің дұрыстығын тексеру және растау жолдарын табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін, азаматтық ұстанымын, физикалық және экологиялық мәдениетін, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсету

 • Код ON2

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау

 • Код ON3

  Акт түрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер.

 • Код ON4

  Пәнаралық тәсілді ескере отырып, кәсіптік міндеттерді шешеді, кеден саласындағы кәсіби міндеттерді шешу үшін ғылым мен практиканың аралас салаларынан білімді пайдалану дағдыларын меңгерген, Жобаның мақсаттары мен міндеттерін қою, кәсіби қызмет барысында туындайтын практикалық міндеттерге қатысты жобалық қызметті жоспарлау, өз бетінше, шығармашылық жұмыс дағдыларын, өз еңбегін ұйымдастыру, өзін-өзі талдау және өзін-өзі бақылау, өз білімін жетілдіру және өзін-өзі басқару дағдыларын меңгерген. өзін-өзі жетілдіру

 • Код ON5

  Өз бетінше, шығармашылық жұмыс дағдыларын, өз еңбегін ұйымдастыра білуді, өзін-өзі талдау және өзін-өзі бақылау, өз білімін жетілдіру және өзін-өзі жетілдіру, жаңа, тиімді нысандарды іздеу және іске асыру өз қызметін ұйымдастыру, шығармашылық кәсіби қызметте әлеуетті арттыру.

 • Код ON6

  Жалпы алғанда құқықтық және экономикалық жүйені, кеден саласының рөлін түсіну; кеден саласының құқықтық жүйесінің мазмұны мен құрылымын анықтау үшін құқықтық нормалар, кеден ісінің құқықтық және экономикалық мәнін түсіну; кедендік құқықтық қатынастардың заңдық табиғатын және олардың экономикалық ерекшеліктерін, олардың институттарын іске асыру шарттары мен мазмұнын білу; құқықты түсіндіру кезіндегі құралдар туралы білім.

 • Код ON7

  Қылмыстық құқық және криминалистика негіздерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі ережелерін білу, экономикалық қылмыстарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына кедергі жасау, жекелеген тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасын білу, Негізгі техникалық-криминалистикалық құралдарды дұрыс таңдау және қолдана білу, ақпаратты, идеяларды, криминалистика мәселелерін және оларды әртүрлі хабарламаларда шешу.

 • Код ON8

  Кедендік төлемдер жүйесін, кедендік рәсімдерді қолдану кезінде оларды іске асыру тетіктерін білу, кедендік төлемдерді есептеудің сәйкестігі, толық және уақтылы төлеу, кедендік төлемдерді төлеу бойынша берешекті есептеу тәртібі мен өндіріп алудың құқықтық рәсімдерін қолдана білу, құқықтық міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада қолдана білу.

 • Код ON9

  Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін білу және түсіну, экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг туралы түсінікке ие болу, инновациялық қызметке қабілеті, ресурстарға қажеттілікті бағалау және оларды пайдалануды жоспарлау қабілеті. кәсіби қызметте міндеттерді шешу.

 • Код ON10

  Кез келген келіп түсетін ақпаратты сыни бағалау, бөлшектерге назар аудару; тәуелсіз және өз бетінше ойлау; ақпараттың үлкен көлемін қабылдау және талдау қабілеті, ауызша және жазбаша сауатты сөйлеу, кәсіби терминологияны меңгеру; логикалық және негізделген дәлелдеме құру, тиімді коммуникация, құжаттарды әзірлеу және құрастыру.

 • Код ON11

  Ұлттық кеден саясатын жүзеге асыру жағдайында, жеке құқықтық дауларды қарау кезінде, сыртқы экономикалық шарттарды жасау, мемлекеттің ұлттық мүдделерін білдіру,сыртқы экономикалық қызмет саласындағы халықаралық-құқықтық қатынастарды реттеу әдістері жүйесінде бағдарлануы.

 • Код ON12

  Кедендік инфрақұрылымды және СЭҚ ТН сыныптамасын, кедендік ресімдеу мен бақылаудың құқықтық рәсімін білу, кедендік ресімдеу талаптарын тәжірибеде қолдану және қолдану, сондай-ақ кедендік бақылаудың нысандарын, әдістерін, ақпараттық және техникалық құралдарын таңдау, бұзушылықтарды анықтау және оларды құжаттау.

 • Код ON13

  Кедендік әкімшілендірудің жүйесін, құрылымын және құқықтық тетігін, мемлекет мүдделерін қамтамасыз ету құралдарын, консультация беру арқылы кедендік құқықтық қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды, мемлекеттік билік органдарында, соттарда, халықаралық ұйымдарда өкілдік етуді білу,басқарушылық сипаттағы құқықтық актілерді дайындау және басып шығаруды білу.

 • Код ON14

  Кеден саласындағы менеджменттің тиімді жүйесін құрудың әдістері мен құралдарын, қызметті басқару бойынша шешімдерді дайындау және қабылдау дағдыларын меңгеру кеден органдары мен олардың құрылымдық кедендік қызметті басқару рәсімдерін талдау және қайта құрылымдау дағдылары; практикалық міндеттерді шешу, кеден ісінде басқарушылық шешімдерді дайындау және қабылдау құралдары; басқару қызметін бағдарламалық қамтамасыз етуді, автоматтандырылған жұмыс орындарын практикалық пайдалану дағдылары мен тәсілдері.

 • Код ON15

  Құқықтық зерттеу құралдарын меңгеру, кеден ісі саласында ғылыми зерттеулер жүргізу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу дағдысы, құқықтық және статистикалық ақпаратты жинау және талдау, істің деректері мен жағдайларын тексеру, заңнаманың қисынды қайшылықтары мен олқылықтары мен істің мән-жайларын анықтай отырып, жағдайды бағалау; логикалық және дербес тұжырымдар мен ой-пікірлер жасай білу.

Top