Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04103 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі в Mardan Saparbaev Instityty

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты  Әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпкерлік субъектілерінің, банктердің, мамандандырылған банктік емес мекемелердің, қаржы органдарының, сақтандыру компанияларының қаржылық қызметтерінің практикалық қызметінде сұранысқа ие, еңбек нарығы мен жаңа технологиялардың өзгеріп отыратын талаптарына бейімделген жаңа формациядағы қаржыгерлерді даярлау.  Қаржы саласындағы мамандардың ұйымдық, басқарушылық, өндірістік және технологиялық проблемаларын және міндеттерін, мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының стратегияларын шешуге қабілетті қаржы маманын дайындау; қаржылық қатынастар саласындағы қажетті қызметті және кәсіби қызметтің түрлерін орындау;  Қаржы жүйесінің дамуын талдай алатын, қаржы жүйесінің инновациялық түрін қалыптастыру үшін салық және банктік саясатты жетілдіруді негіздей алатын, қаржылық банк саласындағы мамандардың студенттердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру және дамыту  Студенттерге қаржы саласындағы проблемаларды тиімді шешу үшін қажетті жеке қасиеттерді қалыптастыру
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Кәсіпкерлік дағдылар, инновацияларды қабылдау дағдыларын қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік және инновациялық дамуды басқару дағдылары бар мамандарды даярлау. Инновацияларды қолдану қабілетін, ресурстарға қажеттілікті бағалау және оларды пайдалануды жоспарлау қабілетін, жаңа идеяларды генерациялау және кәсіби қызметте міндеттерді шешу кезінде оларды іске асыру тәсілдерін табу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық экономика негіздері
  Несиелер: 4

  ҚР Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымымен танысады. Мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің ұлттық бағдарламасының мазмұнын, оның мақсаттарын, негізгі бағыттарын анықтай білу. Қазақстан экономикасын тұрақтандыру жөніндегі шаралар жүйесінің мәнін, сыртқы экономикалық қызметін қалыптастырудың негізгі кезеңдері және экономиканы басқару стратегиясы бойынша негізгі терминдерді, ұғымдар мен бөлімдерді біліп және түсінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Қажеттіліктерді, ресурстарды, артықшылықтарды, қызметтерді, қоғамдықк өндірісті, экономикалық жүйелерді, меншік, нарық, капиталды зерттейді. Факторлық кірістерді, жер рентасын, пайданы талдайды. Экономиканың циклдік дамуы, жұмыссыздық және оның формалары, инфляция және оның түрлері туралы дүниетанымды қалыптастырады. Ақша-қаржы жүйесін, экономикалық өсу факторларын, әлемдік экономикадағы үрдістерді талдау дағдыларын дамытуға ықпал етеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Қазақстандағы өңірлік басқарудың мәнін ашу мумкіндігі, өңірлік экономиканы басқарудың ерекшеліктері мен кейбір әдістерін көрсете білуі. Қазақстан экономикасын тұрақтандыру жөніндегі шаралар жүйесінің мәнін, Қазақстанның нарықтық қатынастарға көшуінің негізгі кезеңдері мен бағыттарын түсінуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны пайдалана отырып, қосымшалармен экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты түсіну. Студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді сипаттау. Экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдысын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджмент мектептерінің эволюциясын ескере отырып, басқарушылық қызметтің мәнін қарастырады. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасын зерттейді Басқару шешімдерін қабылдау процесін сипаттайды. Басқару функцияларын ашады: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау. Менеджердің ролін, көшбасшылық пен ықпалының мәнін дәлелдейді. Күрделілерді басқару процесінің ерекшеліктерін және белгісіздік жағдайындағы өзгерістерді түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындарда құжат айналымын жүргізу, бухгалтерлік және қаржылық есептілікті құрастыру, халықаралық қаржылық есеп стандарттарын, қаржылық есептілікті қолдануды оқытады. Ұйымдағы бухгалтерлік есептің мақсатын, міндеттерін, қағидаларын және жүргізу тәсілін анықтайды. ҚР-дағы есептің нормативтік реттелу негізінің концепцияларын бағалайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Инновациялық процестің мазмұны мен құрылымын зерттеу. Инновацияны басқарудың әртүрлі аспектілерін зерттеу, корпоративтік инновациялық стратегияларды талдау дағдыларын меңгеру. Инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау және оларды қаржыландырудың ықтимал нысандарын іздеуді түсіну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржыға кіріспе
  Несиелер: 5

  Макро және микро деңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру. Қаржының мәні мен функциялары, ұлғаймалы өндіріс үдерісіндегі олардың рөлін теорилық тұрғыдан негіздеу. Қаржы жүйесінің құрамы мен мазмұнын сипаттау, қаржылық фискалдық және монетарлық саясат жағдайындағы қаржылық басқару негіздерін білу, қаржы нарығы және қаржы делдалдарының қызметтерін сақтандыру ұйымдарымен халықаралық қаржы институттарының даму үдерісін сипаттау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Экономикалық реттеудің нарықтық механизмі, сұраныс, ұсыныс, сұраныс пен ұсыныс заңдары, салықтарға әсер ету, баға серпімділігі, тұтынушылық мінез-құлық теориялары, пайдалылықты төмендету принципі, енжарылық қисықтары, өндіріс теориясы, масштабтың әсері зерттейді. Өндірістік шығындарды есептеуге, нарықтағы компанияның тепе-теңдігін басқаруға, баға кемсітушілігін, капитал нарығын, жерді, еңбек өнімділігін және қоғамдық тауарларды өлшеуді бағалау дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Мәтіннен қажетті ақпаратты алу, оны оқу-кәсіби қарым-қатынаста түсіндіру дағдыларын дамыту. Қарым-қатынас мақсаты мен жағдайларына қарай кәсіби деңгейде байланыс орнату, коммуникацияны сауатты құру қабілетін дамыту. Кәсіби қарым-қатынас саласында орыс (қазақ) тілінде тілдік мінез-құлық бағдарламасын құру барысында шығармашылыққа, инновацияларға, алқалылыққа қабілеттілікті дарыту

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Тыңдау, сөйлеу, оқу және жазуға студенттердің коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігінің негізін құрайды. Күнделікті және академиялық қарым-қатынастың нақты жағдайында шет тілін пайдалануда когнитивті қызығушылықты ерекшелендіреді. Шет тілін тиімді пайдалану дағдыларын және кәсіби тақырыптар бойынша пікірталастарды ұйымдастырады. Көптілді қарым-қатынас дағдыларын, мамандық бойынша шет тілдерінде мәтін жазуды дамытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақша несиелік саясат
  Несиелер: 5

  ҚР Ұлттық Банкі қызметінің құқықтық негіздерін, оның ұйымдық құрылымын, негізгі міндеттерін, функциялары мен өкілеттіктерін түсіндіреді. ҚР Ұлттық Банкінің ақша-кредит саясатын әзірлеуге және іске асыруға қатысу тәртібін, ақша-кредит реттеу тетігін зерттейді. Ұлттық банктің валюталық саясатының міндеттері мен құралдарын, валюталық реттеу және валюталық бақылау негіздерін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономикалық көрсеткіштерді, үлгілерді, макроэкономикалық тұрақсыздық, макроэкономикалық тепе-теңдік, AD-AS моделі, тұтыну және жинақ, мемлекеттік бюджет, валюта жүйесі, валюталық нарық, валюта бағамы, төлем балансы. Фискальды саясатты, макроэкономикалық тепе-теңдікті, ақша нарығын, ақша-кредит саясатын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қарызының зардаптарын талдау дағдыларын дамытуға ықпал етеді.Мақроэкономикалық үдерістерді басқару тәжірибесін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Халықаралық маркетинг ерекшелігін, халықаралық маркетинг кешенін қалыптастыруды, сыртқы нарыққа шығу тәсілдерінің орындылығын бағалауды анықтайды . Халықаралық маркетингтің мәні мен ерекшелігін, халықаралық маркетинг саласындағы отандық және шетелдік тәжірибені сипаттайды. Сыртқы нарықтарды зерттеу және сегменттеу әдістерін, халықаралық маркетинг саласындағы жұмысты ұйымдастыру негіздерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электронды банкинг
  Несиелер: 3

  Шотты қашықтан дербес басқару үшін банк клиенттеріне ұсынылатын электрондық, онлайн-банкинг қызметтерін түсіну. Сервисті тек дербес компьютерден ғана емес, сонымен қатар ұялы құрылғылардан – планшеттен немесе телефоннан үйрену. Шот бойынша көшірмелерге қол жеткізу, операцияларды, шотқа түсімдерді қадағалау. Қызметтерді төлеу, жиі қолданылатын операциялар үшін үлгі жасау және дербес жасайтын төлемдер кестесін құрастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Нарық жағдайындағы кәсіпорынның маркетингтік қызметінің мәні, баға белгілеу механизмін талау. Маркетингтік стратег��яны зерттеу. Нарықтық жағдайды бағалау. Бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуді сипаттау. Тауар, баға және өткізу саясатын әзірлеу. Заманауи маркетингтік тұжырымдаманы, маркетингті ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін, маркетинг стратегиясы мен бағдарламаларын әзірлеу принциптерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Интернет банкинг
  Несиелер: 3

  Ақпараттық қоғамдағы экономикалық қатынастарды трансформациялау процесін түсіну. Интернетке қол жеткізу мүмкіндігі бар кез келген жерден, аптаның кез келген күні, тәулік бойы қол жеткізу мүмкіндігі бар Интернет арқылы банктік қызметтерді ұсыну. Интернет-банкингке ілеспе проблемаларды, оның ыңғайлылығын және интернет-банкинг жүйесін қорғауды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық нарықта кәсіби қызмет
  Несиелер: 4

  ҚР қаржылық ұйымдар мен қаржылық нарықтарды реттеу мен бақылау жүйесінің құрылуы мен дамуы туралы, қаржылық нарық құралдарының мүмкіндіктері мен бағыттарын, ҚР қаржылық ұйымдар мен қаржылық нарықтарды реттеу мен бақылау жүйесінің құрылуы мен дамуы туралы; қаржы нарығындағы кәсiби қатысушылар алдында сыртқы және iшкi инвесторлар арқылы экономиканың басында және жоғары табысты салаларына уақытша бос ақша құралдары мен капиталды тарту арқылы экономиканы халықаралық қауымдастықта бiрiктiру (интеграциялау) мүмкiншiлiктерiн орындау жөнінде түсініктері болуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қор нарығындағы қаржы аспаптары
  Несиелер: 4

  Қор нарығының қаржы құралдарын білу, бағалы қағаздар нарығында сатылатын ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді инвестициялау үшін міндеттемелердің әр түрлі нысандары. Қор нарығының негізгі және туынды құралдарын ажырату. Қор нарығының жаңа қаржы құралдарын: фьючерстік келісім-шарттар, опциондық келісім-шарттар, "своп" келісім-шарттары, форвардтық келісім-шарттар және т. б. айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақша, Несие, Банк
  Несиелер: 5

  Ақша несие банк пәні ақша, оның түрлері мен айналыстың тәртібі, ақша теориясы, төлем операциялары, ақша айналымын ұйымдастыру және реттеу, қолма-қол ақшасыз төлемдердің түрлері, ақша-кредит жүйесінің құрылымы, инфляцияға қарсы және инфляцияға қарсы саясат, валюталық қатынастар және валюталық жүйелер, айырбастау бағамдары мен оларды есептеу әдістемелері, несие және кредиттік операциялардың кезеңдері, кредиттік жүйе, қаржы-несие мекемелерінің, банк, банк операцияларының және қызметтерінің, банк жүйесінің қызметін ұйымдастыруды ұйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Банк аудиті
  Несиелер: 5

  Банктік қадағалау және аудит жүргізу қызметтің негізгі принциптерін ашу, ішкі банктік бақылау, ішкі аудит жүргізу әдістемесін игеру. Аудит әдістері мен тәсілдерін үйретеді, тексеру нысанын анықтайды және тексеру бағдарламасын жасайды. Тексеру нәтижелерін қорытындылау, залал мөлшерін анықтау, тексеру нәтижелері бойынша қорытынды құжаттарды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Қоғамда материалдық-заттық және рухани игіліктердің өндірісі, айналымы мен тұтынылуын, олардың жай-күйі мен өзгеру заңдылықтарын, адам өмірінің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын зерттейді. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің жағдайын, құрылымын және динамикасын статистикалық талдаудың кешенді әдіснамасын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қор нарығы
  Несиелер: 5

  «Қор нарығы» пәні бағалы қағаз нарығында шаруашылық субъектілердің қызметін ұйымдастыру нарықта бағалы қағаздың айналасын ұйымдастыру бойынша кәсіби білім берудің теорилық және тәжірибелік бағыттарында жүргізіледі. Қазақстанның бағалы қағаздар нарығының негізгі қалыптасу кезеңдерін түсіндіруге, бағалы қағаздардың түсінігін ашуға, Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар нарығының дамуындағы негізгі мәселелерді талқылауға арналған. ҚР қор нарығының нормативті-заңнамалар негізін және бағалы қағаздар нарығының қатысушылары қолданатын негізгі мағыналарымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Салықтар мен салық салу жүйесінің қызмет етуінің теориялық аспектілерін, салықтардың барлық түрлері бойынша ерекшеліктерін, негізгі функцияларын, белгілерін білу; салықтардың және табыстардың салық салынатын түрлерін, шегерімдерді, қағидаларын, салықтардың, алымдардың, төлемақылардың, баждардың негізгі белгілерін ажыратуды, салықтардың барлық түрлері бойынша қолдану аясы білуі және түсініп қолдана алуы қажет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік қаржы
  Несиелер: 5

  Капиталды тарту мен салуды ықпалдастыратын корпоративтік, қаржылық стратегияларды әзірлеу және бейімдеу тәжірибесін зерттеу. Экономиканың әр түрлі секторларында капиталды басқарудағы инновацияларды түсіну, оларға қол жеткізуге бағытталған жаһандану жағдайындағы стратегиялық тұрақтылық, инновациялық экономика корпорацияның жұмыс істеу принциптері және корпоративтік басқару. Корпоративтік қаржылардың қаржы ерекшеліктері мен айырмашылықтарын бірыңғай акционерлік компаниялармен бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Статистика
  Несиелер: 5

  "Пәнді меңгеру нәтижесінде студент статистиканың экономика саласында, мемлекеттік және жергілікті басқару саласында атқаратын рөлін; халықтың тұрмыс деңгейі, адамдардың дамуы жолында статистикалық мәліметтерді жинақтап, талдау білім мен түсінікті қолдана алады. Статистикалық бақылау жүргізуді, мәліметтерді жинақтау және топтаудың әдістерін, статистикалық топтаудың негізгі мақсаттары мен міндеттерін, статистикадағы орташа шамалардың мәні мен түсінігін анықтайды. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстандағы HR менеджменттің дамуы
  Несиелер: 5

  Меритократия, тиімділік және қоғам алдындағы есеп беру қағидаттарына негізделген мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделінің ерекшеліктерін білдіреді. Адами фактордың маңыздылығын тануға және тиімді кадрлық құрамды жүргізуге бағытталған ҚР мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің маңыздылығын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • HR менеджмент
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқарудағы кадрлық қызметтің қалыптасуы мен дамуының ерекшеліктерін зерттейді. Мемлекеттік қызметшілердің жағымды имиджін құру құралдары мен әдістерін анықтайды. Мемлекеттік қызметшілердің персоналды басқаруға қойылатын жаңа талаптар контекстінде жаңа менеджмент технологияларын өзін-өзі дамыту және қолдану қабілетін бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық ісі
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасында қолданыстағы салық салу жүйесін, мемлекеттің салық саясатын, салық қатынастары жүйесіндегі елдің салық кодексінің рөлі мен орнын үйретеді. Салық салу, өндіріп алу және қолдану сипаттамаларын зерттейді. Салықтық әкімшілендіру мәселелері ашады: құрылымы, құқықтық база, ҚР салық қызметін ұйымдастыру ерекшеліктерін және оның басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы нарығындағы тәуекелдер
  Несиелер: 5

  Қазақстандық нарықтың қаржылық тәуекелдерін бағалау және басқаруды жетілдіру проблемасын шешудің практикалық маңызы және өзектілігі осы негізде нарық қатысушыларының қаржылық тұрақтылығын жоғарылату мүмкіндігімен анықтайды. Қаржы нарығына қатысушылардың қаржылық тұрақтылығын арттыруды талдайды, қаржы нарығындағы тәуекелдерді төмендету әдістерін айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Банктегі бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  банктердегі құжат айналымдарын жүргізу, банктердегі бухгалтерлік есеп пен есептілікті жүргізуді үйрететін пән. Сондай-ақ банктік қаржылық ұйымдарда бухгалтерлік есептің мақсатын, міндеттерін, қағидаларын және жүргізу тәсілін, есепті банктерде жүргізудің нормативтік реттелу негіздерін, концепцияларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау
  Несиелер: 5

  Қаржылық талдауды зерттеуде қолданылатын әдістері мен тәсілдерін экономикалық қажеттілігін анықтайды. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы, пайдасы мен шығындары туралы, активтері мен пассивтерінің құрамындағы өзгерістері туралы сипаттайды. Қаржылық талдаудың мақсатына жету үшін бірқатар бір-бірімен тығыз байланысты аналитикалық міндеттерге баға береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы сақтандырудың мазмұнын, сақтандыру қатынастарының жіктелуі мен нормативтік-құқықтық негіздерін түсіну. Заңды және жеке тұлғалардың мүлкін сақтандырудың, жауапкершілікті сақтандырудың, жеке сақтандырудың ерекшеліктерін практикада анықтау. Қазақстанның сақтандыру нарығын талдай білу, оның әлемдік сақтандыру нарығымен өзара қарым-қатынасын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпорын қызметін жоспарлау және бақылау
  Несиелер: 5

  Жоспарлау мен болжаудың негізгі категорияларын түсіну, кәсіпорын қызметін жоспарлау мен болжаудың мәні мен ерекшелігі. Жоспар, болжам, әдістеме және әзірлеуден әдістеме туралы теориялық білімді, болжаудың және жоспарлаудың жалпы ғылыми және жеке әдістерін меңгергеді. Болжамның (жоспардың) табиғи, экономикалық және әлеуметтік ақпараттық базасын бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік тәуекелдердің жіктелуін, кәсіпкерлік тәуекелдердің сақтандыруды ұйымдастырудың заңды негіздерін зерттейді. Кәсіпкерлік тәуекелдерді объективті бағалау үшін экономикалық қажеттілікті айқындайды. Кәсіпкерлік тәуекелдерді азайту және сақтандыруды тәуекелді басқару әдістерінің бірі ретінде қолдану жөніндегі тиімді және тиімді басқару шешімдерін түсінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банктегі қызметтің жаңа технологиялары
  Несиелер: 5

  Банк қызметіндегі жаңа технологияларды сипаттау. Кез келген операцияларды жүзеге асыруға, клиенттік база позицияларын нығайтуға мүмкіндік беретін қашықтықтан қызмет көрсетуді қолдану. Ақпараттық, құжаттық, компьютерлік технологиялық инновацияларды іске асыру. Сервистік қызмет көрсетуді жақсарту үшін қаражатты дамытуда инвестицияны түсіну, тұтынушылық ниеттестіктің өсуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Қаржылық жоспарлау экономиканы және оның буындарын басқарудың аса маңызды функциясы болып табылады. Қаржылық жоспарлауды мемлекеттік билік пен басқарудың органдары, мекемелері және олардың жоғарғы құрылымдары жүзеге асырады. Қаржылық жоспарлау мақсаты: қаржылық ресурстарды қалыптастыру көздерін және олардың мөлшерін анықтау; орталықтандырылған және орталықтандырылмаған қорлар, ұлттық шаруашылықтың салалары және әкімшілік-аумақтық бөлімшелер арасында қаражаттарды бөлудің оңтайлы үйлесімдерін белгілеу; ресурстарды пайдаланудың нақтылы бағыттарын анықтау және қажетті резервтер жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Банк қызметтері мен операциялары
  Несиелер: 5

  Банк қызметін ұйымдастырудың негізгі түсініктері мен теориялық ережелерін, заңнамалық негіздерін анықтайды. Ба��к операцияларын реттеуді және жүргізуді, сондай-ақ ақпаратты талдау, жүйелеу және қорыту әдістерін анықтайды. Кредиттік ұйымдар мен олардың контрагенттерінің қызметін, банк операцияларын жүргізу ережесін және кредиттік ұйымдардың қызметін реттеудің нормативтік-құқықтық базасын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикадағы ақша айналымын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Ақша айналымының мәнін, ақша айналымының құрылымы мен ұйымдастыру принциптерін зерттейді.Қолма-қол ақшасыз ақша айналымын және оның мәнін, қолма-қол ақша айналымын және оның мәнін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Төлем жүйесі
  Несиелер: 5

  Төлем құралдарын, төлем жүйелерін ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптерін анықтау. Төлем жүйелерінің жұмыс істеу тетіктерін, төлем жүйелерін дамытудағы елдің орталық банкінің рөлі мен функцияларын түсіну. Төлем жүйелері жұмысының тиімділік көрсеткіштерін ажырату

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  Зерттеуге қойылатын негізгі талаптарды бизнес-жоспары және оның құрамдас бөліктерін білу, өз бетінше бизнес-жоспарын құрастыру. Фирманың қызмет етуінің экономикалық көрсеткіштерін түсіну, нарықтың сипаттамалары мен үрдістерін анықтау, бизнес-жоспарды құруды қолдаудың бағдарламалық құралдарын пайдалану, жобалардың бизнес-жоспарларын жасау және сараптау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық бақылау және аудит
  Несиелер: 5

  Қаржы бөлу пропорцияларын, фондардың пайда болу көздерін, олардың пайдалануын алдын ала ескертеді. Қоғамның, ең алдымен мемлекеттің өндіріс, айырбас процесіне материялды игіліктердің бөлінуіне және пайдалануына ықпал етуге мүмкіндік береді. Ақша ресурстарындағы субъектердің дұрыс пайдалануын тексеру, субъектердің қаржылық операцияларды, төлемдерді орындау кезде өндірістің ішкі резервтерін анықтайды. Шаруашылықтың рентабельділігін жоғарлату мүмкіншілігі, өндіріс еңбектерінің өсуі, айналым қаражаттарының айналымын тездету, материалды және ақша қаражаттарын неғұрлым үнемді пайдалану, қаржылық тәртіптің бұзылуын жою және алдын ала ескертуін сипаттайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу
  Несиелер: 5

  "Пайда табу мақсатында капиталдың орналасуын бағалайды. Инвестициялық қызметті сипаттайды, пайда алу және басқа пайдалы тиімділікке қол жеткізу үшін инвестициялық және практикалық іс-қимылдарды қолданады. Инвестициялық қызметті сипаттау, пайда табу және басқа пайдалы тиімділікке қол жеткізу үшін инвестицияларды инвестициялауды және практикалық іс-қимылдарды жүзеге асыруды қолданады. Кәсіпорынның инвестициялық қызметін қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету үшін қаржыландырудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады.. Қаржылық ресурстарды құруды және пайдалануды бағалайды, капиталдың қажеттілігін анықтайды. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестициялық кешеннің экономикасы
  Несиелер: 5

  Инвестициялар көздерінің жалпы құрылымын айқындайды. Инвестициялық белсенділіктің негіздерін қалыптастыру кезінде қаржы ресурстарының жиынтығын қалыптастыру және қаржыландыру көздерін іздестіру мәселелерін қарастырады. Инвестициялық кешендегі нарықтық ( тауарлық) қатынастарды бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР инвестициялық саясаты
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатын дамытудың негізгі бағыттарын сипаттвйды. Мемлекеттің қазіргі тактикалық мақсаттары мен міндеттерін анықтау үшін қаржылық қатынастарды талдайды. Қазақстан Республикасының инвестициялық климатын зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық аудиті
  Несиелер: 5

  Салалық сипаттамаларды, ұйымдастыру құрылымын, компания қызметінің ерекшелігін талдауды зерттейді. Салық салу жүйесінің құрылымын және компанияға салық салуға әсер ететін негізгі факторларды анықтау, сондай-ақ салықтарды, өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептеу тәуекелін бағалау;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық саясат
  Несиелер: 5

  Қаржылық саясаттың басты әдістерін және барабар қаржылық тетікті құруды зерттейді. Қаржы саясатының жалпы тұжырымдамасын әзірлеу, оның мақсаттары мен міндеттерін айқындау, сондай-ақ мемлекеттің және экономиканың басқа да субъектілерінің қаржылық қызметін басқару.Қаржы саясатының қолданылуын, дамуын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Коммерциялық ұйымдардың қаржылық басқару негіздерін зерделеу; мәселелерді қарау кәсіпорынның қаржылық жай-күйін талдау және қаржы мәселелері бойынша шешімдер қабылдау үшін пайдаланылатын қаржылық есептілік.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бюджеттік процесс және қазынашылық
  Несиелер: 6

  Бюджеттік жүйе құрылымының сипаттамасы (деңгейлердің саны) бюджет қаражатын резервтеу әдістерін қолдануды зерделеу, сондай-ақ бюджет заңнамасында бюджет процесін ұйымдастырудың базалық халықаралық қағидаттарын бекіту. Экономиканы басқару үшін мемлекет қолданатын мемлекеттің негізгі қаржылық жоспарын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ҚР бюджетінің орындалуын талдау
  Несиелер: 6

  Қазақстан Республикасы бюджетінің кірістері мен шығыстарының орындалуын талдауды зерделеу, республикалық бюджет ��ығыстарының орындалуын бағалау. Зерттеу және республикалық бюджеттің орындалуын анықтау. Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы және олардың алдын-алу әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Коллекторлық компаниялардың қызметін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Коллекторлық қызмет туралы заңмен таныстыру. Коллекторлық қызметті жүзеге асырудың негізгі принциптерін анықтау. Борышкермен өзара іс-қимыл ережелерін білу. Коллекторлық қызметті жүзеге асыру бойынша құжаттаманы жүргізу тәртібін орындау. Коллекторлық агенттіктердің қызметін мемлекеттік реттеу қағидаларын түсіндіреді. Коллекторлық агенттіктердің құрылуы мен қызметін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Банктегі тәуекел менеджмент
  Несиелер: 5

  Банк қызметіндегі тәуекелдердің турлері бүгінгі таңда ұлғайып келеді. Тәуекел менеджментін зерттеудің қажеттілігі туындауына байланысты, банк опреацияларының тәуекелдерінің алдын алу, секъюритизациялауды жетілдіруді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Банк тәуекелдері
  Несиелер: 5

  Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасындағы банктердің қызметін реттейтін қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны ескере отырып, банктік тәуекелдердің қазіргі заманғы теориясын және оларды басқару тәжірибесін зерделеу.Ерекше назар тәуекелдердің сипаты мен жіктелуіне, оларды басқару жүйесіне, жеке және күрделі тәуекелдердің негізгі түрлеріне, сондай-ақ заманауи банктік тәуекелдерді басқарудың проблемаларына аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Коллекторлық қызмет этикасы
  Несиелер: 5

  "Коллекторлық агенттік қызметкерлерінің этикасы. Қызметкердің лауазымдық нұсқаулықтары. Коллекторлық агенттіктердің жосықсыз іс-қимылдарына тыйым салынуы. Коллекторлық агенттік коллекторлық қызмет құпиясына кепiлдiк беруі. Коллекторлық қызметті сақтандыру, коллекторлық агенттіктің құқықтары, мiндеттерiн анықтайды. "

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Инновациялық технологияларды қолдану, шетелдік тәжірибені қазақстандық жағдайларға салыстыру және пайдалану. Компанияның инновациялық сезімталдығы факторларының құрамы мен мазмұнын анықтау және оларды жіктеу тәсілдерін талдау. Инновациялық үдерістердің тиімді өту шарттарын сипаттау. Компанияның инновациялық сезімталдығын арттыру мақсатында ұйымдастырушылық факторларға басқарушылық әсерді талдау, Кәсіпорында шешім қабылдау жүйесіндегі жаңалықтар туралы ақпараттың өзара әрекеттесуі үшін, кәсіпорында инновациялық бастамаларды қолдау үшін ақпараттық аспектіні анықтау.

 • Код ON2

   Математика әдістерін, оның экономика ғылымдарын дамытудағы рөлін талдау  Математикалық әдістерді қолдану, негізгі анықтамаларды, теоремаларды, ережелерді, математикалық әдістерді және практикалық қолдануды талқылау.  Экономикалық үрдістердегі математикалық әдістерді түсіндіру.  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде білімді көрсету және өз пікірін білдіру.  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде құжаттарды жасау және сыртқы ортада еркін коммуникациялау

 • Код ON3

  Экономикалық мектептердің ғылыми мұрасында жинақталған теориялық тәсілдерді анықтау  Экономикалық теорияның негізгі білімдеріне сәйкес экономикалық деректерді біріктіру және түсіндіру және ақпаратты талдау. * Ұлттық экономиканың, оның субъектілерінің қазіргі жай-күйін талдау, даму перспективаларын ажырату; Ұлттық экономиканың қолданыстағы салалық кешендерінің жүйесін, олардың жай-күйі мен тиімді жұмыс істеу проблемаларын айқындау экономикадағы әлеуметтік үдерістер туралы статистикалық деректерді талдау және түсіндіру; Қойылған міндетке сәйкес экономикалық деректерді өңдеу үшін құрал-саймандық құралдарды таңдауды анықтау, есептеу нәтижелерін талдау және алынған қорытындыларды негіздеу;

 • Код ON4

   Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және аудит жүргізу әдістемесін қолдану  Қысқа және ұзақ мерзімді активтердің, міндеттемелердің және меншікті капиталдың бухгалтерлік есебін ұйымдастыруды зерделеу;  Қаржылық есептілік элементтерін ұсыну және сынама балансты жасау;  Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті деректерді талдау Экономикалық процестерді сипаттау негізінде алынған нәтижелерді талдау және түсіндіру, теориялық және эконометриялық модельдерді құру.  Мемлекеттік қаржыны, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен қаржы институттарын ұйымдастыру және басқару негіздерін зерделеу  Мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен қаржы институттарының ақша ағындарын талдау.

 • Код ON5

   Менеджмент саласындағы білімді жалпылау, диалектикалық ойлау, іскерлік келіссөздер жүргізу  Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарда басқару қызметін ұйымдастыруды ажырату  Қазақстандағы HR менеджментін табысты дамыту үшін персоналды корпоративтік басқару тәжірибесін зерттеу.  Фирманы және оның қызметкерлерін нарықтық жағдайларда басқару теориясы мен тәжірибесін біріктіру.  Инновациялық үрдістің мазмұны мен құрылымын, инновацияны басқарудың әртүрлі аспектілерін талдау  Инновациялық жобалардың тиімділігін бағалауды ажырату

 • Код ON6

   Заманауи ақпараттық технологияларды, интерактивті ақпаратты қолдану  Ақпаратты және ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы құралдарын бағалау  Қажетті ақпаратты талдау және таңдау, оны өзгерту, сақтау және тарату.  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде білімді көрсету және өз пікірін жеткізе білу.  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде құжаттарды құрастыру және сыртқы ортада еркін байланыс жасау.  Мемлекеттік, орыс және шет тілдеріндегі заманауи бағдарламалық өнімдерді кәсіби қызмет, ғылыми және практикалық жұмыстың әр түрлі саласында қолдану.

 • Код ON7

   Ақша теориясы, төлем операциялары, ақша айналымын ұйымдастыру және реттеу, қолма-қол ақшасыз төлемдердің түрлерін қорытындылау.  Несие және несие операциялардың кезеңдері, несие жүйесі, қаржы-несие мекемелерінің, банктердің, банк операцияларының және қызметтерінің, банк жүйесінің қызметін бағалау.  Мемлекеттік қаржы саласындағы ҚР Ұлттық Банкі қызметінің негіздерін, оның бюджеттік өкілеттіктерін және қаржы-бюджет жүйесі органдарымен өзара іс-қимылын ажырату.  ҚР Ұлттық Банкінің ақша-несие саясатын жүзеге асырудағы қызметін түсіндіру  Өзінің банкіне немесе басқа банктердегі шоттарға ақша аударымын қалай жүргізу керектігін түсіндіру, пластикалық картадағы ақша қаражатының қалдығын есептеу  Ақпараттық қоғамдағы экономикалық қатынастарды трансформациялау процесін талдау, банктердің желілік өнімдері мен қызметтерінің әлемдік нарығының сегменттерін ажырату.

 • Код ON8

   Экономикалық индикаторларды, оларды өлшеу тәсілдерін, ұлттық шоттар жүйесінің көрсеткіштерін меңгеру.  Макродеңгейде стратегиялық шешімдерді қабылдау және тиімді әлеуметтік экономикалық саясатты жасау үшін алынған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды бейімдеу.  Қаржы нарығының кәсіби қатысушыларының уақытша бос ақша құралдарын және капиталды тарту арқылы халықаралық қоғамдастықта интеграция мүмкіндіктерін зерделеу Жүйелік зерттеулерді сипаттау, қаржы нарығын дамыту мәселелерін қарастыру; Қазақстан Республикасының аумағында қаржы делдалдарының қызметін талдау  Кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын, нарықтық механизмін, елдегі және шетелдегі баға белгілеу механизмін үйрену  Нарық конъюнктурасын, бәсекеге қабілеттілікті бағалауды; тауарларды, баға белгілеуді және маркетингтік саясатты әзірлей білу

 • Код ON9

  Қатысушылардың қаржылық мүмкіндіктерін жақсарту мақсатында ҚР қор нарығында бағалы қағаздарды орналастыру бойынша операцияларды жүзеге асыру тетігін зерттеу Қаржы және тауар нарықтарындағы тәуекелдерді хеджирлеу әдістерін зерделеу Тәуекелдерді басқару әдістерін талдау, халықаралық маркетинг құралдарын пайдалана отырып, оларды қаржы нарығының нақты міндеттеріне қолдану Жаңа басқару технологияларын жасау және қолдану дағдыларын алу арқылы компания қызметкерінің имиджін дамыту қабілетін көрсету. Еңбек нарығының ерекшеліктерін ескере отырып, HR менеджментін дамытудың халықаралық тәжірибесін жалпылау 

 • Код ON10

  Салық салудың жұмыс істеуінің теориялық аспектілерін, барлық салық түрлерінің ерекшеліктерін, негізгі функцияларын, белгілерін жалпылау  Аударымдарды, салық салу принциптерін және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ажырату; Банктік қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есептің мақсаттары, міндеттері, принциптері мен әдістерін, банктердегі бухгалтерлік есепті нормативтік реттеу негіздерін талдау. Кредиттік ұйымдардың бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігін тәуелсіз тексеру бойынша кәсіпкерлік қызметті зерделеу Шаруашылық субъектілерінің қызметін бағалау үшін статистикалық көрсеткіштерді қолдану. Әлеуметтік-экономикалық процестер мен құбылыстар туралы Статистика деректерін талдау, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өзгеру үрдісін анықтау Статистикалық ақпаратты алудың және өңдеудің негізгі математикалық әдістерін анықтау

 • Код ON11

   Банк қызметінің негізгі принциптерін, меншікті капиталды және ресурстық базаны, төлем және депозиттік операцияларды және қолма-қол ақшасыз төлемдердің түрлерін, негізгі банк принциптерін зерттеу.  Банктердің сервистік қызмет көрсетуін жақсарту үшін қаражатты дамытуға инвестициялауды, тұтынушылық ниеттестіктің өсуін анықтау  Іс жүзінде білімді қолдану, төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз етудің практикалық міндеттерін шешу  Төлем жүйелері қызметінің тиімділігін талдау әдістері мен құралдарын саралау  Ақша айналымының заңдылықтарын, мәнін, экономикадағы ақша айналымының түрлерін түсіндіру  Ақша жүйесінің негізгі түрлері мен элементтерін, ақша реформаларының түрлерін ажырату * Елдің ішкі экономикалық айналымындағы және сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі ақша қозғалысын зерттеу

 • Код ON12

   Бизнес-жоспарлардың құрылымын, функциялары мен әдістемесін ажырату; бизнес-жоспарлау бойынша бағдарламалық өнімдерді ұсыну  Кәсіпорындағы ағымдағы жағдайды талдау, өндірістік үдерістер кестесін құру, маркетингтік зерттеулер жүргізу  Өндірістік бағдарламаға шолу жасау, өндірістік қуатқа сәйкес өнім шығару мүмкіндігін түсіндіру  Сақтандыру шарттарын әзірлеу; шығын шоттарын есептеу, сақтандыру тарифтерін және т. б. құру  Кәсіпкерлік тәуекелдерді, сақтандырушылардың сақтандыру қызметін қаржылық-экономикалық талдау құралдарын, активтерді орналастыру, төлем қабілеттілігі, сақтандырушылардың инвестициялық қызметі бөлігінде бағалау  Ішкі және сыртқы қаржылық талдау әдістемесін ажырату, шаруашылық субъектілерінің қызметін зерттеу үшін қаржылық талдау әдістерін қолдану  Болжамдау мен жоспарлаудың кез келген кезеңі үшін негізгі болжамды құжаттарды әзірлеу, микродеңгейдегі экономикалық құбылыстар мен процестерді өзара байланыста талдау

 • Код ON13

   Қаржылық менеджментті басқару жүйесі ретінде, қаржылық менеджменттің тәсілдері мен капиталды өсіру тәсілдерін түсіндіру.  Қаржы тәуекелдерін және айналым активтерін болжау  Экономиканы басқару жүйесіндегі және шаруашылық жүргізуші субъектілердің өндірістік қызметіндегі аудит пен қаржылық бақылаудың рөлін талқылау  Қазақстан Республикасындағы қаржы саясатын және бюджетті мемлекеттік реттеуді талдау  Салық тексерулерінің бұзушылықтарын анықтау, салықты есептеу тәртібін, төлеу мерзімдерін және салық органдарының құқықтары мен міндеттері анықтау  Қаржылық құжаттаманы оның салық заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан зерделеу, кәсіпорын қызметінің ерекшелігін ескере отырып, бухгалтерлік есептілікті тексеру Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатын талдау, қаржылық қатынастарды пайдалану міндеттерін және ағымдағы тактикалық мақсаттарды ажырату.

 • Код ON14

   Мемлекеттік бюджеттің басқа да экономикалық категориялармен және заңдармен өзара байланысын анықтау, бюджет процесінде бағдарлану; SWOT-талдауды талқылау  Мемлекеттегі қаржы-экономикалық реттеудің әдістері мен формаларындағы өзгерістерді ажыратып, мемлекеттік және аумақтық қорлардың мәселелерін зерттеу.  Инвестициялауды талдау, инвестицияларды жүзеге асыру және табыстылық пен басқа да пайдаларға қол жеткізу үшін практикалық қадамдар жасау  Қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету мақсатында кәсіпорынның инвестициялық қызметін қаржыландырудың негізгі бағыттарын айқындау.  Несие ресурстарын пайдалануды бағалау, тартылған капиталға қажеттілікті анықтау.

 • Код ON15

   Теориялық білімдеріне талдау жасап, қазіргі заман жағдайларында барлық әлемде тәуекелді басқарудың жаңа тәсілдері мен әдістеріне интенсивті ізденіс жүргізеді.  Банк қызметіндегі тәуекелдердің турлерін біледі. Тәуекел менеджментін зерттеудің қажеттілігі туындауына байланысты, банк опреацияларының тәуекелдерінің алдын алу, секъюритизациялауды жетілдіреді.  Коллекторлық агенттікті құру және коллекторлық қызметті жүзеге асыру бойынша құжаттама жүргiзеді  Коллекторлық қызметті жүзеге асырудың негіздерін, борышкермен өзара іс-қимыл жасау қағидаларын, анықтайды  Коллекторлық агенттіктердің қызметін мемлекеттік реттеу қағидаларын түсіндіреді.  Сақтандыру ұйымдарының қаржылық және инвестициялық қызметінің тиімділігін бағалауды талдауды ұсыну.

6B04103 Қаржы
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04103 Қаржы
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04103 Қаржы
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Қаржы
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Бизнес-қаржы
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Қаржы
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04103 Қаржы
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Қаржылық менеджмент және банкітк бизнес
Бакалавриат

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Қаржы
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04103 Бизнес және қаржы
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Қаржы
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04103 Бизнес және қаржы
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top