Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02103 Актерлік өнер в "Тұран" университеті мекемесі

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Актерлік өнер» білім беру бағдарламасы режиссердің жетекшілігімен әртүрлі жанрдағы кино және драмалық спектакльдерде рөлдерді дайындауға және орындауға қабілетті драма театры мен киноның бәсекеге қабілетті, жоғары білікті және білікті әртістерін дайындайды. Білім беру бағдарламасы аясында білім алушыларға режиссер көмекшісінің міндеттерін орындауға мүмкіндік беретін қосымша құзыреттерді (minor) алуға бірегей мүмкіндік беріледі.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B027 Театр өнері
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - білім алушылардың құзыреттілігін қалыптастыру, құқықтық білім негіздерін меңгеру, заңға, басқа азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына құрметпен қарауды қалыптастыру, өз құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін құқықтық құралдармен қорғауда практикалық дағдыларды қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ойлауды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлем және қазақ киносының тарихы
  Несиелер: 5

  Курс әлемдік және отандық кинематографтың дамуының негізгі кезеңдері, мектептер, кино эволюциясы процесінде қалыптасқан стильдер мен бағыттар және оның әсер ету механизмдері туралы білім жүйесін қалыптастырады. Негізгі міндеттері - ұлттық кинематография шеңберінде кинематографтың жалпы және жеке ерекшеліктерін ұғыну; өзіндік шығармашылық жобаларды жасау кезінде білімді қолдана білуді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Актер шеберлігі және сахна тілі
  Несиелер: 8

  Курстың мақсаты - актерлік және сахналық сөйлеу теориясының негіздерін білу жүйесін қалыптастыру, студенттердің табиғи сөйлеу және дауыс мүмкіндіктерін дамыту және жетілдіру. Курс аясында студенттер оқу студиялары, павильон және оқу театры жағдайында рөлдерді орындауға дейінгі әдеби және драматургиялық мәтіндерді, актерлік психотехниканың элементтерін меңгереді, бірыңғай көркемдік ой аясында шығармашылық ұжымда кәсіби жұмыс дағдыларын игереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Актер шеберлігі және сахналық қозғалыс
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты - студенттің көркемдік, сахналық даралығын дамыту, оның сахналық әлеуетін және кәсіби іс-әрекет қабілеттерін айқындау, оның денесінің пластикалық мәнерлілігін үйрету, қиял мен сахналық көңіл-күйді дамыту. Курс аясында болашақ актерлер шығармашылық ұжымда жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады және белгілі бір қарқынмен ырғақты сахнада кеңістікте өмір сүреді. Сабақта оқытудың әлеуметтік-тұлғалық-әрекеттік тәсілі қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлікке кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпкерліктің мәні мен түрлерін, кәсіпкердің негізгі дағдылары мен рөлін, дизайн-ойлау, кәсіпкерліктегі инновациялар, бизнестің ұйымдастырушылық негіздері, кәсіпкерліктегі қаржыны басқару, бизнестің нарықтық ортасын талдау, кәсіпкерлік қызмет мәдениеті, кәсіпкердің имиджі қарастырады. Пән нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және жүргізу мәселелері бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән бизнесті дамыту тарихы мен түсінігін, шағын, орта және ірі бизнесті, венчурлік бизнесті ұйымдастыру мәселелерін, бизнес түрлерінің жіктелуін, бизнесті жүргізу нысандарын, бизнес субъектілерін тіркеу тәртібін, кәсіпорынның банкроттығы мен таратылуын, бизнес инфрақұрылымын құру қажеттілігін, менеджменттің негізгі принциптерін, бизнестегі персоналды басқарудың, іскерлік этиканы, бизнес жоспарлау негіздерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құқық Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік еркіндігін қамтамасыз ететін құқықтық шарттар мен кепілдіктерді айқындайды, кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылына, оның ішінде кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге және қолдауға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Актерлік шеберлік техникасы
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – драматургиялық шығармалардан үзінділер жасау, ұсынылған жағдайларда органикалық мінез-құлықты іздеу және сөз табиғатын ашу, әрекет етуші тұлғаның іс-әрекетінің логикасын органикалық қабылдау. Серіктеспен тікелей қарым-қатынас орнату, ішкі монолог құру, дұрыс психофизикалық көңіл-күйді табу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетингтік талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кәсіпкерлік қызмет үшін маркетингтік тұжырымдаманы әзірлеу үшін аналитикалық білімдер мен практикалық дағдыларды алу: нарықты зерттеу, Маркетингтік жоспарды әзірлеу, әлеуметтік медиа-маркетингті түсіну және оны пайдалану, баға саясатын қалыптастыру. Пән аясында маркетингтік талдаудың әртүрлі түрлері, тауашаларды және нарықтық мүмкіндіктерді анықтау, ритейлдегі аналитика, бәсекелестік барлау, маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну, тұтынушының адалдығын басқару, маркетингтік шешімдерді әзірлеу оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – кәсіби әдебиетті қазақ тілінде оқуға мүмкіндік беретін деңгейде қазақ тілін белсенді меңгеретін коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту; құжаттаманы әзірлеу; кәсіби қызметінің нәтижелерін таныстыру; мемлекеттік тілде ауызша, жазбаша және электрондық коммуникацияларды жүзеге асыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнесті заңды қолдау
  Несиелер: 5

  Бизнесті заңды қолдау бизнесті жүргізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді. Білім алушылар бизнес саласындағы заңнамалармен, оның Қазақстан Республикасындағы қолдаумен және дамуымен, құқықтық қатынастар субъектілерімен, заңды тұлғалардың нысандарымен, құқықтық қабілеттілігімен, мәмілелер мен шарттарды құқықтық реттеумен, міндетті құқықтармен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктегі маркетингтік құралдар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кәсіпкерлік қызметте маркетингтің құралдары мен принциптерін қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Пән шеңберінде Бизнестің маркетингтік ортасы оқытылады; нарық сегменті анықталады, тұтынушылардың мінез-құлқының негізгі сипаттамалары, тауарлық және баға саясатының негіздері; тауарлар мен қызметтерді жылжыту бағдарламалары анықталады; brand book әзірленеді, кәсіпкердің беделін басқару бағдарламаларын қалыптастыру; бизнес мәселелері бойынша шағын-маркетингтік зерттеулер жүргізу,әлеуметтік желілердегі маркетинг (SMM).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік және отандық әдебиет тарихы
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – әлемдік және қазақ әдебиетінің дамуының негізгі заңдылықтарын зерттеу, әдеби үрдістің мәні, жазушылардың шығармашылығы, олардың көркем шеберлігінің ерекшеліктері туралы білім беру, көркем шығармаларды сыни тұрғыдан түсіну дағдыларын меңгеру. Курс аясында студенттер әдеби материалды сахналау (сахналық қойылым), экрандау немесе өзге де театрда (кинода) пайдалану мақсатында өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – теориялық білімді кеңейту және тереңдету,сондай-ақ кәсіби саладағы шетелдік дағдыларды меңгерудің практикалық дағдыларын жетілдіру. Сондай-ақ кәсіби шет тілі курсы «Актерлік өнер» мамандығы бойынша анықталатын болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін жеткілікті тілдік құзыреттілік деңгейіне қол жеткізуді жүзеге асырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Хореография
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – хореография бойынша студенттердің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. Бас, қол, корпус және аяқты қою. Үйлестіру элементтері. Классикалық станок. Тән станок. Тәжірибелік сабақтармен нығайтылған теориялық білімді жүйелі және дәйекті игеру студенттерге хореографиялық базаны меңгеру және пластикалық бейнені жасау бойынша жеке тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді. Курс аясында студенттер композиция теориясын және би қойылымын үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Актерлік шеберлік III
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты – актердің сыртқы мәнерлілігі құралдарын жетілдіру, актердің физикалық деректерін кәсіби пайдалану, актерлік психотехниканы жетілдіру, рөлдердің партитурасы. Курс аясында студенттер оқу театры аясында спектакльдегі рөлдер бойынша жұмыс жасайды, бейнені жасау, идеяны жүзеге асыру, спектакль мен рөлдің үздіксіз іс-қимылы кезеңдері өтеді, бейненің өмірбаянын жасау және пьесаның сахналық көрінісінің тиісті түрін іздеу бойынша жұмыстар жүргізеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерінің тарихы
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты - студенттерге бейнелеу өнері саласындағы жалпылама және жүйелендірілген білім беру, көркем мәдениеттің іргелі құбылыстарымен, оның жеке дәуірлері мен шеберлерімен таныстыру, өнер тарихының стильдері мен дәуірлерінде бағдарлануға үйрету, көркем шығарманың пластикалық тілін түсіне білуге үйрету, қазіргі заманғы көркем практикамен ұсынылатын бағыттар мен тұжырымдамаларды өз бетінше түсіну.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хор
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – студенттерді вокалдық-хор өнеріне баулу, ән айтуға үйрету және ән айту және есту қабілетін дамыту. Курс аясында студенттер музыка теориясының жалпы негіздерін және музыкалық грамоталарды оқып үйренеді; оқу театрының қойылымдарында вокалдық нөмірлерді орындауда, кинодағы рөлдерді орындау кезінде ән айту дауысын қолдана отырып, түрлі көркем тапсырмаларды шеше білу дағдыларына ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сахна күресі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-кейіпкердің сипатын анықтаудың ерекше театрлық нысанын меңгеру. Курс аясында студенттер рольдерді дайындау және орындау кезінде өзінің дамыған дене аппаратын пайдалану, қозғалыстардың үйлесімділігін, икемділігін, мәнерлілігін, күшін, тепе-теңдік сезімдерін, оның ішінде жеке және жұптық акробатика, қарусыз және қарумен сахналық күрес үйлесімін талап ететін қимыл-қозғалыс міндеттерін еркін орындауға дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сахна құрылымы
  Несиелер: 4

  Спектакль құрылғысын дайындау процесі. Сахнаның жалпы сипаттамасы және электр жарықтандыру жабдығының құрылысы. Заманауи спектакльдің жарық ортасын құру әдістемесі. Сахнаның құрылымы мен жабдықтары, оны спектакльді бейнелі шешу үшін пайдалану және пайдалану мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Драма театры мен кино әртісі шеберлігі
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – актердің сыртқы мәнерлілігінің құралдарын жетілдіру, рөлмен жұмыс істеу, драматургиялық шығармалармен жұмыс істеу, пьеса авторының идеяларын, стилін, жанрын, негізгі мақсаттарын анықтау, сахнада актерлік қайта сіңіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді (эссе, аннотация, реферат, мақала, тезистер және т.б.) жасау принциптерін меңгеру және оларды жазу дағдыларын меңгеру. Курс баспа басылымдарын және электрондық ресурстарды библиографиялық сипаттау тәжірибесін алуға, өзінің жазбаша жұмыстарын ресімдеуге, ғылыми жұмыстарды көпшілік алдында ұсыну мен талқылауға, пікірталасты жүргізуге және өз ұстанымын қорғауға бағытталған

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Драма театры мен кинодағы сахналық сөйлеу
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – студенттерді дауыстық-сөйлеу аппаратын шығармашылық қызметте практикалық қолдануға дайындау. Курс аясында студенттер сахналық диалогта әр түрлі құралдарды, тіл құралдары мен айлабұйымдарын пайдалана отырып, әріптеске сөзбен кәсіби түрде әсер ету, мәтіннің өнерін меңгеру, жарқын сөйлеу бейнелерін жасау, режиссердің міндеттерін басшылыққа ала отырып, берілген темпо-ритмикалық, интонационно-мелодиялық және жанровостилистикалық ансамбльде рөл атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Вокал
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – студенттердің дауыстық аппаратын жетілдіру және музыкалық қабілеттерін дамыту, музыкалық-көркемдік талғам мен вокалдық-техникалық шеберлікті үйлесімді дамыту. Курс аясында студенттер интонация тазалығы, тембрдің табиғаттылығы, әншілік тыныс алу негіздері, анық орындаушылық дикция дағдыларын меңгереді, әр түрлі жанрдағы вокалдық шығармалармен практикалық танысу барысында вокалдық мәнерлілік құралдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Режиссура негіздері
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – қоюшы ойы негізінде актерлік құралдармен көркем бейнелерді жасау дағдысы мен дағдыларын қалыптастыру, әлемді сезімдік-көркемдік қабылдау қабілетін, бейнелі ойлауды, спектакльдің/ фильмнің режиссерлік жоспарын құрастыруға үйрету. Курстың мақсаты - студенттерге фильмдегі жұмысты қалай жүзеге асыру керектігін, актерлермен және түсірілім тобының басқа да мүшелерімен бір көркем ой аясында қалай қарым-қатынас жасау керектігі туралы толық түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спектакль мен кинодағы пластика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – көркем шығармалардағы кейіпкерлер мен қозғалыстар кезінде білімдерін кейіннен пайдалану үшін актерлік шеберлік пен сахналық қозғалыс дағдыларын меңгеру. Курс аясында студенттер спектакль мен кинодағы пластика элементтері бар сахналық әрекеттерді құрастыра отырып, алынған білімді пластика құралдарымен қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік және отандық театр тарихы
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – әлемдік және отандық театрдың тарихи дамуының негізгі кезеңдерімен танысу, театр шығармашылығының әртүрлі құрамдас бөліктері: драматургия, режиссура, сценография, актерлік өнер, театр архитектурасы және т. б. туралы түсініктерді қалыптастыру. Студенттер драмалық әдебиет пен сахналық шығармашылықтың жанрлық санаттарын қолдана білуді, театр өнерінің жетекші стилдерін түсінуді және заманауи театр үдерісіндегі еркін бағдарлануды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Телевизия актерінің шеберлігі
  Несиелер: 6

  Тележүргізушінің шеберлігіне кіріспе. Теледидар эфирінің стандарттары. Телевизиялық жетекші бейнесінің негізгі компоненттері. Тележүргізуші бейнесін қалыптастыру технологиясы. Тележүргізуші бейнесінің типтері. Тележүргізушінің қарым-қатынас формалары. Тележүргізуші жұмысының сөйлеу ерекшеліктері. Студиядағы тележүргізуші жұмысының ерекшелігі. Ақпараттық материалдарды дайындау ерекшеліктері. Теледидар жанрларының стилистикалық ерекшеліктері. Ақпараттық материалдарды дайындау ерекшеліктері. Студияда тележүргізуші жұмысының техникалық шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Би
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – студенттерді би пластикасының негізгі элементтерімен, классикалық би экзерсисінің, халықтық-сахналық бидің, қазақ биінің негізгі қимылдарымен таныстыру. Курс аясында студенттер әртүрлі жағдайларды, ойларды, адам сезімдерін және оның қоршаған ортамен қарым-қатынасын белгіленген жағдайларда жүзеге асыру дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи би
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты-әр түрлі би жанрларының негізгі элементтерін оқу, суырып салма негіздерін меңгеру, білім алушыларға музыканы есту және тыңдау және оның мазмұнын қозғалыс пластикасы арқылы беру, орындау мәнерлілігін жетілдіру, күштің дамуы, шыдамдылық және қимылдарды үйлестіру. Курс аясында студенттер спектакльдер мен фильмдерде алған білімдері мен практикалық тәжірибелерін өз бетінше қолдана алу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фильм өндірісі
  Несиелер: 6

  Курс аясында студенттер кинематография саласындағы көркем жобалардың шығармашылық идеяларын бастамашылық ету, киножобаның көркемдік қасиеттері мен көрермендік әлеуетін сараптамалық бағалауды жүзеге асыру; аудиовизуалды саладағы шығармашылық жобаларды құру және іске асыру процесін ұйымдастыру және басқаруды жүзеге асыру; фильм жасау техникасын және түсірілім алаңында актерлермен жұмыс істеу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ролдің пластикалық суреті
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты – әдеби шығарманы сахналық – театр қойылымы/ фильмге түрлендірудің барлық кезеңдерін теориялық және практикалық меңгеру, ой-пікірді іс-әрекет тіліне аудару, оларды іздеу және іріктеу қабілеттерін, ұсынылған жағдаяттардың неғұрлым күрделі шеңберін өзіне ала білу, іс-әрекеттер тізбегін құру және жүзеге асыру, рөлмен жұмыс істеудің ең жетілдірілген әдістерін меңгеру (К. С. Станиславскийдің физикалық іс-әрекет әдісі, М. О. Кнебельдің пәрменді талдау әдістемесі).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Режиссердің киногруппамен жұмысы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты – кинорежиссердің кез-келген жобада жұмыс істеу үшін кәсіби шеберлігі, білімі мен дағдылары туралы түсініктерді қалыптастыру, актердің кинодағы жұмысының эстетикалық және кәсіби сипаттамаларын зерттеу, әлемдік кинематографиядағы актерлік ойынның негізгі стильдері мен бағыттарымен танысу. Курстың мақсаты – студенттерді шығармашылық ұжымдағы шығармашылық жоба (спектакль, фильм) жасау бойынша қоюшы-режиссердің жетекшілігімен және қатысуымен жұмыс істеу дағдыларына үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Актерлік тренинг
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты-студенттерді өз бетінше жұмыс істеуге үйрету. Актердің спектакльдерді іске асырудың шығармашылық процесіндегі жұмысы. Режиссерлік сурет шеңберінде актерлік құрылғыларды импровизациялау. Актердің музыкалық дипломдық спектакльдердегі көрермен залымен қарым-қатынасы. Актердің рөлдегі өзіндік жұмысы. Шығармашылық көңіл-күй және рөл гигиенасы. Ескертулер бойынша жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Режиссердің драмалық театрдағы қойылым жұмыстары
  Несиелер: 6

  Театр құрылымы, спектакль дайындауға тікелей қатысатын бөлімшелердің функциялары. Спектакль қою кезінде қоюшы-режиссердің, режиссердің ассистентінің лауазымдық функциялары. Дайындық кезеңі. Қойылым жоспары, қойылым жұмысының кезеңдері, дайындық процесін ұйымдастыру. Оқу процесінде, үзінділерді, бір актілі спектакльдерді қою кезінде режиссерлік қойылым жұмысының элементтерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кинематографиядағы дыбыстау
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты-студенттерді әр түрлі кадрдан тыс мәтіндерді (жарнамалық, деректі фильм, ақпараттық және т.б.) жазу тәжірибесіне және тонировка өнеріне үйрету. Курс аясында студенттер өз алдына қойылған міндеттерді еркін шешу және режиссерлік ойға сәйкес дыбыс бейнесін құру үшін қажетті дағдылар мен білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Риторика
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – студенттердің вокалдық өнер технологиясын іс жүзінде меңгеруі, жалпы музыкалық дүниетанымды және жалпы мәдени деңгейін кеңейту. Курс аясында студенттер вокалдық есту және музыкалық талғамды қалыптастырады, вокалдық-орындаушылық қабілеттерін дамытады, әр түрлі вокалдық жанрларды меңгереді; драмалық спектакльде немесе фильмдегі рөлінде вокалдық нөмірлермен жұмыс істеу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнесті қаржылық қолдау
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін білім алушылар бизнесті қаржыландырудың тиімді әдістерін таңдауға және қолдануға, ұйымдық-құқықтық нысаны мен бизнес санатына байланысты компанияның қаржылық стратегиясын қалыптастыруға, бизнес-жобаны қаржыландырудың оңтайлы моделін құруға және ықтимал тәуекелдерді бағалауға қабілетті болады. Білім алушылар компания капиталын қалыптастыру көздерін анықтай алады, кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қазіргі заманғы қаржылық құралдарын пайдалана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, іскерлік ойындар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (Сертификатталған курс)
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты - халықаралық стандарттар бойынша ағылшын тілі емтихандарына дайындаудағы технологияларды, әдістер мен техниканы меңгеру, кейінгі шетел тілін меңгеру деңгейін халықаралық сертификаттау Дайындық IELTS емтиханының барлық кезеңдерін сәтті өту үшін қажетті дағдыларды талдау және дамыту арқылы жүргізіледі:оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу, сондай-ақ лексика-грамматикалық тапсырмаларды орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салалар бойынша ағылшын тілі
  Несиелер: 7

  Курс студенттердің ағылшын тілінің мәдениетін арттыруға мүмкіндік беретін білімін арттыруға, кино және теледидар саласында шетелдік дереккөздермен танысуда алынған ақпарат көлемін арттыруға ықпал ететін шығармашылық қызметті дамытуға, шетелдік байланыстардың ұлғаюына байланысты мәдениет, кино және теледидар қызметкерлері үшін қажетті практикалық кәсіби ағылшын тілін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театр мен кинодағы костюм
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – спектакль/ киноның декорациялық және костюмдік безендіруінің рөлін меңгеру, фильмнің режиссерлік ойы мен костюмді құрастыру және құрастыру арқылы оның визуалды жүзеге асуы арасындағы өзара байланысты ашу. Курс аясында студенттер костюмнің семиотикалық табиғаты мен композициясының заңдары мен ережелерін, фильм өндірісіндегі костюмдер бойынша суретшінің жұмыс істеу ерекшеліктерін, театр және кино үшін костюм жасаудың негізгі әдістерімен және технологияларымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медиакеңістіктегі авторлық құқық
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-аудиовизуалды өнім өндіру саласындағы құқық субъектілерінің құқықтық ойлауын және мінез-құлқының дағдыларын қалыптастыру. Курс аясында студенттер медиакеңістіктегі құқықтық реттеу ерекшелігін меңгереді; зияткерлік құқық саласындағы заңнама жүйесін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік мәдени саясатының негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – студенттерде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясат пен мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары туралы кешенді түсінік қалыптастыру, мәдениет саласындағы заңнамалық негіздерді зерделеу, мәдениет, өнер, мәдени мұра мекемелері саласындағы басқару қызметінің ерекшелігін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – студенттерді шығармашылық психологиясының негізгі мәселелерімен таныстыру; нақты психологиялық білімді меңгеруге қажетті категориялық аппаратты қалыптастыру. Курстың міндеттері: шығармашылық психологиясы мен креативтілік туралы, оларды эксперименталды және психодиагностикалық зерттеу әдістері туралы білімді қалыптастыру; шығармашылық психологиясын зерттеуге ғылыми-теориялық және эксперименталды позицияларды (тәсілдерді) өзектендіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кино және теледидардағы продюсерлік
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-студенттерге медиаиндустрияда продюсирлеуді ұйымдастыру саласында білім мен білік кешенін қалыптастыру. Студенттер шарттарды жасау және орындау тәртібін зерттейді; түрлі түсірілімдердің шығармашылық әкімшілік және өндірістік-технологиялық ерекшеліктерімен танысады; кинематографиядағы шығармашылық-өндірістік үдерісті жоспарлау және басқару әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Театр және кинодағы грим
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – студенттердің грим теориясы мен тарихы саласында білім алуы, сондай-ақ грим арқылы көркем бейнені құру бойынша практикалық дағдыларды игеру. Курс аясында студенттер гримдеудің негізгі техникалық тәсілдерін меңгереді; фильмде немесе оқу театрының спектакльдерінде орындалатын рөл үшін гримді өз бетінше әзірлеп, орындай отырып, көркем бейнені жасау дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фильмді, пьесалар мен спектакльдерді талдау
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты-ойын фильмдерінің, пьесалар мен спектакльдердің актерлік ойынының тәжірибелік дағдыларын меңгеру. Курс аясында студенттер эпизод құру ережелерін, кадр және жарықтандыру мәндерін меңгереді, әртүрлі тарихи дәуірдегі пьесаларда әрекет жасау тәсілдерін талдау дағдыларын игереді, драматургия шығармаларын ғылыми және сыни талдау дағдыларын меңгереді. Сабақ шығармашылық семинарлар және театрға бару түрінде жоспарланған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік этикет
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты – іскерлік ортада, күнделікті тұлғааралық қарым-қатынас саласында этикеттік мінез-құлық ережелерін оқыту, қазіргі заманғы Халықаралық бизнес-этикет нормаларын, Дипломатиялық этикет және іскерлік қарым-қатынас ережелерін зерттеу. Курс аясында студенттер ұжымдағы коммуникация жүйесін құру, өзінің имиджін қалыптастыру, ұжымдағы қарым-қатынас конъюнктурасын зерттеу әдістерін, маркетингтік қызметті ақпараттық қамтамасыз етуді жетілдіру тәсілдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік субъектілерінің есептілігі
  Несиелер: 5

  Шағын және орта бизнес мәртебесін алу шарттары және есептілік құрамы, салық салу жүйесі (ССЖ); Кәсіпкерлік қызмет түрлері, салықтар мен жарналар бойынша есептілік, бухгалтерлік есептілік: бухгалтерлік баланс, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті қалыптастыру ерекшеліктері, экология бойынша есептілік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Режиссердің актермен жұмысы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты – оқу театрының және павильонның өндірістік жағдайында режиссердің жетекшілігімен дипломдық жобаларда/ жұмыстарда (спектакль, фильм) рөлдерді орындауға дайындау. Актерлік түрлену мәселесі, рөлмен жұмыс істеу процесі, кейіпкерлердің үздіксіз өзара іс-қимыл логикасы, ішкі монолог, орындаушының жеке қасиеттерін тиімді анықтау. Актерлердің кәсіби дайындығын жетілдіру. Өндірістік режим жағдайында актердің шығармашылық өсуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әлемдік кино актерлері
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты – кинотеатрда актерлік шеберлікті дамытудың негізгі кезеңдерін зерттеу, кино өнерінің негізгі жетістіктерімен актерлік өнер тұрғысынан таныстыру. Курс аясында студенттер актерлік өнердің көрнекті шеберлерінің шығармаларын талдау дағдыларын меңгереді; кино актерінің ерекшелігін, оның шығармашылық ойды жүзеге асырудағы рөлін меңгереді; киноөнер саласында бағыт-бағдар алады, көрнекті актерлерді, режиссерлерді, операторларды, киномузыка жасаушыларды және олардың фильмдерін білетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жазбаша және ауызша мәдениетін меңгергендігін көрсетіп, тұлғааралық және кәсіби өзара әрекеттесу міндеттерін шешу үшін көптілді және көпмәдениетті мәселелерді шешуге қабілетті, өз көзқарасын дәлелді баяндай білу дағдысы.

 • Код ON2

  Өз ойларын жазбаша және ауызша түрде дұрыс және логикалық түрде қалыптастыра білу, өнер саласында теориялық білімді практикада қолдану.

 • Код ON3

  Командада жұмыс істей алады, салааралық коммуникацияларды және көшбасшылық қасиеттерді, жақсы тіл табыса білу дағдыларын меңгерген.

 • Код ON4

  Жаңа жағдайларға бейімделуге және ішінара белгісіздік режимінде жұмыс істеуге, дербес, автономды шешімдер қабылдауға қабілетті.

 • Код ON5

  Мәдени және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін жетекшілікпен және командада жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.

 • Код ON6

  Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте жетістікке жету үшін басқарудың заманауи әдістерін қолдануға қабілетті.

 • Код ON7

  Сахналық қойылым, концерт, кино-теле камера алдында көрермен аудиториясымен қарым-қатынас жасай білу және актерлік құралдармен көркем бейнелерді жасауды тәжірибе жүзінде қолдану.

 • Код ON8

  Бірыңғай көркемдік ой аясында шығармашылық ұжымдағы жұмыс дағдыларын қолдану.

 • Код ON9

  Көркем әдебиет: драматургия, проза, поэзия шығармаларын сахналық іске асыру және актерлік талдау теориясы мен тәжірибесін қолдану.

 • Код ON10

  Өзінің дамыған дене аппаратын рөлде қолдана білуді көрсету, қозғалысты үйлестірудің жоғары деңгейін, икемділігін, икемділігін, мәнерлілігін. Күшін үйлестіруді талап ететін қозғалыс міндеттерін оңай орындау.

 • Код ON11

  Спектакльде, кино-телефильмде, эстрадалық көріністе рөлге жұмыс істеу кезінде шығармашылық бастаманы көрсету.

 • Код ON12

  Ойын, фильм, телешоу, эстрадалық шоу рөлінде жұмыс жасай отырып, шығармашылық бастаманы көрсетеді.

 • Код ON13

  Көркем қойылым шығармасын жасау кезінде шығармашылық-өндірістік дайындықты басқару (спектакль, фильм, ТВ-бағдарлама)

 • Код ON14

  Сахналық және аудиовизуалды өнер туындыларын жасау үшін барлық көркем мәнерлілік құралдарын қолдану

Top