Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02103 Эстрада вокалисі в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өнер және мәдениет саласындағы кәсіби қызметты атқаруға дайын, таңдаған мамандығы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлап жүргізеті, зерттеу, басқару және педагогикалық қызметті алып жүретін білікті мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M030 Эстрада өнері
 • Дайындық бағыты 7M021 Өнер
 • Шетел басылымдарына ғылыми мақалалар жазудың принциптері мен әдістері
  Несиелер: 3

  Курс ғылыми өлшемдік деректер базасымен және негізгі ғылыми өлшемдік көрсеткіштермен таныстырады

  Селективті тәртіп
 • ЖОО Арнайы пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Арнайы пәндерді оқытуға қажет теориялық және әдістемелік аспектілерге саналы түрде қарау, музыкант-педагогтың тұлғалық кәсіби позициясының қалыптасуына, оны өзін дамытуға итермелеу.

 • Өнер саласындағы зерттеу және мақала жариялау технологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курс магистранттарға ғылыми мақаламен жұмыс жасай отырып, оны өзінің ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесі ретінде түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Креативті ойлау психологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курс өнер саласына қатысты мамандықтардың бәріне креативті ойлау психологиясының теориялық және практикалық аспектілерін игеру үшін оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қазақстан мен Орталық Азиядағы гендерлік қарым-қатынас мәселелері
  Несиелер: 6

  Пәнде әртүрлі әлеуметтік топтармен жұмыс істеуде гендерлік тәсілдер саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру үшін теориялық, әдістемелік материал, сондай-ақ қажетті ғылыми материал бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Диссертацияларды жазу және рәсімдеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл пән магистранттарды ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі теориялық-методологиялық конструктивтері мен принциптерін оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Орындаушылық өнер
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты- магистрантқа кәсіби білім беру және шығармашылық жұмыста білім мен практикалық дағдыларды сауатты қолдана білуге үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курс магистранттарды жоғары мектеп педагогикасының жалпы проблематикасымен, оның әдіснамалық және теориялық негіздерімен, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи технологияларымен таныстырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды жобаларды басқару бойынша негізгі түсініктермен және заңдармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс отандық және шетелдік басқару психологиясының, менеджмент психологиясы мен ұйымдастыру психологиясының заманауи аспектілерін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 6

  Магистранттар үшін пән бағдарламасы кәсіби шет тілін меңгеруді, сонымен қатар шет тілін меңгерудің жалпы деңгейін көтеруді мақсат етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ музыка мәдениетінің онтологиясы
  Несиелер: 4

  Қазақ дәстүрлі музыкасының аяққа тұруы мен қалыптасу кезеңдері(мифология, фольклор,эпос).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Курс магистранттарды ғылымның тарихы мен философиясының қалыптасуының өзекті мәселелерімен, ғылыми қызметтің принциптерімен және әдістерімен, мәдениет динамикасындағы ғылымның құрылымымен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік музыканың философиялық негіздері
  Несиелер: 3

  Курс магистранттарға әлемдік музыканың ғылыми-концептуалдық және философиялық негіздерін үйретуді көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеудің тұжырымдамасы
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды ғылыми зерттеу әдістерімен, ғылыми-танымдық қызметтің негізгі категорияларымен, ғылымды дамытудың негізгі концепцияларымен және модельдерімен, ғылыми зерттеудің әдіснамалық принциптерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер психологиясы
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарды білімнің ерекше саласы ретінде өнер психологиясы қалыптасуының негізгі кезеңдерімен және тарихымен таныстырады,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер философия ретінде. Стильдердің топологиясы және интерпретациясы
  Несиелер: 6

  Ұсынылған пән типология, жүйелеу және бейнелеу өнерінің стилистикалық ерекшеліктерін интерпретациялау бойынша мәселелер мен сұрақтар кешенін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Заманауи вокалды-эстрадалық мәдениет
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту студенттердің эстрада өнерінің (рок, поп-музыканың көптеген бағыттары) даму жолдарының тарихын, сондай-ақ оның теориялық және тәжірибелік әдістерін игеруіне мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Қазақ эстрадасының тарихы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту студенттердің эстрада өнерінің (рок, поп-музыканың көптеген бағыттары) даму жолдарының тарихын, сондай-ақ оның теориялық және тәжірибелік әдістерін игеруіне мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Эстрадалық вокалды оқыту әдістемесін кәсіби меңгеру
  Несиелер: 6

  Курс магистранттарда вокалдық, педагогикалық және орындаушылық өнердің технология негіздерін меңгерген маманды кәсіби дайындауға қажет білімді қалыптастыратын эстрадалық орындаушыға қажет вокалды оқыту

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркітілдес халықтарының эстрадалық өнерінің тарихы
  Несиелер: 3

  Бұл курс Түркі ареалындағы композиторлар мен орындаушылардың шығармаларындағы стиль мен жанрларды меңгеруге бағытталған. Олардың арасында Туркия, Әзірбайжан, Өзбекстан, Қырғызстан және т.б. мемлекеттер бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи контекстегі көркемдік стильдердің интерпретациясы
  Несиелер: 6

  Пән тарихи көркем стильдердің туындыларын интерпретациялаудың заманауи тәсілдеріне арналған. Оқу нәтижесінде магистранттар әр стильдің бейнелерінің типологиясын, көркемдік әдістері мен тәсілдерін анықтауға қабілетті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік эстрада мәдениттінің көркемдік-стильдік тенденциялары
  Несиелер: 4

  Курс вокалды-эстрадалықмәдениетініңдамуынжәнезаманауижаһандануүрдістерінескереотырып, әлемдік эстрада мәдениетініңқалыптасуынжәнедамуынзерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығармашылық тұлғаның дүние таным мәдениеті
  Несиелер: 3

  Өнер және мәдени өзін-өзі дамыту саласында маманнның білім, көзқарастар, пікірлерін ажырата алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби қызметті өнер саласындағы орта, кәсіби және жоғары оқу орындарында, шығармашылық одақтарда, халықаралық фестивальдар дирекциясында, мемлекеттік басқару органдарында, ғылыми-зерттеу институттарында, бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет атқарады.

 • Код ON2

  Педагогикалық қызметті вокал өнері саласындағы жоғары кәсіби білім беру оқу орындарында білім беру және оқу процесін ұйымдастыру формасын шыңдау бойынша педагогикалық қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON3

  Отандық және шетелдік эстрадалық музыка өнеріндегі ғылым мен практика жетістіктерін енгізуде заманауи, тарихи, теориялық, әдістемелік жұмыстарға сүйене отырып ғылыми-зерттеу қызметті жүзеге асырады.

 • Код ON4

  Түрлі әлеуметтік және түрлі жастағы халықта эстетикалық талғамды қалыптастыру бойынша мәдени-ағартушылық қызметті жүзеге асырады. Халықты шетелдік музыка мәдениетіне баули отырып, Қазақстанның музыка өнерін және әлемдік музыкалық мұра жауһарларын насихаттайды.

 • Код ON5

  Кәсіби ұжымды басқара алады және жоғары жетістіктерге жету үшін оның жұмысын ұйымдастыру тәсілдерін біледі.

 • Код ON6

  Отандық және әлемдік музыка мәдениетін концерттік зал және дыбысжазу студиясында насихаттау үшін жеке, концерттік репертуарды дайындау және шыңдау бойынша орындаушылық қызмет атқарады.

 • Код ON7

  Өндірістік-техникалық салада, ғылыми-шығармашылық және педагогикалық қызметті ғылыми тоғысу кезінде мультимедиялық оқыту құралдары аясында жаңа технологияларды енгізу.

 • Код ON8

  Студия мен концерт залдарында ансамбльдік ән айту және бэк-вокал техникасын өткізу және орындау, ұйымдастыру.

Top