Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02101 Эстрада өнері в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Эстрада өнері 8D02108- білім беру бағдарламасы бойынша отандық және әлемдік өнертану тарихы, және теориясы, сын салаларындағы, сондай ақ жоғары және жоғарыдан кейінгі білім беру жүйесіндегі,басқару саласындағы заманауи ғылыми-практикалық мәселелерді шеше алатын, қызметінде кәсіби ғылыми білімдерді (сондай ақ инновациялық) және өнертану және/немесе гуманитарлық білім саласы тоғысында синтез жасайтын (PhD философия докторы – білікті маман дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D030 Эстрада өнері
 • Дайындық бағыты 8D021 Өнер
 • Өнерді зерттеудің теориялық-әдіснамалық принциптері
  Несиелер: 6

  Мазмұны отандық және шетелдік ғалымдардың қазіргі жетістіктері негізінде ғылыми зерттеулерді жүргізудің негізгі теориялық ережелері, технологиялары, операциялары, практикалық әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер философиясы
  Несиелер: 6

  Курс өнерді мәдени-тарихи феномен ретінде қарастырады, оның философиялық ой-өрісін және бағалауын, философиялық білім аясында мәндік-субстанциялық мәнін ашады, шығармашылықтың негізгі философиялық-эстетикалық мәселелерін шешу тәсілдерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Курс докторантқа ғылыми зерттеудің әдіснамалық принциптері мен тәсілдерінің кең көрінісін береді. Курстың мазмұны пәнаралық тәсілдерді біріктіруге мүмкіндік беретін ғылыми зерттеудің әдіснамалықаприориялылық принципіне негізделген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі өнердің эстетикалық бастаулары
  Несиелер: 6

  Бұл курста PhD докторанттарға шығармашылықтың дамуы мен басталуының эстетикалық негіздері қарастырылады. Әлемдік философиядағы осы бағыттағы ғалымдардың еңбектеріне талдаулар жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер семиотикасы
  Несиелер: 6

  Пән докторанттарды классикалық семиотиканың негізгі өкілдерімен және тұжырымдамаларымен, өнер туындыларын семиотикалық талдаудың негізгі әдістерімен, принциптерімен және рәсімдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдени антропология
  Несиелер: 6

  Курс аясында мәдени антропологияның пәні, қағидалары, категориялары, оның рухани мәдениеттегі, атап айтқанда қазақ мәдениетінде ерекшеліктері, шығармашылық үдерістегі сабақтастық мәселелері туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының және Орта Азия халықтарының рухани мәдениеті
  Несиелер: 6

  Бұл курс қазақ халқының және Орта Азия халықтарының рухани мәдениеттеріндегі жалпы және ерекше сипаттарды көрсетіп, қазіргі кездегі инновациялық бағыттарға тоқталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық білім беру мәселерінің методологиялық талдауы
  Несиелер: 6

  Музыкалық білім беру мәселелеріне әдістемелік талдау жасау курсы білім алушының танымның ғылыми-зерттеу әдісін меңгеруіне және музыкалық шынайылықты өзгерту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Поп-музыканың жанрлық және стильдік үрдестері
  Несиелер: 6

  Курсты оқыту доктаранттарға отандық және әлемдік поп музыканың жанрлары, стильдері және бағытарын теориялық тұрғыдан түсінуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Танымал музыка жанрлары мен стильдерінің теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында докторанттар ХХ-ХХІ ғғ. әлемдік танымал музыкасындағы жанр және стиль мәселелері бойынша теориялық білімдерін зерделеуге мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Заманауи музыкалық өнердің мәселелері
  Несиелер: 5

  Заманауи көркем өнер үрдісі пәнінің теориялық курсы аясында қазіргі заманғы көркем мәдениеттің өзіндік даму мәселелері қарастырылады: қалыптасу бастамалары мен одан әрі даму хронологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік жаһанданудағы көпшілік мәдениеті және элитарлық өнер
  Несиелер: 5

  Музыкалық өнер саласында жоғары білікті мамандарды даярлау, заманауи жағдайда еркін жүріп-тұру әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Код ON1

  Шығармашылықтың негізгі философиялық-эстетикалық мәселелерін шешуді жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Өзіндік ғылыми жұмыстардағы тарих пен стиль теориясын зерттеу мәселелерін талдау.

 • Код ON3

  Өткен кезеңдер мен қазіргі уақыттағы өнер туындылары мен құбылыстарының жаңа зерттеулерін жасау.

 • Код ON4

  Ғылыми зерттеуге әдіснамалық принциптер мен тәсілдерді білу.

 • Код ON5

  Өнер туындыларын семиотикалық талдаудың негізгі әдістері мен принциптерін, классикалық семиотиканың концепцияларын түсіну.

 • Код ON6

  Рухани мәдениетті талдау кезінде Мәдени антропология категорияларын қолдану, шығармашылық үдерістегі сабақтастық мәселелерін зерттеу.

 • Код ON7

  Өнертанушылық зерттеу мен педагогика тәжірибесін жетілдіру.

 • Код ON8

  Алыған білім, біліктілік және дағды нәтижелерін жетілдіру.

 • Код ON9

  Докторлық диссертацияны жазады әрі қорғайды.

Top