Дайындық бағыты 8D112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

Білім беру бағдарламаларының топтары

Top