Білім беру бағдарламаларының тобы

D106 Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Мамандықтар
входящие в D106 Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

Top