2021-2022 жылдарға арналған білім беру бағдарламасы бойынша грант саны (бакалавриат)

2021-2022 оқу жылдарына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы

Даярлау бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламалары тобының атауы

Барлығы

Толық оқу

Қысқартылған оқу

Барлығы

Тілдік дайындығын күшейту үшін

Барлығы

6B01 Педагогикалық ғылымдар

6B011 Педагогика және психология

В001

Педагогика және психология

200

170

 

30

6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

В002

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

816

666

 

150

6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

475

395

 

80

 

В005

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

202

162

 

40

В006

Музыка мұғалімдерін даярлау

30

25

 

5

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В009

Математика мұғалімдерін даярлау

500

460

 

40

В010

Физика мұғалімдерін даярлау

668

428

200

40

В011

Информатика мұғалімдерін даярлау

443

203

200

40

В012

Химия мұғалімдерін даярлау

700

460

200

40

В013

Биология мұғалімдерін даярлау

700

460

200

40

В014

География мұғалімдерін даярлау

135

95

 

40

6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау

В015

Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

318

268

 

50

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

300

250

 

50

В017

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

400

350

 

50

В018

Шет тілі мұғалімдерін даярлау

420

395

 

25

6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

В019

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

200

200

   

6В019 Арнайы педагогика

В020

Арнайы педагогика

350

290

 

60

   

Барлығы

6857

6077

 

780

   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

79

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

79

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

39

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

315

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

393

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

79

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

79

     
   

Барлығы

1063

     
   

Жиыны

7920

     

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В021 Өнер

В021

Орындаушылық өнер

20

20

   

В026

Композиция

19

19

   

В027

Театр өнері

35

30

 

5

В028

Хореография

45

40

 

5

В029

Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс

100

90

 

10

В030

Бейнелеу өнері

46

36

 

10

В031

Сән, дизайн

190

170

 

20

6B022 Гуманитарлық ғылымдар

В032

Философия және этика

110

110

   

В033

Дінтану және теология

200

170

 

30

В034

Тарих және археология

117

112

 

5

В035

Түркітану және шығыстану

80

80

   

6B023 Тілдер және әдебиет

В036

Аударма ісі

335

305

 

30

В037

Филология

100

100

   
   

Барлығы

1397

1279

 

118

   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

16

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

16

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

8

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

65

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

81

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

16

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

16

     
   

Барлығы

218

     
   

Жиыны

1615

     

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B031 Әлеуметтік ғылымдар

В038

Әлеуметтану

117

107

 

10

В039

Мәдениеттану

30

30

   

В040

Саясаттану

92

92

   

В140

Халықаралық қатынастар және дипломатия

80

80

   

В041

Психология

300

290

 

10

6В032 Журналистика және ақпарат

В042

Журналистика және репортер ісі

197

197

   

В043

Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі

25

20

 

5

   

Барлығы

841

816

 

25

   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

9

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

9

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

4

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

35

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

44

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

9

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

9

     
   

Барлығы

119

     
   

Жиыны

960

     

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6B041 Бизнес және басқару

В044

Менеджмент және басқару

325

325

   

В045

Аудит және салық салу

146

146

   

В046

Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

368

368

   

В047

Маркетинг және жарнама

95

95

   

В048

Еңбек дағдылары

25

25

   

6B042 Құқық

В049

Құқық

100

100

   
   

Барлығы

1059

1059

   
   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

12

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

12

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

6

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

49

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

61

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

12

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

12

     
   

Барлығы

164

     
   

Жиыны

1223

     

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6B051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

B050

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

566

546

 

20

6B052 Қоршаған орта

В051

Қоршаған орта

310

300

 

10

В052

Жер туралы ғылым

407

397

 

10

6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар

В053

Химия

650

645

 

5

В054

Физика

841

836

 

5

6B054 Математика және статистика

В055

Математика және статистика

503

493

 

10

В056

Механика

260

210

 

50

   

Барлығы

3537

3427

 

110

   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

41

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

41

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

21

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

163

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

203

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

41

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

41

     
   

Барлығы

551

     
   

Жиыны

4088

     

 
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

2643

2493

 

150

6B063 Ақпараттық қауіпсіздік

В058

Ақпараттық қауіпсіздік

2152

2002

 

150

6B062 Телекоммуникациялар

В059

Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

557

557

   
   

Барлығы

5352

5052

 

300

   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

62

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

62

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

31

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

247

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

309

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

62

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

62

     
   

Барлығы

835

     
   

Жиыны

6187

     

 
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071 Инженерия және инженерлік іс

В060

Химиялық инженерия және процестер

814

764

 

50

В061

Материалтану және технологиялар

150

145

 

5

В062

Электр техникасы және энергетика

1655

1630

 

25

В162

Жылу энергетикасы

20

   

20

В063

Электр техникасы және автоматтандыру

650

630

 

20

В064

Механика және металл өңдеу

1400

1350

 

50

В065

Автокөлік құралдары

455

435

 

20

В066

Теңіз көлігі және технологиялары

123

113

 

10

В067

Әуе көлігі және технологиялары

250

240

 

10

В167

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

104

94

 

10

 

В175

Магистралды желілер және инфрақұрылым

50

50

   
 

В176

Көліктік имараттар

226

226

   

6B072 Өндірістік және өңдеу салалары

В068

Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

765

705

 

60

В069

Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)

179

159

 

20

В070

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

700

660

 

40

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

1510

1460

 

50

В171

Металлургия

35

   

35

В271

Мұнай-газ ісі

30

   

30

В072

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

822

782

 

40

6B073 Сәулет және құрылыс

В073

Сәулет

311

311

   

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

2299

2249

 

50

В075

Кадастр және жерге орналастыру

254

244

 

10

6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

305

265

 

40

   

Барлығы

13107

12592

 

515

   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

152

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

152

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

76

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

606

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

758

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

152

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

152

     
   

Барлығы

2048

     
   

Жиыны

15155

     

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B081 Агрономия

В077

Өсімдік шаруашылығы

450

350

 

100

6B082 Мал шаруашылығы

В078

Мал шаруашылығы

140

90

 

50

6B083 Орман шаруашылығы

В079

Орман шаруашылығы

151

101

 

50

6B084 Балық шаруашылығы

В080

Балық шаруашылығы

80

80

   

6B086 Су ресурстары және суды пайдалану

В082

Су ресурстары және суды пайдалану

221

131

 

90

6B087 Агроинженерия

В183

Агроинженерия

312

212

 

100

   

Барлығы

1354

964

 

390

   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

16

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

16

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

8

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

62

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

77

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

16

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

16

     
   

Барлығы

211

     
   

Жиыны

1565

     

6B09 Ветеринария

6В091 Ветеринария

В083

Ветеринария

714

664

 

50

   

Барлығы

714

664

 

50

   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

8

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

8

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

4

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

34

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

41

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

8

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

8

     
   

Барлығы

111

     
   

Жиыны

825

     

6В10 Денсаулық сақтау

             
 

В084

Мейіргер ісі

20

20

   
 

В085

Фармация

50

50

   
 

В086

Жалпы медицина

1575

1575

   
 

В087

Стоматология

20

20

   
 

В088

Педиатрия

500

500

   
 

В089

Қоғамдық денсаулық

150

150

   
   

Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға

20

20

   
   

Барлығы

2335

2335

   
   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

27

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

27

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

14

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

108

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

135

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

27

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

27

     
   

Барлығы

365

     
   

Жиыны

2700

2700

   

6B11 Қызмет көрсету

6B111 Қызмет көрсету саласы

В091

Туризм

365

315

 

50

В092

Тынығу

180

180

   

В093

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

360

310

 

50

6B112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

В094

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

300

300

   

6B113 Көлік қызметтері

В095

Көлік қызметтері

348

298

 

50

6B114 Әлеуметтік жұмыс

В090

Әлеуметтік жұмыс

350

350

   
   

Барлығы

1903

1753

 

150

   

Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %)

22

     
   

I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мгедек балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %)

22

     
   

Жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар үшін квота (0,5 %)

11

     
   

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарға квота (4 %)

88

     
   

Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (5%)

110

     
   

Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

22

     
   

Бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%)

22

     
   

Барлығы

297

     
   

Жиыны

2200

     

"Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" жобасы шеңберінде студенттерді оқытуға, 5156 оның ішінде:

6B01 Педагогикалық ғылымдар

6B011 Педагогика және психология

В001

Педагогика және психология

50

     

6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

В002

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

400

     

6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

150

     

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В009

Математика мұғалімдерін даярлау

80

     

В010

Физика мұғалімдерін даярлау

70

     

В011

Информатика мұғалімдерін даярлау

70

     

В012

Химия мұғалімдерін даярлау

70

     

В013

Биология мұғалімдерін даярлау

70

     

В014

География мұғалімдерін даярлау

70

     

6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау

В015

Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау

70

     

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

150

     

В017

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

150

     

В018

Шет тілі мұғалімдерін даярлау

150

     

6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

В019

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

60

     

6В019 Арнайы педагогика

В020

Арнайы педагогика

43

     
   

Барлығы

1653

     

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

1000

     

6B063 Ақпараттық қауіпсіздік

В058

Ақпараттық технологиялар

150

     

6B062 Телекоммуникациялар

В059

Ақпараттық қауіпсіздік

150

     
   

Барлығы

1300

     

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B071 Инженерия және инженерлік іс

В060

Химиялық инженерия және процестер

100

     

В062

Электр техникасы және энергетика

300

     

В063

Электр техникасы және автоматтандыру

20

     

В064

Механика және металл өңдеу

400

     

В065

Автокөлік құралдары

100

     

6B072 Өндірістік және өңдеу салалары

В068

Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

200

     

В069

Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш)

30

     

В070

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

50

     

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

253

     

В072

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

30

     

6B073 Сәулет және құрылыс

В073

Сәулет

50

     

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

300

     

В075

Кадастр және жерге орналастыру

20

     

6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

20

     
   

Барлығы

1873

     

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6B081 Агрономия

В077

Өсімдік шаруашылығы

75

     

6B082 Мал шаруашылығы

В078

Мал шаруашылығы шаруашылығы

135

     

6B083 Орман шаруашылығы

В079

Орман шаруашылығы

70

     

6B084 Балық шаруашылығы

В080

Балық шаруашылығы

10

     

6B087 Агроинженерия

В183

Агроинженерия

40

     
   

Барлығы

330

     

Мәскеу авиация институтының "Восход" филиалы

 

24.05.03

Ұшатын аппараттарды сынау

25

     
 

09.03.01

Информатика және есептеу техника

12

     
 

01.03.04

Қолданбалы математика

4

     
 

38.03.02

Менеджмент

4

     
   

Барлығы

45

     
   

Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде Түрік Республикасынан, басқа түркітілдес республикалардан келген тыңдаушыларды оқытуға

200

     
   

Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға

140

     
   

Моңғолия азаматтарын оқытуға

25

     
   

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалында студенттерді оқытуға

125

     
   

"Назарбаев Университеті" ДБҰ студенттерін оқытуға

1192

     
   

"Назарбаев Университеті" ДБҰ дайындық бөлімінде тыңдаушыларды оқытуға

600

     
   

Жоғары оқу орындары дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларын оқытуға

1750

     
   

Оның ішінде ЖОО-ның дайындық бөлімінде Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарды оқытуға

1300

     
   

Оның ішінде тілдік дайындығының деңгейін арттыру үшін оқытуға

200

     
   

Оның ішінде Қ.А. Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде Түрік Республикасынан, басқа түркітілдес республикалардан келген тыңдаушыларды оқытуға

200

     
   

Оның ішінде шетелден келген азаматтарды дайындық бөлімде оқытуға

50

     
   

Шетел азаматтарына, оның ішінде ұлты қазақ болып табылатын, Қазақстан Республикасы азаматы болып табылмайтын тұлғалар үшін стипендиалды бағдарламала

490

     
   

Резерв

100

     
   

Жиыны

54261

     
Поделиться:
Top