2021-2022 жылдарға арналған білім беру бағдарламасы бойынша грант саны (магистратура)

2021-2022 оқу жылдарына магистрлерді даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы

Даярлау бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламалары тобының атауы

Ғылыми-педагогикалық магистратура

Бейінді магистратура

7М01 Педагогикалық ғылымдар

7M011 Педагогика және психология

M001

Педагогика және психология

200

50

7M012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

M002

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

200

 

7M013 Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау

M003

Пәндік мамандандырылмаған педагогтерді даярлау

240

 
 

M005

Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

40

 

M006

Музыка педагогтерін даярлау

20

 

M007

Көркем еңбек, графика және жобалау педагогтерін даярлау

7

 

M008

Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау

20

 

7M015 Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтерді даярлау

M010

Математика педагогтерін даярлау

400

 

M011

Физика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

400

75

M012

Информатика педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

200

75

M013

Химия педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

280

75

M014

Биология педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі)

280

75

M015

География педагогтерін даярлау

110

 

7M016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтерді даярлау

M016

Тарих педагогтерін даярлау

230

 

7M017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтерді даярлау

M017

Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

120

 

M018

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

60

 

M019

Шет тілі педагогтерін даярлау

200

75

7M018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

M020

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

60

 

7M019 Арнайы педагогика

M021

Арнайы педагогика

150

 
   

Барлығы

3217

425

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

7M021 Өнер

M028

Режиссура

5

 

M032

Аудиовизуалды өнер және медиа өндіріс

5

 

M035

Сән, дизайн

80

 

M036

Полиграфия

10

 

7M022 Гуманитарлық ғылымдар

M050

Философия және әдеп

50

 

M051

Дінтану және теология

50

 

M052

Исламтану

20

 

M053

Тарих және археология

75

 

M054

Түркітану

5

 

M055

Шығыстану

35

 

7M023 Тілдер және әдебиет

M056

Аударма ісі, ілеспе аударма

60

 

M057

Лингвистика

10

 

M058

Әдебиет

10

 

M059

Шетел филологиясы

70

 

M060

Филология

80

 
   

Барлығы

565

0

7М03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

7M031 Әлеуметтік ғылымдар

M061

Әлеуметтану

65

 

M062

Мәдениеттану

20

 

M063

Саясаттану және конфликтология

80

15

M064

Халықаралық қатынастар

40

 

M065

Аймақтану

20

 

M066

Психология

110

 

7M032 Журналистика және ақпарат

M067

Журналистика және репортер ісі

100

 

M068

Қоғаммен байланыс

25

 

M069

Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі

20

 
   

Барлығы

480

15

7М04 Бизнес, басқару және құқық

7M041 Бизнес және басқару

M070

Экономика

110

 

M071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

40

 

M072

Менеджмент

200

 

M073

Аудит және салық салу

90

 

M074

Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

90

 

M075

Маркетинг және жарнама

90

 

M077

Бағалау

10

 

7M042 Құқық

M078

Құқық

125

 

M079

Сот сараптамасы

30

 
   

Барлығы

785

0

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7M051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

M080

Биология

170

 

M081

Генетика

15

 

M082

Биотехнология

178

 

M083

Геоботаника

30

 

7M052 Қоршаған орта

M084

География

80

 

M085

Гидрология

20

 

M086

Метеорология

20

 

M087

Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

80

 

M088

Гидрогеология және инженерлік геология

40

 

7M053 Физикалық және химиялық ғылымдар

M089

Химия

200

 

M090

Физика

200

 

M091

Сейсмология

5

 

7M054 Математика және статистика

M092

Математика және статистика

200

 

M093

Механика

40

 
   

Барлығы

1278

0

7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

7M061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

M094

Ақпараттық технологиялар

900

 

7M062 Телекоммуникациялар

M096

Коммуникация және коммуникациялық технологиялар

100

8

7М063 Ақпараттық қауіпсіздік

M095

Ақпараттық қауіпсіздік

225

 
   

Барлығы

1225

8

7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

7M071 Инженерия және инженерлік іс

M097

Химиялық инженерия және процесстер

300

 

M098

Жылу энергетикасы

100

 

M099

Энергетика және электр техникасы

150

12

M100

Автоматтандыру және басқару

200

10

M101

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

150

 

M102

Роботты техника және мехатроника

100

6

M103

Механика және металл өңдеу

280

8

M104

Көлік, көліктік техника және технология

160

2

M105

Авиациалық техника және технологиялар

12

 

M106

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

5

 

M107

Ғарыштық инженерия

45

 

M108

Наноматериалдар және нанотехнологиялар (қолдану саласы бойынша)

100

 

M109

Мұнай және кен геофизикасы

50

 

M110

Теңіз техникасы және технологиялары

5

 
 

М210

Магистральды желілер және инфрақұрылым

40

 
 

М310

Көліктік имараттар

27

 

7M072 Өндірістік және өңдеу салалары

M111

Тамақ өнімдерін өндіру

150

 

M112

Ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар технологиясы (қолдану саласы бойынша)

10

 

M113

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы

5

 

M114

Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар

70

 

M115

Мұнай инженериясы

80

 

M116

Тау-кен инженериясы

100

 

M117

Металлургиялық инженерия

170

 

M118

Пайдалы қазбалар байыту

30

 

M119

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

50

 

M120

Маркшейдерлік іс

10

 

M121

Геология

125

 

7M073 Сәулет және құрылыс

M122

Сәулет

100

 

M123

Геодезия

100

 

M124

Құрылыс

200

 

M125

Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі

150

 

M126

Көлік құрылысы

50

 

M127

Инженерлік жүйелер мен желілер

100

 

M128

Жерге орналастыру

30

 

7M074 Су шаруашылығы

M129

Гидротехникалық құрылыс

50

 

7M075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

M130

Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)

80

7

   

Барлығы

3384

45

7M10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету

7M101
Денсаулық сақтау

M139

Денсаулық сақтаудағы менеджмент

20

 

M140

Қоғамдық денсаулық сақтау

50

 

M141

Мейіргер ісі

40

 

M142

Фармация

40

 

M143

Биомедицина

25

 

M144

Медицина

100

 

M145

Медициналық-профилактикалық іс

50

 
   

Барлығы

325

0

7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

7М081 Агрономия

M131

Өсімдік шаруашылығы

250

5

7M082 Мал шаруашылығы

M132

Мал шаруашылығы

100

2

7M083 Орман шаруашылығы

M133

Орман шаруашылығы

20

 

7M084 Балық шаруашылығы

M134

Балық шаруашылығы

10

 

7M086 Су ресурстары және суды пайдалану

M137

Су ресурстары және суды пайдалану

70

 

7М087 Агроинженерия

M135

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

25

 

M136

Аграрлық техника және технологиясы

45

 
   

Барлығы

520

7

7M09 Ветеринария

7M091 Ветеринария

M138

Ветеринария

250

 
   

Барлығы

250

0

7M11 Қызмет көрсету

7M102 Әлеуметтік қамтамасыз ету

M146

Әлеуметтік жұмыс

60

 

7M111 Қызмет көрсету саласы

M147

Туризм

50

 

M148

Тынығу

10

 

M149

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

20

 

7М112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

M150

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

80

 

7M113 Көлік қызметтері

M151

Көлік қызметтері

20

 

M152

Логистика (сала бойынша)

60

 
 

Барлығы

300

0

   

Жиыны

12329

500

   

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалы

40

 
   

"Назарбаев Университеті" ДБҰ, оның ішінде шетелдік азаматтарды оқытуға

669

 
   

Шетел азаматтарына, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларына арналған стипендиялық бағдарлама

50

 
   

Жиыны

13088

500

Поделиться:
Top