Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M06104 Ақпараттық жүйелер және IT салалары бойынша шешімдер (1,5 ж.) в С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқару қызметінің әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен құрылымы; және менеджмент функциялары; басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері; ұйымдастыру мақсаттарына қол жеткізу бойынша бірлескен қызметтің психологиялық заңдылықтары; басқарушылық міндеттерді шешудің базалық тәсілдері және оларды нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында шешу ережелері, олармен жұмыс істеу әдістері менеджердің қызметіндегі функционалдық жай-күйлер, басқару процестерін оңтайландыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Қазіргі ұйымдағы менеджердің рөлі, функциялары және міндеттері. Ұйымдағы негізгі бизнес-процестер. Ұйымдастыру жоспарлаудың түрлері мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері, ішкі бақылаудың негізгі түрлері мен процедуралары. Басқару шешімдерінің түрлері және оларды қабылдау әдістері. Ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі теориялары мен ұғымдары. Ұйымдастыру мәдениетінің түрлері және оларды қалыптастыру әдістері. Салааралық байланыс. Ауыл шаруашылығындағы инновациялық технологияларды басқару.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық кәсіпорындарын цифрландыру
  Несиелер: 10

  Бұл пәнді магистранттар агроөнеркәсіптік салаларды цифрландыру бойынша мынадай материалдармен таныстырады: агрономия және агротехника;Мал шаруашылығы;Нарықта бағдарламалық шешімдерді қарайтын ветеринарлық медицина, цифрландыру принциптерімен негізгі бизнес-процестер қарастырылады.Өсімдік шаруашылығын тиімді басқарудың бұлтты қызметтері, ұшақтарды тәжірибеде қолдану және пайдалану, дәлме-дәл ауыл шаруашылығы технологиясының принциптері, жасанды интеллект негіздері, ірі дерекқорларды жүйелендіру принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тіл жоғары деңгейде кәсіби және академиялық мақсаттар үшін мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратымен еркін жұмыс істеуге мүмкіндік береді, ғылыми-ақпараттық базаны кеңейту, ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, академиялық хат дағдысын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдістану және ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазіргі ғылымның тенденцияларын талдау, кәсіби қызметтің пәндік саласындағы ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттарын, олардың факторларын анықтайтын зерттеу жұмыстарының құрамын анықтау; кәсіби қызметте зерттеудің эксперименталды және теориялық әдістерін қолдану; ғылым мен ғылымды қажетсінетін технологиялардың заманауи жетістіктерін білім беру және өзін-өзі білім беру процесіне бейімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • BigData тәжірибеде
  Несиелер: 10

  Бұл пәнде магистранттарға BigData тұжырымдамасының қысқа шашолуы, бағдарламалық шешімдер нарығында қолжетімді құралдар, сондай-ақ оларды шикізат деректеріне қолдану туралы материалдар ұсынылады. API қызметтері, оларды пайдалану мысалдары. Деректерді жинау және өңдеу, Hadoop және MapReduce бағдарламаларында жұмыс істеуді түсіну, жақсартуға қажет үлкен деректер сипаттамаларын анықтау, бұлтты платформалармен жұмыс істеу. Үлкен көлемдегі деректерді өңдеуге арналған құралдар, тәсілдер мен әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұлттық технологиялар тәжірибеде
  Несиелер: 10

  Бұл пәнді магистранттарға бағдарламалық қамтамасыз ету, аппараттық қамтамасыз ету және түрлі байланыс арналарын техникалық қолдау қызметін байланыстыратын бұлттық технологияның тәжірибелік қолданылуы, бұлттық платформалар қызметтерін және провайдерлерін зерттеу жайлы материалдар ұсынылады. Практикалық тапсырмалар бұлттық шешімдерді қолдану дағдыларын күшейтеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 3
 • Геожүйелерге негізделген АТ шешімдері
  Несиелер: 10

  Бұл пәнде магистранттарға қазіргі геожүйелер негізінде АT шешімдер және бағдарламалық шешімдерді әзірлеу принциптері туралы материалдар, сондай-ақ танымал геожүйелерге шолу ұсынылады. Тәжірибелік тапсырмаларда магистранттар өздерінің дағдылары мен білімдерін нығайтатын өз шешімдерін әзірлеуі тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның IT инфрақұрылымын жобалау
  Несиелер: 4

  Бұл пәнде кәсіпорынның АТ инфрақұрылымын ұйымдастыру әдістері мен алгоритмдері, аппараттық қамтамасыз ету, бағдарламалық қамтамасыз ету, желілік шешімдер, хостинг және Интернет-провайдерлер туралы материалдар ұсынылады. Кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру және дамуын қамтамасыз ететін өзара байланысқан ақпараттық жүйелер мен қызметтер кешенін жобалау. Кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымын басқарудың заманауи технологиялары, әдістері мен құралдары; түрлі салалардағы ақпараттық жүйелерді дамыту бойынша жобаларды іске асыру, бизнес-процестердің жұмысын оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  IT инфрақұрылымын жобалау үшін кәсіпорынның бизнес-үдерістерін талдау

 • Код ON2

  Өнеркәсіп IT-инфрақұрылымын жаңғырту және қайта құру бойынша шешімдерді сипаттау

 • Код ON3

  Түрлі бағыттағы кәсіпорындар үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді жобалау

 • Код ON4

  Үлкен деректер массивтерін талдау үшін заманауи API сервистерін, сондай-ақ аналитика құралдарын пайдалану

 • Код ON5

  Әр түрлі салалардағы кәсіпорындардың цифрландыру процесінде бизнес-үдерістерді автоматтандыруға арналған заманауи технологиялар, бақылау құралдары, шешімдерді таңдау

 • Код ON6

  Сервер инфрақұрылымының қажеттіліктерін анықтау үшін бизнес-процестер мен кәсіпорын инфрақұрылымын оңтайландыру

 • Код ON7

  Бұлтты технологияны пайдалана отырып, IT шешімдерін негіздеу

 • Код ON8

  Ақпараттық жүйелерді жобалау стандарттары мен нормаларына негізделген техникалық құжаттаманы дайындау

 • Код ON9

  Жоба бойынша ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін математикалық аппарат пен аспаптық құралдарды қолдану

 • Код ON10

  Нақты жұмыс істейтін өндірістік құрылымдар жағдайында басқару міндеттерін шешуге базалық тәсілдерді және оларды шешу ережелерін қолдану

 • Код ON11

  Экономиканың түрлі салалары үшін геожүйелер негізінде бағдарламалық шешімдерді әзірлеу

 • Код ON12

  Ғылыми эксперименттер жүргізу әдістерін және ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолдану

Top