Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04202 Құқықтану в "Тұран" университеті мекемесі

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ең жоғарғы академиялық стандарттарға сәйкес бәсекеге қабілетті даярлау, бірақ ынталандыратын білім беру ортасында, Қазақстандық және шет елдердің ең үздік білім алушыларына, сонымен қатар бітірушілер құқық саласында терең білім алулары және қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер негізінде сыни талдау жасай алуға міндетті.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Agile негізіндегі жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  «Жобаларды басқарудағы агломерациялық тәсіл» курсын аяқтағаннан кейін студенттер үнемі өзгеретін талаптар мен болжанбайтын техникалық тәуекелдер жағдайында жобаның мерзімін, бюджетін және сапасын сақтау үшін жобаларды басқарудың икемді әдістерін қолдана алады; бірнеше командаларға жұмысты синхрондау; клиенттердің күтулерін басқару, MS Project бағдарламалық жасақтамасын қолдану. Оқу әдістері - ми шабуылы, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
 • Құқықтық талдаудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: талдау жұмыстарының әдіснамалық негіздерін түсінуді кеңейтіңіз. Құқық саласындағы талдамалық қызметтің барлық деңгейлерінде құқықтық талдау әдістерін қолданудың үнемі біліктілігін қалыптастыру. Магистранттардың толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде шешім қабылдау қабілеттілігін қалыптастыру, сондай-ақ нақты құқықтық нормаларды немесе нормативтік актілерді қолдану салдарын болжау дағдысын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәнді оқытудың мақсаты – магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді терең ұғыну және түсінуіне қол жеткізу және заманауи ұйымдардың қызметін басқарудың практикалық әдістерін меңгеру. Пән қазіргі ұйымның мақсаттарына тиімді және өнімді жету үшін адамдардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастырумен байланысты негізгі заңдылықтарды, қасиеттерін, жақтарын және процестерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәнді оқыту мақсаты – басқару іс-әрекетінің мазмұны, құрылымы мен заңдылықтары туралы магистранттардың тұтас және жүйелі көзқарасын қалыптастыру. Пәнді меңгеру барысында менеджердің тиімділігін қамтамасыздандыратын психологиялық факторлар, іс-әрекет барысындағы мотивация психологиясы, ұжымдағы психологиялық климат ерекшеліктері, көшбасшылықтың психологиялық астарлары туралы магистранттардың білімдері қалыптастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тілдік, лингвистикалық білімді терең және кеңейтілген алу, мамандық бойынша мәтіндерді түсіну ауқымын кеңейту, қоғамдық-саяси лексика бойынша белсенді сөздік қорын байыту; ақпарат беру үшін сөздікпен және сөздіксіз мамандық бойынша түпнұсқа әдебиетті оқу және аудару, ауызша аударма, сондай-ақ ағылшын тілінен ана тіліне және керісінше жазбаша аударма жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік басқаруды қазіргі заманғы кезеңде құқықтық реттеу тетіктері
  Несиелер: 5

  Құқықтық реттеу механизмдері "пәнін оқыту мақсаты Мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы студенттердің құқықтық реттеудің принциптерін, әдістері мен механизмдерін терең меңгеруі. Мемлекеттік басқарудың қазіргі заманғы мемлекеттік басқару теориясы мен практикасын зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • PMI PMBOK стандартына негізделген жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Курс аяқталғаннан кейін студенттер жобаны бастауды; жобаның көлемі мен мазмұнын анықтауды; жұмыстың иерархиялық құрылымын құруды; ресурстық талаптарды айқынтауды және оларды тағайындауды; кестені, бюджетті, жобаның жоспарын әзірлеуді; тәуекелдерді басқару процестерін, MS Project бағдарламалық жасақтамасын қолдануды үйренеді. Студенттер курстың соңында «Жобалық менеджердің көмекшісі» кәсіптік біліктілікті беру туралы сертификатқа ие бола алады. Оқыту әдістері - ми шабуылдары, кейстер, іскерлік ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР сот билігінің өзекті проблемалары
  Несиелер: 5

  Мақсаты ҚР-да сот билігінің әртүрлі ғылыми және проблемалық аспектілерін, сот жүйесін жетілдірудің бар бағыттарын және Қазақстан Республикасындағы судьялардың мәртебесін, сондай-ақ Қазақстан Республикасында Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеудің ерекшеліктерін, сот жүйесін жетілдіруге бағытталған сот төрелігінің қағидаттарын, Қазақстан Республикасының сот жүйесін қазіргі кезеңде ұйымдастыруды қарастырудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты − ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу саласында теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, құқықтық мәдениет пен құқықтық сананы қалыптастыру және дамыту. Бұл ретте магистранттарда кәсіби қызмет процесінде туындайтын нақты міндеттерді шешу үшін алған білімдері мен дағдыларын қолдану қабілетін дамыту маңызды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистрлік жоба технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс аяқталғаннан кейін магистранттар жобаның өзектілігін тұжырымдауға, оның сипаттамасын жасауға, нақты тәжірибелік ұсынымдарды ұсынуға, басқару міндеттерінің дербес шешімін ұсынуға қабілетті болады. Білім алушылар курс аяқталғаннан кейін жобаның тәжірибелік маңыздылығын бағалай алады, ұсынылған ұсыныстарды озық ақпараттық технологияларды қолдана отырып қорғай алады. Оқыту әдістері ретінде «ми шабуылы», кейстер қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеуді жетілдіру мәселелері
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеуді жетілдіру мәселелері пәнін оқытудың мақсаты магистранттарда ҚР және шет мемлекеттердегі мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызметтің теориясы мен практикасы бойынша, олардың дамуының негізгі тенденциялары туралы негіз қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тұлғааралық және кәсіби міндеттерін шешу үшін мульти-мәдени және мульти-тілдік коммуникацияны орынды қолданады, жазбаша және ауызша сөйлеу мәдениетін меңгергенін көрсете отырып, өз ұстанымын пікірталаста дәлелдеуге қабілетті

 • Код ON2

  Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауды жүзеге асырады, кәсіпкерлік қызметте мақсаттарға қол жеткізу және оқыту нәтижелерін коммерцияландыру үшін басқарудың қазіргі заманғы әдістерін қолдануға және талдап беруге қабілетті

 • Код ON3

  Салалық және пәнаралық ұжымдарды басқару, корпоративтік менеджментті жүзеге асыру, өзін-өзі бақылауға және басқаларды бақылауға қабілетті

 • Код ON4

  Өз бетінше оқуға, әлеуметтік бейімделуге, толық емес немесе шектеулі ақпаратты иелене отырып қалыпты емес жағдайларда шешім табуға және қабылдауға қабілетті

 • Код ON5

  Ғылыми зерттеулер, жобалық қызметті жүргізуге, алынған нәтижелерді өз бетінше талдауға және ұсынуға қабілетті

 • Код ON6

  Сыртқы ортаны жақсарту үшін идеяларды, қол жеткізілген нәтижелер мен инновацияларды ілгерілетуге қабілетті

 • Код ON7

  Зерттелетін саладағы мәселелерді анықтауға, жүйелі ойлау негізінде үнемді өндірістің әлеуметтік жауапкершілігін ескере отырып, стратегияларды, тәсілдерді және оларды шешу жолдарын анықтауға қабілетті

 • Код ON8

  Жаңа және ерекше жаңа ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды қолдана отырып, кәсіби салада және пәнаралық контексте мәселелерді шешуге қабілетті

 • Код ON9

  Өзара байланысты емес екі бөлікті анықтауға және таңдауға қабілетті және кәсіби саладағы қазіргі ғылымның жаңа жетістіктері мен ғылыми білімнің синтезі мен интеграциясы негізінде инновациялық өнім жасау кезінде өзіндік ғылыми зерттеу ретінде жаңа өнім жасауға қабілетті

 • Код ON10

  Ғылыми хат пен коммуникацияның жазбаша мәтінін құру логикасын бағалайды, өз тұжырымдарын дәлелдей алады, оларды кәсіби пікірталастарда қорғай алады

 • Код ON11

  Нақты деректер мен субъективті және бағалау пікірлері арасындағы айырмашылықтарды көре алады

 • Код ON12

  Способен творчески перерабатывать полученную информацию с проекцией на абстрактные отношения

7M04202 Құқықтану (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану (бейіндік бағыт )
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top