Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D10100 Медицина в Қарағанды медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты дайындықтан өткен мамандардың білімі мен икемділігінің деңгейі медицинаның нақты бағытында ғылыми-зерттеу жəне практикалық бағдарламаларды əзірлеуде жəне іске асыруда, сонымен қатар денсаулық сақтау, əлеуметтік қамтамасыздандыру ұйымдарындағы практикалық жұмыста олардың басым орынды алуына жеткілікті болуы тиіс
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D141 Медицина
 • Білім беру саласы 8D10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 8D101 Денсаулық сақтау
 • Ғылыми коммуникация
  Несиелер: 5

  Ғылыми коммуникация және жарияланымдар негіздері, қарым-қатынас формаларымен танысу, денсаулық сақтау саласындағы ғылыми жарияланымдар, ғылыми мақала және тезис құрылымы, рецензиялау процесі қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым философиясы және этикасы
  Несиелер: 5

  Пән аясында биоэтика туралы түсінік, этикалық принциптер, клиникаға дейінгі зерттеулердің, клиникалық сынақтардың және басқа да интервенциялық зерттеулердің құқықтық аспектілері берілген. Медициналық ғылымның философиялық мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • PhD зерттеуіне кіріспе
  Несиелер: 3

  Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін анықтау, күнтізбелік жоспарды дайындау, зерттеу дизайны, іріктеу мөлшерін бағалау, этикалық шектеулер, қаржылық шығындарды анықтау мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биостатистика 1
  Несиелер: 5

  Статистикалық критерийлерді пайдалана отырып, сандық, сапалық медициналық-биологиялық деректерді ұсыну, сипаттау, талдау, медицинада болжау бойынша практикалық дағдыларға оқыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 2

  Оқыту процесінде алынған білімді бекіту және практикалық іс-әрекет барысында кәсіби-педагогикалық құзыреттілік пен практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интервенциональды зерттеулер - клиникалық сынақтар
  Несиелер: 5

  Пән аясында интервенциялық зерттеулер, клиникалық сынақтар жоспарын әзірлеу, клиникалық сынақтар хаттамаларының әдіснамалық аспектілері және құрылымдалуы, реттеу мәселелері, клиникалық сынақтар саласындағы заңнама қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қалыпты және патологиядағы молекулярлық – жасушалық үрдістер
  Несиелер: 5

  Пән аясында адам геномының сипаттамасы, генетикалық карталар, адам геномының эволюциясы беріледі, жасушалық мембраналар мен жасушаішілік органеллалар құрылысының бұзылуының молекулалық-генетикалық механизмдері, апоптоз туралы заманауи түсініктер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқытуға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән аясында жоғары медициналық мектепте оқыту ерекшеліктері, оқытушылық құзыреттіліктер, ҚР медициналық білім беруді реформалау тұжырымдамасының негізгі бағыттары, қазіргі білім беру технологиялары, ЖОО-да оқу үдерісін ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде тағылымдамадан өту және докторлық диссертацияны орындау
  Несиелер: 30

  Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты – ғылыми таным әдіснамасын меңгерген және қазіргі заманғы мәселелерді зерттеуде ғылыми әдістерді қолдана алатын, ғылыми-зерттеу қызметінің қорытынды нәтижесі докторлық диссертацияны жазу және табысты қорғау болып табылатын докторантты дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зертханалық зерттеулер
  Несиелер: 5

  Клиникалық зерттеулер жүргізу үшін зертханалық әдістер бойынша практикалық дағдыларды ұсыну. Негізгі әдістемелермен танысу. Әр түрлі зертханалық әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Патологиялық үрдістің биохимиясы
  Несиелер: 5

  Цитокиндер жүйесі, цитокиндік әсер ету механизмдерінің типтері, NF-kB - аурулардың дамуы мен өршуіндегі негізгі транскрипциялық фактор, ісіктердің некрозы факторларының ІНФ - тұқымдылығы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу дағдылары және жарияланымдарды сыни талдау
  Несиелер: 5

  Жаңа бірегей ғылыми жарияланымдар туралы түсінік. Сыни оқу және ойлау дағдыларын дамыту. Презентацияларды рәсімдеу және ұсыну, ғылыми дискуссияларға қатысу, аргументациялар дағдыларына үйрету.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Клиникалық сынақтың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән шеңберінде Good Clinical Practice принциптері туралы түсінік беріледі, клиникалық сынақты дайындау және өткізу алгоритмі, пациентті, медициналық персоналды қорғау және қауіпсіздік мәселелері, пациенттерді іріктеу ережелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Клиникалық зерттеулер семинарлары
  Несиелер: 5

  Семинарларда клиникалық медицина, хирургия, клиникалық микробиология және иммунология саласындағы зерттеулер қарастырылады. Жарияланымдарда ұсынылған бұрын жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін сыни талдау және талқылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биостатистика 2
  Несиелер: 3

  Медициналық-биологиялық деректерді жіктеу, диагностикалау және көп өлшемді талдау міндеттерін шешуде статистикалық және ықтималдық тәсілдерді қолдану бойынша практикалық дағдыларға оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зерттеу тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Оқыту процесінде алынған теориялық білімді қолдану және бекіту, дәстүрлі және заманауи зерттеу әдістерін қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру, зертханаларда зерттеу тапсырмаларын орындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • GLP - биомедицинадағы зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пән аясында тиісті зертханалық практика принциптері, GLP нормативтік базасы, GLP бойынша зерттеулерді ұйымдастыру мәселелері, клиникаға дейінгі сынақтарды өткізу сапасын қамтамасыз ету жүйелері, этикалық принциптерді сақтау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Медицинадағы сапалы зерттеулер
  Несиелер: 5

  Медицинада сапалы зерттеу түсінігі беріледі, сапалы зерттеулерді жүргізудің дизайны, принциптері мен нысаны қарастырылады. Сапалы зерттеулердегі деректерді жинау және талдау әдістерімен танысу. Сапалық зерттеулердің сандық зерттеулерден айырмашылығы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде тағылымдамадан өту және докторлық диссертацияны орындау
  Несиелер: 37

  Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты – ғылыми таным әдіснамасын меңгерген және қазіргі заманғы мәселелерді зерттеуде ғылыми әдістерді қолдана алатын, ғылыми-зерттеу қызметінің қорытынды нәтижесі докторлық диссертацияны жазу және табысты қорғау болып табылатын докторантты дайындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эпидемиологияның теориясы мен әдістері
  Несиелер: 5

  Эпидемиология теориясының негіздері, аурулардың таралу көрсеткіштері, зерттеудің ықтимал дизайны, деректерді түсіндіру мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эпидемиология және созылмалы ауруларды бақылау
  Несиелер: 5

  СПән шеңберінде созылмалы аурулар эпидемиологиялық зерттеу объектілері ретінде сипатталатын болады. Созылмалы аурулардың әртүрлі топтарының ерекшеліктері және профилактикалық стратегияларға эпидемиологиялық негіздемені қолдану берілетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, оның ішінде тағылымдамадан өту және докторлық диссертацияны орындау
  Несиелер: 48

  Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты – ғылыми таным әдіснамасын меңгерген және қазіргі заманғы мәселелерді зерттеуде ғылыми әдістерді қолдана алатын, ғылыми-зерттеу қызметінің қорытынды нәтижесі докторлық диссертацияны жазу және табысты қорғау болып табылатын докторантты дайындау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Код ON1

  медицинадағы ғылыми зерттеулердің басым бағыттары мен өзекті міндеттерін білу

 • Код ON2

  медицинадағы ғылыми-зерттеу қызметінің қазіргі заманғы әдіснамасын меңгеру

 • Код ON3

  зерттеу жұмысының, зерттеу жобаларын әзірлеу және іске асыру дағдылары мен білімі болуы

 • Код ON4

  өзіндік зерттеу жұмысының дағдысы болу

 • Код ON5

  медицинада нақты зерттеу, ақпараттық-іздестіру, әдістемелік міндеттерді шешу үшін ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу саласындағы білімді пайдалану

 • Код ON6

  тиімді коммуникация әдістерін меңгеру, білімді интеграциялау және оларды дұрыс, логикалық-байланысты ауызша және жазбаша нысанда білдіру дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  логикалық және сыни ойлау, сендіру және шешімді дәлелдеу, ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық ресімдеу дағдылары болуы

 • Код ON8

  биомедициналық ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде этикалық қағидаларды білу және қолдану

 • Код ON9

  жоғары мектепте медициналық пәндерді оқыту әдістемесін білу, заманауи білім беру технологияларын меңгеру

 • Код ON10

  жоғары мектептің оқытушысы ретінде кәсіби дағдылары болуы, заманауи білім беру технологияларын қолдана отырып, студенттерді оқытуды жақсарту үшін педагогикалық мәселелерді шешу

 • Код ON11

  статистикалық критерийлерді пайдалана отырып, медициналық-биологиялық деректерді ұсыну, сипаттау және талдай білу, медицинадағы түрлі процестерді болжау

 • Код ON12

  медицинада жіктелу, диагностика мәселелерін шешуде статистикалық және ықтималдық тәсілдерді қолдану, медициналық-биологиялық деректерді көп өлшемді талдау әдістерін қолдану

Top