Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04110 Денсаулық сақтаудағы іскерлік әкімшілендіру в әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама бизнес саласындағы қазіргі заманғы білім мен дағдыларды меңгерген, үдерістер мен кадрлық активтерді басқаруға, компанияның стратегиясын қалыптастыруға, стратегиялық және жедел міндеттерді анықтай білуге және басқарушылық құралдарды қолдана отырып, олардың жетістіктеріне қол жеткізуге қабілетті басқарушы кадрларды даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • кепілдендірілген тегін медициналық көмектің және ақылы медициналық қызметтер нарығының шеңберінде жұмыс істейтін денсаулық сақтау ұйымының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ететін басқару шешімдерін қабылдаудың оңтайлы үлгілерін әзірлеу;
 • макро және микроэкономикалық талдаудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, денсаулық сақтау ұйымын дамыту стратегиясын әзірлейді.
 • еңбекақы төлеу, денсаулық сақтау ұйымдарының ынталандыру және әлеуметтік бағдарламаларының қазіргі заманғы әдістерін жүйелеу, өңдеу және талдау негізінде кадрларды іріктеу, орналастыру, ынталандыру және дамыту тұжырымдамасы бойынша кадр саясаты мен стандарттарын дайындау;
 • дивидендтер саясатын және қаржы неғұрлым тиімді құрылымын қалыптастыру, пассивтер мен қарыз қаражатының оңтайлы құрылымын белгілеу, денсаулық сақтау ұйымының ресурстары шығысының негізгі бағыттарын анықтау, қаржылық нәтижелер көрсеткіштерін бақылау.
 • денсаулық сақтау ұйымының жұмысын оңтайландыру, шығындарды азайту және пайданы ұлғайту үшін Business Intelligence қазіргі заманғы құралдарын, Big Data талдау әдістерін қолдану.
 • стратегиялық маркетингтік құралдарды дұрыс пайдалану және медициналық қызметтерді алға бастыру негізінде маркетингтік бағдарламаларды және маркетингтік стратегияларды әзірлеу.
 • денсаулық сақтау ұйымының негізгі функционалдық салаларымен байланысты жағдайлар мен процестерді талдау бойынша жүйені құру: денсаулық сақтау ұйымының даму стратегияларын әзірлеу және іске асыру, адамдарды және ұйымдарды басқару, қаржы, инновациялар, операциялар мен өзгерістерді басқару, жобаларды басқару;
 • денсаулық сақтау саласына инвестиция тарту бойынша жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін жасау, таза ағымдағы құнды, кірістілік индексін, кірістің ішкі нормасын, жобаны өтеу мерзімін анықтау.
 • мотивацияны, көшбасшылықты, топтық динамиканы, жанжалдарды басқаруды және жоғары корпоративтік мәдениетті және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін қоса алғанда, адам ресурстары мен ұйымдастырушылық тәртіпті тиімді басқарудың жеке моделін әзірлеу.
 • қаржылық және бухгалтерлік есеп пен есептілік деректерін талдау және оларды экономикалық есептерді жүргізу және стратегияны іске асыру үшін қалыптастырылған ақпарат көздері ретінде пайдалану;
 • жеке тұлғалық өсу бағдарламасын құру, ол өз бойында аспаптық, тұлғааралық, жүйелік, тұлғалық құзыреттіліктерді, басқарушылық дағдыларды – көшбасшылық, мақсат қою, шешім қабылдау, уақытты басқару жоспарлау көкжиегін жаһандық және тұрақты кеңейтуді ойлау қабілеті.
 • бұқаралық ақпарат құралдарымен, мемлекеттік және қоғамдық құрылымдармен және жұмыс берушілермен басқару мәселелері, басқарушылық кеңес берудің түрлері, әдістері, технологиялары, осы әдістерді қолдану салалары және олардың шектеулері туралы диалог жүргізу.
Top