Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04202 Халықаралық құқық в Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби қызметте көшбасшы болуға, әрі қарай инновациялық дамуға, тәуелсіз іздеуге, шығармашылық және шығармашылық тәсілдерді пайдалана отырып, құқықтық мәселелерді қалыптастыруға және шешуге қабілетті кәсіби даярлықтағы «Халықаралық құқық» мамандығын тереңдетуге мүмкіндік беретін жоғары білікті мамандарды даярлау үшін жағдай жасау. Кәсіби қызметте көшбасшы болуға, әрі қарай инновациялық дамуға, тәуелсіз іздеуге, шығармашылық және шығармашылық тәсілдерді пайдалана отырып, құқықтық мәселелерді қалыптастыруға және шешуге қабілетті кәсіби даярлықтағы «Халықаралық құқық» мамандығын тереңдетуге мүмкіндік беретін жоғары білікті мамандарды даярлау үшін жағдай жасау; Халықаралық құқық саласында құқықтық профильді табысты жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдер мен дағдылардың толық жиынтығын меңгеруге мүмкіндік беретін, пәнаралық көзқарасты қолдана отырып, халықаралық үрдістегі талап етілетін мамандарды оқыту және оқыту; Халықаралық мемлекеттік және жеке құқықтың теориялық негіздерін терең зерделеуді бір мезгілде біріктіріп, сонымен қатар магистрлерге Қазақстанда және шетел компанияларында, халықаралық ұйымдарда, ғылыми-зерттеу және білім беру мекемелерінде тәжірибелік жұмысқа кірісуге мүмкіндік беретін қолданбалы құқықтық дағдыларды қалыптастыру, коммерциялық емес ұйымдар
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың психологиясы психологиялық басқарудың психологиялық заңдылықтарын зерттейтін бөлім болып табылады. Басқару психологиясының басты міндеті басқару жүйесіндегі жұмыс тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық жағдайларын және ерекшеліктерін талдау болып табылады. Басқару процесі басшылық қызметінде жүзеге асырылады, онда басшылық психологиясында келесі мәселелер қарастырылады: мемлекет диагностикасы және болжау және басқару кіші жүйенің өзгеруі; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге бағындырушылар қызметінің бағдарламасы қалыптастыру; шешімді орындауды ұйымдастыру. Менеджердің жеке басында басқарудың психологиясы басқарушылық қажеттіліктері мен қабілеттерін, сондай-ақ жеке тапсырманы, проблемалық мазмұнды, басқарушылық жоспарларды және жеке адам қабылдаған басқару принциптері мен ережелерін қамтитын жеке басқару тұжырымдамасын ерекшелендіреді. Басқару психологиясымен зерттелетін басқарудың кіші жүйесі әдетте иерархиялық өзара байланысты басқарушылардың үлкен тобының бірлескен қызметі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел азаматтарының қатысумен қылмыстарды жасаудағы, тергеудегі криминалистикалық ерекшеліктер
  Несиелер: 4

  шетел азаматтарымен немесе олардың қатысуымен жасалатын қылмыстарды тергеудің нақты қылмысты, оған тағайындалатын жазаны және қылмыстық жауаптылықты қылмыстық заң тұрғысынан зерттейтін болса, криминология ғылымы қылмыстылықты әлеуметтік құқықтық құбылыс ретніде жалпылама зерттейді. курстың міндеттері - шетел азаматтарымен немесе олардың қатысуымен жасалатын қылмыстарды тергеуді криминология пәнін оқу арқылы студент қылмыстылықтың деңгейі, жай күйі, құрылымына талдаау жасау, оған баға беру, қылмысытылықтың қарқынын анықтау, қылмыстанушылық болжамдар жасау, жоспарлау әдіс тәсілдерін игеруге тиісті. Қылмыстылықтан туындайтын салдар зардап, келеңсіз құбылыстардың түп төркінін анықтап, оларға тұжырым қорытынды беру әдіс тәсілін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Міндеттемелік құқықтың мәселелері
  Несиелер: 4

  Міндеттемелік құқықтың мәселелері курсын меңгерудің мақсаты болып: магистранттарды міндеттемелік құқықтың негізгі мәселелерімен, шарттан және шарттан тыс туындайтын міндеттемелерден реттейтін заңнмалардың мәселелерімен таныстыру. Бұл пән міндеттемелік құқықтың теориялық және құқықшығармашылық тәжірибе мәселелерінен жалпы ұсыным алу табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық жеке құқық теориясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты ретінде халықаралық сипаттағы жеке қатынастарды құқықтық реттеуді меңгеру болып табылады. Бұл пәнді оқыту барысында алынған білім базалық заң білімін алу үшін қажет. Қазіргі жағдайда халықаралық жеке құқықтағы білім кез-келген заңгердің тәжірибе жүзінде қызмет атқаруы үшін өте қажет. Халықаралық жеке құқық халықаралық сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастықтың ұлғаюына байланысты құқықтық реттеуді қажет етеді.Халықаралық жеке құқық курсында шетелдік сипатқа ие, әртүрлі жеке құқық қатынастарының түрлері мен ерекшеліктері қарастырылады. Мысалы отбасылық, азаматтық құқықтық, еңбектік құқықтық және т.б. қатынастар. Бұл курсты оқыту халықаралық сипаттағы жеке құқықтық қатынастары, құқықтық реттеудің нысаны, әдістері мен таныстыруды ұсынады. Сондай-ақ Қазақстан заңдарына, шетел елдерінің заңдарына және тиісті халықаралық шарттарына талдау жасау негізінде туындайтын негізгі мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 4

  «Ғылыми зерттеулер әдістемесі: қазіргі таңдағы даму аспектілері» пәні ғылыми зерттеудің әдістемелік және теоретикалық аспектілерін талдайды, ғылыми зерттеудің мәні, ерекшеліктері және процестің логикасы мәселелерін қарастырады, зерттеудің ой әдістемесін және оның негізгі кезеңдерін ашады. Пәннің міндеті: -магистранттарға ғылыми талдамалар жөнінде білім береді; -ғылыми жұмысты жазумен байланысты бағыт-бағдар береді; - өз бетімен тақырыпты таңдау, жоспар құружәне магистрлік диссертацияны (жоба) дұрыс рәсімдеу іскерлігін үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қылмыстың тергеуіндегі криминалис-тикалық өзгешеліктер
  Несиелер: 4

  пәнінің мақсаты:халықаралық қылмыстарды тергеудің, қылмыстық заңды кеңістік бойынша қолданудағы қағидалар және Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс жасаған шетел азаматын немесе азаматтығы жоқ адамды ұстап беру кезінде қылмыс жасау орнын анықтаудың маңызы Қылмыс жасаған адамды ұстап беруден бас тартудың халықаралық-құқықтық негіздері курстың міндеттері: халықаралық қылмыстарды тергеудің, қылмыс жасаған адамды ұстап беруден бас тартудың қылмыстық-процессуалдық негіздері Қылмыс жасаған адамды ұстап беруден бас тартудың қылмыстық-құқықтық негіздері, Қылмыс жасаған адамды ұстап беруден бас тарту және «қылмыстық жауаптылықтың міндетті түрде болатындығы» қағидасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсібі)
  Несиелер: 2

  Тілдік емес жоғары оқу орнындағы кәсіби және ғылыми-зерттеу магистратураларында шетел тілдерін үйрету болашақ магистрлердің кәсіби және академиялық мақсаттары үшін тілді жалғастырушы деңгейде меңгеруде бағытталуы керек, бұл магистрлердің мамандықтың ғылыми-ұғымдық аппаратын еркін пайдалануына, ғылыми-ақпараттық базасын кеңейтуіне, ғылыми ақпаратты пайдалану, негіздеу, сендіру, ғылыми полемика, академиялық жазу біліктерін меңгеруге мүмкіндік береді. Шетел тілін магистратурада оқытудың ерекшелігі өзекті жалпы ғылыми және арнаулы әдебиеттерді оқу, инновациялық әдістер мен технологияларды пайдалану және заманауи құралдарды тарту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық құқық теориясының өззекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Мемлекетаралық қатынастарды реттеудің өзекті мәселелеріне, сондай-ақ субъектілер мен ресми байланыстар арасындағы байланыстарды орнатуға және ұстауға ерекше назар аударылады. Целуси - жоғары білікті заңгер, ішкі жанжалдар саласындағы сыртқы істерді түсінетін халықаралық заңгер. Кешеннің негізгі мақсаты - қазіргі заманғы әлемдегі дамудың, эволюцияның және эволюцияның іргелі қағидаттарын жүзеге асырудың негізі ретінде, сондай-ақ жаңаларын алу үшін дипломатия мен саналы қарсылықтарды кешенді түрде ұсыну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дипломатиялық және консулдық қызметтің өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде заңи тұрғыдан да, тәжірибелік тұрғысынан да үлкен қызығушылығын тудыратындығымен негізделеді. Жоғарыда айтылғанға қосымша ретінде халықаралық құқықтың бұл тұрақты дербес саласын оқытудың мағынасы, артықшылығы және ыңғайлылығын оның конвенциондық және жалпы сипаттағы халықаралық-құқықтық нормалардың ішінара келісілген, реттелген жүйесін ұсынатындығымен қамтамасыз етілетіндігі және өзара байланысты екі қосалқы жүйесін бөліп көрсетуге көмектесетіндігін айту өте маңызды: дпиломатиялық және консулдық құқық. Пән мақсаты. Магистранттарға мемлекетаралық, халықаралық қатынастарды реттейтін халықаралық құқық нормалары маңызын түсіндіру, оларды қолдануды, сонымен қатар халықаралық құқық теорияларын меңгеруге бағытталады. Дипломатиялық және консулдық құқық пәнінің негізгі тапсырмаларының бірі керекті құқықтың қайнар-көздерімен, халықаралық құқықтың концептуалдық мәселелерімен танысу, маңызды халықаралық келісімдер мен конвенциялар және шарттарды оқып меңгеру болып табылады. Пәнінің мақсаты- Оқытылатын бағдарлама тек жай ғана оқытудан тұрмай, негізгі мақсаты келешекте қызмет және еңбек бабында қолдану, шет елде өз құқықтарын қорғай алудан, және халықаралық аренада болып жатқан жағдайды түсіне білуден тұрады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сауда құқығы: дамудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Бұл курста келесі сұрақтар қарастырылады: халықаралық сауда құқығы ұғымына қатысты мәселелер; халықаралық сауданың институционалдық жүйесі; дауларды шешу және көп жақты сауда келіссөздерін жүргізу тетігі; ДСҰ реттеу саласына қатысты мәселелер бойынша бағдарлану; түрлі тауарлар нарықтарына қол жеткізу шарттарын білу және сауда қорғанысының көп жақты ережелерінің мәнін меңгеру; Қазақстан үшін аса маңызды кейбір мемлекетаралық бірлестіктердің сауда-саяси режимдерінің ерекшеліктерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі кезең дамуындағы ҚР-ның парламент құқығы
  Несиелер: 4

  Заңнаманың үнемі жетілдірілуі - қазргі таңдағы өркениетті мемлекеттің заңдылығы, нормативтік актілерді тиімді есепкеалудың қажетті талабы, қоғам мүдделерін күйі, оның жеке әлеуметтік топтары мен индивидтері Заңнама мәртебесінің өсіңнің маңызыд алғышарты, заңдылықтың нығаюы. Пәнді оқытудың мақсаты магистранттардың қазіргі таңдағы парламентаризм сұрақтары бойынша фундаменталды білімді алу, түсінік пен институттың шығу тарихын, ҚР мен шет елдерде биліктің үәкілетті институттарының қызметімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Басқару ғылымының пәні мен әдісі. Қазақстандағы менеджменттің әдіснамалық негіздері. Менеджменттегі коммуникация. Басқарудың экономикалық әдістері. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері. Басқарудың ұйымдастырушылық-өкімдік әдістері. Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Басшылық: билік, ықпал, серіктестік. Көшбасшылық: басшылық стилі және менеджердің имиджі. Қақтығыстарды, күйзелістерді, өзгерістерді басқару. Басқарудың корпоративтік мәдениеті. Менеджердің іскерлік этикасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зияткерлік меншікті халықаралық-құқықтық қорғау
  Несиелер: 4

  Зияткерлік меншікті халықаралық-құқықтық қорғау интеллектуалдық меншік құқығын халықаралық құқықтық қорғаумен байланысты мәселелерді меңгеру және анықтау болып табылады. Негізгі мақсат болып: интеллектуалдық меншік құқығымен байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілермен танысу; осы саладағы халықаралық құқықтық актілерді үйрену; сот тәжірибесімен саралауды жүзеге асыру ҚР азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлім). Пәнді оқытудағы нәтиже «Зияткерлік меншікті халықаралық-құқықтық қорғау» магистрант білу тиіс: интеллектуалдық меншік құқығының түсінігі, интеллектуалдық меншік құқығының объектісі, авторлық және аралас құқық, лицензиондық шарт сияқты азаматтық құқықтың жеке институттарын реттейтін қолданыстағы азаматтық заңнамаладың нормаларын; Жасай білуге тиісті: интеллектуалдық меншік құқығындағы құқықшығармашылық және құқықпайдаланушылық қызметімен байланысты интеллектуалдық меншік құқығын бұзу фактілерін және оларды қорғауда халықаралық құқықтық актілерді, азаматтық заңнама норамларын пайдалануды. Осы курсты оқу барысында магистранттар авторлық құқық саласындағы тартысты сұрақтар мен мәселелерді, лицезиялық шартқа тұрудың тәртібін анықтауы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жалпы құзыреттілік халықаралық құқықтың ерекшеліктерін, оның қалыптасу кезеңдерін және одан әрі дамуын, мемлекеттер арасындағы келісім-құқықтық қатынастардың деңгейін және халықаралық ұйымдардағы мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықтың құқықтық механизмдерін жетілдіруге бағытталған.

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы әлемдік саяси процестер контексіндегі халықаралық қатынастар жүйесінің саяси құрамдас бөлігін ғана емес, сонымен қатар дипломатиялық ведомстволардың болашақ қызметкерлеріне қажетті қолданбалы пәндерді зерттеу.

 • Код ON3

  Мемлекеттің әлеуметтік-саяси даму үдерістерінде, халықаралық және ұлттық заңнаманы дамыту үрдісінде құзырлы болу

 • Код ON4

  Аймақтық интеграциялық бірлестіктердің кедендік-тарифтік жүйелерін қалыптастырудың ерекшеліктерінің өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу мүмкіндігі

 • Код ON5

  Жеке халықаралық құқықтың ережелерін ұлттық және шетел заңнамасының шекаралық жеке заң қатынастарының нақты түрлерінде шешу үшін қолдану мүмкіндігі

 • Код ON6

  Халықаралық құқықтық нормативтік құқықтық актілерді құқықтық қызметтің нақты бағыттарында шебер қолдана білу, кәсіптік қызметте негізгі және рәсімдік құқықтың халықаралық стандарттарын енгізу

 • Код ON7

  Өздік ғылыми диссертациялық жобаны әзірлеу және енгізу

 • Код ON8

  Уәкілетті адамның құқықтарын БҰҰ-да және басқа да халықаралық ұйымдарда, ұлттық юрисдикцияларда халықаралық құралдармен қорғауға қабілеттілігі

 • Код ON9

  Адам құқықтары жөніндегі негізгі халықаралық шарттарды, конвенциялар мен келісімдерді мүше мемлекеттер үшін де, БҰҰ-ға мүше барлық мемлекеттер үшін де міндетті күші бар заңды күшіне қарай білу, сондай-ақ ұлттық соттарда және басқа да құқық қорғау органдарында адам құқықтары туралы халықаралық құжаттардың қолданылуын білу ағзалар

7M04202 Халықаралық құқық
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04202 Халықаралық құқық
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04202 Халықаралық құқық: Еуропалық құқық және халықаралық құқық
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Халықаралық құқық
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04202 Халықаралық құқық
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04202 Халықаралық құқық (бейіндік бағыт)
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
Top