Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B04117 Экономикалық кибернетика в Қазақ-орыс халықаралық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты студенттерді кибернетика идеялары мен әдістерін экономикалық жүйелерге қоса берумен айналысатын кибернетика ғылыми бағытына үйрету, сондай-ақ жалпы республика бойынша және жекелеген аймақтар бойынша экономиканың жағдайын бағалауға және ғылыми негізделген шешімдерді әзірлеуге үйрету болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Әдістемелік және психологиялық түрде өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгертуге дайын.
 • Микро және макроэкономикалық операциялардың жұмыс істеуі мен дамуын басқару бойынша шешімдерді талдау және қабылдау.
 • Ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану, қолдау және дамыту, ақпараттық маркетингті, ақпараттық жүйелер менеджментін жүзеге асыру.
 • Экономикалық-математикалық модельдердің алгоритмдері мен бағдарламаларын, қолданбалы бағдарламалар пакеттерін жасап, қолдана білу, техникалық база мен бағдарламалық қамтамасыз етуді білу.
 • Экономикалық есепті қалыптастыра білу, математикалық модель құру, нәтижелерді экономикалық талдау және практикалық қызметте шешім қабылдау
 • Статистикалық талдауды меңгеру, менеджмент, маркетинг, өндіріс технологиясы, ғылыми-техникалық прогресс және инновациялық қызметті білу.
 • Имитациялық модельдерді құру принциптерін білу, сондай-ақ компьютерлік үстел-баспа жүйелерінде жарнамалық жарияланымдарды рәсімдеу стилін білу.
 • Экономикалық, коммерциялық, ұйымдастырушылық-техникалық, қаржылық және әкімшілік жұмыстарды білу.
 • Қазақ (орыс) және шет тілдерінде ресми-іскерлік стиль нормаларын, редакциялау, рефераттау және аннотациялау техникасын меңгеру.
 • Әлемнің діни көріністері, адам білімінің әр түрлілігі, ақиқат пен адасушылық арақатынасы, рухани құндылықтар және олардың мәні туралы түсінікке ие болу.
Top