Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11302 Логистика в Еуразия Технологиялық Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бәсекеге қабілетті орта және тез өзгеретін Ақпараттық технологиялар жағдайында талап етілетін білім беру бағдарламаларының бірі, оның мақсаты қазіргі заманғы логистикалық жүйеде көлік кешенінің жұмысын ұйымдастыра алатын мамандарды дайындау болып табылады, ол өндірушіден тұтынушыға әр түрлі жүк түрлерін жеткізудің оңтайлы схемаларын жоспарлаумен, ұйымдастырумен және жүзеге асырумен, сондай-ақ логистиканың әрбір міндетін орындауды бақылаумен байланысты.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B095 Көлік қызметтері
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B113 Көлік қызметтері
 • Шет тілі
  Несиелер: 5

  Курсты сәтті аяқтаған Студент ағылшын тілін бастапқы деңгейде түсіну және сөйлеуге мүмкіндік беретін деңгейде меңгеретін болады. Шетел тілін ауызша және жазбаша Кәсіби коммуникация саласында жазбаша нысанда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі
  Несиелер: 5

  Курсты сәтті аяқтаған Студент ағылшын тілін бастапқы деңгейде түсіну және сөйлеуге мүмкіндік беретін деңгейде меңгеретін болады. Шетел тілін ауызша және жазбаша Кәсіби коммуникация саласында жазбаша нысанда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі
  Несиелер: 5

  Курсты сәтті аяқтаған Студент ағылшын тілін бастапқы деңгейде түсіну және сөйлеуге мүмкіндік беретін деңгейде меңгеретін болады. Шетел тілін ауызша және жазбаша Кәсіби коммуникация саласында жазбаша нысанда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі
  Несиелер: 5

  Курсты сәтті аяқтаған Студент ағылшын тілін бастапқы деңгейде түсіну және сөйлеуге мүмкіндік беретін деңгейде меңгеретін болады. Шетел тілін ауызша және жазбаша Кәсіби коммуникация саласында жазбаша нысанда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Minor Дисциплина 1
  Несиелер: 5

  Университеттің академиялық саясаты студенттердің бір Кәмелетке толмаған баланы таңдауы бойынша оқуды қарастырады ОП аясында. Кәмелетке толмағандар үздіксіз білім беру бағдарламаларының каталогынан таңдалады және әрқайсысы 5 кредиттен тұратын 4 пәннен тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистика негіздері
  Несиелер: 4

  "Логистика негіздері" пәнінің мақсаты-студенттердің логистикалық жүйе дамып келе жатқан заңдар мен қағидаттарды түсінуі және білім алуы болып табылады. Студенттер логистикалық жүйелер саласындағы болашақ практикалық қызмет үшін қажетті білімдермен қаруланады, сол арқылы одан әрі тар мамандану үшін маңызды негіз қаланады, яғни көлік жүйелері, жабдықтау, өнімді өткізу, информатика, қорларды басқару, фирмаларды және басқа да ұйымдарды әртүрлі материалдық ресурстармен қамтамасыз ету бойынша әртүрлі стратегияларды талдау саласында кәсіби болу мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистика негіздері
  Несиелер: 4

  "Логистика негіздері" пәнінің мақсаты-студенттердің логистикалық жүйе дамып келе жатқан заңдар мен қағидаттарды түсінуі және білім алуы болып табылады. Студенттер логистикалық жүйелер саласындағы болашақ практикалық қызмет үшін қажетті білімдермен қаруланады, сол арқылы одан әрі тар мамандану үшін маңызды негіз қаланады, яғни көлік жүйелері, жабдықтау, өнімді өткізу, информатика, қорларды басқару, фирмаларды және басқа да ұйымдарды әртүрлі материалдық ресурстармен қамтамасыз ету бойынша әртүрлі стратегияларды талдау саласында кәсіби болу мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік логистикасы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді логистикалық ағындарды басқаруды рационализациялау негізінде ұйымдастыру жүйелерін тиімді құру әдістерімен таныстыру болып табылады. білуге: Ұйымдық жүйелерде болып жатқан негізгі процестер мен құбылыстар; Логистиканың функциялары мен функционалдық салалары; Процестердің, ағындардың және оларды басқарудың тиімділігін арттыру жолдары; Логистикалық ағындарды басқаруды ұтымды ету негізінде ұйымдастырушылық жүйелердің тиімділігін арттыру жолдары мен бағыттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Minor Дисциплина 2
  Несиелер: 5

  Техникалық процестерді математикалық модельдеу негіздері білім алушыларда ғылым мен техниканың үздіксіз дамуы жағдайында ақпарат ағымында бағдарлану қабілетін қалыптастыру процесінде құзыреттілікті қалыптастыру, физикалық құбылыстар мен технологиялық процестерді түсіндіру үшін компьютерлік үлгілеуді қолдануды үйрену болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көлік жүйелерінің логистикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – студенттерге логистикалық жүйелерді (ЛС) жобалау және талдау кезінде логистика негіздерін, оның принциптерін, әдістері мен модельдерін теориялық білімді қалыптастыру, оларға жүк және жолаушы тасымалдау жүйелері жатады, ресурстық жүйедегі материалдық ағындар Пәннің мақсаты-студенттерде логистикалық жүйелерді (ЛС) жобалау және талдау кезінде логистика негіздерін, оның принциптерін, әдістері мен модельдерін теориялық білімді қалыптастыру. оларға жүк және жолаушылар тасымалдау жүйелері, қалалық шаруашылықтың түрлі салаларын ресурстық қамтамасыз ету жүйесіндегі материалдық ағындар жатады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер алған білімдер мен дағдылар ірі қалаларды (аймақтарды) дамыту міндеттерін шешу кезінде олардың әлеуметтік-экономикалық сипатын ескере отырып, көліктік логистикалық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көлік түрлерінің өзара іс-қимылы
  Несиелер: 5

  "Көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі" пәнін игерудің мақсаты, көліктің әртүрлі түрлерінің техникалық-пайдалану сипаттамалары мен пайдалану көрсеткіштерін, магистральды көлік түрлерінің жұмыс істеуін және олардың тасымалдау процесіндегі теміржолдармен, соның ішінде жүктерді ауыстырып тиеу, жолаушыларды ауыстырып салу пункттерінде және аралас тікелей тасымалдар кезінде өзара әрекеттесу мәселелерін зерттеу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: Бірыңғай көлік жүйесінің мақсатын. ЕСЖ шеңберінде көлік түрлерінің өзара іс-қимылы туралы жалпы түсінік; өзара іс-қимыл кезінде жүктер мен жолаушыларды бірнеше көлік түрлерімен жеткізу тәсілдері; бір жә���е бірнеше көлік түрлерінің көлік құралдарының қозғалысын ұйымдастыру схемалары;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жолаушылар тасымалы логистикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-болашақ мамандарды көліктің әр түрлерінде жолаушылар тасымалын ұйымдастыру теориясы мен тәжірибесінің негізгі жетістіктерімен таныстыру, жолаушылар көлігі кәсіпорындарында осы жетістіктерді қолдану қажеттілігін көрсету, аумақтың өмірлік циклінің барлық сатыларында жолаушылар тасымалын ұйымдастыру бойынша кең ауқымды шешімдер қабылдау саласында жоғары білікті мамандарды дайындауға арналған. Студент білуі тиіс: жолаушылар тасымалын ұйымдастыру принциптері. Жолаушылар тасымалын басқару. Жолаушыларды тасымалдау кезіндегі қатынас түрлері. Жолаушылар тасымалының негізгі көрсеткіштері. Жолаушыларды тасымалдау ережелері. Багаж және жүк-ба��аж тасымалдарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүктану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерде әртүрлі жүктерді тасымалдау кезінде көлік процесін ұйымдастыру шеңберінде жүк жүргізу бойынша кәсіби теориялық және практикалық білімді қалыптастыру болып табылады. Пәннің негізгі міндеттері әр түрлі жүктерді тасымалдау ережелері мен көлік сипаттамаларын, олардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін, сақтау, қайта тиеу және тасымалдау кезінде жүктерді сақтау және сақталуын қамтамасыз ету мүмкіндіктерін, сондай-ақ ыдыстарға, буып-түю материалдарына, көлік құралдарына және жүктердің жекелеген түрлерін тасымалдауды орындау кезінде тиеу-түсіру механизмдеріне қойылатын талаптарды Оқу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Minor Дисциплина 3
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: заманауи қоғамның тұрақты дамуының жетекші теориясы мен тұжырымдамаларын зерттеу; қазіргі заманғы экологиялық көзқарас негізінде қалыптастыру; Қоршаған ортаға жауапты көзқарас. Пәннің міндеттері болашақ кәсіптік қызметке байланысты «адам-қоршаған орта» жүйесінде проблемалық жағдайларды шешуге қабілетті экологиялық құзыретті тұлғаны оқытуға кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қорларды жинау логистикасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты-қалыптасқан қойма желісі мен қойма шаруашылығы аясында логистикалық үдерісті басқарудың негізгі принциптері мен әдістері бойынша студенттердің білімін дамыту, логистикалық жүйелерді қалыптастыру мен басқаруға интеграцияланған көзқарастың қазіргі заманғы концепциясы аясында логистиканың қолданбалы аспектілері бойынша білім мен дағдыны дамыту және шешімдерді қабылдаудың барлық деңгейлерінде қоймалау логистикасы саласындағы нақты мәселелерге байланысты. студенттердің қойма желісі, қойма шаруашылығы және қойма арқылы өтетін тауарлар ағынын басқаруға қатысты логистикалық қағидаттарды меңгеру. ағындарды жоспарлау әдістерін меңгеру; отандық және шетелдік нарықтың логистикалық қызметтері аутсорсингінің дамуымен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік құралдары
  Несиелер: 3

  Әрекет принципін, автокөлік құралдарының конструкциялық ерекшеліктерін, олардың орналасуы мен жабдықтарын, негізгі техникалық сипаттамаларын (өткізу қабілеті, маневр ..) оқып үйрену. Көлік құралдарының жалпы құрылғылары. Көліктің электр беру жүйелері. Көлік құралдарының тасымалдаушы жүйесі. Көліктің тежегіш жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тауартану
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты азық-түлік тауарлары туралы және тауар қозғалысының барлық кезеңдерінде олардың сапасын сақтауды қамтамасыз ету, оларды бағалай білу болып табылады. Өнімнің сапасын қалыптастыру процестерін, сақтаудың оңтайлы шарттарын, сапаны зерттеу әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән мамандарды қалыптастыруда және оларды басқа арнайы пәндерді, бірінші кезекте "жүк автомобиль тасымалдары", "Жүк және коммерциялық жұмыстың негіздері", "автомобильдердің және жүк тиеу-түсіру пункттерінің жұмысын ұйымдастыру"пәндерін оқыту үшін дайындауда маңызды орын алады. Жүктердің физикалық-химиялық қасиеттеріне, оларды сақтау режимдеріне, буып-түю мен ыдыстың ерекшеліктеріне және олардың жүктердің әртүрлі түрлерін тасымалдау технологиясына және тиеу-түсіру процестерін ұйымдастыруға қатысты теориялық, практикалық және әдістемелік сұрақтар. Жүктердің қасиеттері жә��е олардың көлік сипаттамалары тасымалдау технологиясына байланысты. Соңғы жыл����ары жүктерді тасымалдауға ұсыну нысаны едәуір дәрежеде көліктің мамандануына әсер етті, осыған байланысты көлік конструкциясына және қайта тиеу техникасына қойылатын жаңа талаптар айқындалады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірісті ұйымдастыру және өнеркәсіп менеджменті
  Несиелер: 3

  Негізгі міндеттері: - көлік кәсіпорнының шаруашылық жүргізуші субъект ретіндегі мәнімен, оның халық шаруашылығы жүйесіндегі орны мен рөлімен танысу; - көлік кәсіпорындарының ресурстық базасын және әр түрлі ресурстарды пайдалану тиімділігін қарастыру; - көлік компаниясының жұмыс істеуінің экономикалық механизмін және оның қызметінің қаржылық нәтижелерін зерделеу - жүктерді және жолаушыларды тасымалдау бойынша жұмысты ұйымдастыру және жоспарлауды зерттеу, тасымалдаудың негізгі көрсеткіштерін есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Minor Дисциплина 4
  Несиелер: 5

  Пән қосымша білім береді. Бағдар тез өзгеретін шамада .Өнімнің және қызметтердің сапасын бағалау , заманауи кәсіпорында сапаны басқару ретінде сертификаттау және стандарттау негіздерін білуді қалыптастырады. Сертификаттау мен стандарттауда пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен анықтамалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Хладокөлік
  Несиелер: 5

  Пәннің міндеттері: студенттерге білім, білік және транспортты жол құрылысын салу және пайдалану бойынша техникалық нормалар мен шарттары бойынша жүктерді ұстау; Осы пәнді оқу нәтижесінде студент: түсінік: - өнімдердің бүліну себептері туралы; - тез бүлінетін жүктерді сақтау туралы; - тез бұзылатын жүктерді тасымалдау ережесі туралы; - изотермиялық жылжымалы құрамға қойылатын талаптар туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүк тасымалдауды ұйымдастыру және технологиясы
  Несиелер: 4

  «Жүк тасымалдауды ұйымдастыру және технологиясы» пәнінің мақсаты студенттер арасында жүк тасымалы саласындағы ғылыми және кәсіби білім мен дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады; көлікті басқарудың өзіндік ерекшеліктері; көлік процесі жүйесінің қалыптасуы және оның элементтерінің өзара әсер етуі, ұлттық шаруашылық жүйесімен және сыртқы ортамен өзара әрекеттесуі. Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді ұйымдастыруға үйрету автомобиль көлігі жылжымалы құрамды пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған. Пәннің міндеттері: жүк автокөліктерін ұйымдастырудың негіздерімен танысу, автомобиль жүк тасымалы технологиясын оқып үйрену, автомобиль кө��ігі процесін есептеу әдістерін оқып үйрену, студенттерге тасымалдаудың құны мен қауіпсіздігін түсіну. олардың дұрыс ұйымдастырылуымен анықталатын дәрежеде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік ресімдеу және тауарларды бөлу
  Несиелер: 5

  Жүктерді жеткізу логистикасы туралы жалпы түсінік. Көлік түрін таңдау критерийлері. Жүктерді тасымалдау үшін жылжымалы құрамды таңдау. Көлік құралдарының сипаттамасы. Жүктерді ерекше жағдайларда жеткізу шарттары. Жүктерді жеткізу кезіндегі жүк және логистикалық операциялардың технологиясы. Көлік-логистикалық сервис

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктегі тасымалдауды басқару
  Несиелер: 5

  Жұмыс көлемін есепке ала отырып, көліктің техникалық қарулануын тиімді пайдалану саласында студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, ағымдағы пайдалану жағдайында да, жақын және алыс перспективада да оның техникалық құралдарын дамыту мәселелерін шеше білу; қазіргі заманғы менеджмент пен маркетинг негізінде көлік объектілерінің жұмысын тиімді ұйымдастыру және көлік бірліктерінің қозғалысын ұйымдастыру үшін.; тасымалдау процесінің мәселелерін шешу; тасымалдау сұраныстарын толық қанағаттандыру мақсатында Көлік желілерінің өткізу және тасымалдау қабілетін тиімді дамыту мәселелерін шешу; жолаушыларды тасымалдау кезінде толық және сапалы қанағаттандыру мәселелерін жүйелі шешу; техникалық құралдарды тиімді пайдалану бойынша есеп жүргізу; көліктегі жүргізіліп жатқан жұмысты талдау, көлік объектілерінің жұмысын жақсарту мақсатында негізделген қорытындылар мен ұсыныстар жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық тасымалдар
  Несиелер: 5

  "Халықаралық тасымалдар" пәнін оқу мақсаты халықаралық тасымалдарды ұйымдастыру кезіндегі іс - әрекет тәртібі және процедуралары туралы студенттердің түсініктерін қалыптастыру болып табылады "Халықаралық тасымалдар" пәнін оқу кәсіби қызметтің келесі міндеттерін шешуге ықпал етеді: - Халықаралық автомобиль тасымалдарын құқықтық реттеу ерекшеліктерін зерттеу; - халықаралық көлік дәліздерінің концепциясымен танысу; - халықаралық тауарларды жеткізу шарттарын зерттеу; - ҚР кеден заңнамасымен халықаралық тасымалдарды реттеу ерекшеліктерін зерттеу.; - халықаралық автомобиль тасымалдарын ұйымдастыруға қойылатын техникалық талаптарды зерделеу; - халықаралық автомобиль тасымалд���р��н ұйымдастыру ерекшеліктерін зерделеу; - Халықаралық тасымалдар кезінде жолаушылар мен жүк тасымалдарының сапа көрсеткіштерін тасымалдауды ұйымдастыру мен технологиясына сүйене

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоймалар мен терминалдар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерді қоймадағы технологиялық үрдістерді ұйымдастыру саласында, жүктерді қоймалау технологиясы, тиеу-түсіру жұмыстары, көліктік және қоймалық жұмыстар, қоймалардың жабдықтары, олардың құрылымы, технологиялық учаскелердің құрамы, әртүрлі типтегі қоймаларды жобалау әдістері мен мысалдары ретінде білім мен кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Коммерциялық қызмет саласында студенттерде, болашақ мамандардың білімін, іскерлігін және келесі міндеттерді кәсіби шешу дағдыларын қалыптастыру: жүк және жүк ағындарын өңдеу, тиеу-түсіру жұмыстарын тиімді ұйымдастыру, қоймаларды жобалау, қоймаларды пайдаланудың экономикалық тиімділігі бойынша

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логистикадағы жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Компанияның логистикалық жүйесін құру, фирманың логистикасын сараптау, негізгі логистикалық бизнес-үдерістерді модельдеу әдістерін таңдау, жобалау барысын басқару, жобаны жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде оның тиімділігін бағалау аспектілерінде логистика бойынша маман ретінде студенттердің дағдыларын дамыту және жетілдіру. Пән бойынша білім бизнес ұйымдарының корпоративтік мақсаттарына, сондай-ақ қалалардың, аймақтардың, өндіріс салаларының және жалпы елдің әлеуметтік-экономикалық даму міндеттеріне сүйене отырып, логистикалық жүйелерді жобалаумен және қызмет етумен байланысты барлық ресурстарды оңтайландыруға бағытталған. Пәнді оқытудың міндеттері:: аймақтық көліктік-логистикалық жүйені қайта жобалаудың мақсаты мен міндеттерін қоя білу; Жобалық команданы және оның жобаға қатысушылармен өзара іс-қимылын ұйымдастыру; жобалау барысында Үйлестіру міндеттерін шешу; логистикалық бизнес-п��оцестерді моделдеу; бағдарламалық кешенмен жұмыс істеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қойма логистикасының негіздері
  Несиелер: 3

  Қоймалау логистикасының қолданбалы теориясын меңгеру және жеткізу тізбектерін басқару саласында логистикалық операцияларды жүргізудің практикалық дағдыларын дамыту қойма логистикасының тұжырымдамасы; логистикалық жүйелердегі қоймалардың орны, олардың функциялары; қоймалардың жіктелуі; қойма логистикасының тұжырымдамасы; қойма қызметтері нарығындағы аутсорсинг, сондай-ақ логистика принциптерін қолданудың экономикалық тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктік-логистикалық инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты көлік-логистикалық инфрақұрылым саласында білім мен дағдыларды игеру болып табылады, ол жаңа көлік нысандары салынып, көлік кешенін басқару және көлік кешенінің Қазақстан Республикасының халық шаруашылығының басқа салаларымен өзара іс-қимыл жасау құралдарын қайта құру керек. Көлік-логистикалық инфрақұрылымды білу-тауарлардың қозғалысын ұйымдастыруға және көліктік-логистикалық қызметтерді көрсетуге арналған (темір жол және ішкі су жолдары, автомобиль жолдары, тоннельдер, эстакадалар, көпірлер, қойма және контейнерлік терминалдар, көлік-логистикалық кешендер, сондай-ақ көлік-логистикалық инфрақұрылым объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ғимараттар, құрылыстар, құрылғылар мен жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Пайдалану жұмысын басқару

  Пәннің міндеттері: басқарудың әртүрлі деңгейлерінде (станциялар мен тораптар, учаскелер, жолдар мен желілер) негізделген шешімдер қабылдау үшін технологиялар, көліктік-технологиялық кешендерді ұйымдастыру және басқару, олардың өзара байланысы мен өзара әрекеттестігі туралы білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логистикадағы баға саясаты
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты мен міндеттері – логистиканың экономикалық негіздерін, логистикалық шешімдердің мақсаттылығы мен әлеуетті тиімділігін анықтайтын факторларды, оларды бағалау әдістерін, жеткізу тізбегіндегі логистикалық функциялар мен операцияларды қоса жүретін шығындарды оңтайландырудың экономикалық және қаржылық мүмкіндіктерін қалыптастыру. Логистиканың экономикалық кеңістігі, логистикалық шешімдердің экономикалық тиімділігінің критерийлері, логистикалық шығындарды басқару негіздері, логистикада стратегиялық пайданы қалыптастыру моделі және т. б. қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Мамандандырылған және ғылыми-техникалық әдебиеттерді, Кәсіби саладағы озық халықаралық тәжірибені зерделеуге қабілетті

 • Код ON2

  Жаратылыстану ғылымдары, Математикалық талдау және модельдеу әдістерін пайдалана отырып, кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдана алады

 • Код ON3

  Көлік-технологиялық жүйелерде техниканы тиімді пайдалану үшін статистикалық талдау әдістерін қолдана алады

 • Код ON4

  Нормативтік - құқықтық базаны, теориялық негіздерін және практикалық жұмыс тәжірибесін қолдана отырып, кәсіби қызмет саласында шешімдер қабылдауға қабілетті

 • Код ON5

  Көлік объектілері жұмысының технологиялық процестерін әзірлеуге, технологиялық процестерді талдауға, жоспарлауға және бақылауға, көлік қызметтеріне қажеттілікті анықтауға, көлік құжаттамасын ресімдеуге және жүктер мен жолаушыларды жеткізудің оңтайлы схемаларын әзірлеуге қабілетті

 • Код ON6

  Техникалық-экономикалық талдау жүргізуге, қабылданатын шешімдерді кешенді негіздеуге және нәтижелерді бағалауға қабілетті

 • Код ON7

  Көлік объектілерінің жұмысы саласында ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті

 • Код ON8

  Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көлікті пайдалануға байланысты қызмет алгоритмдерін пайдалануға қабілетті

 • Код ON9

  Көлік объектілері жұмысының тиімділігін арттыруға және көліктің материалдық-техникалық базасын ұтымды пайдалануға бағытталған іс-шараларды әзірлеуге қабілетті

 • Код ON10

  ЕО және техникалық ағылшын тілін кем дегенде бір тілді меңгеру қабілеті

6B11302 Логистика (сала бойынша)
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 6B11302-Логистика (салалар бойынша)
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Логистика (Көлік)
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Тасымалдау және логистика ұйымдастыру
Бакалавриат

Азаматтық авиация академиясы (ААА)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B11302 Логистика(сала бойынша)
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Логистика
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 Логистика (Көлік)
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 Логистиканы ұйымдастыру және басқару
Бакалавриат

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Көлік бизнесі және логистика
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top