Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02204 Конфликтологиядағы діни бірегейлік в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жоғары оқу орындарының ғылыми және білім беру саласы үшін мамандарды сапалы даярлау. Бағдарлама маманның кәсіби тұлғасын қалыптастыруға бағытталған, олар: қақтығыстар туралы терең ғылыми білімді түсіндіру және жалпылау, оларды шешуге кепілдік беретін олармен жұмыс істеудің рұқсат етілген әдістері; қақтығыстарды басқарудың қазіргі теориялық-әдіснамалық аспектілерін және технологияларын қолдана отырып, қақтығыстар саласындағы проблемаларды шешу мен зерттеуді жүзеге асыру.; зерттеу нәтижелерін өңдеу және жазбаша баяндау, құжаттаманы өңдеу және есеп жасау; жанжалды шешу әдістерімен, технологияларымен және тәсілдерімен жұмыстың нәтижелілігін қамтамасыз ету; әлемдік жанжал дамуының үрдістерімен отандық конфликтологтардың жұмыс тәжірибесін зерделеу арқылы білім берудің өзіндік бағдарламасын құру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M051 Дінтану және теология
 • Дайындық бағыты 7M022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Дінтанушының кәсіби қызметіндегі қақтығыс шешу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әлеуметтік-саяси және басқа да жанжалдардың сипаты мен түрлерін ашып білу, жанжалды арбитраж технологияларымен сауатты жұмыс істеу үшін білікті ойлау қабілетін қалыптастыру. Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін магистр: - Қазақстан Республикасының және шет елдердегі мемлекеттік-шіркеулік қарым-қатынастардың тарихи үлгілерінің негізгі модельдері бойынша зерттеу әдіснамасын қолдану; - этносәдени-конфессиялық саясаттың, конфессиялық саясаттың ең тиімді салаларын анықтау; - тарихи-ретроспективті және заманауи перспективада мемлекеттік-шіркеу қарым-қатынастарының ерекшелігін сипаттау, инновациялық шешімдерді сыни түсіндіру және көрсету; - діни ілімдер мен идеялардың саяси және құқықтық түсініктермен өзара қарым-қатынастарының негізгі элементтерін айқындау; - тұлғааралық және топтық жанжалдарды басқару әдістерін тиімді және жан-жақты қолдану; жанжалды шешу технологиялары. Пәннің бағытталуы. Оқу курсы конфессиялық саясаттың негізгі мәселелері мен процестерін талдаудың теориялық және әдіснамалық негізін құрайды; әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты түрде қабылдайды. Пәнді оқыған кезде келесі аспектілер анықталатын болады: жүйелі өзара әрекеттесудегі пәннің негізгі ұғымдары мен анықтамалары, тиімді конфессиялық саясатты құрастыру және енгізудің негізгі теориялық үлгілері, мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың шетелдік тәжірибесі. Бұл пән бойынша ғылыми көздер. Қазіргі мемлекет-конфессияаралық қатынастарды құқықтық реттеу: халықаралық тәжірибе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы қазақстандық діндарлықтың талдауы
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты бүгінгі қазақстандықтардың философиялық-діни тұжырымдары негіздері мен діндарлық типтерін, оның эволюциясының факторлары, негіздік диссонанстары мен даму бағыттарының сәйкестігін талдау қабілетін қалыптастыру. Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін магистр қабілетті: - қазіргі діни практикада жалпы және ерекшені анықтау; - мемлекеттің діни духанилыққа өз бодандықтарына қатысты ҚР діни саясаты мысалында ықпал ету дәрежесін ашу; - Қазақстандағы діни институттардың ерекшелігіне кеңестік модернизациялаудың ықпал ету дәрежесін анықтау; -Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қазіргі Қазақстандағы азаматтық қоғам институты ретіндегі қызметін талдау; - үрдістің мінездемісін, динамикасын сипаттау, үлгінің контурын анықтау мақсатында діндарлыққа мониторинг жүргізу және т. б. Оқу курсы әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулердің эпифеномені ретінде жаңа діндарлықты зерттеудің теориялық-әдіснамалық негізін қалыптастырады. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер ашылады: діни сананың мәні, табиғаты, олардың біліктілігінің қазіргі заманғы модификациялары, институттарды қалыптастыруға қатысты осы феноменнің интенциясы, субъектілердің бірігуі, қызмет бағыттары, оның импульстері, нәтижелерді бағалау. Жаңа діни парадигма. Егемен Қазақстандағы діндарлықтың жағдайы мен үрдістері. Дінді әлеуметтік институт ретінде жаппай санамен түсіндіру. Қоғамдағы діннің рөлі мен векторларының көрінісі. Дінді түсіну және түсіндірме тұжырымындағы "жаңа дін". Тұлғалық бірегейлік проекциясында діни сенімді қабылдау. Діннің әлеуметтік-мәдени әсері және функционалдық мүмкіндіктері. Қазақстандықтардың дүниетанымының өзгеру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтанулық сараптама әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты – діни сараптама жүргізудің негізгі принциптерін, заңдылық базасына сараптама жүргізуге керекті дағдаларын қалыптастыру. Пәнді сәтті игеру нәтижесіне магистр қабілетті: - діни сараптама жүргізудің ҚР дін және діни қызмет бойынша заңнамалық базасына және халықаралық құқықтық нормаларға өзіндік пікір қалыптастыру; - діни, философиялық, әлеуметтік-саяси және ғылыми әдебиеттердің түйінді элементтерін бірегейлеу және өз түсінігіңді негіздеу; - діни сараптама жүргізудің заңнамалық бастауларын бағалау; - соттық істер бойынша эксперттік қорытындыларды талдау, діни сараптама жүргізудің негізгі әдістерін игеру; - әлем діндерінің қасиетті мәтіндерін синтездеу. Пәннің бағытталуы. Курс сараптама жүргізу және оның қорытындыларын рәсімдеу машықтарын қалыптастырады, соттық істер материалдарымен таныстырып, эксперттік қорытындыларды, діни сараптама жүргізу әдістерін талдайды. Пәнді игеру барысында келесі мәселелер қарастырылады: дін туралы ғылымның әдіснамалық негіздері, дінді интерпретациялаудағы теориялық әдістер негіздері мен айырмашылықтары, діни ақпараттық материалдар сараптамасы, өкілетті құжаттар ерекшеліктері, діни білім беру бағдарламаларын сараптау, БАҚ-дағы діни тақырып сараптамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты – мемлекеттік-конфессионалды қатынастардың құқықтық негіздері туралы бірегей білімдерді қалыптастыру. Пәнді сәтті игеру нәтижесінде магистр қабілетті: - мемлекеттік-конфессионалды қатынастардың дамуының қайнар көздерін зерттеу және анықтау; - мемлекет пен дін арасындағы өзара қарым-қатынастың құқықтық нормалары мен ережелерін жіктеу; - конфессияаралық және этникааралық қатынастарды реттеу ісіндегі толеранттылықтың рөлін бағалау; - мемлекет пен дін арасындағы өзара қарым-қатынасқа қатысты шешімдерді жасап шығару үшін ғылыми зерттеу жасай білу; - мемлекет пен дін ара қатынасы туралы түрлі зертттеу стратегияларын жасап шығару, сондай-ақ дереккөздер қатарынан керекті мәліметтер алу. Пәннің бағытталуы. Пән отандық мемлекеттік-конфессионалды құқық тарихын қарастырады. Курс әлемнің түрлі елдерінде мемлекеттік-конфессионалды қатынастарды құқықтық реттеу туралы деректерді, түрлі құқықтық жүйелердегі ар-ождан бостандығы принципін іске асыру, діни сенім төзімділігі мен ар-ождан бостандығының Қазақстандағы құқықтық реформаларды жүзеге асыру талпыныстарды нақтылауға бағытталған. Бұл пән Қазақстанның құқықтық және саяси мәдениетімен бірге өзгеріп отырған мемлекеттік-конфессионалды қатынастар туралы ұғымдар эволюциясын анықтауға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; - басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; - ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; - басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; - жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; - басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этникалық және конфессияаралық қатынастардың қазақстандық үлгісі
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты – этникалық және конфессияаралық қатынастарды реттеудің заманауи қазақстандық үлгісінің негізгі бағыттарын зерттеу. Пәнді сәтті аяқтағаннан кейін магистр мынандай қабілеттерге ие: - Қазақстан Республикасындағы этноконфессионалды саясаттың мәні, мақсаты мен міндеттерін талдау; - қазіргі заманғы этникалық мәселелер бойынша теориялық білімдерді талдау және жіктеу; - этникалық саясаттың жалпы заңдылықтары мен арнайы белгілерін логикалық тұрғыда талдау және осы негізде Қазақстандағы этникааралық және конфессияаралық мәселелер мен қақтығыстарды шешу жолдарын болжау; - көп ұлтты Қазақстандағы халықтың этникалық құрамының өзгеруінің және жекелеген халықтардың қоныстану динамикасын анықтаушы негізгі факторларды бағалау; - әр түрлі мәдениеттер, конфессиялар мен этностардың арасындағы өзара қақтығыстардың заманауи жағдайларына бағдарлану. Пәннің бағытталуы. Пән қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгеруі жағдайында өзекті болып табылатын факторлар мен этноконфессиялық қатынастарды қарастырады. Материалды жетістіктің критерийлеріне сай халықтың қабаттарға бөлінуі, діннің рөлі мен этностың маңызының артуы және миграциялық ағындарды күшеюі сияқты мәселелерді зерттейді. Ел, аймақ, қаланың әлеуметтік-мәдени дамуына зор ықпал ететін этникаралық және конфессияаралық қатынастар саласының нәзіктігі дер кезінде және ғылыми негізделген әсердің үдерістерді терең талдауды қажет етеді. Пәнді оқыту барысында дін мен заманауи миграциялық үдерістердің қазіргі күйі және зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоғамның жаһандануы жағдайында Қазақстандағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және білім алушының жоспарлау қабілетін қалыптастыру; зерттеу жүргізуде тәжірибелік-эксперименталды жұмысты жобалау. Курсты оқу барысында магистранттердің төмендегідей қабілеттерін қалыптастыру: - педагогикалық зерттеудің логикасы мен құрылымын, ҒЗЖ жүргізу және педагогикалық зерттеуді жоспарлау кезінде педагогикалық зерттеудің әдіснамалық аппаратын сипаттау; - кәсіби қызметте ғылыми қызметтің жалпы технологияларын және ғылыми-педагогикалық зерттеулер жүргізу әдістерін таңдау және қолдану; - ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау; - Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру және ғылымның дамуы жағдайында магистранттың ғылыми-зерттеу және әдіснамалық мәдениетін меңгеру; - мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі ғылым мен білім беру саласындағы әлеуметтік-гуманитарлық жобалар мен бағдарламалардың сараптамасын жүзеге асыру; - ғылым мен ғылыми зерттеулерді дамытудың халықаралық және ұлттық тәжірибесін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: • Пән жаһандану шарттарына сай Қазақстанда ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау мен жүргізу; • жоғары оқу орынында зерттеулердің тарихын, заманауи қоғамдағы ғылымның рөлін, қазіргі Қазақстан Республикасындағы ғылымның; • ҚР-да негізгі және бейіндік бағыттағы педагогикалық зерттеу; • ғылыми зерттеудің негізгі әдісі мен әдіснамасын, педагогикалық зерттеудің логикалық құрылымын, ҒЗЖ жүргізу барысындағы ғылыми аппарат пен педагогикалық зерттеуді жоспарлау бағыттарын.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық коммуникациялардағы қақтығыстар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мәдениетаралық коммуникацияның теориялық ережелері туралы түсініктерді қалыптастыру және мәдениетаралық қақтығыстардың себептерін білу. Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін магистр: - мәдениетаралық коммуникацияның теориялық негіздері мен мәдениетаралық коммуникация теориясының зерттеу материалын түсіндіру; - мәдениетаралық коммуникация теориясының негізгі ұғымдарын және оның түрлерін анықтау; - мәдениетаралық қарым-қатынасты шешу тәсілдері; адами қызметтің түрлі салаларындағы мәдениетаралық коммуникацияның рөлін талдау; - мәдениетаралық мәселелер бойынша ғылыми ізденіс пен ғылыми-зерттеу коммуникацияларды жүзеге асыру; - мәдениетаралық саладағы ғылыми-зерттеу қызметінің методологиясы мен технологиясын әзірлеу. Пәннің бағытталуы. Пәнді оқу әлеуметтік және кәсіби байланыстардың тиімділігін қамтамасыз ететін әлеуметтік-мәдени және мәдениетаралық коммуникация дағдыларын меңгеру арқылы кәсіби құзыреттілікті дамытуға ықпал ету болып табылады. Курс мәдениетаралық коммуникацияның өзекті мәселелі сұрақтарына жауап іздеп жүрген оқытушы мен білім алушылардың бірлескен зерттеу қызметі ретінде құрылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этно-діни бірегейлік мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: Мамандықтың біліктілік талаптары контекстінде құзіреттілік жүйесін қалыптастырудағы этно-діни бірегейлену мәселесін жүйелі түрде зерттеу. Пәнді сәтті игеру нәтижесінде магистр қабілетті: - жалпы бірегейлену, этно-конфессионалдық, азаматтық және мемлекеттік бірегейленудің қалыптасуы мен даму ерекшелігін біле алады; - қазіргі кездегі Қазақстан жағдайында этно-конфессионалдық, азаматтық және мемлекеттік бірегейленудің қалыптасуы мен даму ерекшелігін саралау; - мемлекеттік этно-конфессионалды саясаттың, конфессионалдылықтың тиімді салаларын талдау; - Қазақстандағы этносаясат пен ұлттық дамудың өзекті мәселелерін интепретациялау; - әлеуметтік дамудың этникалық факторларын анықтап, алынған білімдерді басқару қызметінде пайдалана алу. Пәннің бағытталуы. «Этно-діни бірегейлік мәселелері» пәні Қазақстандағы этно-діни бірегейлік ерекшеліктерін оқу барысында студенттердің теориялық білімдер мен практикалық дағдылар алуына ықпал етуге бағытталған. Пән аясында бірегейленудің теориялық-методологиялық жақтары, этникалық және діни бірегейлену: ұғымы, теориялық ұстанымдары, негізгі сипаттамасы, бірегейлік, толеранттылық және азаматтық идеясы, мемлекеттік және этникалық бірегейлік, мемлекеттік және діни бірегейлік, этникалық және конфессионалдық бірегейліктің өзара байланысы, православиелік бірегейлік және азаматтық сана, православиелік бірегейлік және Қазақстандағы азаматтық мәселесі, католік шіркеуі және бірегейлену мәселесі, исламдағы бірегейлену мәселесі және этникалық, батыс және исламдағы бірегейлену мәселесі, протестантизмдегі бірегейлену мәселесі, жаңа діни ұйымдардағы діни бірегейлену мәселесі, әлемдік діндер және Қазақстандағы бірегейлену мәселесі, Қазақстандағы жаңа діни ұйымдар және бірегейлену мәселесі сияқты дәрістер оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конфликтологиялық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттардың бойында конфликтологияның теориялық-әдіснамалық негіздерін қолдану саласында құзыреттілікті қалыптастыру, халықтың қақтығысқа бейімдік потенциалының ғылыми зерттеу әдістемесі туралы тұтас түсінік және алған білімдерін өзінің зерттеу және тәжірибелік қызметінде қолдану дағдысын қалыптастыру. - конфликтологиялық зерттеулердің теориялық-әдіснамалық негіздерін түсіндіру; - зерттеу қорытындыларын тұжырымдау және алынған мәліметтерді көрнекі түрде ұсыну; - алынған білімді әлеуметтік практикада, әлеуметтік басқару тәжірибесінде қолдану; - қақтығыстарды реттеу саласында болжам жасау және шешімдер қабылдау; - конфликтілікті эмпирикалық зерттеу бағдарламасын өз бетінше әзірлеу; - ұйымдардағы қақтығысты жағдайларды талдауға, ұйымның қақтығысты әлеуеті туралы сараптамалық қорытынды беруге, қолданбалы зерттеулер әдістерін пайдалана отырып, ұйымның жағдайы туралы ақпарат алуға қабілетті; - корпоративтік қақтығыстарды шешу технологиясын әзірлеу, басқарудағы тактикалық және стратегиялық шешімдердің конфликттік әлеуетін азайту. Курс қоғамдағы түрлі этникалық және діни конфликтологиялық құбылыстардың жағдайы туралы білімдер алуға бағытталған эмпирикалық конфликтологиялық зерттеулерді өткізудің әдіснамалық, әдістемелік және ұйымдастырушылық негіздерін оқытады. Оқу курсы магистранттарды конфликтологияда пайдаланылатын заманауи гуманитарлық және жаратылыстанулық ғылымдардың әдістерін түсіну дағдысын қалыптастырады. Сандық және сапалық әдіснамалар синтезіндегі конфликтологиялық зерттеулердің негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конфликтологияның теориялық негіздері және тарихы
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: Қазіргі қоғамдағы орын алған қақтығыстарды , оның тарихы мен теориялық негіздерін ғылыми білу және түсіну;: Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін магистрант: - конфликтологияны ғылым ретінде дамыту үшін әртүрлі тарихи дәуірдегі философиялық ілімдердің рөлі мен үлесін контекстуализациялау; - қақтығыс туралы білімнің қалыптасуының негізгі тарихи кезеңдерін және қақтығыстарды шешу тәсілдерін, қақтығыс туралы түсініктердің эволюциясын көрсету; - конфликтология саласындағы әлеуметтік және психологиялық мектептердің негізгі ережелерін және олардың ілімдерінің кемшіліктерін суреттеу; - қақтығыс туралы түсініктердің эволюциясы, қақтығыс табиғаты, оның құрылымы және әр түрлі салалардағы қақтығыстардың ерекшеліктері, олармен жұмыс істеу ықтимал тәсілдері, олардың берік шешілуін қамтамасыз ететін жағдайлар туралы білімді жіктеу - әлемдік конфликтологияның даму тенденциялары бар Қазақстанда және басқа елдерде конфликтологтардың жұмыс тәжірибесін зерттеу арқылы білімді жетілдіруге қатысты теориялық талдау; - әртүрлі философиялық ілімдердің, әлеуметтік және психологиялық мектептердің конфликтологиялық ұғымдарын салыстыру; - әртүрлі философиялық ілімдердің, әлеуметтік және психологиялық мектептердің қақтығыс табиғаты туралы жағдайын бағалау; - бірқатар тарихи көздерді пайдалана отырып, қақтығыстарды шешу тәсілдеріндегі айырмашылықтарды талдау; - ғылыми әдебиеттегі дәлелдерді талдауға негізделе отырып, діни және құқық қарым-қатынасы, олардың дәлелдеріне жауап бере отырып, ақпараттық-талдау қызметінің дағдыларын қалыптастыру. Пәннің бағытталуы. Курс қазіргі қоғамдағы қақтығыстардың мәнін түсінуге, ғылыми білім, конфликтологияның тарихи шығу тегі және қалыптасуын зерттеуге бағытталған. Қақтығыстарды қолданбалы талдау саласындағы базалық дағыдлар мен технологиялық тәсілдерді қалыптастыру; конфликтологияның теориялық негіздерін білу, оның тарихымен қатар заманауи конфликтологиялық практикалар, қақтығыстарды шешу технологиялары туралы білім. Курс барысында: конфликтологияның пайда болуының тарихи жағдайлары қарастырылады. Қақтығыс ұғымы, оның құрылымы. Қақтығыстың пайда болуының қажетті және жеткілікті шарттары. Қақтығыстардың жіктелуі, олардың пайда болу себептері, қақтығысты жағдайлардың түрлері. Қақтығыс динамикасы, даму кезеңдері. Қақтығыс психологиясы. Қақтығыстардың эскалациясы заңы. Қақтығысты басқарудың негізгі мазмұны. Қақтығыс динамикасы және оны басқару. Қақтығыстарды реттеу. Қақтығыстағы тұлғаның мінез-құлық стратегиясы. Қақтығыстағы рационалды мінез-құлық технологиясының түсінігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дінтану әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі діни зерттеулер әдіснамасының түйінді мәселелері туралы кешенді көрініс беру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде магистрант келесі машықтарға ие болу керек: - ғылыми әдіснама қажеттілігі, маңыздылығы туралы түсінікті қалыптастыру; - классикалық, классикалық емес және постклассикалық ғылыми әдіснама сипаттамасын беру; - дінді зерттеудегі қазіргі әдіснаманың негізгі дискуссиялық мәселелерін белгілеу; - дінді зерттеудегі негізгі әдістердің әлсіз және мықты жақтарын талдап, зерделеу; - ғылыми зертеулерді жүргізу барысында алынған мәліметтерді жалпылау және тәжірибеде қолдану. Пәннің бағытталуы. Пән магистранттарды дінтану әдіснамасының қалыптасу тарихымен, трансформациясымен, дінді зерттеу әдіснамасының ерекшеліктерімен, негізгі теорияларымен таныстырады. Оны игеру барысында келесі мәселелер қарастырылады: жүйелік әдіс тұтас объектілерді тану әдіснамасы ретінде, дінтанудың түсініктеме-категориялық аппараты, дін туралы ғылымның әдіснамалық парадигмалары: теориялық негіздері және тәжірибелік жүзеге асу; дінді зерттеудің салыстырмалы-тарихи әдіснамасы, дінді теологиялық түсіндіру әдіснамасы, дін психологиясы әдістері, ғылымның әлемді діни қабылдауға ықпалы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қақтығыстарды талдау және басқару әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты әлеуметтік, кәсіби, полимәдениетті, полиэтникалық, поликонфессиялық қатынастарда қақтығыстарды шешу, реттеу және басқаруда тәжірибелік жұмыс қалыптастыру болып табылады. Пәнді игеру нәтижесінде магистр қабілетті: - мемлекеттік этно-конфессионалды саясаттың ең тиімді салаларын анықтау; - этникаралық және конфессияаралық қақтығыстарды талдау; - қақтығыстың әлеуметтік-психологиялық табиғатын талдау барысында концептуалды және әдіснамалық әдістерді айқындау; - тұлғааралық және топтық қақтығыстарды шешуде, басқаруда әдістер мен технологияларды нәтижелі және жан-жақты қолдану; - маманның кәсіби ойлануының логикалық тұтастылығы мен ғылыми мәдениетін бейнелейтін критерийлер жиынтығы негізінде бұқаралық коммуникация әдіснамаларын жүйелеу. Пәннің бағытталуы. Пән кәсіби қызмет, адам өмірінің, мәдениаралық қатынастың әртүрлі саласындағы қақтығыстарды басқару бойынша гуманитарлық технологияларды игеруге әрекет етеді. Пәнді игеру барысында келесі мәселелер қарастырылады: конфессияаралық толеранттылық ғаламдық мәселе ретінде, діни қақтығыстар түрлері, конфессияаралық қақтығыстар себептері мен салдарлары, діни фундаментализм, терроризм, экстремизм, сепаратизм себептері мен салдары, ХХ ғасырда орын алған ірі қақығыстар, діни қақтығыстарды реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі Қазақстандағы діни бірегейлік
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: таңдаған мамандықтың маңыздылығын ұғынуға, дінтану және әлеуметтік-саяси ғылымдар философиясы бойынша алған білімдерді өз бетінше жүзеге асыруға, ғылыми-теориялық зерттеулер барысында алынған нәтижелер бойынша эмпирикалық ұсыныстарды жинақтауға қабілетті қалыптастыру. Осы пәнді сәтті аяқтаған соң магистр қабілетті: - этно-конфессиялық, азаматтық және мемлекеттік бірегейленудің қалыптасу және даму ерекшеліктерін анықтауға; -заманауи Қазақстандағы этно-конфессиялық, азаматтық және мемлекеттік бірегейленудің қалыптасу және даму ерекшеліктерін бағалауға; - жаһандық сын-қатерлер аясында қазақстандық діни бірегейліктің қалыптасу үдерістерін талдауға; - зайырлы мемлекеттегі конфессияаралық өзара іс-қимыл жағдайында заманауи қазақстандық болмыстағы діни бірегейліктің қызмет ету аспектілері мен ерекшеліктерін ашып көрсетуге, бірегейліктің көпконфессиялы түрін анықтауға; - қазақ халқының этностық таптаурындары мен этноаффилиативті ұстанымдарын, бірегейліктің этноинтеграциялаушы қызметтерін қарастыруға. Пәннің бағытталуы. Оқу курсы заманауи Қазақстандағы діни бірегейлік ерекшеліктерін зерттеудің теориялық-әдіснамалық негізін қалыптастырады. Пән аясында этносаяси үрдістер мен қазақстандық халықтың бірегейлену стратегиялары контекстіндегі этникалықты зерттеудің теориялық-әдіснамалық аспектілері, этностық және діни бірегейлену, этникалықтың бірегейлену жобаларын зерттеу, қазақстандық бірегейлік мәселесін әлеуметтанулық зерттеу, қазақстандық бірегейлену иерархиясы құрылымындағы этностық феномены, этникалық және ұлттық құндылықтарды когнитивті талдау секілді тақырыптар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі конфессиялардағы коммуникация
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әлемнің түрлі аймақтарындағы этно-діни қақтығыстар эволюциясының қазіргі динамикасының мәселелері бойынша жүйелендірілген білімді қалыптастыру,олардың себептері, ерекшеліктері, ұлттық-мәдени факторлардың реттелу дәрежесіне әсері, жанжалды жағдайларды басқару және шешу. Осы пәнді сәтті аяқтағаннан кейін магистр: - ірі этносаяси, конфессияаралық эволюцияның себептері мен тарихын, сонымен қатар Орта Азия, Африка, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегі этноконфессиялық жағдайдың ерекшелігі, этнонационализм мен конфессиялық фактордың өсу себептерін анықтау; - әлемнің түрлі өңірлерінде жаңа қақтығыстар ошақтарының пайда болуымен байланысты қазіргі заманғы халықаралық үрдістер мен проблемаларға еркін бағдарлану; - идеологияны, қозғаушы күштерді, жанжалдарға қатысушылардың мотивациясын, жұмылдыру тәсілдерін, механизмдерді және олардың көрінісін бағалау; -этно-конфессиялық процестердің негізгі заңдылықтарын, олардың аймақтық ерекшеліктерін анықтау; - этносаралық қақтығыстардың ушығуына байланысты тәуекелдерді өз бетінше бағалау және талдау; - аймақтық этносаяси, экономикалық, демографиялық және өзге де әлеуметтік дамудың ғылыми негізделген болжамдарын құру; - этносаяси және конфессияаралық қақтығыстарды реттеуге бағытталған әлемдік қауымдастықтардың нақты сыртқы саяси бастамалары мен құқықтық актыларын сыни талдау; - елдегі экономикалық, саяси және әлеуметтік жағдайды өз бетінше ұғыну, оның ішінде этникалық топтар мен конфессиялық азшылықтардың тарихи-мәдени дамуындағы жағдайының ерекшеліктерін талдау; Пәннің бағытталуы. Курс аясында этносаяси және конфессияаралық қайшылықтарды реттеудің нысандары мен тетіктері, әлемдік қауымдастықтың әскери, саяси, дипломатиялық және өзге де әсер ету құралдарын қолдана отырып мемлекеттік және өңірлік ұйымдардың қызметін бақылауды жүзеге асыру құралдары егжей-тегжейлі талданады. Курсты оқу барысында магистранттардың алған білімдері мен дағдылары қазіргі заманғы этносаяси, конфессияаралық қақтығыстардың дамуының негізгі заңдылықтарын терең ұғыну және шешу үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі діни үдерістер
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты діни үрдістерді әлеуметтік-философиялық зерттеудің түсіндірмесі мен талдаудың әртүрлі әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру, діндердің эволюциясының ерекшеліктері, адамның діндарлығыі, секуляризация, зерттеу үдерісіндегі діни модернизм және фундаментализм. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болу керек: - діни және діни емес дүниетаным диалогының принциптерін әзірлеу; - қазіргі заманғы, постиндустриялық қоғам жағдайында діни үрдістермен қалыптасатын тәжірибенің ерекшеліктерін анықтау; - қазіргі заманғы діни үрдістерді және олардың қазіргі қоғамдағы ерекшелігін анықтау; - ғылыми және көпшілік кеңістігінде басым діни үдерістердің негізгі үрдістерін анықтау; - қазіргі діни үдерістерді зерттеудің әлеуметтік-философиялық, теориялық-әдіснамалық және идеологиялық негіздерін түсіндіру. Пәннің бағытталуы. Оқу курсы қазіргі Қазақстандағы діни үрдістердің деңгейлері мен ағымдарын, пікірталас мәселелерінің аспектілерінің барлық алуан түрлерінде зерттеудің теориялық-әдіснамалық негізін қалыптастырады. Пән тұрақтылықты сақтаудағы дінаралық диалогты оңтайландырудың негізгі бағыттарын зерттеуге бағытталған. Құралған діни үрдістердің жалпы қағидалары, олардың арақатынасы мен өзара шарттылығы конфессиялық ерекшеліктерді есепке алуға, діни ұйымдардың айырмашылықтарына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік діндердің медиативтік әлеуеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ғылыми мәселелердің технологиялық шешімдерін табу, «діни қақтығыстар» және «діни компонент» ұғымдарының анықтамаларын ажырату қабілетін қалыптастыру; Пән: тәрбие үрдістері, діни компоненттермен жанжалдарды дамыту; медиацияны дамыту үшін ресурс ретінде жанжалды айқындау; діни компонентпен қақтығыстың шегінде медиация мүмкіндігін талдау; медиация рәсімдерін іс жүзінде жүзеге асыру мәселерін оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Діндарлық және діни практикалар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - мазмұнды философиялық және діни зерттеулерден, қоғамдағы діни тәжірибенің мағынасын талдаудың қолданыстағы әдістерін сын тұрғысынан бағалауға, оларды күнделікті өмір жағдайында оларды бұзу мүмкіндігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде магистрант: - Семантикалық өрістерді талдау арқылы зерттелетін діни құбылыстың негізгі санаттарын анықтау және сипаттау: «діннің ең төменгі негізі» түсінігі, көптеген идеялардың антропологиялық көздері, «бөтен және басқаларды түсіну» процестерін анықтау. әртүрлі практикалардың қарым-қатынастары мен қарым-қатынастарының сипатын, зерттелетін құбылыстың деңгейлері мен «тілдерін» талдайды - күнделікті және діни дүниетанымдарды саралау критерийлерін анықтау, осы екі жүйенің шекараларын және олардың діни іс-қимылдар шеңберінде олардың интеграциялану нүктелерін белгілеу; - постмодернизм жағдайында институттанған діни ерекшеліктердің нақты түрін анықтау. - діни іс-әрекетті діни тәжірибенің негізгі бөлімі ретінде сипаттау; діни қызмет түрлерін сипаттау мен сипаттамаларын анықтау; - салт-дәстүрді күнделікті тұрмыс жағдайында институционализацияланған діни іс-қимыл және трансформациялау күші ретінде қарастыру. Пәннің бағытталуы. Оқыту курсы өздерінің семантикалық өрістерін талдау арқылы зерттелетін діни құбылыстың негізгі санаттарын зерттеудің теориялық және әдіснамалық негізін құрайды: «діннің ең аз негізі» түсінігін талдаңыз, көптеген идеялардың антропологиялық көздерін негіздеңіз. Пәннің мақсаты: діни тәжірибені жіктеу, заманауи дәуірдегі оның көріністерінің алуан түрлілігін анықтау, постмодернистік жағдайларда діни конфессиялардың нақты түрін анықтау, діни жағдайды саралау, шетелдіктерді түсінуді қалыптастыру үдерістері, діни тәжірибенің статистикалық және динамикалық аспектілері, діни тәжірибені жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Қақтығысты зерттеулердің қолданбалы және теориялық компоненттерінің сипатын және ерекшелігін анықтау, талдаудың тиісті әдістерін қолданып, әр түрлі нақты және салыстырмалы пакеттермен жұмыс істеу;

 • Код ON2

  Қақтығыстың тақырыбын, сипатын, құрылымын, түрін, қақтығыстың себептерін, әртүрлі әлеуметтік институттардағы жанжалдарды дамытудың ерекшеліктерін, оларды шешудің ықтималдық жолдарын, оларды алдын-алу және оларды басқару критерийлерін біріктіру;

 • Код ON3

  Зерттеу барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіби дағдыларды қажет ететін мәселелерді қалыптастыру және шешу;

 • Код ON4

  Гуманитарлық ғылымдарда іргелі және заманауи білімдерді пайдаланып, шиеленістерді шешудің ғылыми мәселелерін шешу және жаңа және бейтаныс контексттерде сәйкестендіру;

 • Код ON5

  Қажетті әдіснама мен зерттеу құралдарын таңдап, бар жағдайды өзгертіп, траекторияны, жағдайларды, жанжалды жағдайларды шешу әдістемесін алдын ала анықтау; қақтығыстарды реттеу туралы өздерінің көзқарастарын айқындау;

 • Код ON6

  Қоғамның әлеуметтік, экономикалық және рухани даму тенденцияларын сыни бағалау негізінде діни, философиялық, әлеуметтік-саяси әдебиеттерді талдау;

 • Код ON7

  Қақтығыстардың түрлі бағыттары, деңгейлері, конфликт теорияларының түрлеріне негізделген қақтығыстарды зерттеудің күшті және әлсіз тұстарын бағалау негізінде пайымдаулар жасау;

 • Код ON8

  Діни мәселелерде де, қоғамда да диалогқа, толеранттылыққа және консенсусқа қол жеткізу үшін жағдай жасауға бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруды жүзеге асырады және жеңілдетеді;

 • Код ON9

  Гуманитарлық білім саласындағы қазіргі заманғы танылған ұғымдар мен теориялар шеңберінде алынған ғылыми нәтижелерді олардың сенімділігі мен құндылығын негіздеу үшін талдау;

 • Код ON10

  Қоғамдағы жанжалдардың жағдайын төмендетуге, қоғамның барлық салаларында тұрақтылық пен бейбітшілікті арттыруға бағытталған тиісті бағдарламаларды әзірлеу;

 • Код ON11

  этникалық және діни ұйымдардағы қақтығыстар туралы тұжырымдар жасау, осындай ұйымдардың қақтығыс әлеуетіне қатысты сараптама рәсімдерін жүргізу, басқарудағы қақтығыстарды шешудің стратегиялық шешімдерін әзірлеу;

 • Код ON12

  Дін және конфликтология саласындағы ғылыми жобаларды дамытуға қатысып, тиісті бағытта білім алуды қажет етеді.

Top