Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01407 Бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау в Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

 • Бейнелеу өнерінің ғылыми зерттеу әдіснамасы
  Несиелер: 6

  Бейнелеу өнерін жүйелі көзқарас тұрғысынан ғылыми зерттеудің әдіснамалық негіздері, зерттеудің ұғымдық-категориялық аппараты, кезеңдері, ғылыми әдебиетті, мұрағаттық материалдарды зерттеу тәсілдері, зерттеу мәселесі бойынша негізгі әдебиетте бастапқы бағдарлау, танымның жалпы ғылыми логикалық әдістері қарастырылады. Бейнелеу өнерін психологиялық-педагогикалық зерттеудің нәтижелерін өңдеудегі проблема шешімдерін көпшілік алдында тиянақты хабарлау, одан әрі оқуды жалғастыру сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарих және философия ғылымы
  Несиелер: 4

  Пән адамзаттың түрлі дәуіріндегі философиялық ойларды дамыту үдерістерін зерттейді. Ежелгі заманнан біздің заманымызға дейінгі философиялық түсініктер мен теорияларды, олардың заманауи ғылымға әсерін қарастырылады. Философия және ғылым тарихы пәнін зерттеудің негізі ғылыми білім шекараларының тұрақты жаңаруын қамтамасыз ететін әлемнің ғылыми көрінісін философиялық түсінуде жатыр.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық-психологиялық білім (Жоғары мектептің педагогикасы, Басқару психологиясы)
  Несиелер: 6

  Жоғары мектеп педагогикасын зерттеудің бағыттарын, құрылымын, жалпы гносеологиялық нұсқаулар жүйесін, педагогиканың ғылыми жүйе ретінде дамуының жаңа әдістерін және эмпирикалық жүйесін, онтогенездің кезеңдеріндегі тұлғаның қалыптасуын, психика дамуының ерекше заңдылықтарын, қазіргі психологиялық басқарудың негізгі бағыттары мен принциптерін, психологиялық білімдер мен іскерліктерді қарастырады, сондай-ақ интеграциялық білім негіздерін игертеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Суретті оқыту әдістерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнері саласындағы сурет салуды оқыту әдістерінің тарихы, сурет салуды оқыту ерекшеліктерін философиялық тұрғыда ұғыну, ғылыми-педагогикалық іс-әрекеттердің тиімділігін арттыратын ғылыми-әдістемелік тәжірибені ашу және жүйелеу, зерттеу қарастырылады. Сурет салуды оқыту әдістерін тарихи тұрғыда ұғынуда, зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және қолдану кезінде пәндік және пәнаралық білімдерін кеңейтеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Курс магистерлердің мәдениаралық, коммуникативтік және функционалдық құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы ғылыми білімнің шектерін кеңейтуге бағытталған; филологиядағы жаңа бағыттарды дамыту және ұлттық және халықаралық білім беру кеңістігінде ғылыми жетістіктерді тану үшін шетел тілдік ресурстармен өздерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін түсіндіру дағдыларын жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейнелеу циклы пәндерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бейнелеу цикл пәндерін оқыту әдістемесінің даму үдерістері, суретті, кескіндемені, композицияны оқыту мәселелеріне қолданылатын әдістер, ғылымның концептуалды деңгейінде көрініс беретін мәселелерді шешудің әдістемелік тәсілдері қарастырылады. Зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және қолдану кезінде пәндік және пәнаралық білімдерін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан суретшілерінің шығармашылығы
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнері саласында Қазақстан суретшілерінің, мүсіншілердің шығармашылық мәдени-тарихи шарттылығы, шығармашылықтары, қолданбалы өнер тілін, өнертанулық талдау әдістері, өтпелі процестері, көркем шығармалардың теориялық-әдіснамалық және құрылымдық ерекшеліктері, өнердегі ғылыми парадигмалардың ауысуын сипаттайтын кезеңдеу, идеялар, стильдер қарастырылады. Тарихи проблема шешімдерін көпшілік алдында нақты және тиянақты хабарлайды, оқуды одан әрі жалғастыруды білумен сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мүсін және пластикалық анатомия
  Несиелер: 6

  Мүсіннің көркем-мәнерлі құралдарын, бедерлі, дөңгелек пластикте мүсіндеудің әдістемелік аспектілері, жануарларды мүсіндеудің ерекшеліктері, мүсіндеудің қас шеберлерінің жұмыстарын талдау, сәндік мүсіндерді, дөңгелек пластиктегі мүсіндік композициялар қарастырылады. Мүсін және пластикалық анатомиясында алған кәсіби білімін материалда мүсін суретін сауатты орындаудың әдістемелік бірізділігін жандандырудағы ғылыми ойларды ескере отырып, пәндік және пәнаралық білімдерін интеграциялау білігі сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан бейнелеу өнері тарихы мен теориясы
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнері саласында Қазақстанның өнер тарихы мен теориясы, көркем мәдениетінің басқа мәдениетпен өзара байланысы, Қазақстанның бейнелеу өнерінің ерекшеліктері, түрлері мен жанрлары, адамдардың моральдық-материалдық өміріндегі бейнелеу өнерінің рөлі, мифология және өнер, ұғымдық-терминологиялық түсініктер қарастырылады. Тарихи проблема шешімдерін көпшілік алдында нақты және тиянақты хабарлайды, оқуды одан әрі жалғастыруды білумен сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сызу
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнердегі курсын зерттеу бағыты, құрылымы, сызу бөлімдерін оқытудағы жүйе мен бағыттар, сызбалар, стандарттар, нормалар мен ережелер, сызбаларды ақпараттық технологиялар арқылы оқыту талаптарын кеңінен зерттеу қарастырылады. Сызу бойынша пәнаралық контексте стандартты емес жағдайларда өз білімін, түсінігі мен шығармашылық қабілетін кәсіби қызметінде пайдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Графикалық дизайн
  Несиелер: 5

  Графикалық дизайн ақпаратын талдау және интерпретациялау, дизайн-макетті қолдану ерекшеліктері, техникалық және бағдарламалық құралдарды таңдау, графикалық және көлемдік-кеңістіктік шығарма құрудың теориялық негіздері, түс үйлесімін құру заңдары, графикалық дизайн бұйымдарын жасау технологиясы қарастырылады. Дизайнда шартты графикалық бейнелерді АКТ-ны, пәнаралық білімдерді пайдалана отырып, проблемалық шешімдердің жолдарын анықтап, кәсіби шеберлігін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  Дизайн негіздерінің сызықтың эмомоциялық әсер етуі, дақтар, нақты бейнелерді сәндік өңдеу, гиперболизация, стилизация, біріктіру, өзге де болжамдау тәсілдері, арнайы ақпаратты беруге арналған пиктограммалар қарастырылады. Дизайнда шартты графикалық бейнелерді АКТ-ны, пәнаралық білімдерді пайдалана отырып, проблемалық шешімдердің жолдарын анықтап, кәсіби шеберлігін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Пластикалық анатомия
  Несиелер: 6

  Адам денесінің құрылысын зерделеу, құрылым ерекшеліктері, жалпы заңдылықтарын анықтайтын сыртқы формалары, қозғалыстардың статикасы мен динамикасы, адам денесінің құрылысындағы пропорция, қаңқа рөлі, жеке бөліктерінің өзара қарым-қатынасы, жалпыланған бұлшық ет массивтерінің қалыптасуы, дене қимылдарына байланысты өзара әрекеттесуі қарастырылады. Пластикалық анатомия жайлы ғылыми ойларды ескере отырып, пәндік және пәнаралық білімдерін интеграциялау білігі сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сызуды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнеріндегі сызуды оқыту графикалық іс-әрекеттің даму үдерісін, білім алушылардың танымдық белсенділігі деңгейін, оқытудың заманауи теориялары: вариативтілік, оқыту технологиясы, оқытуды ақпараттандыру, оларды сызу бойынша оқыту үдерісін белсендіруде пайдалану қарастырылады. Сызу бойынша пәнаралық контексте стандартты емес жағдайларда өз білімін, түсінігі мен шығармашылық қабілетін пайдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Плакат
  Несиелер: 6

  Бейнелеу өнері саласындағы плакатпен жұмыс істеу теориясы мен тәжірибесін зерделеу, плакатты өнер ретінде дамытудағы тарихи бағыттар, эстетика эволюциясы, заманауи тенденцияларды плакаттың фундаменталды негізі, дизайн-жобалардың визуалды материалдарын зерттеу әдістері қарастырылады. Кәсіби ақпараттық мәдениеттің дамуын шығармашылық өнер түрлерін зерделеуде қолданудағы пәндік білімдерді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сәндік қолданбалы өнер
  Несиелер: 5

  Пәнаралық ара-қатынаста сәндік-қолданбалы өнер тарихы, әр түрлі дәуірлердегі дамуын талдаулар, заманауи сәндік-қолданбалы өнердің даму бағыттары, Қазақстанның сәндік өнерінің кәсіби мәселелерін шешудің әртүрлі шығармашылық тәсілдері, сәндік-қолданбалы өнердегі заманауи технологиялар қарастырылады. Бейнелеу өнерінің сәндік - қолданбалы өнер саласында пәндік білімдерін интергациялай, одан әрі оқуды жалғастыру сипатталады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көркем педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Көркем педагогикадағы бағыттардың мәдени-тарихи шарттылығы, көркем құбылыстардың ғылыми танымының ерекшелігі, негізгі концепциялары, әдістемелік аспектілері, адамдардың өнер және әлеуметтік белсенділік танытуы қарастырылады. Көркем педагогика тарихындағы пәнаралық контексте инновациялық - ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, өз бетінше оқуды жалғастыру бағыттарын қорытындылап, салыстырмалы талдау дағдысы сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Компьютерлік жобалау
  Несиелер: 6

  Компьютерлік технологиялар мен шет тілін қолданудың негізгі бағыттары ен тәсілдері, жобалау жүйесі, ЖОО-да ақпараттық-білім беру ортасында, жазық (2D) және көлемді (3D) моделдеу, графика, анимация, AutoCAD пакеттерінің мүмкіндіктерін пайдалану қарастырылады. Жобалау жұмыстарын жасау қабілеті, оқуға қажетті ақпаратты іздеу және оларды тиімді пайдалану сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бейнелеу өнері бойынша көрнекілік дайындау және құрастыру
  Несиелер: 5

  Бейнелеу өнері бойынша көрнекі құралдарды дайындауды талдау, мәселелерді түсіну, көрнекі құралдардың рөлі, оқу материалын меңгерудің заманауи талаптарына байланысты теориялық арсеналдар мен әдіснамалық құралдарды жаңарту қажеттілігі қарастырылады кәсіби білімдері кең пәнаралық контексте қарастырылады. Бейнелеу өнерінің сәндік - қолданбалы өнер саласында пәндік білімдерін интергациялай, одан әрі оқуды жалғастыру сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Компьютерлік дизайн
  Несиелер: 6

  Ақпарат пен тілдік мәдениет негізінде алатын компьютерлік дизайнге қажетті Adobe Photoshop CS2, Photoshop, Macromedia Captivate бағдарламаларының мүмкіндіктерін дизайнерлік композиция және жоба жұмыстарында, мультимедиялық оқу материалдарын жасау кезінде пайдалану қарастырылады. Оқуды жалғастыру үшін пәндік білімдерін интергациялай отырып, түрлі бағдарламаларда жұмыс жасау шешімдерін көпшілік алдында тиянақты хабарлауды ұйымдастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Композиция
  Несиелер: 6

  Бейнелеу өнер түрлеріндегі композиция бағыттары, заңдары, ережелері, шығармашылық іс-әрекеттерде зерттеу әдістерін пайдалану, бейнелеу өнері туындыларын жасау үшін жиналған эскиздік материалдарды жинау және өңдеу әдістері қарастырылады. Кәсіби ақпараттық мәдениеттің дамуын, композициялық-іздеу жұмыстарының практикалық әдістерін пысықтау, шығармашылық өнер мен оның түрлерін одан әрі дербес зерделеу мен пәндік білімдерді интеграциялау сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көркем шығармаларды талдау
  Несиелер: 5

  Көркем шығармаларды талдау негізінде суретшілердің шығармашылығындағы бағыттардың өзекті мәселелер, өнертанымдық талдау әдістері, өтпелі процестер, өнердегі ғылыми парадигмалардың ауысуын сипаттайтын көркем шығармалардың теориялық-әдіснамалық және құрылымдық ерекшеліктері туралы өзіндік пайымдаулары қарастырылады. Көркем шығармаларды пәнаралық контексте инновациялық - ақпараттық мәдениетті талдау, өз бетінше оқуды жалғастыру бағыттарын қорытындылап, салыстырмалы талдау дағдысы сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  зерттеу контексінде идеяларды әзірлеу және қолдану кезінде бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау саласындағы дамытылатын білімдер мен түсініктерді, зерттеу әдістерін игеруді көрсетеді

 • Код ON2

  барынша кең пәнаралық контексте стандартты емес жағдайларда өз білімін, түсінігі мен шығармашылық қабілетін пайдаланады

 • Код ON3

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, өз пікірін қалыптастыруда ақпараттық мәдениетін, шетел тілін меңгеруін көрсетеді

 • Код ON4

  идеяны, қорытындылар мен проблема шешімдерін көпшілік алдында нақты және тиянақты хабарлауды ұйымдастырады

 • Код ON5

  бейнелеу өнері және сызу педагогін даярлау саласында одан әрі оқуды жалғастыру үшін пәндік білімдерін интергациялай біледі

Top