Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11402 Әлеуметтік жұмыс в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғылыми және педагогикалық кадрларды отандық және халықаралық еңбек нарығында олардың қажеттіліктеріне елдің және аймақтың даму перспективаларына сәйкес бәсекеге қабілетті дайындау. Бағдарлама превентология және әлеуметтік жұмыс саласында кәсіби тұлғаның мамандарын қалыптастыруға бағытталған: - кіріптарлықтың заманауи теорияларының терең білімін, оларды алдын-алу мүмкіндігін түсіндіру және жинақтау; - жасөспірімдер мен жасөспірімдер ортасында тәуелді, девиантты мінез-құлықтың алдын алуды және салауатты өмір салтын қалыптастыруды ұйымдастыру бойынша міндеттерді дербес шешеді; -профилактикалық жобаларды жоспарлау және ұйымдастыру, жастар ортасында превентологиялық іс-шаралар саласындағы инновациялық профилактикалық жобалар мен бағдарламаларды іске асыруға байланысты ұйымдастырушылық және басқарушылық қызмет саласындағы терең қазіргі білімін түсіндіру және жинақтау; - ауытқудың және тәуелділіктің әртүрлі формаларын (химиялық және химиялық емес сипаттағы) таралуымен байланысты ғылыми зерттеулерді дербес жүзеге асырады - өздерінің ғылыми зерттеулер контекстінде және білім беру ортасында және мемлекеттік органдарда алдын алу, спорттық-сауықтыру және ойын-сауықты уақытты өткізуге байланысты жастарға ақпараттық қолдау көрсету, ұйымдастырушылық және бұқаралық іс-әрекеттер мәселелерін шешуге байланысты ғылыми салаларды біріктіреді. -оқытудың классикалық және инновациялық әдістерінің негізінде оқу үдерісінің тиімділігін қамтамасыз ету; -болашақ тренингтер мен ғылыми-зерттеу жұмыстары, жастар мәселесі бойынша алдын-алу және талдау жұмыстары бойынша өздерінің бағдарламаларын құру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M146 Әлеуметтік жұмыс
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M114 Әлеуметтік жұмыс
 • Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік серіктестік пен сұхбат
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестіктің институттандыру саласындағы білімді генерациялау, негізгі білімнің мәні мен әлеуметтік әріптестік тенденцияларының дамуы. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - әлеуметтік әріптестік мазмұнын мен мәнін өзара байланысты қызметінің жүйесі ретінде анықтау, қазіргі заманғы қоғам мен халықтың жұмыс істеуі өткір мәселелердің объектісіне айналады; - Қазақстандағы әлеуметтік әріптестік даму тенденцияларын сыни тұрғыдан бағалау және қолданыстағы заңнама шеңберінде әлеуметтік әріптестік тетіктерін іске асыруға; формулировать проблемы, задачи и специфику бизнеса, профсоюза в социальном партнерстве; –мәселелерді тұжырымдау, бизнестің ерекшелігі мен міндеттерін, әлеуметтік әріптестік кәсіподағына; - тиімді ұйымдастыру принциптерін интерпретациялау және мемлекеттік басқару органдарының жұмыс істеуін, ұйымдық-басқарушылық және әкімшілік жұмыс саласындағы әлеуметтік саясат, халықты әлеуметтік қорғау әдістерін жүргізу; - мақсатты бағдарламаның мазмұнын құрайтын әлеуметтік серіктестік тәсілі ретінде тиімді міндеттерді шешу практикасын мен әлеуметтік жұмысты талдау Пән теориялық негіздері мен алғышарттарының қалыптасуы мен байланысты әлеуметтік серіктестікті дамыту, модельдер мен субъектілері әлеуметтік серіктестіктің рөлі, әлеуметтік жауапты бизнестің әлеуметтік серіктестік мәнмәтінінде және әріптес тәжірибелер саласында, әлеуметтік қатынастар аясында пайдаланылатын мәселелерді қарайды. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілері қаралатын болады: Әлеуметтік серіктестіктің мәні мен мазмұны. Әлеуметтік әріптестікті институттандыру. Әлеуметтік әріптестіктегі халықаралық тәжірибе. Қазақстандағы әлеуметтік әріптестіктің қалыптасу ерекшеліктері. Қазақстандағы әлеуметтік әріптестіктің нормативтік базасы. Бизнестің рөлі, ҮЕҰ мен мемлекеттің қалыптасуы мен дамуындағы әлеуметтік әріптестік.ҮЕҰ-ның Қазақстандағы батыс елдерінің дамуындағы донорлық қызмет. Қазіргі қазақстан қоғамындағы ҮЕҰ: даму үрдістері мен перспективалары. Кәсіподақтар субъектісі ретіндегі әлеуметтік серіктестік. Кәсіподақтардың демократияны және қоғамның тұрақтылығын нығайтуға әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік қызметтің әлеуметтік тапсырысы мен жүйесін құру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әлеуметтік тапсырыс туралы білімді жүйелеу мен әлеуметтік қызметтер, әлеуметтік жұмыс саласы ретінде танымдық және практикалық қызмет жүйелерін әзірлеуге, халықты әлеуметтік қорғау қамтамасыз етуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - әлеуметтік қызметтердің сапасын бағалаудағы әдіснамалық тәсілдердің мазмұны негіздеуге; - мемлекеттік сектор, сондай-ақ мемлекеттік емес сектор ретінде ұсынылған әлеуметтік қызмет пен әлеуметтік тапсырыстар жүйесін дифференциалдауға; - әлеуметтік қызметтер сапасына сараптамалық қорытынды жасау; - әлеуметтік реформалардың тиімділігін сыни тұрғыдан бағалай білу, нәтижелерін ескере отырып оларды түзету, әлеуметтік жұмыс практикасын сапалы шешу тәсілі ретінде жүзеге асыру; - әлеуметтік квалиметрия әдістерін әлеуметтік-жобалық қызмет процесінде пайдалану; - мәселелерді шешу кезінде бірегей тәсілдерді қолдану, әлеуметтік саясат және әлеуметтік қызметтер саласында сараптамалық қорытынды жасау, ақпараттарды құрылымдай отырып әр түрлі әдістері пайдалану. Бұл пән әлеуметтік тапсырыс пен әлеуметтік қызмет көрсетудің жүйелік принциптерін түсінумен байланысты, әлеуметтік тапсырыстарды заңнамалық реттеумен, Үкіметтік емес ұйымдардың әлеуметтік тапсырыстарын іске асырумен, мемлекет рөлімен, әлеуметік бағдарламалардың қалыптасуымен және оларды Қазақстан мен шетелде құқықтық қамсыздандырумен байланысты мәселелерді қарастырады. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылатын болады: Әлеуметтік тапсырысты зерттеудің методологиялық негіздері . Қазақстан тарихы және ҚР әлеуметтік тапсырыстың даму кезеңдері. Әлеуметтік бағдарламалар қалыптастыру және оларды құқықтық қамтамасыз ету. Ұйымдардың түрлеріне әлеуметтік салада қызметтерін ұсыну. Шетелдік тәжірибеде әлеуметтік қызметтерді ұйымдастыру. Коммерциялық емес ұйымдарға қызметтерді ұйымдастыру. Коммерциялық емес ұйымдардың түрлері. Мемлекеттік емес, коммерциялық емес ұйымдардың әлеуметтік саладағы рөлі. Экономикалық қызмет пен коммерциялық емес ұйымдардың ерекшеліктері. Мемлекет пен Азаматтық сектор ұйымдарының өзара іс-қимыл нысаны.Коммерциялық емес ұйымдарға әлеуметтік қызметтер аясындағы мемлекет саясатының қарым қатынасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зертеулердің модерация және презентация
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты –ғылыми кездесулерді модельдеу мен зерттеу презентацияларының дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - зерттеу бағдарламаларының презентациясымен мен құрылыс түрлеріне сай мақсаттарын интерпретациялауға; - әр түрлі салаларындағы ғылыми-зерттеу жобаларының негізгі технологиялар бастамашылық жасау ерекшелігін түсіндіру; - және модельді кәсіби проблемаларды жіктеу, зерттеу барысында, пікірталас, келіссөздер , оларды ғылыми түсіндіру; - өз көзқарасын дәлелді ұсынуға, алынған нәтижелерден қорытындылар шығару, презентация дағдыларын көрсету, зерттеу идеяларын модерациялау; - өзіндік ғылыми зерттеуден алған білімдерін генерациялау және ғылыми презентацияларда /қорғауда алынған нәтижелер мен қорытындыларды дәлелді түрде ұсынуға; - стандартты рәсімдерді өз магистрлік диссертация пайдалана отырып жобаны жүргізу, мүмкіндігі мол тиімді байланыс пен ауызша және жазбаша түрде презентациялар, сондай-ақ өзара іс-қимыл сарапшылармен басқа да облыстар. Курс модерацияның теориялық негіздерін шолуды қамтиды, ғылыми мақалалардың принциптерін бірегей зерттеулердің нәтижесі ретінде қарастырады, ғылыми конференцияларды, конкурстарды, олимпиадаларды, диссертациялық жұмыстың орындалу ерекшеліктері мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының мәтінін көпшілік алдында қорғауға дайындау мен жүргізуді қарастырады. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілері қаралатын болады: пән , нысан, модераторлық технологияның рөлі мен орны. Презентацияның ғылыми зерттеу нәтижесінің жазбаша түрі. Презентацияның ғылыми зерттеу нәтижесінің квалификациялық түрі. Ғылыми зерттеу тақырыбының көзі. Үлкен және жергілікті зерттеу жобасы. Ғылыми зерттеу базасы. Ғылыми зерттеу жұмысының жобалық тәсілдері мен жобаның ғылыми түрі мен формасы. Аналитикалық модельдер мен сипаттамалық жүйелер. Зерттеу нәтижелері және авторлық үлес. Авторлық ұсыныстарды практикалық қолдану нәтижелерін тіркеу. Автордың қосқан үлесі, жұмысының жаңалығы және практикалық маңызы. Тренингтердегі модерация, жобалық топтар. Стратегиялық сессиялар мен кездесулерді модерациялау және жеңілдету

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғылыми жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау дағдыларын қалыптастыру, ғылыми эксперимент жүргізу тәжірибесін жинақтау және ғылыми-практикалық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - кәсіби қызметпен байланысты ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықтау; - тиісті әдіснаманы таңдау, зерттеу кезеңдерін жүргізу; - қойылған мәселені шешу кезінде ғылыми-зерттеу әдістерін қолдана отырып, зерттеу нәтижелерін сипаттау; - ғылыми жұмысты жоспарлау мен ұйымдастырудың заманауи әдістерін қолдану; - ғылыми жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру әдістерін пайдалана отырып, ғылыми зерттеулерді жүргізу жоспарын әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - ғылыми / жобалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдері; - ғылыми жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру әдістері; - тәжірибелік зерттеулер жүргізу әдістемесі; - нәтижелерді өңдеу және талдау; - зерттеу бағыты бойынша шетелдік тәжірибе; - Scopus базасында нөлдік емес импакт-фактормен мақалаларды жазу әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде аспектілерді қарастырады:Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. рта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен әдіснамасы өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әлеуметтік жұмыс әдіснамасының проблемалық мәселелерін шешудің өзектілігін анықтау, сонымен қатар әлеуметтік жұмыс теориясы мен әдіснамасы туралы ғылымды және тәжірибені, білім беру саласын және адамның мұқтаждықтарын қанағаттандыру және қоғамдағы әлеуметтік өзгерістерді қамтамасыз етуге бағытталған практикалық қызмет ретінде жүйелеуді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - Ғылыми сала аясында қоғамның түрлі салаларында әлеуметтік мәселелерді талдау үшін эксперименталды әдістерді қолдану; - әлеуметтік жұмыс теориясы мен практикасының өзара әрекеттестігі мен келісілуінің маңызды мәселелерін сипаттайды, ғылыми жобаның теориялық мәселелерін шешеді; - Қазақстандағы және шетелдегі әлеуметтік жұмыстың дамуындағы негізгі үрдістерді ерекшелендіреді; - мамандардың іс-әрекеттеріне әсер ететін әлеуметтік жұмыстың негізгі әдіснамалық тәсілдерін жіктеу; - жоғары мектептегі әлеуметтік жұмыс теориясы мен әдістемесін оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін және технологияларын көрсетеді; - эмпирикалық зерттеулер нәтижелерін талдау және түсіндіруде теориялық конструкцияларды қолдануға, ұсыныстарды, араласу бағдарламаларын әзірлеуге және жаңа білімді дамытуға үлес қосуға, әлеуметтік зерттеу жобаларын сараптауға; - жазбаша және ауызша түрде өздерінің көзқарастарын талқылайды, жарияланымдарды, презентацияларды дайындайды, ұсынылған жұмысты талқылайды және қорғайды. Курс әлеуметтік жұмыс аясындағы ғылыми бағытқа шолуды, әлеуметтік жұмыста теория мен әдістемені талдаудағы компаративистік амалды, әлеуметтік теорияларды тәжірибеде қолдануды мазмұндайды. Пәнді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: Әлеуметтік жұмыс теориясын құру. Әлеуметтік жұмыс теориясының практикалық маңызы. Практикалық әлеуметтік жұмыс теориясының сұрақтарын талқылау. Психодинамикалық перспективалар. Дағдарысқа қарсы араласу үлгісі және тапсырмаға негізделген модель. Когнитивті-мінез-құлық теориялары. Жүйеге бағдарланған және экологиялық перспективалар. Әлеуметтік психология және әлеуметтік құрылыс. Гуманистік, экзистенттік және рухани перспектива. Әлеуметтік даму және микро әлеуметтік ортаны дамыту. Радикалды көзқарастардан бастап сын тұрғысынан келешекке дейін. Феминисттік перспективалар. Кемсітушілікке қарсы және этномәдени көзқарастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жастар арасындағы әлеуметтіқ реабилитология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әлеуметтік оңалтудың әдіснамасы мен технологияларын меңгеру, жастардың түрлі санаттарымен оңалту жұмыстарының негізгі теориялық және практикалық аспектілері. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - әлеуметтік қызметтер мен клиенттер арасындағы өзара әрекеттестіктің негізгі қағидаттарын қалыптастыру, ведомствоаралық өзара іс-қимылды ұйымдастыру және жастардың әр түрлі топтарын әлеуметтік оңалту үшін әлеуметтік инфрақұрылымның әлеуетін пайдалану; - әлеуметтiк оңалтудың теориялық және практикалық ерекшелiктерiн жастармен жастармен әлеуметтiк қызмет көрсету жүйесiнде және жастарға арналған ұйымдарда түсіндіру; - реабилитологияның нысандарын адамның әлеуметтік мәртебесін, қиын жағдайдағы адамдар тобын қалпына келтіру әдісі ретінде саралау; - әртүрлі тәуелділіктермен алдын-алу жұмыстарын критикалық талдау және жүргізу, жастардың түрлі топтарымен өзара әрекеттесу үшін тиісті технологияларды таңдау арқылы жастар ортасындағы жағдайды болжау; - психо-кеңес беру және психотерапияның қолданыстағы білімі мен дағдыларын қолдануға, жаңа білімді жасау мен түсіндіруге алдын-алу саласындағы ғылыми-практикалық мәселелердің технологиялық шешімін табу, тәуелділік мәселелерін шешу - жастарды әлеуметтік оңалтуға бағытталған аналитикалық және интервенциондық шешімдерді қабылдау үшін әлеуметтік фактілерді талдау және сыни бағалау әдістерін қолданады Курста әлеуметтік оңалтудың теориялық негіздері мен практикалық қызметі, жастардың әртүрлі категориялары бар оңалту жұмыстарының негізгі технологиялары, адамның құқықтарын қорғау механизмдері, жастардың әлеуметтік қызметтері мен жастар ұйымдары контекстінде жастармен әлеуметтік оңалтудың теориялық және практикалық ерекшеліктері қарастырылады.Пәнді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: Жастар ортасында әлеуметтік оңалту технологиясының мәні мен мазмұны. Жастармен әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әлеуметтік сараптама. Алкоголь мен есірткіні қолданатын жастармен әлеуметтік жұмыс технологиялары. Әдiлетушiлiк мінез-құлықты адамдарға әлеуметтiк оңалту. Тәуелді мінез-құлықтан зардап шегетін кәмелетке толмағандармен әлеуметтік жұмыс ұйымдастыру. Оңалту жұмыстары саласындағы Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін талдау. Әлеуметтік білім беру мекемелерінде кеңес беру және оңалту жұмыстары және басқару. Бастапқы қалпына келтіру жұмыстары. Превентиолог-реабилитатор және оның мәдениеті

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Психокоррекцияның теориалар мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы теориялар мен психотүзету әдіснамаларын қолдану дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - Жаңа және қазіргі заманғы тұжырымдамалық негіздерін, психотерапияның негізгі инновациялық модельдеріне араласу және эмпирикалық қолдау әдістерін, сондай-ақ қызметтердің жаңа үлгілерін түсіндіру; - Теорияны құрастыру және модельдерді құру қағидаттарын түсіну және оларды түсіну және олардың нақты мәдени контексттерде қалыптасқан психокоррекция теориясы мен модельдері басқа мәдени контексттердің клиенттеріне қолданылатын дәрежесіне әсер ету; - араласуды бағыттау және сәйкесті әдістерді (когнитивті мінез-құлық, ДБТ (диалектикалық мінез-құлық терапиясы), психодинамикалық, мақсатқа бағытталған, шешімге бағытталған және мотивациялық сауалнамаларды) анықтау үшін сыни ойлау жүйесін қолдануға; - психо-кеңес беру және психотерапияның қолданыстағы білімі мен дағдыларын, - Прененентология саласындағы жаңа білімнің қалыптасуы мен интерпретациясы, тәуелділік мәселелерін шешу үшін ғылыми-практикалық міндеттердің технологиялық шешімін табу; - әлеуметтік жұмыскердің әр түрлі санаттарымен кәсіби қызметінде психологиялық кеңес беру және психотерапияның практикалық дағдыларын сыныптау, әртүрлі әдістермен диагностикалау және алынған мәліметтер негізінде тиісті психотерапевтік тәсілдерді қолдану. Курста психо-кеңес беру және психотерапияның теориялық тәсілдері, психологиялық кеңес берудің құрылымдық компоненттері, оның кезеңдері мен кезеңдері, әдістері мен әдістері бар.Курстың тақырыбы - психотерапия процесінің мәні, негізгі технологиялар мен тәсілдер, қазіргі заманғы психотерапиялық жұмыстың негізгі бағыттары, оның ішінде топтық және жеке жұмыс түрлері. Пәнді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: Психокоррекцияның теориялық негіздері. Психокоррекцияның құрылымдық компоненттері. Психокоррекция процесінің мәні. Қазіргі заманғы психокоррекциялық қызметтің негізгі бағыттары мен негізгі технологиялары. Әлеуметтік қызметкердің этикасы. Топтық және жеке жұмыс түрлері. Әлеуметтік қызметкердің психопрофилактикасы. Диагностикалық ақпаратты талдау және түзету бағдарламаларын дайындау. Алдын алу және оның принциптері. Диагностикалық ақпаратты талдау және түзету бағдарламаларын дайындау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Онтология және метафизика. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жастар саяси басқарушылық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әлеуметтік қызметтің барлық деңгейлерінде басқару үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру, жастардың әлеуметтік қызметтерін және бағдарламаларын басқаруды дамыту мен талдау үрдістерін анықтайды. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - әлеуметтік қызметтер мен клиенттер арасындағы өзара әрекеттестіктің негізгі қағидаттарын қалыптастыру, ведомствоаралық өзара іс-қимылды ұйымдастыру және жастардың әр түрлі топтарын әлеуметтік оңалту үшін әлеуметтік инфрақұрылымның әлеуетін пайдалану; - мемлекеттік басқару органдарының қызметін тиімді ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптерін түсіндіреді, әлеуметтік саясат және халықты әлеуметтік қорғау саласында ұйымдастырушылық, басқарушылық және әкімшілік жұмыс жүргізу жолдарын көрсетіп отырады; - жастар саясатын тиімді басқару үшін ресурстарды қолдауды негіздеу; - ағымдық жастар саясатын ескере отырып, деструктивті тәуелділіктерді болдырмау міндеттеріне сәйкес келетін заманауи интерактивті технологияларды қолдануға негізделген жастар ортасында профилактикалық іс-шараларды жүргізу; - әлеуметтік қызметтерді және әлеуметтік қорғау мекемелерінің ғылыми-зерттеу және жобалық қызметіндегі жұмысты ұйымдастыру туралы басқару шешімдерін қабылдайды. Курстың пәні болып менеджмент объектісі ретінде жастар және мемлекеттік жастар саясаты табылады; жастар қоғамдық бірлестігі мемлекеттік жастар саясатын іске асыру субъектісі ретінде. Курс жастар ұйымындағы менеджмент әдістемесін, басқару әдістерін, жастар саласындағы кадрлық саясат мәселелерін, сонымен қатар, жастар саласы менеджментінің заманауи үдерістері мен құбылыстарын зерттейді. Пәнді оқыған кезде келесі аспектілер қаралады: Жастар тұжырымдама ретінде.Жастар мәдениет ретінде. Әлеуметтік құқықтар мен жастар. Әлеуметтік оқшаулау және жастар. Жастар саясаты мен жастар. Құрама Штаттардағы және ЕО-дағы ұлттық саясат. Қазақстандағы ұлттық жастар саясаты. Жастар, ҮЕҰ және Еуропадағы өкілеттіктер. Жастарды дамытудың қазіргі заманғы проблемалары. Жастарды дамыту бағдарламасы. Жол картасы. Университеттер жастар жұмысына және азаматтық қатысу орындарына айналады. Жастар ісі және қоғамдық жұмыстар. Әкімшілік қызметтердің болашақ перспективалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Превентологиядағы нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ауытқулардың алдын алу, превентивтология саласындағы заңнамалық құжаттарды зерделеу саласындағы заңнаманы қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - санаттардың негізгі мазмұнын және тәуелділік мінез-құлқының қалыптасу тұжырымдамасын сыни түрде бағалау; - Превентология саласындағы қазіргі заманғы әлеуметтік процестердің және қолданыстағы заңнаманың мазмұнын түсіндіру, сондай-ақ алдын алудың әлеуметтік мәселелерін шешудегі заңнамалық шараларды қолдану; - қазақстандық қоғамның дамуының қазіргі кезеңінде жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және насихаттаудың негізгі проблемаларын жастар арасында субкультуралардағы негізгі үрдістерді бағалайды; - ауытқуларды болдырмау үшін профилактикалық көмектің нысандарын, деңгейлерін, технологияларын жіктеу; Клиентпен жұмыс істеу кезінде заңнаманы, нормативтік құжаттарды ескере отырып, клиентпен өзара іс-қимыл жасағанда жеке және топпен қатынастарды моральдық реттеу дағдыларын негіздеу және қолдану; - девиантты және тәуелділік мінез-құлықты зерттеуге қатысты қолданыстағы талдау әдістерін критикалық түрде бағалау және оны Қазақстан Республикасының құқықтық нормаларына сәйкес жіктеу; - Заманауи технологияларды пайдалана отырып, құқықтық ақпаратты синтездеу, талдау және өңдеу бойынша дағдыларды көрсету. Курс заңдар мен әлеуметтік қамсыздандырудың алдын-алу ережелері мен профилактикалық зерттеулердің құқықтық негіздерін, әлеуметтік жұмыс саласындағы жетілдіру мәселелерін, әлеуметтік мінез-құлықтың алдын алудағы заңнамалық және нормативтік актілердің құрылымын қарастырады. Пәнді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: тәуелділік мінез-құлқының сипаттамасы. Тәуелділік мінез-құлқын қалыптастырудың теориялық мәселелері. Нашақорлыққа қауіп факторларын кешенді сипаттау. Нашақорлыққа қауіпті факторлар. Нашақорлыққа қарсы қорғаныс факторлары. Нашақорлықтың тұжырымдамалық алдын алу моделі. Беттік белсенді заттардың қолданылуын болдырмау саласындағы қазіргі Қазақстандық заңнама. ПБ-ның қолданылуын болдырмау бойынша құқық қорғау органдарының қызметі. Консультациялық процестің түрлі сатыларында әлеуметтік жұмыс бойынша кеңес беруді ұйымдастыру. Кеңес беру процесінің кезеңдері. Әлеуметтік жұмыстың түрлі салаларында кеңес беру негіздері. Әртүрлі салаларда әлеуметтік кеңес беру ерекшеліктері. Қазақстан Республикасында психосоциальды заттарға тәуелділіктің таралуын алдын алу және антисоциальдық мінез-құлықтың алдын-алу жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экстремалды жастар субмәдиниеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жасөспірімдердің субкультурасының заманауи үрдістерін талдау әдістерін игеру, сондай-ақ ауытқулар мен радикализмді анықтау, қоғамның сабақтастығы мен прогрессивті дамуына баса назар аудару. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - Қолданыстағы теорияларды, радикалды жастар субкультураларының принциптері мен құрылымын жүйелі білуді, қазіргі проблемаларды, көптеген көзқарастарды интеграциялауды және жаңа идеяларды синтездеуді көрсетеді; - жастар, субкультуралар мен негізгі мәдениет арасындағы өзара әрекеттесудің әлеуметтік механизмдерін сыни түрде бағалау, жаңа идеяларды дамыту және жаңа білім беруді енгізу үшін практиканың әр түрлі тұжырымдамаларын әзірлеу; - жастар субкультурасын қалыптастырудағы ағымдық үрдістер туралы білімді қолдана отырып, әлеуметтік процестер туралы ақпаратты жасайды, таңдайды, өңдейді және сыни талдауды жүргізеді; - қазіргі заманғы әдіснамалық үрдістерді пайдалана отырып, радикалды жастар субкультураларымен байланысты іргелі және қолданбалы мәселелерді шешудегі зерттеудің проблемалары мен әдістерін қалыптастыру; - жасөспірімдердің субкультураларындағы негізгі үрдістерге баға беріп, қазақстандық қоғамның қазіргі даму кезеңінде жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру мен алға жылжытудың негізгі проблемаларын негіздеу. Курс жастардың субкультураларын, девиантты және радикалды дамуын талдау және қазіргі заманғы теорияларды, түбегейлі жастар субкультураларының принциптері мен құрылымдарын, субкультуралар мен негізгі мәдениет арасындағы өзара әрекеттесудің әлеуметтік механизмдерін, жастар радикалының қалыптастыратын және жасайтын ірі жүйелерді талдау және бағалауды енгізетін қазіргі үрдістерді қарастырады. Пәнді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: субкультураның ұғымы. Subculture және саяси режим. Субмультура және ауытқу. Британдық субкультуралардың қысқаша тарихы. Құрама Штаттарда жастардың субкультураларының пайда болуы. Радикалдық дәстүр - саяси қандылық және наразылық қозғалысы. Расизм және оның жастарға әсері. Мәдениаралық тұрғыдан алғанда топтар. Неміс субкультуралары. Діни субкультуралар. Riot Grrrls және Fic Writers. Радикалды субкультуралармен танысу және жұмыс істеу. Жастар саясаты мен түбегейлі қарсылықтар. Мәдениет пен экономика жасайтын субкультуралар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жастар тәжірибесіндегі транспәндік жобалар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жастар ортасында жобаларды жүзеге асыруға, әлеуметтік салада тиімді пәнаралық жобалауға, зерттеуге және кәсіби қызметке қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға мультидисциплинарлық тәсілдерді меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде магистр қабілетті болады: - әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде қолданылатын трансдисциплинарлы зерттеулердің негізгі түрлерін және негізгі трансдисциплинарлық әдістерін түсіндіру; - жаңа идеяларды игеру және жаңа білімдерді енгізу үшін трансдисциплинарлық білім тұрғысынан зерттеу және деректер жинау әдістеріне негізгі тәсілдерді жүйелеу; - трансдисциплинарлық тәсілдерді қолдану арқылы іргелі және қолданбалы міндеттерді шешуде ғылыми зерттеулердің міндеттерін және әдістерін қалыптастыру; - трансдисциплинарлық зерттеу жобасының теориялық және практикалық мәселелерін шешу, өз көзқарастарын жазбаша және ауызша түрде талқылау, жарияланымдар, презентациялар дайындау, ұсынылған жұмысты талқылау және қорғау; - әлеуметтiк жобаны iске асыру процесінде транспаренттiлiк және әлеуметтiк квимиметрия әдiстерiн қолдана отырып, бiлiм беру және бiлiм беру бағдарламаларын дербес дамыту; - қоғамдық өмірдің түрлі салаларын талдамалық ойлау мен талдаудың озық дағдыларын көрсету, одан әрі кәсіби дамуына әкелетін ғылыми жобаларды әзірлеу Курс пәнаралық жобалар бойынша дидактикалық және диалогтық және полидийлық нысандарын оқытуға бағытталған. Курс трансдисциплинарлық, интеграциялық қатынастардың теориялық негіздерін дамытуды ұсынады, жастар практикасындағы трансдисциплинарлықтың теориялық және практикалық мәнін анықтайды, әлеуметтік салада тиімді жобалау, зерттеу және кәсіби қызмет үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады. Пәндерді оқыған кезде келесі аспектілер қарастырылады: трансдисциплинаризмнің білімнің құрылысы ретінде пайда болуы. Трансдисциплинарлы дискурс. Трансдисциплинарлы жобалар: мәселені анықтау және проблемаларды құрылымдау. Трансциплинарлы зерттеу тәжірибесі мен зерттеудің пайда болуы. Трансдисциплинарлы зерттеулерде интегративтік тәсіл. Трансциплинарлы зерттеу тәжірибесінің жеке әдістері. Өнерге негізделген қауымдық зерттеу тәжірибесі. Трансаралық, көп қабатты, тәртіптік зерттеу жобаларының қазіргі заманғы әдістері мен үлгілері. Интеграциялық жоспарлау, мәселелерді сипаттау, зерттеу сұрақтары және зерттеу мақсаттары. Жобаны басқару үдерісі. Трансдисциплинарлы зерттеу процестерінің және топтарды басқарудың қосалқы аспектілерін біріктіру. Пәнаралық зерттеулердің сапалық аспектілері. Сапаны басқару, критерийлер мен өнімдер. Даму стратегиясы және транспаренттілік болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Эмпирикалық зерттеулердің нәтижелерін талдау мен түсіндіруде теориялық конструкцияларды қолдануға, ұсыныстарды, араласу бағдарламаларын әзірлеуге және ғылыми зерттеулер институтының қызметкері ретінде жаңа білімнің дамуына үлес қосуға, әлеуметтік зерттеулерге сараптама жүргізуге;

 • Код ON2

  Әлеуметтік қызметтер мен клиенттер арасындағы өзара әрекеттесудің негізгі принциптерін қалыптастыру, ведомствоаралық өзара іс-қимылды ұйымдастыру және түрлі жастар топтарын әлеуметтік оңалту үшін әлеуметтік инфрақұрылымның әлеуетін пайдалану;

 • Код ON3

  Психо-кеңес берудің қазіргі білімі мен дағдыларын қолдануға, жаңа білімнің қалыптасуына және түсіндірілуіне алдын-алу саласындағы ғылыми-практикалық міндеттердің технологиялық шешімін табу, тәуелділік мәселелерін шешу;

 • Код ON4

  Аналитикалық және араласу шешімдерін қабылдау, жаңа идеяларды құру және ұсыныстар әзірлеу үшін әлеуметтік фактілерді талдауға және бағалауға тиісті әдіснама мен әдістерді сыни түрде бағалау және таңдау;

 • Код ON5

  проблемаларды шешуде тәуелсіздік пен өзіндік көзқарас танытып, әлеуметтік саясат пен әлеуметтік қызметтер саласындағы сараптамалық қорытынды жасай отырып, жастар арасында түрлі бұзушылықтардың алдын алу мақсатында әлеуметтік саясатқа ықпал етудің әр түрлі әдістерін қолданады

 • Код ON6

  Әртүрлі тәуелділіктермен алдын алу жұмыстарын сыни түрде талдау және жүргізу, жастардың әртүрлі топтарымен өзара әрекеттесу үшін тиісті технологияларды таңдау арқылы жастар ортасындағы жағдайды болжау;

 • Код ON7

  Әумесерлік және кіріптарлық мінез-құлықты зерттеуге қатысты қолданыстағы талдау әдістерін сыни түрде бағалап, оны Қазақстан Республикасының құқықтық нормаларына сәйкес жіктеу;

 • Код ON8

  Қазақстан қоғамының дамуының қазіргі кезеңінде жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру мен насихаттаудың негізгі мәселелерін негіздеу және жастар мәдениетіндегі негізгі үрдістерді бағалау;

 • Код ON9

  Мемлекеттік басқару органдарының қызметін тиімді ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптерін түсіндіреді, әлеуметтік саясат және халықты әлеуметтік қорғау саласында ұйымдастырушылық, басқарушылық және әкімшілік жұмыс жүргізу жолдарын көрсетіп отырады;

 • Код ON10

  Әлеуметтiк жобаны iске асыру процесінде трансдисциплинарлы және әлеуметтiк квалиметрия әдiстерiн қолдана отырып, бiлiм беру және тәрбие беру бағдарламаларын дербес дамыту;

 • Код ON11

  алынған ғылыми білімдерін өздерінің ғылыми зерттеулерінде қалыптастыру және алынған нәтижелерді және тұжырымдарды ғылыми презентацияда / қорғауда дәлелдеу, кеңес беру әдістерін қолдану, әртүрлі контексттерде кәсіби әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде топтық жұмыс жүргізу;

 • Код ON12

  Әлеуметтік белсенділікті дамытатын инновациялық технологияларды жан-жақты түсінуді, шығармашылық ойлауды және заманауи жастар проблемаларын шешу мен шешуде маманның жеке позициясын, ерекше жағдайларда бейімделуді, командамен жұмыс жасауды көрсетеді.

Top