Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04202 Халықаралық құқық в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның мақсаты - ТМД Желілік университетінің жобасы бойынша жоғары оқу орындарының ынтымақтастығы шеңберінде халықаралық құқық саласындағы ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау. Бұл бағдарламаның түлектері халықаралық құқық, юриспруденция және сыртқы саясат саласындағы жұмысқа сұранысқа ие болады, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге, оқу іс-шараларын өткізуге дайын болады. Бағдарлама мемлекеттің, құқық қорғау органдарының, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің, халықаралық құқық пен сыртқы саясаттың, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың, құқық қорғау, халықаралық және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етумен айналысатын мекемелердің, министрліктер мен ведомстволардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Осы бағдарлама бойынша оқыған түлектер халықаралық құқық пен ТМД елдерінің заңнамаларына сәйкестігі мәселелері бойынша сараптамалық консультациялық, талдамалық, басқарушылық іс-шараларды жүргізе алады, мемлекеттік органдардың қызметінде халықаралық құқық қағидаттарын бұзуға жол бермейді; халықаралық құқық саласындағы ғылыми мәселелерді шешуге, ғылыми жарияланымдар мен магистрлік диссертацияларға ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жасауға қабілетті болады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шет тіліндегі сөйлеу жұмыстарының әртүрлі түрлерінде практикалық дағдылар қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде аспектілерді қарастырады:Кәсіби салада сөйлеу, коммуникациялық құзыреттілік. Ғылыми мәтіннің семантикалық құрылымы, оның әр түрлі түрлері. рта ғылыми мәтіндер негізінде шығармашылық қабілеттерін, сондай-ақ әр түрлі функционалдық және семантикалық сөйлеу түрлеріне байланысты мәтіндер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық көші-қон құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың миграция бойынша ұлттық және халықаралық заңнаманы талдап және осы саладағы ұлттық құқықтың күрделі мәселелерін айқындау қабылетін қалыптастыру. Сонымен қатар, магистранттардың миграция бойынша нормативтік базамен жұмыс істеу, құжаттар жасау, білікті заңи қорытынды және кеңес беру дағдыларын дамыту. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Миграция туралы халықаралық конвенцияларды және ұлттық заңнаманы талдауға; 2. Халықаралық және ұлттық миграциялық заңнаманы жүзеге асыру бойынша кеңес беруге және жол көрсетуге; 3. Миграцияны реттеу бойынша ұлттық заңнаманың күрделі мәселелерін дербес айқындауға; 4. Миграцияға байланысты жекелеген мәселелерде заңи қорытынды беруге; 5. Жеке және заңды тұлғаларға шет елдік еңбеПәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дисциплина ұлттық заңнаманы және көші-қон бойынша халықаралық конвенцияларды талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; көші-қонды басқару саласындағы ұлттық заңнаманың негізгі мәселелерін өздігінен анықтау дағдылары; шетелдік жұмыс күшін тартуға қатысты мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғаларға білікті көмек көрсетуді ынталандыру.к мигранттарын тарту бойынша білікті көмек көрсетуге. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дисциплина ұлттық заңнаманы және көші-қон бойынша халықаралық конвенцияларды талдау дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді; көші-қонды басқару саласындағы ұлттық заңнаманың негізгі мәселелерін өздігінен анықтау дағдылары; шетелдік жұмыс күшін тартуға қатысты мәселелер бойынша жеке және заңды тұлғаларға білікті көмек көрсетуді ынталандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық қылмыстық жауаптылықтың және халықаралық сипаттағы қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсетудің өзекті мәселелеріне қатысты халықаралық қылмыстық құқық нормаларын қолдану тәжірбиесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Халықаралық қылмыстық жауаптылық туралы нормалары бар халықаралық және ұлттық нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істейді; 2. Халықаралық қылмыстар және халықаралық сипаттағы қылмыстардың мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді қарастырады; 3. Әлемдегі қылмыстық құқықтың даму заңдылықтарын анықтайды, қылмыстық заң мен құқық қолданудың тиімділігін көтерудің озық идеяларын қабылдайды; 4. Халықаралық қылмыстық жауаптылық саласында қабылданатын шешімдерді кәсіби түрде бағалайды және негіздейді; 5. Халықаралық қылмыстық құқықтың даулы мәселелері бойынша теориялық бағыттарын ұстанып көрсетеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: пән халықаралық қылмыстарды және халықаралық сипаттағы қылмыстарды, осы сала бойынша ұлттық заңды жетілдіру жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық сот мекемелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды құқық не заңнамалық ойлаудың негізін қалыптастыру, жоғары құқықтық мәдениет, кәсіптік салада табысты жұмыс жасау үшін тұрақты ынталандыру үшін өздерінің тарихи және жалпы теориялық мазмұнын бағалайтын маңызды халықаралық құқықтық түсініктермен таныстыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Халықаралық құқықтың ұғымдарын, жүйелерін, дереккөздерін, субьектілерін білу. Халықаралық құқықтағы негізгі принциптерін, жауапкершіліктенін, аумағын,; халықаралық құқықтағы халықты білу; халықаралық экономикалық құқықты, халықаралық қылмыспен күресті білу. - халықаралық құқық нормаларын білу негізінде туындайтын жағдайларды жүйелеу, заңдар мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс қолдану; - халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу үшін қолданыстағы заңдарды білу негізінде құқықтық мәселелер бойынша үздік шешімдерді табу; - алынған құқықтық білім мен дағдыларды құқықтық қатынастарды тәуелсіз талдауда қолдануға; - нақты өмірлік жағдайларда және болашақтағы кәсіби қызметте құқықтық нормаларды қолдануға негізделген қайшылықты немесе жанжалды жағдайларды шешеді. «Халықаралық сот мекемелері» пәні магистранттардың халықаралық-құқықтық тақырыпта проблемалық талдау шеберлігін құрастыруымен байланысты, халықаралық құқық субъектілерінің мәселелерін талдаудағы білімдерін тереңдетуге, қазіргі заманғы халықаралық құқықтың ең қайшылықты мәселелерімен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау (ағ.)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистратура студенттерін ғылым сферасындағы жұмысқа дайындау және оларды ғылыми-зерттеудің, ғылыми-техникалық, инновациялық қызметтердің ерекшеліктерімен, ғылыми зерттеулердің жабдықтары және әдістерімен, шығармашылықтық еңбектіұйымдастыру және оны жоспарлаумен таныстыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - кәсіби қызмет саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру дағдыларын пайдалану; - командада тұлғааралық коммуникацияларды талдау; - командада жұмыс психологиясының заманауи әдістерін қолдануға;; – ғылыми жобадағы жұмыс барысы туралы есептерді құру дағдыларын пайдалану; - ғылыми зерттеуді жоспарлау барысында ойды дәйекті баяндау дағдыларын пайдалану; - ғылыми зерттеудің пәндік саласын зерттеу дағдыларын қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: ғылыми зерттеу; ғылыми жобаның мақсатын қалыптастырудың негізгі кезеңдері; ғылыми зерттеудің пәндік саласын зерттеу дағдылары; командадағы тұлғааралық коммуникация; кәсіби қызмет саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі ғылыми парадигмалар аясында педагогиканың, психологияның ұғымдық-терминологиялық аппараты, теориялық-әдіснамалық принциптері, ғылыми ақпаратты жүйелеу, жалпылау білігін қалыптастыру. - Субъект-педагог пен тәрбиеленуші арасындағы субъектілік өзара іс-қимыл: тәрбие типтері, түрлері, модельдері, заңдары, заңдылықтары мен принциптері зерделенетін болады. Экология қоршаған ортамен ағзаның қарым-қатынасы ретінде.. Рухани өмір және өсіп келе жатқан ұрпақ экологиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам құқық қорғаудың халықаралық құқықтық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың бойында адам құқығын қорғаудың күрделі мәселелерін айқындау және оларды шешу жолдарын дербес іздестіру қабылетін қалыптастыру. Сонымен қатар, магистранттардың адам құқықтары бойынша конвенциялардың негізгі ережелерін дербес талдау қабылетін арттыру, олардың конвенциялардың нормаларын жүзеге асыру бойынша сыни көзқарасын қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Адам құқықтары туралы халықаралық конвенциялардың негізгі ережелерін талдауға; 2. Адам құқықтарын жүзеге асыру тетіктері бойынша мәселеде өз білімін көрсете алуға; 3. Қазақстанда және әлемде адам құқықтарын жүзеге асырудың негізгі мәселелерін айқындауға; 4. Адам құқықтарын қорғау бойынша пікірталаста өз көзқарасын қорғай алуға; 5. Халықаралық адам құқытарын қорғау органдарына шағымданушы жеке тұлғаларға қажет құжаттарды жасау және жинау бойынша білікті көмек көрсетуге. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: пән адам құқықтары жөніндегі халықаралық конвенциялардың негізгі ережелерін зерттеуге және талдауға бағытталған; Қазақстанда және қазіргі әлемде адам құқықтарын іске асырудың негізгі мәселелерін айқындау; адам құқықтарын қорғау туралы пікірталастарда олардың көзқарасын қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық экономикалық құқық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық экономикалық қатынастарды реттейтін нормаларды кәсіби тәжірибеде түсіндіру және қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Халықаралық экономикалық құқықтың нақты салаларында халықаралық құқықтық актілердің мәнін түсіну және түсіндіру. 2. Нормативтік актілерді құқықтық бағалау дағдыларын меңгеру, халықаралық экономикалық қатынастар саласында білікті құқықтық қорытынды шығару. 3. Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы мемлекеттің, заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүдделері мен құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасының тиісті нормаларын қолдануға. 4. Халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы ұлттық және халықаралық құқықтық актілерді түсіндіру және талдау жүргізу. 5. Халықаралық экономикалық қатынастар мәселелері бойынша сот және арбитраж органдардың шешімдерін, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың қызметін талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: курс халықаралық жария құқық, проблемалық - бағдарлы қабылдау, сонымен қатар қазіргі халықаралық құқық мәселелеріне қатысты өз көзқарастары мен көзқарастарын жинақтау қабілетін қалыптастырады. Пән халықаралық қатынастарды реттеуге арналған нормалар жиынтығын; халықаралық шарттарды, негізгі ұғымдарды, салаларды, сондай-ақ халықаралық құқық саласындағы жаңа институттарды, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мәселелерін реттейтін халықаралық келісімдерді оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық гуманитарлық құқықтың мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты магистранттардың қазіргі заманғы іргелі білім мен дағдыларды қарулы жанжалдардың заңдары саласындағы халықаралық құқықтық практикалық, талдамалық және ғылыми жұмыстарға қажетті қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Халықаралық гуманитарлық құқық теориясының негізгі ережелерін, оның мәні мен формасын, жұмыс істеу ерекшеліктерін қалыптастыру; 2. Құқық қорғау және төтенше жағдайлар кезінде туындайтын жағдайлардағы заңды шешімдерді негіздеу; 3. Осы курста оқыған мемлекеттер арасындағы өзара қарым-қатынастарда мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы құқықтық ұстанымдарды дамытудың негізгі ұғымдары мен үрдістерін талдау, оларды ақпаратқа аудару, осы білімді ұсыну, ғылыми талқылау жүргізу; 4. Халықаралық гуманитарлық құқықтың негізгі қағидаттары мен нормалары бойынша пікірталастар жүргізу; Қазақстан Республикасындағы демократияны дамытуға арналған адам құқықтары мәселелерінің практикалық маңызы, Қазақстан Республикасының Конституциясы және Қазақстанның халықаралық қатынастарға қатысуын реттейтін қолданыстағы ұлттық заңнама; 5. Халықаралық гуманитарлық құқықты бұзғаны үшін мемлекеттер мен жеке тұлғалардың жауапкершілігін анықтайтын халықаралық құқықтық нормаларды жүйелеу және талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Тәртіп қарулы қақтығыстар кезінде пайдаланылатын тыйым салынған құралдар мен әдістерді құқықтық реттеуді, сондай-ақ адамдардың және объектілердің жекелеген санаттарын қорғауды, сондай-ақ болашақ заңгер мамандығының үйлесімді тұлғасын қалыптастыруды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: философия туралы дүниетанымдық идеялық жүйенің дүниетанымдық білім формасы ретінде қалыптасуы, проблемалары және болашақ кəсіби қызметтің контексінде оларды зерттеу əдістері туралы қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде аспектілер қарастырылады: Философияның пайда болуы және дамуы. Философияның пәні мен әдісі. Философияның тарихи түрлері. Онтология және метафизика. Ғылыми және ғылымитан тыс білім. Қоғам және мәдениет. Тарих философиясы. «Мәңгілік ел» - Ұлы дала философиясы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық жеке құқық теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жеке халықаралық құқық мәселелері бойынша құқықтық қызметтің нақты түрлерінде білікті заңгерлік пікірлер мен консультациялар беру мүмкіндігін қалыптастыру, шетелдiк элементпен қиындатылған жеке құқық қатынастарына қолданылатын құқықты таңдаудың нақты дағдыларын студенттердiң жетiлдiруiн дамыту. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Азаматтық және халықаралық жеке құқық ғылымына тән құқықтық санаттарды, ғылыми көзқарастарды және ұғымдарды түсіндіріңіз; 2. шетелдiк элементпен, сот тәжірибесiнен қиындататын жеке-құқықтық қатынастарды реттейтiн құқықтық нормаларды талдау; 3. Құқық қорғау органдарының мысалына негізделген практикалық мәселелерді шешу; 4. Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердің заңдарында көзделген құқықтық нормалардың мәнін түсіну; 5. Берілген теориялық білімді практикада қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Бұл пән жеке халықаралық құқықта қолданылатын құқық мәселелері бойынша шетел заңдары мен соттық тәжрибені қолданумен жұмыс істеу мәселелерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық және төрелік процестің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты азаматтық процедураны және арбитраждық заңнаманы теориялық талдауды және оны практикада қолдану мүмкіндігін қалыптастыру болып табылады. Курс азаматтық және арбитраждық үдерістің мақсатын, ерекшелігін және негізгі мазмұнын жүйелі түрде қалыптастырады; рәсімдік жазу дағдылары. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Азаматтық және төрелік процеске тән құқықтық санаттарды, ғылыми көзқарастарды және түсініктерді түсіндіру; 2. азаматтық және төрелік талқылауларды, сот практикасын реттейтін құқықтық нормаларды талдау; 3. Процедуралық қызметтің мысалына негізделген практикалық мәселелерді шешу; 4. Азаматтық және төрелік талқылаулардағы заңнама нормаларының мәнін түсіну үшін, 5. Берілген теориялық білімді практикада қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: оқу курсы азаматтық іс жүргізудің өзекті мәселелерін, Қазақстан Республикасының арбитраждық заңнамасын, азаматтық іс жүргізу және арбитраж принциптерін зерделеуге бағытталған; азаматтық іс жүргізу және арбитраждық іс-әрекеттер рәсімдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық-құқықтық таллдаудың методологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық-құқықтық білім саласында бар жетістіктерді зерттеу, оларды сыни ұғыну және жаңа концепцияларды құру қабілетін қалыптастыру. жаңа ғылыми-теориялық және ғылыми-практикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін объективті заңдар мен құбылыстардың даму үрдістерін тануға. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. зерттеу жұмысының жаңа әдістерін сипаттау, олардың халықаралық-құқықтық талдау әдіснамасына қолданылуын салыстыру; 2. халықаралық құқықтың іргелі және қолданбалы салаларында ғылыми зерттеулердің мақсаттарын дербес тұжырымдау, нақты міндеттерін қою және оларды заманауи зерттеу әдістерінің көмегімен шешу; 3. тиісті ғылыми және халықаралық-құқықтық мәселелер бойынша пікір қалыптастыру үшін қажетті деректерді қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып жинау, өңдеу және түсіндіру; 4. зерттеу және практикалық міндеттердің тиімді және стандартты емес шешімдерін қалыптастыру; 5. зерттеудің жаңа әдістерін тану және ажырату, оларды қолданудың мақсаттылығын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: курс халықаралық құқық саласында ғылыми-зерттеу қызметінің әдіснамасын қолдану, ғылыми зерттеу мәдениетін меңгеру, соның ішінде жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, зерттеудің жаңа әдістерін әзірлеу және оларды өзіндік халықаралық-құқықтық ғылыми-зерттеу тәжірибесінде қолдану қабілеттерін қалыптастырады. Пән халықаралық-құқықтық талдаудың методологиясы мен формаларын оқытады. принциптері, деңгейлері, түрлері, кезеңдері, таным әдістері, негізгі теориялық-әдіснамалық бағыттардың ерекшелігі, түрлі ғылыми мектептер нақты зерттеулер жүргізу үшін ғылыми-танымдық алғышарттарды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық кеден құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық кедендік құқық нормаларын және осы саладағы әлеуметтік қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасын қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Ерекше жағдайларда халықаралық кедендік құқық ережелерін кәсіби түрде түсіндіріп, дұрыс қолдану; 2. Халықаралық кеден органдарының жұмыс істеуінде халықаралық кедендік қызметтің нысандары мен әдістерін түсіну; 3. Халықаралық кедендік құқық бұзушылықтарды және оларды жасағаны үшін жауапқа тарту тәртібін айқындау; 4. Халықаралық кедендік құжаттарды дайындау; 5. Халықаралық кедендік құқықты құқықтық реттеудегі қазіргі жаһандық үрдістерді түсіндіру және бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс қазіргі халықаралық кедендік қатынастар мен оларды реттейтін халықаралық конвенциялардың жүйелі көзқарасын қалыптастырады. Пәнді зерттеу қазіргі халықаралық кедендік қатынастарда және халықаралық сауда мен экономикалық интеграцияның дамуына әсер ететін кедендік факторларды анықтауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Интеграция құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономика, саясат, заң, жаһандану және оны одан әрі жалғастыратын аймақ саласындағы әлемдік үрдістерді талдауға дағдыларды қалыптастыру курсы әлемдік қоғамдастықта орын алған объективті үдерістердің әсерінен мемлекеттердің экономикалық интеграциясын қарастырады. Құқықтық құбылыс ретінде интеграция тұжырымдамасы талданады, түрлі интеграциялық бірлестіктердегі ұлтүстілік құқықтық режимдер салыстырылады. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. аймақтық интеграциялық үдерістердің теориялық негіздерін атау; 2. ғаламдық үдерістердің логикасын түсіндіру және халықаралық қатынастар жүйесінің әлемдік экономика, тарих және заңмен байланысында дамуын түсіндіру; 3. Интеграцияның заңын дамытудың проблемалары мен келешегі туралы талдау және талқылау; 4. аймақтық интеграциялық үдерістердің теориялық негіздерін білу және түсіну; 5. аймақтық интеграциялық үдерістерді дамыту перспективаларын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс әлемдік қоғамдастықта орын алған объективті үдерістердің әсерінен мемлекеттердің экономикалық интеграциясын қарастырады. Құқықтық құбылыс ретінде интеграция тұжырымдамасы талданады, түрлі интеграциялық бірлестіктердегі ұлтүстілік құқықтық режимдер салыстырылады, интеграциялық үдерістің кезеңдері қатысушы елдер арасындағы интеграциялық үдерістердің нақты экономикалық жетілуіне байланысты қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық қауіпсіздік құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық қауіпсіздік саласындағы өзекті мәселелер бойынша магистранттардың тәуелсіз аналитикалық, жобалық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-құқықтық және ғылыми-педагогикалық іс-әрекеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Курстың негізгі бөлімдері үшін тиімді және стандартты емес шешімдерді қалыптастыру. 2. Халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы теориясы мен тұжырымдамасын сипаттаңыз. 3. Қауіпсіздік жағдайын өңірлік негізде қамтамасыз ететін халықаралық ұйымдардың қызметін талдау. 4 Халықаралық қауіпсіздік мәселелерін өздігінен талдай білу қабілетін көрсету. 5. халықаралық қауіпсіздік заңдарының ережелерін талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән халықаралық қауіпсіздік саласындағы құқықтық мәселелерді, халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау үшін халықаралық ұйымдардың қызметін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ақпараттық құқық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты халықаралық құқық нормаларын және Қазақстан Республикасының ақпараттық және ақпараттық ресурстары туралы заңдарын келешектегі кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігін қалыптастыру; оқушылар ақпараттың құқықтық режимі туралы біледі. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Белгілі бір жағдайларда ақпараттық құқық ережелерін кәсіби түрде түсіндіреді және дұрыс пайдаланады; 2. Ақпараттық заңнаманың құрылымын және қазіргі заманғы ақпараттық қоғам үшін құқықтық базаның негізгі бөліктерін білу; 3. Құқықтық ақпарат жүйелерін қолданып, қолданыстағы заңнама жүйесінде қажетті нормативтік құқықтық актілер мен ақпаратты-құқықтық нормаларды іздестіру; 4. ақпараттық құқықтың қазіргі заманғы проблемаларына басшылық жасау; 5. Ақпараттық құқық туралы пікірталас мәселелер бойынша теориялық позицияларды қорғау - заңтану, біліктілігін арттыру деңгейі бойынша тәуелсіз жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік даярлау дағдыларын дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән мемлекеттік және мемлекеттік емес ақпараттық ресурстарға қолжетімділік мәселелерін, мемлекеттік компьютерлік желілердегі ақпараттың құқықтық режимінің ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық құқықтағы аумақтар мен шекараның мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мемлекеттік шекаралар мен аумақтардың мәртебесін анықтау саласындағы теориялық білімдерді қолдану мүмкіндігін қалыптастыру, мемлекеттік шекараларды реттейтін халықаралық құқықтық нормаларды талдау. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Мемлекеттік шекараларды айқындау және аумақтарды анықтау мәселесі бойынша реттеу саласындағы білімді көрсету. 2. Халықаралық режим мен аралас режимде мемлекеттік режиммен аумақтардың құқықтық режимдерінің ерекшеліктерін түсіну. 3. Қарулы қақтығыстарға әкелетін барлық құрлықтағы аумақтар мен шекаралардың мәселелерін талдаңыз. 4. Мемлекеттің шекараларын делимитациялау туралы ақпараттарды талдап, сонымен бірге білу керек. 5. Осы саладағы мемлекетаралық дауларды шешу тетіктерін құқықтық реттеудің тиімділігін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Тәртіп Қазақстан Республикасының қатысуымен мемлекеттік шекараларды белгілеу туралы екі жақты келісімдерді, сондай-ақ мемлекеттік шекараларды демаркациялау және делимитациялау механизмдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық сауда құқығының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты кәсіби тәжірибелік қызметте тауарлар мен қызметтердің халықаралық сауда саласындағы халықаралық құқықтық актілер мен келісімдердің нормаларын түсіндіру және қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Кәсіби концептуальды аппаратты қолдану арқылы халықаралық сауда құқығы нормалары мен қағидаларын қолдану туралы заңды негіздемелерді қалыптастыру. 2. Сауда-экономикалық қатынастарды реттеуге қатысты ішкі құқықтың нормативтік актілерінің мәтіндерін талдау. 3. ДСҰ шеңберiнде жасалған халықаралық шарттарды дұрыс және заңи тұрғыдан сауатты түсiндiрудi жүзеге асыру. 4. Халықаралық сауда саласындағы мемлекеттің, заңды және жеке тұлғалардың мүдделері мен құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасының тиісті нормаларын қолдану. 5. Халықаралық сауда және экономикалық қатынастарға қатысты ішкі құқықтың және халықаралық-құқықтық актілердің құқықтық сараптамасын жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән тауарларды, жұмыстарды, тасымалдауды, төлемдерді, сақтандыруды, делдалдықты және өкілдікті халықаралық сатып алу-сатуды жүзеге асыруға байланысты қызметтің жекелеген түрлерін құқықтық реттеудің ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық құқық және ислам
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ислам мемлекеттерімен қарым-қатынастарды халықаралық-құқықтық реттеу процесін талдау және бағалау мүмкіндігін қалыптастыру; Қазақстан Республикасының ислам мемлекеттерімен келісімшарттық тәжірибесін талдайды. Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Ислам құқығының тарихы мен теориясы, әлемдік тәртіптің исламдық тұжырымдамасының халықаралық-құқықтық аспектілері туралы білімін көрсету; 2. Халықаралық қоғамдық құқық нормаларын ислам құқығы бойынша салыстырмалы талдау жүргізу; 3. Ислам мемлекеттерінің ұлттық нормаларын халықаралық қоғамдық нормалармен сыни және жүйелі түрде салыстыру; 4. Ислам мен мұсылман мемлекеттерінің заманауи халықаралық қатынастардағы рөлі. 5. Әлемдік экономикалық тәртіптің ислам моделінің құқықтық аспектілерін талдау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дисциплина келесі мәселелерді қарастырады: қазіргі заманғы әлемдік құқық пенен тәртіптерде, әсіресе исламның діни және құқықтық жүйе ретінде мұсылман құқығының орнын анықтау; ислам мемлекеттерінің халықаралық қатынастарының құқықтық аспектілері, ислам әлемінің гуманитарлық аспектілері; исламдық экономикалық тәртіпті түсінігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен қарым-қатынастарын реттейтін халықаралық-құқықтық базаның ағымдағы жағдайын көрсететін мәселелерді, тәсілдерді және тенденцияларды сыни тұрғыдан бағалау, осы нәтижелерді халықаралық аренада елдің сыртқы саяси мүдделерін білдіретін тиісті мемлекеттік органдардың жұмысына пайдалану.

 • Код ON2

  Мемлекеттік, құқық қорғау органдарының, халықаралық ұйымдардың және жеке сектор кәсіпорындарының қызметінде Қазақстан Республикасының халықаралық келісімдерін және нормативтік құқықтық актілерін қолдануға біліктілігі бар; кәсіптік қызметтің белгілі бір салаларында материалдық және процессуалдық құқық ережелерін іске асыру.

 • Код ON3

  Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiнiң жобаларын және халықаралық шарттардың халықаралық құқық принциптерiне, Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкестiгiн анықтау мақсатында заңдық сараптаманы жүргiзу, бiлiктi құқықтық пiкiрлер бередi. кәсіби және ғылыми қызметтің тиісті салаларында кеңес беру.

 • Код ON4

  Заңды және ғылыми ақпаратты талдау, жинақтау және жүйелеу үшін жоғары кәсіби деңгейде шет тілін қолдану; дипломатиялық келіссөздер жүргізу құралы ретінде; халықаралық сот, арбитраж және басқа да органдарда елдің мүдделерін қорғау және қорғау.

 • Код ON5

  Негізгі дүниетанымдық ұғымдарды сыни ойлау және қолдану; өмір мен кәсіби жағдайларды философия мен менеджмент психологиясы тұрғысынан бағалау.

 • Код ON6

  Зерттеу және кәсіби құқықтық функциялар үшін тиімді жұмыс үрдісін ұйымдастыру; серіктестермен, басшылықпен, бағынышты және басқа адамдармен ыңғайлы қарым-қатынас жасау; стандартты емес жағдайларда әрекет ету, тәуекелдерді есептеу және сіздің компанияңыз үшін пайда болатын мүмкіндіктерді пайдалану.

 • Код ON7

  Бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу үшін халықаралық құқық арқылы бұл мәселелерді шешу мүмкіндігі тұрғысынан халықаралық аренадағы күрделі сыртқы саяси үдерістерді талдау және бағалау.

 • Код ON8

  Ғылыми зерттеулердің міндеттері мен міндеттерін қалыптастыру; магистрлік зерттеулердің сатысын анықтайды, таңдалған методологияға және ақпараттық компьютерлік технологияларды пайдалануға сәйкес ғылыми материалдарды нормативтік-библиографиялық іздестіруді жүзеге асырады.

 • Код ON9

  Ғылыми мақаланы, рефератты, конференцияда баяндама дайындау, халықаралық құқықтың өзекті мәселелері бойынша ғылыми-талдамалық есеп дайындау түрінде оқу және ғылыми-зерттеу мақсаттарында жобалауды жүзеге асыру.

 • Код ON10

  Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін және тұжырымдарын ұсынуға, ғылыми жұмыстың немесе қорғаудың, соның ішінде шет тіліндегі презентация барысында ғылыми талқылауды жүргізуге негіз бар.

 • Код ON11

  Халықаралық-құқықтық пәндерді оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларын қолдану, халықаралық-құқықтық бағыттарда, соның ішінде тәрбие жұмысында әртүрлі оқу түрлерін жүргізудің жоспарлары мен әдістерін дербес әзірлеу.

 • Код ON12

  Әлемдік көзқарасты, қоғамдағы әлеуметтік процестерді талдау негізінде халықаралық заңгер мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну; өздерінің кәсіби деңгейін үнемі жетілдіреді; тәуелсіз шешімдер қабылдау.

7M04202 Халықаралық құқық
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04202 Халықаралық құқық
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Халықаралық құқық
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04202 Халықаралық құқық: Еуропалық құқық және халықаралық құқық
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04202 Халықаралық құқық
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04202 Халықаралық құқық (бейіндік бағыт)
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
Top