Жаңа білім беру бағдарламасы

8D10141 Медицина в "ҚДСЖМ" ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарламаның мақсаты медицина ғылымы мен тәжірибесінің қажеттілігін қанағаттандыруға, ғылымда озық инновациялық технологияларды қолдануға және дамытуға, зерттеу нәтижелері мен кәсіби қызметті бағалауға, Денсаулық сақтау жүйесінің өзекті мәселелерін шешуге, аурулардың алдын алуға, диагностикасына және емдеуге заманауи ғылыми жетістіктерді пайдалануға және енгізуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D141 Медицина
 • Білім беру саласы 8D10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 8D101 Денсаулық сақтау
 • Медициналық ғылымдарға арналған статистикалық әдістер
  Несиелер: 3

  Пән медициналық әдебиеттерден алынған нақты мысалдар. Пән мәліметтерді сипаттау, ықтималдығы, үлестірілуі, гипотезаларды тексеру, сенімді интервалдар және т. б. тақырыптарды қамтиды. Пән дұрыс статистикалық әдісті қалай таңдау керектігін басшылыққа ала отырып, өз мәліметтеріңізді талдайды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық / іргелі ғылымдар саласындағы зерттеулер *
  Несиелер: 10

  Пән фундаменталды ғылымдар саласында сыни ойлауды, соның ішінде кәсіби даму дағдыларын дамытуды қарастырады. Негізгі назар физиологиялық, биохимиялық және молекулалық негіздерге, геннен барлық ағзаға сигналдарды таратудағы микроэлементтердің функциялары мен рөліне бөлінеді. Өмір циклі ағымындағы үдерістер, денсаулық пен ауруларға әсер ететін болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медицинадағы Зерттеу дизайны және ғылыми ойлау
  Несиелер: 3

  Пән ғылыми тұжырымдамалар мен қағидаттарды білуді, іргелі ғылыми тұжырымдамаларды тану және пайдалануды, ақпарат алуды, өзара байланысты анықтауды, нақты деректер негізінде мәселелерді ғылыми негіздеу және шешуді, модельдер мен теорияларды сипаттау, дизайн және зерттеулер жүргізу туралы түсіндіру және талқылау үшін пайдалануды қамтамасыз етеді. Дәлелді медицинаға және басшылыққа алынатын принциптерді құруға пайдаланылатын зерттеулерге назар аударылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоғамдық денсаулық сақтаудағы зерттеулер*
  Несиелер: 10

  Пән халықтың денсаулығына әлеуметтік детерминанттың әсерін зерттеуге, халыққа бағдарланған көмек көрсету тәсілдерін анықтауға және ең маңыздысы - сырқаттанушылықтың, өлім-жітімнің және денсаулық сақтау шығындарының басты көзі болып табылатын денсаулыққа қауіп-қатер мен қауіп-қатерге ықпал етеді. Пән Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы әртүрлі зерттеу әдістерін жақсарту үшін жаңа зерттеу процедураларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Клиникалық ғылымдар саласындағы қолданбалы зерттеулер-1*
  Несиелер: 9

  Пән клиникалық медицина саласында зерттеу жұмыстарын жоспарлау және мониторинг жүргізу мүмкіндігін қарастырады,басым бағыттарды анықтайды. Бұл пәнді оқу зерттеудің ғылыми бағытын, командада тиімді жұмыс істеу дағдыларын, жаңа идеяларды сыни талдауды анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іргелі ғылымдар саласындағы қолданбалы зерттеулер -1*
  Несиелер: 9

  Пән қолданбалы ғылым білімінің фундаментін қамтамасыз етеді, негізгі молекулалық механизмдерді қамтиды, олар аурулардың дамуына ықпал етеді, фармакологиялық принциптерді түсінеді, сонымен қатар докторанттарға зерттеу жұмысында қолдануға мүмкіндік береді. Іргелі зерттеулердің ашылуы кейіннен пациенттерге күтім жасау үшін жаңа технологияларды қолдануға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стоматологиядағы қолданбалы зерттеулер-1*
  Несиелер: 9

  The discipline involves a clear understanding of the literature review process and interpret scientific methodology, contributing to the development of clinical thinking, strengthening knowledge of fundamental, clinical and translational research. The doctoral student will evaluate the trends in the field of dentistry and will apply the principles of planning and organization of scientific research, predict various processes and make decisions based on evidence-based tools.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 10

  Пән оқу, ғылыми-іздеу және өндірістік қызметті интеграциялауды қарастырады. Қалыптастыру педагогикалық іскерліктері мен дағдыларын негізінде біртұтас бейнесін педагогикалық қызмет. Әзірленген инновациялық педагогикалық әдістерді қолдана отырып әр түрлі сабақ түрлерін өткізу, сондай-ақ коммуникативтік дағдыларды дамыту, магистранттардың оқу пәнін оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына қызығушылығын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы зерттеулер-1*
  Несиелер: 9

  Пән Денсаулық сақтау қызметтерінің мәселелерімен байланысты пайдалана отырып, басқа саладағы зерттеу гипотезасын орнатуға ықпал етеді. Зерттеу жоспарын құру, тиісті зерттеу жобаларын таңдау, деректер базасын жинау және құру. Талдау нәтижелерін дұрыс түсіндіре білу, тиісті талқылаулар жүргізу және жалпылау, конструктивті пікір білдіру және конференцияларда мазмұнды талқылау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Клиникалық ғылымдар саласындағы зерттеулер*
  Несиелер: 10

  Докторант емдеу әдістерінің қауіпсіздігін, пәрменділігін және тиімділігін анықтайтын денсаулық туралы ғылым саласындағы білімді қалыптастырады. Аурудың нақты саласындағы заманауи терапияны шолудан бастап, докторанттар жаңа әзірлемелермен танысады және аурудың алдын алу, емдеу, диагностика немесе симптомдарын жеңілдету үшін қолданылатын заманауи фармакологиялық және нефармакологиялық тәсілдерді пайдалана отырып, проблемаларды шешуді ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 10

  Докторант зерттеу жұмысының жоспарын әзірлеу, ұйымдастыру, іске асыру қабілетін көрсетеді, статистикалық талдау әдістерін қолдану, медициналық зерттеу саласындағы инновациялық ойларды басқару және жылжыту және оларды адам денсаулығын жақсарту бағытында клиникалық қолдану. Пән зерттеу сапасын талдайды, оны қалай жақсартуға болады және зерттеу нәтижелері тәжірибеде жақсы іске асырылуы мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Докторлық диссертацияны орындауды қоса алғанда, докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 123

  Зерттеу мәселесі мен ғылыми зерттеудің гипотезасын анықтау, зерттеу жұмысының дизайнын жасау. Зерттеу жұмысының жоспарын әзірлеу, ғылыми жұмыстың кешенді процесін ұйымдастыру және іске асыру. Өз зерттеулерінің нәтижелерін халықаралық және отандық деңгейде таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазіргі заманғы білімді қолданады және медицинадағы заманауи зерттеу әдістерін пайдалана отырып, денсаулық сақтау мәселелерін талдайды.

 • Код ON2

  Медицина мәселелерін шешу үшін зерттеу нәтижелерін енгізе отырып, жаңа идеяларға сыни талдау, бағалау және синтездеу жүргізеді.

 • Код ON3

  Медицина саласындағы айырмашылықтарды анықтау, болжау және жаңа өзекті идеяларды әзірлеу үшін арнайы білімді қолданады.

 • Код ON4

  Конференцияларда, медицина саласындағы рецензияланатын журналдарда ғылыми зерттеулердің нәтижелерін көрсетеді.

 • Код ON5

  Денсаулық сақтауды дамытуға тиімді үлес қосады, инновацияларды енгізу нәтижелерін болжайды,кәсіби, технологиялық, Әлеуметтік және мәдени мәнмәтіндерде мамандардың дамуына жәрдемдеседі.

 • Код ON6

  Көшбасшылық, басшылық және кәсіби, ғылыми-педагогикалық саладағы көп факторлы мәселелерді шешу дағдыларын көрсетеді.

 • Код ON7

  Кәсіби, ғылыми және қоғамдық салаларда коммуникация дағдыларын пайдаланады.

 • Код ON8

  Өзін-өзі талдау, үздіксіз кәсіби білім беру дағдыларын пайдаланады және өмір бойы оқытудың құндылығын көрсетеді.

Top