Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03205 Кітапханалық ақпарттық жүйелер в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Сирек кездесетін кітаптар және арнаулы кітапханалар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді сирек кездесетін қолжазбалар қорымен жұмыс жасау әдістемесімен таныстыру және нәтижесінде студент қабілетті: - сирек кездесетін қолжазбалардың құрамын, құрылымын, сирек кездесетін қорларын, кітапхана қорының анықтамалық-іздеу аппаратын, құжаттық ағымның қасиеттері мен нышандарын қалыптастыруға, - пайдаланушының сұраныстарына сай ақпараттық ресурстарды іздеуді қолдануға, - ақпараттық ресурстарды іздеуде замануи ақпараттық технологияларды пайдалануға, - ақпарат ресустарды анықтау, талдау және бағалау әдістерін тәжірибелеуге, - әр түрлі салада кәсіби қызметтің ақпараттық ілеспе әдістерін бағалауға. Курста сирек кездесетін қолжазбалар қорымен жұмыс жасау әдістемесі, сирек кездесетін қолжазбалар қорының қалыптасу тарихы, олардың сақталуы, ғылыми – анықтамалық аппараты, жүйелеуі және сыныпталуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курс инклюзивті білім беру тұжырымдамаларымен, теориялары-мен, ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың педагогикалық үдерісін жобалау және жүзеге асыру дағдылары мен біліктерін қалыптастырумен танысуға бағытталған. Маман бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы жағдайларын жасауға; білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыруға қабілетті болады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесі қабілеттерді қалыптастыру: -балалардың/адамның психикалық және психофизиологиялық дамуының жалпы, ерекше заңдылықтары мен жеке ерекшеліктерін сипаттау; - әртүрлі үлгідегі мүмкіндіктері шектеулі балалардың даму тарихы мен аурулары туралы ақпаратты жинау және алғашқы өңдеуді жүзеге асыру; - инклюзивті білім берудің стратегиялары мен әдістерін қолдану, білім беру интеграциясы субъектілерін педагогикалық қолдауды ұйымдастыру; - бұқаралық мектеп жағдайында білім беру интеграциясының оңтайлы шарттарын құру; - ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен және олардың ата-аналарымен өзара әрекеттестікте өзінің эмоционалдық жағдайының тұрақтылығын бақылау; - түзету білім беру мекемесінің педагогтарымен және басқа да мамандармен коммуникативті, ойын және оқу іс-әрекетінде оқушыларды дамыту мәселелері бойынша тиімді өзара әрекеттесу. Пән бойынша келесі аспектілер қарастырылады: Арнайы білім берудегі инклюздің бастаулары; кіріктіруден инклюзияға көшу, инклюзивті білім берудің негізгі ұстанымдары; мүгедектердің әлеуметтік моделі, білім берудегі кедергілер; инклюзивті мектептің негізгі тұжырымдары және негіздері; инклюзияның терминологиясы, арнайы білім беру қызметтердің заманауи жүйесі; денсаулығында мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың негізгі заңнамалық актілері; инклюзивті білім беруде педагогикалық-психологиялық сүйемелдеуді ұйымдастыру; инклюзивті сыныптағы жұмыстың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әл-Фараби және қазіргі заман
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ұлы түркі ғұлама – Әбу Насыр әл-Фарабидің әлемдік және ұлттық мәдениет дамуы барысындағы ғылыми-философиялық мұрасы туралы көзқарасты қалыптастыру. Зерттеу аспектілері: әл-Фараби философиясының ерекшеліктері және оның қазіргі заман үшін маңызы, «Аl Farabi university smart city» ғылыми-инновациялық жобасының маңызы және оның Қазақстанда смарт-қоғамды қалыптастыру мақсатында атқаратын рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Жемқорлыққа қарсылық саласында мемлекеттік биліктің, саяси және қоғамдық ұйымдардың іс-қимылдарын талдау қабілетін қалыптасты-ру. Зерттеу аспектілері: жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жемқор-лыққа қарсы саясаттың негізгі регуляторы ретіндегі нормативтік-құқықтық базасы, жемқорлық ұғымы және мағынасы, жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың стандарттары. Аталған пән қолданбалы пәндер қатарына кіреді, қылмыстық, қылмыстық-іс жүргізу, азаматтық, әкімшілік құқықпен тығыз байланыста.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: тірі ағзалардың тіршілік ортасымен өзара әрекеттесудің, биосфераның жұмыс істеуінің, адам тіршілігінің зиянды, ажалға соғатын факторлардан қауіпсіздігінің, қауіпқатерлерден қорғану әдістерінің, апаттар, табиғи апаттар салдарларын жоюдың, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың заңдылықтары туралы білімдерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кітапханатану
  Несиелер: 6

  Курс мақсаты: Курстың мақсаты: кітапханатанудың теориясын, кітапханатанудың ғылым ретіндегі дамуының принциптерін теориялық-әдіснамалық негізде үйрету, кітапхана ісінің жаңа бағыттарын қалыптастыру Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. кітапханатанудың теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; 2. кітапханатанудың ғылыми және оқу пән ретінде дамуын және пайда болуы мен құрылуының тарихын қалыптастыруға; 3. кітапханатанудың ғылым жүйесінде байланыстылығын анықтауға; 4. кітапханалардың жеке түрлерінің қалыптасуын талдауға; 5. кітапханалардың әлеуметтік міндеттерін тәжірибелеуге; 6. кітапханатанудың ғылыми пән ретіндегі негізгі міндеттері мен мақсаттарын анықтауға; 7. кітапханатанудың әдіснамасын және әдістерін қолдануға; 8. кітапханатану саласындағы өзекті мәселелерді аналитикалық тұрғыда сараптауға; 9. кітапхана ісінің тарихи дамуын қарастыра отырып, болашақтағы даму принциптерін анықтауға; 10. кітапханатану саласындағы әдіснамалық тұрғыдағы мәселелерді шешуге; 11. кітапханалардың тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды зерттеудің жаңа әдістерін қолдануға және сипаттауға; 12. кітапхана ісінің дамуына жаңа бағыттар әзірлеуге. Бұл ғылыми пән, кітапхана ісінің теориясын тарихын, әдіснамасын, технологиясын, әдістемесін және ұйымдастыруды, сондай-ақ мақсаттары, принциптері, мазмұны, жүйесі мен қоғамдық басылымдарды пайдалану түрлерін зерттейді. Кітапханатану кітапхана ісін төрт аспекті бойынша қарастырады: 1. Кітапхана ісінің теориясын (кітапхана жүйелері мен кітапханалардың қалыптасу принциптерін зерттейді). 2. Тарихы (кітапханалардың пайда болу заңдылықтарын және дамуын, кітапханатанудың эволюциялық пікірлерін зерттейді). 3. Ұйымдастыру және технология (кітапхана саласын басқару, еңбекті ғылыми ұйымдастыру жолдарын, кітапхана жүйелерінің ұйымдастыру принциптерін өңдейді). 4. Әдісін (кітапхана тәжірибесіне озық әдістері мен тәсілдерін жүзеге асыруды, кітапхана ісінде қолданатын әдістерді, тәсілдерді әзірлейді).

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты: студенттердің кәсіпкерліктегі инновациялар, олардың түрлері, кәсіби қызметте инновациялық жобаларды әзірлеу мәселелері мен әдістері туралы көзқарастарын қалыптастыру. Зерттеу аспектілері: кәсіпкерлік пен инновациялардың негізгі түрлері, кәсіпкерлік пен бизнестің айырмашылығы, кәсіпкерлік теориялары, бизнес идеяны әзірлеу ережелері; бизнес-жоспарды әзірлеу ережелері, инновациялық іс-қимылдардың кезеңдері; инновациялық және кәсіпкерлік іс-қимылдардың субъектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Библиографиятану
  Несиелер: 6

  Курс мақсаты: ақпараттық технологиялардың теориялық және практикалық тәжірибесінде қолданатын кәсіби библиографиялық көрсеткіштерді дайындау. Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. библиографияның ерекше даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін, кітапханалық қызмет көрсетудің қасиеттерін білуге; 2. библиографиялық тәжірибенің қоғамдағы қызметінде компьютерлік технологияларды түсінуге; 3. библиография қызметін экономикада, саясатта, мәдениет дамуында қолдануға; 4. библиография ғылымының пайда болуын және дамуын, оның кітапханалар жүйесіндегі қызметін талдауға; 5. библиографиялық ақпараттандыру және ақпарат-библиографиялық қызмет көрсетудің әдісі мен ұйымдастыруды дайындауға; 6. библиографияның тарихы, мәдениеті туралы білімдерін, библиографиялық мәселелер бойынша тарихи білімнің теориялық және әдіснамалық базасын көрсете алуға; 7. библиографтанудың негізгі тарихи фактілерін сипаттау; 8. библиографтанудағы кеңестік және шетел тарихының өзекті мәселелерін түсіндіруге; 9. ғылыми пікірлердің, ғылыми пікірталастар мен пікірлерді жүргізу, библиографиялық фактілерге қатысты өз ұстанымын анықтау қабілетін көрсетуге; 10. педагогикалық қызметте библиографиялық салада базалық білімді қолдануға; 11. қазіргі заманғы зерттеу құралдарын және библиографиялық үрдістің негізгі концепцияларының білімін трансляциялаудың әртүрлі тәсілдерін меңгеруге; 12. өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білуге. Қызмет саласы ретіндегі библиографияның пайда болуы мен дамуы. «Библиография» ұғымы мөлшеріне деген басты көзқарас. Құжаттарды библиографияландыру жұмысының мақсаты. «Библиографиялық іздестіру», «библиографиялық тексеру», «библиографиялық анықтау» ұғымдарының арақатынасы. Жалпы және арнаулы библиография ұғымдарының арақатынасы. Библиография, оның қоғам өміріндегі маңызы. Библиографиялық ақпарат қызметінің нысандары. Библиографиялық құралдар. Библиографиялық іздеу. Библиографиялық қызмет көрсету.Студенттер арасында кітапхана-библиография білімін насихаттау. Пәннің библиографиялық қызметіндегі мазмұны мен құрылымы. Кітапхананың библиографиялық қызметіндегі әртүрлі мәселелері, түрлі библиографиялық қызметтің қалыптасуын ұйымдастыру. Библиографиялық құжаттарды дайындау мен қалыптастырудың жалпы мәселелері. Қазіргі заманғы кітапхана-ақпараттық технология. Кітапхананың библиографиялық қызметіне басшылық ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кітапханалық каталог
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: кітапхананың негізгі маңызды функциялардың бірі – қоғам мұқтаждығын ретроспективті мәліметтермен қамтамасыз ету болғандықтан, кітапхананың каталогизацияландыру негіздерінің ерекшеліктерін анықтау Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті: 1. әр түрлі каталогты құруда, мемлекетаралық каталогизация туралы стандартта білімін қалыптастыруға, 2. отандық кітапханада каталогтаудың қазіргі жай-күйін және даму перспективаларын негіздеуге, 3. ұлттық ақпараттық ресурстарды құрудағы мәселелерді шешу үшін дағдыларды тәжірибелеуге, 4. кітапхана ісінде каталогтарды кәсіби түрде жасап-үйренуін және дағдысын бағалауға, 5. кітапхана каталогының құрылымы мен функциясын құрастыруға 6. ойлау мәдениетінің болуы, ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті 7. заманауи зерттеу құралдарын және негізгі концепциялардың білімін трансляциялаудың әртүрлі тәсілдерін меңгеру кітапхана үрдісінің каталогы; 8. кітапхана каталогы бойынша негізгі тарихи деректерді сипаттау; 9. кітапхана каталогы мәселелері бойынша тарихи білімнің теориялық және әдіснамалық базасын көрсету; 10. кәсіби-өндірістік қызметте Құзыретті басқару шешімдерін қабылдауға дайындық 11. ақпарат алмасуда, серіктестермен қарым-қатынасты қабылдау мен түсінуде кітапхана ортасындағы өзара іс-қимылдың күрделі процестерін анықтау 12. ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын білу, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдысының болуы Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер өз даму заңдылықтары мен ерекшелігі бар каталогтардың түрлерімен және оның кітапхана ісіндегі каталог қызметінің рөлімен танысады. Кітапхана каталогы туралы түсінік. Кітапханалық каталогты қалыптастырудың теориялық негіздері. Кітапханалық каталог - ақпараттық іздеу жүйесі. Кітапханалық каталогтың құрылымы және функциясы.Библиографиялық сипаттама. Алфавиттік каталог. Жүйелі каталог. Пәндік каталог. Алфавиттік-пәндік көрсеткіш.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ақпараттық құқық және этика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: Ақпараттық құқық және этиканың қалыптасуын, даму үрдістерін, құрылымын, ұйымдастырылу үрдістерін, шет ел тәжірибесіменсалыстыра отырып үйрету. Курсты меңгеру нәтижесінде студент қабілетті: 1. библиографияға қатысты кәсіби білімді қалыптастыруға, 2. ақпараттық технологиялар және компьютерлік техниканы қажетті әдебиеттер мен дерек көздерін іздеуде ұйымдастыруға; 3. шет ел кітапхана ісінің құқықтық-әдістемелік құжаттарының негізін талдауға, 4. қазіргі әлемдегі ұлттық библиографияны бағалауға, 5. библиография саласындағы халықаралық ұйымдардың қызметін жүйелеуге 6. әлемдік библиографиялық мәселелер бойынша тарихи білімнің теориялық және әдіснамалық базасын көрсету; 7. әлемдік библиографияның негізгі тарихи фактілерін сипаттау; Шығыс пен ежелгі Жерорта теңізі өркениеттерінің библиографиялық еңбектерінің мазмұны мен даму заңдылықтары және оларды сипаттауға; 8. қазіргі заманғы зерттеу құралдарын және библиографиялық үрдістің негізгі концепцияларының білімін трансляциялаудың әртүрлі тәсілдерін меңгеруге; 9. ғылыми пікірлердің, ғылыми пікірталастар мен пікірлерді жүргізу, библиографиялық фактілерге қатысты өз ұстанымын анықтау қабілетін көрсетуге; 10. педагогикалық қызметте әлемдік библиография саласында базалық білімді қолдануға; 11. күнделікті тәжірибеде туындайтын жағдайларды талдау, кәсіби міндеттерді қалыптастыру, кәсіби әдебиеттен жаңа білім алуға; 12. ғылыми-зерттеу ұжымы құрамындағы кәсіби қызметтің міндеттерін шешуге Әлемдік библиография туралы жалпы түсінік. Ұлттық библиография әлемдік библиографияның негізі. Ұлттық библиографияның түрлері. Ұлттық библиографияның құрылымдық жүйесі. Қазіргі замандағы ұлттық библиографияның деңгейі. Әлемдік библиография құралдарының жүйесі. Қазіргі кезеңдегі әлемдік библиографиялық қарым-қатынас. Библиография саласындағы Халықаралық ұйымдардың іс-әрекеті. Глобальды интегралдық ақпаратты-библиографиялық бағдарламалар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кітапханалық ғылымға кіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: кітапханлық ғылымның қалыптасу алғышартынан бастап қазіргі замандағы жаңа ғылыми көзқарастар мен торияларды оқытады. Сонымен қатар әлемдік кітапхана ісінің қалыптасу, даму үрдісімен студенттерді таныстыру болып табылады. Курсты оқу барысында студент қабілетті: 1. әлем елдеріндегі кітапхана ісінің қалыптасуы мен дамуының негізгі тарихи кезеңдерін негіздеуге, 2. кітапхана саласына тән отандық және шетелдік тәжірибенің тиімді тұстарын анықтай отырып, оны елімізде көрсетуге, 3. кітапханалық ұйымдары мен кітапханалардың атқараттық бағыттағы атқаратын негізгі функцияларын талдауға, 4. тәжірибе жүзінде кітапха ісі саласында қолданыста жүрген нормативтік құқықтық актілерді және әдістемелік құжаттарды қолдануға, 5. тәжірибені кәсіби қызметінде салыстыруға; 6. кітапхана ісінің тарихы мен мәдениетін білуге; 7. кітапхана ісі мәселелері бойынша тарихи білімнің теориялық және әдіснамалық базасын көрсетуге; 8. кітапхана ісі тарихы бойынша негізгі тарихи фактілерді сипаттау; Шығыс пен ежелгі Жерорта теңізі өркениеттерінің кітапханаларының мазмұны мен даму заңдылықтарын сипаттау және оларды сипаттауға; 9. педагогикалық қызметте Кітапхана ісі тарихы саласындағы базалық білімді пайдалануға; 10. әлемнің мәдени әр алуандығына қызығушылық пен құрмет жасау және қолдау, өз көзқарасын негіздеу және оппоненттерді сендіруге; 11. ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын білу, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдысының болуына; 12. күнделікті тәжірибеде туындаған жағдайларды талдау, кәсіби міндеттерді қалыптастыру, оқырмандарды (оның жас ерекшеліктері, жеке қасиеттері, әріптестермен қарым-қатынасы) зерделеу, кәсіби әдебиеттен жаңа білім алуға.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстан библиографиясы
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты: студенттерді Қазақстандық библиографияның жалпы теориялық, ұйымдастырушылық, әдістемелік және тарихи аспектілерімен таныстыруға бағытталған. Курсты оқу барысында студент қабілетті: 1. Қазақстандағы библиографияның қалыптасу және даму кезеңдерін, мемлекетаралық білімдер мен библиографиялық байланыстардың негізін қалыптастыруға; 2. ұлттық библиографияның қазіргі жай-күйі және даму перспективаларын негіздеуге; 3. библиографиялық басылымдардың жүйесін құруға; 4. ұлттық ақпараттық ресурстарды құрудағы мәселелерді шешу үшін дағдыларды қолдануға; 5. мемлекет ішінде және халықаралық деңгейде ұлттық библиографияға деген қазіргі заманғы көзқарастар жүйесін талдауға; 6. библиографиялық басылымдардың жүйесін құруға; 7. ғылыми пікірлердің, ғылыми пікірталастар мен пікірлерді жүргізу, библиографиялық фактілерге қатысты өз ұстанымын анықтау қабілетін көрсетуге; 8. педагогикалық қызметте Қазақстан библиографиясы саласында базалық білімді қолдануға; 9. Қазақстанның тарихы мен мәдениетінің білімін көрсете алуға; 10. Қазақстан библиографиясының мәселелері бойынша тарихи білімнің теориялық және әдіснамалық базасын көрсетуге; 11. қазіргі заманғы зерттеу құралдарын және библиографиялық үрдістің негізгі концепцияларының білімін трансляциялаудың әртүрлі тәсілдерін меңгеруге; 12. ғылыми-зерттеу ұжымы құрамындағы кәсіби қызметтің міндеттерін шешуге; Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады:: Қазақстан библиографиясының қалыптасу тарихы, библиографияның қазіргі және перспективалық библиографияның тарихи рөлі, оның ерекшеліктері, ұлттық библиографияның қалыптасу тарихы, тенденциялары, жетістіктері. Ағымдағы және ретроспективтік библиографиялық басылымдар. Мемлекеттік кітап палатасының қалыптасу тарихы, оның қызметін реттеуші негізгі құжаттар. Ағымдағы мемлекеттік көрсеткіштер жүйесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кітапханалық ақпараттық қызметті стандарттау
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты стандарттау және сертификаттаудың негізі, осы саладағы қызметтің негізгі бағыттарымен, стандарттау бойынша нормативтік құжаттар түрлерімен, стандарттау принциптермен және әдістері, стандарттау және сапа менеджменті саласындағы халықаралық тәжірибені зерделеу және студенттің пәнін оқу нәтижесінде білуге болатын құжаттамалық жүйемен танысу таныстыру. Курсты игеру нәтижесінде студент қабілетті: 1. осы саладағы мемлекеттік (ұлттық), халықаралық стандарттардың, оның ішінде мемлекеттік ақпараттық ресурстар жүйесіндегі мақсатын және рөлін сипаттау; 2. Оқу үдерісінің нақты тарихи ерекшеліктерін және кітапханалықты отандық стандарттаудың ағымдағы жай-күйін талдау; Құжаттарды басқаруды стандарттаудағы ресейлік және шетелдік тәжірибенің тарихы мен қазіргі жағдайын бағалау; 4. іскери құжаттарды ресімдеу мен орындаудың ережелері мен әдістерін білуді негіздеу; 5. кітапханалардың және ақпараттық қызметтердің құжат жинақтарын, оны қалыптастыру технологиясы туралы негізгі ережелерді негіздеу; 6. Арнайы әдебиеттің құжат айналымынан еркін бағдарлау және таңдау дағдылары мен дағдыларын талдау; 7. кітапханалар мен ақпараттық қызметтердің құжаттық қорларын қалыптастырудың маңыздылығын бағалау үшін құжаттық қорларды қалыптастыру мәселелерін талдау; 8. құжаттық ақпаратты қалыптастыру, өңдеу, тарату, сақтау және пайдалану ерекшеліктерін негіздеу; Шет елдердің кітапханалық жұмысының нормативтік-әдістемелік құжаттамасының негізін құрау; 10. аналитикалық синтетикалық құжаттардың тақырыбы арқылы әлеуметтік мәселелер мен үрдістерді сипаттау; 11. кітапханалардың, ғылыми-техникалық ақпарат органдарының және құжаттамалық коммуникациялар жүйесінің басқа да мекемелерінің анықтамалық-библиографиялық аппаратымен жұмысын талдау; Курсты оқыту барысында студенттер құжаттардың отандық стандарттаудың қалыптасу және қазіргі кезеңдегі процестерінің нақты-тарихи ерекшеліктерін, құжаттарды басқару саласындағы, соның ішінде мемлекеттік ақпараттық ресурстар жүйесінде мемлекеттік, халықаралық стандартардың рөлі мен тағайындалуын, БҚҚ стандарттау негіздерін білуі тиіс. Құжаттарды басқаруда ресей және шет мемлекеттерінің тәжірибелерін қолдану, құжаттарды жасауда тәжірибеде стандарттаудың әдістерін, принциптерін пайдалана білу. Пәнді игеру барысында қалыптасатын құзіреттер: Ақпарат кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесін құрудың жалпы әдістемесін, кітапхана ісі мен библиография қызметіндегі стандарттаудың отандық және әлемдік тәжірибелерін меңгеріп, нормативтік құжаттар туралы ақпараттарды үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: кітапханалық менеджмент ұғымдарын қалыптастыру,менеджмент принциптері мен заңдылықтары негізінде кітапханалық-ақпараттық қызметті басқару саласында студенттерді теориялық-тәжірибелік дайындау. Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. кітапхана ісінде ақпараттық технологияларды пайдалануды, ұйымдастыруды қалыптастыруға, 2. кітапхана менеджментіне қатысты функцияларын және қоғамдық өмірдегі ұғымдарды, терминдерді анықтауға, 3. қоғам алдында тұрған кітапхана менеджментінің бағытын талдауға, 4. кітапхана менеджменті бойынша қызметті ұйымдастыруға, 5. қоғамдық қызметте және кітапхана менеджментінде компьютерлік технологияларды қолдануға 6. кітапханалық-ақпараттық қызмет менеджменті бойынша негізгі тарихи фактілерді сипаттауға ; 7. ойлау мәдениетінің болуы, ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті болуға; 8. ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын білу, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдысының болуға; 9. кәсіби-өндірістік қызметте Құзыретті басқару шешімдерін қабылдауға дайындық; 10. кітапхана-ақпараттық ұйымдардың басқару қызметін талдау қабілеті болуға; 11. қазіргі заманғы зерттеу құралдарын және кітапхана процесін басқарудың негізгі концепцияларының білімін трансляциялаудың әртүрлі тәсілдерін меңгеруге; 12. кітапханалық-ақпараттық қызмет менеджменті бойынша негізгі тарихи фактілерді сипаттауға; Пән кітапхананың басқару негіздері мен мәнін, басшылардың басқару қызметіндегі орталықтандырылған кітапханалар жүйесі мен кітапханалардағы әртүрлі деңгейдегі басқарудың ерекшеліктерін ашады. Кітапхананы басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және жоспарлау мәселелері қарастырылады. Кітапханалық қызметті басқаруды реформалауда әртүрлі менеджмент концепциясын қолдану. Қазіргі заманғы менеджмент концепциясы, ерекше жүйелі түрі, бәсекелестік жағдайда кешенді басқару ретінде даму тенденциялары, мәні, этаптары. Кітапханалық-ақпараттық ортадағы менеджменттің түрлері, типтері, басты міндеттері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлемдік библиография
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: дүниежүзілік библиография ісінің қалыптасуын, даму үрдістерін, құрылымын, ұйымдастырылу үрдістерін, шет ел библиографиясының құрылу тарихы мен ерекшеліктерін үйрету. Курсты меңгеру нәтижесінде студент қабілетті: 7. библиографияға қатысты кәсіби білімді қалыптастыруға, 8. ақпараттық технологиялар және компьютерлік техниканы қажетті әдебиеттер мен дерек көздерін іздеуде ұйымдастыруға; 9. шет ел кітапхана ісінің құқықтық-әдістемелік құжаттарының негізін талдауға, 10. қазіргі әлемдегі ұлттық библиографияны бағалауға, 11. библиография саласындағы халықаралық ұйымдардың қызметін жүйелеуге 12. әлемдік библиографиялық мәселелер бойынша тарихи білімнің теориялық және әдіснамалық базасын көрсету; 7. әлемдік библиографияның негізгі тарихи фактілерін сипаттау; Шығыс пен ежелгі Жерорта теңізі өркениеттерінің библиографиялық еңбектерінің мазмұны мен даму заңдылықтары және оларды сипаттауға; 8. қазіргі заманғы зерттеу құралдарын және библиографиялық үрдістің негізгі концепцияларының білімін трансляциялаудың әртүрлі тәсілдерін меңгеруге; 9. ғылыми пікірлердің, ғылыми пікірталастар мен пікірлерді жүргізу, библиографиялық фактілерге қатысты өз ұстанымын анықтау қабілетін көрсетуге; 10. педагогикалық қызметте әлемдік библиография саласында базалық білімді қолдануға; 11. күнделікті тәжірибеде туындайтын жағдайларды талдау, кәсіби міндеттерді қалыптастыру, кәсіби әдебиеттен жаңа білім алуға; 12. ғылыми-зерттеу ұжымы құрамындағы кәсіби қызметтің міндеттерін шешуге Әлемдік библиография туралы жалпы түсінік. Ұлттық библиография әлемдік библиографияның негізі. Ұлттық библиографияның түрлері. Ұлттық библиографияның құрылымдық жүйесі. Қазіргі замандағы ұлттық библиографияның деңгейі. Әлемдік библиография құралдарының жүйесі. Қазіргі кезеңдегі әлемдік библиографиялық қарым-қатынас. Библиография саласындағы Халықаралық ұйымдардың іс-әрекеті. Глобальды интегралдық ақпаратты-библиографиялық бағдарламалар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Құжат пен кітаптың жалпы теориясы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: құжаттанудың, кітаптанудың, кітаптың және құжаттың типологиясын, сонымен қатар жүйелеудің негізіне жалпы теориялық білім беру және құжат және кітаптардың ерекшеліктерін функцияларын ашу Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті: 1. құжаттық ақпаратты пайдалануды, сақтауды, таратуды, өңдеуді және қалыптастырудың ерекшеліктерін негіздеуге, 2. кітапхана ісі, құжаттану жүйесінің қызметін ғылым ретінде негізгі бағыттарын, кітапхана ісі маманның кәсіби қызметінде оқу-зерттеу жұмыстарының өзекті мәселелерін қалыптастыруға, 3. кәсіби кітапхана қызметінің әдістерін түсінуге және қолдануға, 4. қазіргі заманғы кітапханалық және ақпараттық жүйелерде кітап және құжат ақпаратпен жұмыс істеуге, 5. құжат және кітаптың жалпы теориясы пән бойынша өзіндік, бақылау, үй жұмыстарын өз бетінше орындауға, жаңа материалдарға талдауға, 6. техника және көрнекі құралдарын қолдануда білім мен дағдыларын салыстыруға 7. құжат пен кітаптың жалпы теориялары бойынша негізгі тарихи фактілерді сипаттауға 8. құжаттар мен кітаптардың жалпы теориялары бойынша кеңес және шетел тарихының өзекті мәселелерін түсіндіруге; 9. педагогикалық қызметте құжат пен кітаптың жалпы теориясы саласында базалық білімді қолдануға ; 10. өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білуге 11. ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын білуге 12. кітапхана-ақпараттық ұйымдардың қорын талдауға Курс құжаттану және кітаптанудың жалпы теоретикалық мәселелерін ашады. Негізгі назар құжаттық және кітап ресурстарының ерекшеліктерінің, оның құжаттық коммуникация жүйесінде тұтынушыларға қызмет көрсетуде пайдалану себептерін ашу қарастырылады. Кәсіби қызметке арналған құжаттарды және кітаптарды талдау, іріктеу әдісі және қабылдау. Құжаттық коммуникация жүйесінде пайдаланушыларға қызмет көрсету және құжаттық және кітап ресурстарын сақтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Классикалық тілдер (латын, фраб, парсы)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты классикалық тілдің практикалық грамматикасы, сөйлем құрылымы, фонетикалық құрылымын үйрену; студенттің тілдік хабардарлығын қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: - меңгерген лексиканы практикада қолдану; - тіл иеленушінің ауыз-екі тілін аудио-бейнетаспадан түсіну; - мәтіндерді оқу және аудару; - мәтін үзіндісінен лексикалық және грамматикалық қорытынды жасау; - пікір алысушының сұрағына жауап бере алу; - өз ойын түсіндіре білу; - оқу үдерісінде лингвомәдени білімін қолдану Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Классикалық тілінің пайда болуы мен даму тарихы (латын, араб, парсы). Классикалық тілдерің қазіргі кезеңдегі ғылымы үшін маңыздылығы; Фонетика; Морфология; Зат есім; Сын есім; Есімдік; Сан есім; Етістік; Сөзжасам; Синтаксис; Грамматика; Әлеуметтіктұрмыстық қарым-қатынас ортасы; Бүгінгі қоғамдағы жанұя құрамы; Бүгінгі баспана; Тағам; Киім-кешек; Бет-әлпет; Денсаулық. Спорт және салауатты өмір салты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кітапхана қоры
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: кітапхана қорын жүйе ретінде жалпы мінездеме беру. Кітапхана қорын қалыптастыру, оның ерекшеліктерін ашу, моделдеу, толықтыру, есепке алу, құжаттарды іріктеу, қорды орналастыру, оның сақталуын қамтамасыз ету, пайдалану және басқаруын қарастыру. Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті: - 1 кітапханалық қорларды қалыптастыруда қолданылатын терминдер жүйесін қалыптастыруға, - 2 қорды толықтыру мүмкіндігі мен дағдысын білуге, - 3 кітапхана қорын моделдеу, толықтыру, ұйымдастырудың теориялық негізін талдауға, - 4 әр түрлі кітапханалардың қорларын ұйымдастырылуын және басқаруын талдауға, - 5 кітапхана қорын қалыптастырудың дәстүрлік және автоматтандыру циклін жүйелеуге - 6 кітапхана қорының мәселелері бойынша тарихи білімнің теориялық және әдіснамалық базасын көрсету; - 7. кітапхана бойынша негізгі тарихи фактілерді сипаттауға; - 8. педагогикалық қызметте кітапхана қоры саласындағы базалық білімді пайдалануға; - 9. өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білуге; - 10. құжаттық қорларды, Деректер базалары мен банктерін қалыптастыру, олардың тиімді пайдаланылуы мен сақталуын қамтамасыз етуге; - 11. кәсіби-өндірістік қызметте құзыретті басқару шешімдерін қабылдауға; - 12. кітапхана-ақпараттық ұйымдардың қорын талдауға; Пән қарастырады: Кітапхана қоры жүйе ретінде, оның қасиеттері, кітапхана қорының жіктелуі. Кітапхана қорын қалыптастыру теориясы. Кітапхана қорын қалыптастыру критерийлері және прициптері. Қордың толықтығы. Кітапхана қорының ядросы. Кітапхана қорын қалыптастыру технологиясы. Модельдеу. Жинақтау, оның рөлі мен міндеттері. Құжаттарды іріктеу ережесі. Кітапхана қорын орналастыру, есепке алу және өңдеу. Кітапхана қорын сақтау және сақталуы. Құжаттарды оцифрлау, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету мүмкіндігі. Кітапхана қорын консервациялау. Кітапхана қорының қауіпсіздігі. Кітапхана қорын басқару. Ұсынылған курс төрт бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім студенттерді кітапхана қорын жүйелі тұрғысынан негізгі теориялық ережелермен таныстырады. Екінші бөлім кітапхана қорын қалыптастыруға арналады. Үшінші бөлім технологиялық процесстерді құру, төртінші бөлім кітапхананың және кітапхана жүйесінің қорын басқаруға арналады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазақстанда баспа ісін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлемдік өркениет тарихы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі әлемдік өркениеттердің адамзаттық құндылықтардың қалыптасуына тигізген ықпалымен таныстыруға бағытталған. Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін студент қабілетті: - локалдық өркениет, ұлттық мәдениет терминдерінің мәнін түсінуге, - әлемдік елдер арасындағы байланыс жүйесін түсінуге, - адамзат тарихындағы түрлі тәсілдердің мәнін, олардың ғылыми әдіснамасын талдауға, - тарихтағы адамзаттың жеке орны мен рөлін анықтау, - әр түрлі өркениет арасындағы салыстыруды көрсетуге. Курсы өркениеттер теориясы негізіне сүйене отырып әлемдік тарихи құбылыстарды зерттеуге бағытталған. Студент салыстырмалы-тарихи тұрғыда өркениеттерге тән ерекшеліктерге талдау жасауды, әр түрлі тарихи деректермен жұмыс жасауды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • АЖ жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жүйелік талдаудың негізгі ұғымдары мен әдістерін меңгеру, оларды басқару процестерін және жүйелерін талдау және оларды жобалау жүйесінде қолдану Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады: 1. Жүйелік талдаудың негізгі ұғымдарын, ұйымдық басқару процестерінің мәнін және математикалық әдістер мен есептеу техникасының ролін, жүйелік талдаудың негізгі ұғымдарын, ұйымдық басқару процестерінің мәні мен математикалық әдістер мен есептеу техникасының ролін көрсету. 2. негізгі жүйе модельдері, басқару процестерінің негізгі түрлері бойынша шарлау 3. Бұл білімді олардың кәсіби қызметінде қолдану. Жүйелерді жүйелеу 5. Жобаланған жүйелерге рейтинг беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: мәліметтер қорының (МҚ) теориялық негіздерін, мәліметтер бойынша негізгі операциялар, мәліметтер қорын және мәліметтер банктерінің құрылу принциптері мен әдістерін, мәліметтер қорының басқару жүйесін (МҚБЖ) меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесіге қабілетті болады: 1. Реляциялық кестелердің терминологиясын қалыптастыру; 2. Деректер базасын, деректер банкін, білім базасын, деректер базасын басқару жүйесін, сараптама жүйесін анықтау; 3. Домендік жүйеден объектінің маңызды ерекшеліктерін классификациялау; 4. Деректерді қарым-қатынас түрінде ұсыну; 5. дерекқорды өңдеу үшін деректер базасын басқарудың заманауи жүйелерін бағалау «Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры» пәні деректер базасын құру негіздері, негізгі деректерді өңдеу, деректерді іздеу және өңдеуді ұйымдастыру әдістері, сипаттау және өңдеу үшін тілдік құралдар, базалық деректер модельдерін құрастыру принциптері және оларды деректер базасын басқарудың заманауи жүйелерінде пайдалану принциптерін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Мәліметтер және МҚБЖ. Мәліметтер банкі Query өңдеу. Мәліметтер қорындағы мәліметтерге бойынша негізгі операциялар. Мәліметтер моделі. Реляциялық мәліметтер моделі. Иерархиялық мәліметтер моделі. SQL тілінде негізгі мәліметтер операторлары. Мәліметтерді манипуляция тілі. Предикаттар. Шектеулерді анықтау. Әкімшілікке кіріспе.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ақпараттық ресурстарды сыни талдау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттерге кітапханалық ғылым саласындағы ақпараттық технологиялар саласындағы мұқият білім беру. Осы курсты оқып үйренудегі міндеттер мақсатқа жетуді қамтамасыз етеді: дұрыс әдебиеттерді іздеуде ақпараттық технологияларды көрсету; ақпаратты қорғаудың жүйелік әдістемесі мен құқықтық және нормативтік қамтамасыз етілуін қалыптастыру, ақпараттық ресурстар мен қажеттіліктерге қатысты білімді негіздеу. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. Кітапхана қорын қалыптастыру және пайдалану саласындағы теориялық және эмпирикалық ақпараттарды жинау, талдау және жинақтау әдістері, оларды жедел және стратегиялық басқару дағдылары; 2. жүйелік әдіснаманы ақпаратты құқықтық және нормативтік қорғау функциясын қалыптастыруға, 3. ақпараттық ресурстар мен қажеттіліктеріне байланысты білімді іс жүзінде негіздеуге. 4. мәтінде қамтылған ақпаратты іздеу, талдау және қорыту әдістерін қолдануға; 5. Қазақстанның заманауи заңнамасында, әртүрлі заң көздерінің, шетел мемлекеттерінің құқықтық жүйелерінің корреляциясының теориялық және практикалық мәселелерін талдауға; 6. Компанияның қызметін бағалау, мақсаттар қою және ақпараттық қоғамға жету жолдарын табу мақсатында ақпаратты талдау; 7. автоматтандырылған деректер қорын ұстауды және пайдалануды, ақшаны есепке алуды, ұйымдастыруды және сақтауды, оқырмандар мен жазылушыларға қызмет көрсетуді талдау; 8. ақпараттық басқару мекемелерінде замануи ақпараттық технологияларды пайдалануға, 9. Құжаттық қорларды қалыптастыру проблемаларын талдау, кітапханалардың және ақпараттық қызметтердің құжаттық қорларын қалыптастырудың маңыздылығын бағалау; 10. Орталықтандырылған кітапханалық жүйенің каталогтары мен каталогтары мен картотекалар жүйесінің түрлері мен формаларын талдау; 11. Шет елдік және отандық кітапханалық жағдайды талдау және бағалау дағдылары мен қабілетін қолдану; 12. техниканы және көрнекі құралдарды пайдаланудың жаңа білімдерін және дағдыларын қалыптастыру, жаңа материалдарды талдау; Курста кітапханада ақпараттық технологияларды қолдану және ақпараттық кеңістікті қалыптастыру түсінігі қарастырылады. Ақпараттық ресурстар ұғымы, қазіргі қоғамдағы ақпаратты ресурстардың орны. Ақпараттардың негізгі ерекшеліктері. Қазақстандағы кітапхана және ақпараттық қордың түрлері. «Ақпараттық қажеттілік» ұғымы, ақпараттық қажеттілікті жеке және топтар арқылы игеру. Ақпарттық қажеттіліктердегі жіктелуі. Құжаттарға және ақпаратқа ғылыми және практикалық мәселелерді шешу үшін мақсатты айқындау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Медиасауаттылық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге кәсіби қызметін меңгеру үшін негізгі теориялық, институционалдық және практикалық негіз және ойлау мәдениетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - медиа сауаттылық феноменінің негізгі ұғымдары мен жетекші компоненттерін қалыптастыру; - жаңалықтар журналистикасы мәтіндерінің ерекшеліктерін білу және журналистік қызметтің басқа салаларының мәтіндерін саралау; - коммуникацияның мақсаттары мен жағдайына негізделген қарым-қатынас жасау; - бұқаралық ақпарат құралдарының манипуляцияларын талдау және оларға қарсы әрекет ету; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс ақпараттық теория, БАҚ функциялары және принциптері, заңнама негіздері туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді. Тақырып ақпараттық қоғамда кәсіби дағдыларды табысты түрде дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Веб-сайттарды және онлайн-платформаларды жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерге HTML-құжаттарды жасау және редакциялау бойынша сайттарды жобалау технологиялары мен құралдары туралы жалпы ақпарат беру. Осы курсты оқып-үйрену барысында мақсаттарға қол жеткізу қамтамасыз етіледі: жобалық құжаттаманы әзірлеуге бақылау жасау, жаңа ақпараттық жүйелерді жобалау технологияларын қолдану, дизайн стратегияларын әзірлеу, жобалық мақсаттарды анықтау, жұмыс критерийлері, қолданудың шектеулері. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. ақпараттық жүйелер мен технологияларды жобалау, енгізу және оларға техникалық қолдау көрсету бойынша авторлық қолдауды жүзеге асыру; 2. Жобалау стратегиясын әзірлеу, 3) ақпарат нарығының субъектілерінің әртүрлі кәсіптік ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру кезінде кәсіби ақпаратты іздеу және кейіннен өңдеу үшін ақпараттық теория мен ақпараттық технологиялардың әдістерін және құралдарын пайдаланудың білімі мен дағдыларын қалыптастыру; 4. түрлі коммуникациялық технологиялардағы байланыс процестерін дамыту; 5. жаңа технологиямен бизнес-жоспарды жасап, олардың қызметін жоспарлау; 6. компанияның тиімділігін арттыру үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолдану; 7. Компанияның тиімділігін арттыру мақсатында заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы қолданбалы міндеттерді шешу әдістерін қолдану. 8. оқырмандармен жеке кітапханалық және массалық жұмыстың негізгі кітапханалық технологиялық үдерістерін, нысандарын, әдістерін қалыптастыру; 9. кітапханалардың және ақпараттық қызметтердің құжат жинақтарын, оны қалыптастыру технологиясы туралы негізгі ережелерді негіздеу; 10. мемлекеттік қызметте және кітапханалық басқаруда компьютерлік технологияны қолдану; Курс қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланып, кітапхананың тиімділігін арттыру, кітапханалық және ақпараттық қызметтердің құжаттамалық қорлары туралы базалық ережелерді негіздеу, оқырмандармен жеке және бұқаралық жұмыстың нысандары, әдістері, негізгі кітапханалық технологиялық үдерістерді қалыптастыру мақсатында қолданбалы міндеттерді шешу әдістерін қолдану туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • БАҚ-тағы ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің үздіксіз ақпарат алмасуын қолдау, ақпараттық жанжалдарды шешу және мәліметтерді қорғау үшін қажетті құзыреттіліктерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі қатерін анықтау; - әлеуметтік медиада БАҚ-тың жұмыс істеуінің негізгі мәселелерін анықтау; - әр түрлі платформаларда блог материалдарын жасау, ресімдеу, толтыру; - аудиторияға әсер ету құралдарын таңдау және талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық негіздері, ақпараттық жүйелерді қорғау жөніндегі стандарттар мен басшылық құжаттар; ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі қатерлері; оларды анықтау ережелері; ақпараттық қауіпсіздік стандарттары; "ақпараттық қауіпсіздікті"қамтамасыз ету тетіктері зерделенетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ақпараттық сауаттылық
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: заманауи кітапханалық қызметтердің инновациялық аспектілерін түсіну, жаңа практикалық дағдыларды меңгеру және кітапханашыларды кітапханалық қызмет көрсету үшін жаңа бағдарламалық өнімдермен жұмыс істеу ерекшеліктерімен таныстыру. Осы курсты оқып-үйренудегі міндеттер мақсатқа қол жеткізуді қамтамасыз етеді: тұтынушыларды түсіну, олардың міндеттері және олардың жұмыс жағдайлары ақпараттық қарым-қатынаста кітапхана байланысы рөлін түсіну. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. ақпарат көздерімен жұмыс істеу және ақпараттық технологиялар арқылы кітапхана қызметтері саласында жұмыс ұйымдастыру; 2. сервистегі автоматтандырылған жүйенің тиімділігін арттыру, 3. кітапхананың ғылыми-әдістемелік жұмысына қатысуға, кітапхананы дамыту бағдарламаларын әзірлеуге және жүзеге асыруға, халыққа кітапханалық қызмет көрсету жоспарларына қатысу; 4. автоматтандырылған деректер қорын ұстап тұру және пайдалану, есепке алу, қорларды ұйымдастыру және сақтау, оқырмандарға және абоненттерге қызмет көрсетуді талдау; 5. кітапханалық және ақпараттық қызметтердің теориясы мен практикасының негізгі бағыттарын іске асыру; 6. автоматтандыруды қамтамасыз ету және негізгі қызмет түрлерін қолдану; 7. әртүрлі пайдаланушы топтары үшін кітапханалық және ақпараттық қызметтердегі психологиялық-педагогикалық тәсілдерді және әдістерді пайдалану әдістерін талдау; 8. Оқу залында, абонементте, стационарлық қызмет түрлерінен тыс кітапхананы пайдаланушыларға қызмет көрсету; 9. Оқырмандардың сауалдарына қызмет көрсетудің автоматтандырылған жүйесін пайдалану тиімділігін талдау; Ақпараттық базаның субъектілерінің әртүрлі кәсіптік ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру кезінде кәсіби ақпаратты іздестіру және кейіннен өңдеу үшін ақпараттық теория мен ақпараттық технологиялардың әдістерін және құралдарын пайдаланудың білім жүйесін және дағдыларын; 11. Компанияның тиімділігін арттыру мақсатында заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы қолданбалы міндеттерді шешу әдістерін қолданады. Курс ақпарат нарығының субъектілерінің әртүрлі кәсіптік ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру кезінде кәсіби ақпаратты іздеу және кейіннен өңдеу үшін ақпараттық теория мен ақпараттық технологиялардың әдістерін және құралдарын қолдана отырып, білімді және дағдыларды қалыптастыру бойынша білім береді. Библиографиялық мәдениеттегі ақпараттық білім мен икемділік компоненттерін, кітапханалық-библиографиялық және хабарламалық ресурстардың сипаттамасын қарастырады. Ақпараттық іздеудің әдістері. Қазіргі кездегі компьютерлік ақпарат технологиялары. Электронды каталог және ЭК-та іздеудің әдістері. Мәлімет базасы. Интернет пен ЭК-ты оқу процессіне және студенттің өздік жұмысында пайдалануы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Кітапханалық Smart технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кітапханалық жобалауда кітапхана тәжірибесінде автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық жүйелер (АКАЖ) жұмыс істеу жүйесін қалыптастыру. Курсты меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. Кітапхана ісінде ақпараттық технологияларды пайдалануды, ұйымдастыруды қалыптастыруға; 2. қоғамдық қызметте және кітапхана менеджментінде компьютерлік технологияларды қолдануға; 3. кітапхана тәжірибесінде жаңа технологияларды енгізуді көрсетуге; 4. қазіргі технологиялар мен телекоммуникациялар көмегімен ақпаратты таратуда, іздеуде, сақтауда, өңдеуде, іріктеуде ақпараттық процесстердің негізін пайдалануға; 5. АКАЖ құрылымы, АКАЖ-не аппараттық-бағдарламалық талаптарының негізгі сипаттамалары және жалпы мәліметтерін талдауға; 6. қазіргі заманғы ЭЕМ-ның құжаттарды өңдеуде, кітапхана-библиографиялық процесстерді орындауда, іздеудегі мүмкіндіктерін қолдануға; 7. автоматтандыру саласының кітапханалық қызмет көрсету саласында автоматтандырудың бағдарламалық-техникалық құралдарын көрсетуге; 8. компьютерлік желілердің жұмыс істеуін бағалауға; 9. компьютерлік технологиялар құралдарын және әдістерін пайдалануға; 10. компьютерлік технологиялар құралдарын пайдалану негізінде іскерлік құжаттарды өңдеуге. Кітапханалық заманауи технологиялардың қағидалары, ережелері, әдістері мен кітапханалық технологиялары туралы жалпы түсінік, кітапханалық процесстер мен жүйелерді сипаттау. Курс барысында мәліметтер базасын құру жүйесіне қойылатын талаптар туралы көзқарас қалыптасады, МБ-на қойылатын талаптар, сондай-ақ, Қазақстандық автоматтандырылған ақпараттық мәліметтер базасының жүйесі мысалында МБ қолдану технологиясы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кітапханалық қызметті құқықтық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Курс студенттің іскерлік құжаттамасын сақтаудың маңызды мүмкіндіктерінің бірін жасауға жағдай жасайды. Осы курсты оқып-үйрену барысында тапсырма мақсаттарға жетуді қамтамасыз етеді: іскерлік құжаттармен жұмыс істеу әдіснамасы мен технологиясы бойынша нормативтік-әдістемелік құжаттарды практикалық қолдану, ережелерді және іскерлік құжаттарды білу дағдыларын үйрену. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. іскери құжаттарды ресімдеу мен орындаудың ережелері мен әдістерін білуді негіздеу; 2. компьютерлік технологиялық бизнес-құжаттарды пайдалану негізінде дамыту; 3. Қақтығыстарды, стресстік жағдайларды, келіссөздерді, іскерлік хат алмасуды еңсерудің негізгі әдістерін бағалау; 4. Бизнес-құжаттаманы құрастыру және жобалау ережелері мен әдістерін білу, компьютерлік технологияларды пайдалану негізінде бизнес-құжаттаманы өңдеу әдістері мен технологияларын меңгеру; 5. шет елдердің кітапханалық жұмысының нормативтік-әдістемелік құжаттамасының негізін құрастырады; 6. құжаттаманы басқарудың ұтымды жүйесін қалыптастыру, сақтау; кітапханалардың және ақпараттық қызметтердің құжат жинақтарын, оны қалыптастыру технологиясы туралы негізгі ережелерді негіздеу; 7. құжаттық ақпаратты қалыптастыру, өңдеу, тарату, сақтау және пайдалану ерекшеліктерін негіздеу; 8. әртүрлі құжаттардың техникалық және семантикалық (библиографиялық) өңдеуі. 9. ақпарат тарату, құжаттар жинау мүмкіндігін түсіну; 10. құжаттық қорларды, дерекқорларды және деректер банкілерін тиімді пайдалануды және оларды сақтауды қамтамасыз етеді Курс кітапхана қорларымен жұмыс жасаудың заманауи тенденцияларын, кітапханалық құқық пен кітапханалық заңнама түсінігін, кітапхана құқының салааралық мінездемесін, кітапхана қорының заманауи нормативтік-құқықтық актілерін, ХХІ ғасырдағы кітапхана заңнамасының даму тенденцияларын, Қазақстан Республикасы Ұлттық кітап қорының құқықтық негіздері мен құжаттарды пайдалануы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ғылым мен техниканың ақпараттық ресурстары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерді ғылым мен техниканың және ақпараттық ресурстардың дамуы туралы негізгі кезеңдермен және зерттеулермен таныстыру. Осы курсты оқып-үйрену барысында қойылған міндеттерге қол жеткізуді қамтамасыз ету: құжаттық қорды, дерекқорларды және деректер банкін құру, оларды тиімді пайдалану және сақтау, компьютерлік технологияны дамытудың заманауи бағытын түсіну, пайдаланушының қажеттіліктеріне жауап беретін ақпаратты ұсыну. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: 1. ұлттық ақпараттық ресурстарды құруға байланысты проблемаларды шешу дағдыларын тәжірибе жүзінде қолдану; 2) ақпараттық ресурстарға және қажеттіліктерге қатысты білімді практикадан өткізу; 3. осы саладағы мемлекеттік (ұлттық), халықаралық стандарттардың, оның ішінде мемлекеттік ақпараттық ресурстар жүйесіндегі мақсаты мен рөлін сипаттау; 4. ақпарат көздерімен жұмыс жасау және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып кітапханалық қызмет көрсету саласындағы жұмысты ұйымдастыру; 5. ақпараттық жүйелер мен технологияларды жобалау, енгізу және оларға техникалық қолдау көрсету авторлық қолдау көрсету; 6. Hypertext markup language HTML мәтінінің негізгі қасиеттері мен мүмкіндігін көрсету; 7. Пайдаланушыларға өз міндеттерін тиімді орындауға мүмкіндік беретін пайдаланушы интерфейстерін жасау. 8. Компьютерлік жобалық және зерттеу пакеттерінің негізінде процестер мен объектілерді үлгілеу; 9. қоғамның ақпараттық ресурстарын талдау және бағалау; Ақпараттық базаның субъектілерінің әртүрлі кәсіптік ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру кезінде кәсіби ақпаратты іздестіру; 11. Ақпараттық ресурстарды анықтау, талдау және бағалау әдістерін үйрену және түрлі салаларда кәсіби қызметті ақпараттық қамтамасыз ету әдістерін қолдану; Курс пайдаланушыларға өздерінің тапсырмаларын тиімді орындауға, стандартты компьютерлік дизайн және зерттеу пакеттеріне негізделген объектілерді модельдеуге, қоғамның ақпараттық ресурстарын талдауға және бағалауға мүмкіндік беретін және ақпарат теориясы мен ақпарат құралдары мен әдістерін пайдаланатын білім мен дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік беретін пайдаланушы интерфейстерін жасауды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Баспа және электронды БАҚ аудиториясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: аудиторияның негізгі ережелерін қалыптастыру; жалпы сипаттағы, сондай-ақ жеке көріністердегі (баспа БАҚ, радио, теледидар, интернет аудиториялары) медиааудиторлардың мінез-құлқының заңдылықтарын кешенді түсіну. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -БАҚ аудиториясының, радио аудиторияның, теледидар аудиториясының, интернет-аудиторияның қажеттіліктері мен ерекшеліктерін көрсету; - аудитория туралы түсінік, аудитория тарихы, медиа аудитория концепциясы, медиа аудитория туралы идеяларды дәлелдеу; - баспа БАҚ аудиториясын, радио аудиторияны, теледидар аудиториясын, интернет-аудиторияны әдістерін қолдану; - баспа БАҚ аудиториясының, радио аудиторияның, теледидар аудиториясының, интернет-аудиторияның стандартты параметрлерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Курс аудиторияның даму тарихын, медиааудитория ұғымын, баспа БАҚ, радио, теледидар, интернет аудиторияларын өлшеу әдістерін, медиааудиторияларды зерттеу әдістерін, баспа және электронды БАҚ аудиториясының стандартты параметрлерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кітапханалардың көпшілікпен қызметі
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: студенттерді кітапхана пайдаланушыларына әр түрлі бөлімшелерінің қызмет көрсету жүйесінің нысандарында сараланған тәсілдің барлық формалары мен әдістерін қолдануға үйрету және нәтижесінде студент қабілетті: - оқырмандарға қызмет көрсету жағдайында оқу залы, абонемент, стационардан тыс қызмет көрсетуді қалыптастыруға; - тәжірибеде оқырманға көпшілік жұмыстардың әдістемесін, оны өткізу жеке, көрнекі, ауызша, кешенді нысандары мен түрлерін, дайындау әдістерін ұйымдастыруға, - әуесқой бірлестіктерінің құрылуын және жұмыс істеуін талдауға, - түрлі санаттағы пайдаланушыларға дифференциалды қызмет көрсетуді тәжірибелеуге, - әр-түрлі білім салалар бойынша, әр түрлі типтегі құжаттармен жұмыс істеуге. Кітапханалардың көпшілік қызметі көпшілік жұмыстардың әдістемесін, оны өткізу жеке, көрнекі, ауызша, кешенді нысандары мен түрлерін, дайындау әдістерін, олардың іс жүзінде қолдануын қарастырады. Оқырмандармен көпшілік жұмыс істеу әдісі. Оқырмандармен жеке және көпшілік жұмыс істеу арасындағы байланыс. Кітапханалардың көпшілік жұмысының ауызша әдісі. Кітапханалардың ауызша көпшілік жұмысының әдістерін жіктеу. Сын-талдау әдісі. Позитивті-иллюстрация әдісі. Ұсынба-ақпарат әдісі. Әдебиетті ауызша, баспа, көрнекі насихаттау арасындағы байланыс. Кітап көрмелерін ұйымдастыру қағидасы, көздерді іріктеу, материалды беру, рәсімдеу. Әдебиетті кешенді насихаттау маңызы мен ерекшеліктері. Әдебиетті кешенді насихаттаудың пәлсапалық және психологиялық-педагогикалық негіздері. Әдебиетті кешенді насихаттаудың дамуы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Электронды кітапханалар және зерттеулердің мәліметтер базасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді заманауи кітапханалық ресурстармен жұмыс істеуді үйрету. Осы курсты оқып-үйрену барысында қойылған міндеттер: заманауи компьютерлік техниканы көрсету, ақпараттық технологияларды қолдану арқылы кітапхана қызметтері саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру, электронды кітапханаларды құру және енгізу мүмкіндігін бағалау, ақпараттық дереккөздермен жұмыс істеу, деректер базасын құру. нәтижесінде студент қабілетті: 1. Қорға келіп түскен құжаттардың техникалық өңделуін қамтамасыз ету үшін баспа және электрондық дизайндағы құжаттармен қормен толықтыру процесін қазіргі деңгейде жүргізу; оларды есепке алу, орналастыру және орналастыру, қорды оңтайландыру; 2. кітапхананың түрлі аспектілерін ақпараттандыру және автоматтандыру бойынша жобалардың экономикалық тиімділігін салыстырмалы бағалауды жүргізу; 3) ақпараттық жүйелер мен технологияларды жобалау, енгізу және қолдау жөніндегі авторлық қолдауды жүзеге асыру; 4. жобалау стратегиясын әзірлеу, жобалық мақсаттарды анықта; 5. автоматтандырылған деректер қорын ұстап тұру және пайдалану, бухгалтерлік есеп, қорларды ұйымдастыру және сақтау, оқырмандарға және абоненттерге қызмет көрсетуді талдау; 6. кітапхананың ақпараттық-библиографиялық аппаратты дәстүрлі және автоматтандырылған тәртіпте ұйымдастыру бойынша жұмысын талдау; 7. кітапханалық және библиографиялық қызметтің жекелеген бөлімдері мен үрдістерін кәсіби қызметте, механикаландыру, автоматтандыру және компьютерлендіру құралдарын пайдалану; 8. библиографиялық үдерістерді автоматтандыруды пайдалану; 9. Дәстүрлі және автоматтандырылған іздеу жүйелерінің тақырыптық атауларының тілдің грамматикасы мен сөздік қорларының тілін қолдану; 10. Ақпараттарды автоматтандыру; 11. Оқырмандарға қызмет көрсетудің автоматтандырылған жүйесін пайдаланудың тиімділігін талдау; Кітапханалардағы электрондық ресурстар құрылымындағы электронды кітапханалардың рөлі. Кітапханалардағы электронды кітапханалардың туындауы. Отандық және шетелдік кітапханаларда электронды кітапхана саласын құрудың жай-күйі. Электронды кітапхана құрудың негізгі сатылары. Электронды кітапханаларды ұйымдастыру принципері мен негізгі даму бағыттарын негіздеу. Электронды кітапхананың құрылу мақсаты, күтілетін нәтижелер, оқырман мақсатының құқықтық ережелері, функционалдық талаптары. Мазмұны бойынша ЭК құрамын, қолжетімділк деңгейін, ақпаратты ұсыну түрлерін әзірлеу. Электронды құжаттарды каталогизациялау технологиясы. Метамәліметтер құрылымы. ЭК архитектурасы және мәліметтер базасы. Бағдарламалық қамтамасыз ету. Электронды кітапханалардағы электрондық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Салалық кітапханалар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерді кітапхана жүйесінің маңызды салаларын құрайтын балалар кітапханасының, оқу мекемелері мен ғылыми-техникалық кітапханаларда жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктерімен таныстыру болып табылады және нәтижесінде студент қабілетті: - салалық кітапханалар қорларын құру ерекшеліктері мен құрамын, құрылымын қалыптастыруға, - пайдаланушылардың сауалдарына сай ақпараттық ресурстарды ұйымдастыруға, - ақпараттық ресурстарды іздеуде заманауи технологияларды пайдалануға, - ақпараттық ресурстарды бағалау және талдау, анықтау әдістерін талдауға, - түрлі саладағы кәсіби қызметті сүйемелдеудің ақпараттық әдісін бағалауға. Курсты оқу барысында студенттер салалық кітапханалар қорларын құру ерекшеліктері мен құрамын, құрылымымен, оқырмандардың сұраныстарын орындауды, заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс жасауды, ақпараттық ағымды талдауды және оған баға бере алуды үйренеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Автоматтандырылған кітапхана-ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерді кітапхана дизайны бойынша жүйеленген білімді қалыптастыру, қазіргі кітапханаларды жаңғырту, тәжірибелік дағдылар мен біліктіліктерін жетілдіру, сонымен қатар, кітапханалық тәжірибеге жаңа технологияларды енгізу, жалпы мәліметтерді талдау және АКАЖ аппаратының негізгі сипаттамаларын талдау, АКАЖ-ге арналған бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарын қарастыру, АКАЖ құрылымын зерттеу. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. кәсіби тапсырмаларды тиімді жүзеге асыру үшін қажетті ақпарат, қазіргі заманғы ақпараттық және техникалық қолдау ақпаратын және кітапхананы басқаруды пайдалана білу; 2.кітапханалардың және ақпараттық қызметтердің құжаттық қорларын қалыптастырудың теориялық негіздерін тәжірибеге енгізу; 3.ақпарат нарығының субъектілерінің әртүрлі кәсіптік ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру кезінде кәсіби ақпаратты іздеу және кейіннен өңдеу үшін ақпараттық теория мен ақпараттық технологиялардың әдістерін және құралдарын пайдаланудың білімі мен дағдыларын қалыптастыру; 4.Пайдаланушылар үшін ақпараттық-библиографиялық және кітапханалық қызметтерді жетілдіру. 5.автоматтандырылған деректер қорын ұстауды және пайдалануды, есепке алуды, қорларды ұйымдастыруды және сақтауды, оқырмандар мен жазылушыларға қызмет көрсетуді талдау; 6.компьютерлік технологияларды мемлекеттік қызметте және кітапханаларда басқару; 7.кітапханалық практикаға жаңа технологияларды енгізу бойынша білімдерін көрсету; 8.кітапханалық және библиографиялық қызметті жүзеге асыру кезінде компьютерлік техниканы және телекоммуникацияны пайдалану; 9.АКАЖ МАРК-тың жалпы сипаттамалары мен негізгі сипаттамаларын, АКАЖ-ге арналған аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді, АКАЖ құрылымын талдау; 10.Кітапханалық және библиографиялық қызметтің жекелеген бөлімдері мен процестерін кәсіптік қызметте, бағдарламалық қамтамасыз етуді механикаландыру, автоматтандыру және компьютерлендіру құралдарын пайдалану; 11.ақпараттық ресурстарға және қажеттіліктерге қатысты тәжірибені білу; 12.ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау, іздеу, тарату жөніндегі ақпараттық технологияларды дамыту; 13.кәсіби қызмет міндеттерін тиімді орындауға қажетті кітапханалық қызметті басқарудағы негізгі білімін пайдалану; Курс қазіргі заманғы кітапханаларды модернизациялау бағытында білімді қамтамасыз етеді, ол студент ақпараттық, қазіргі заманғы ақпараттық және техникалық қолдау жүйелері мен кітапханалық басқаруды жүргізе алатындай дәрежеге жеткізеді , бұл АКАЖ-бен жұмыс істеудің практикалық дағдылары мен қабілеттерін дамытудың кәсіби міндеттерін тиімді жүзеге асыру үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлемдік кітапханалар тарихы
  Несиелер: 5

  Курста Ұлыбритания, Франция, Германия және басқа европа елдері кітапханаларының кәсіби қызметі мен қызмет көрсету үрдісі, библиографиялық ұйымдары қарастырылады. Курсты игеру нәтижесінде студент қабілетті: - европа елдеріндегі қазіргі заманғы кітапханалық зерттеулерін түсінуге, - шет ел мемлекеттеріндегі кітапхана ісінің негізгі даму бағыттарын түсінуге, - шет ел мемлекеттеріндегі кітапхана ісінің дамуының негізгі бағыттарын игеруге, - европа елдеріндегі кәсіби кітапхана қызметін және қызмет көрсету үрдісін талдауға, - шет елдегі кітапханалардың дамуын салыстыруға. Негізгі назар дамыған мемлекеттер кітапханаларына бөлінеді. Олардың кітапхана қорларын құру мәселесіне, сақталуын қамтамасыз ету, кітапханалық қызмет көрсету ерекшелігіне көңіл бөлінеді. Олардағы менеджмент және кітапхана ісінде қолданылатын ақпараттық технологияларға назар аударылады. Сондай-ақ, ежелгі дамыған мемлекеттердегі кітапханалардың пайда болуы, орта ғасырдағы кітапханалардың дамуы, шет ел кітапханаларының дамуы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • ТМД елдерінің кітап мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: кеңестік және посткеңестік кезеңдегі кітап мәдениеті даму динамикасын талдау. Курсты меңгеру нәтижесінде студент қабілетті: - кітап баспа ісінің мәдениет саласындағы ғылыми кітаптану зерттеулерін ғылыми танымның әдістемесіне және әдіснамасына сәйкес түсінуге, - отандық және шетелдік нарықтағы баспа және электронды басылымдарының даму тенденциясын қалыптастыруға, - тұрғылықты өңірдің баспа өнімдерімен жұмыс істеуге, - ғылыми-анықтамалық ақпаратты құру дағдыларын пайдалануға, - ТМД елдеріндегі кітап мәдениетінің құрылу тарихын және оның республикадағы маңыздылығына баға беруге. ХХ ғ. аяғы мен ХХІ ғ. басында посткеңестік қоғамдардағы кітап баспа ісінің сапалық, сандық және құрылымдық көрсеткіштері, өзара әрекеттесу факторлары қарастырылады. Кеңестік және посткеңестік кезеңдегі кітап мәдениеті даму динамикасын талдау. Әлеуметтік-мәдениет тәжірибесінің кітап алмасудағы әрекеттістіктері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ғылыми сұраныстардағы кітапханашының маркетингі (ағылшын тіліндегі курс)
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: ағылшын тілінің практикалық грамматикасы, сөйлем құрылымы, фонетикалық құрылымын үйретіп, оқытушының тілдік хабардарлығын қалыптастыру және комуникациялық хабардарлықты қалыптастыру және дамыту болып табылады. Курсты оқу барысында студент қабілетті: - пайдаланушының ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға, - маркетингтік зерттеудің міндеттерін түсінуге, - кітапханалық-ақпараттық қызметте маркетингтік принциптерді пайдалануға, - кітапханашы-педагогтың жалпы теориялық кәсіби этикасын және кәсіптік-педагогикалық аспектілерін талдауға, - кітапханалық қызмет көрсетуде кітапханашының кітапханалық этикасын және кәсіби кодексінің нормативтік базасын әзірлеуге. Пән кітапхана қыметкерінің кәсібіне тән этикалық мәселелерін зерттейді. Бұл пән кітапхана қызметіне қатысты нақты этикалық мәселелерді зерттейді. Зерттеу пәні - ғылыми оқу пәні ретінде, кітапхана этикасын, кітапханалар тәжірибесіндегі тығыз байланысын қарастырады. Кітапхана этикасының теориясы кітапханалық ортада адамгершілік қатынастарды орнату, кәсіби этиканы және кітапхана маманының адамгершілік қасиеттерінің принциптері мен ережелерін ашады. Кітапхана этикасы жан-жақты кәсіби кітапхана қызметі саласындағы жалпыадамзаттық адамгершілігінің принциптерін іске асыруды ашады. Кітапхана этикасының міндетінде қызмет процесінде және кәсіби ортада қалыптасатын адамгершілік қарым-қатынасын зерделеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Балалар мен жасөспірімдерге арнлған ақпараттық қызметтер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: студенттерге балалар мен жасөспірімдерге арнлған кітапханалардың өзіндік ерекшеліктерін ескере отрып, заманауи ақпараттық қызметтердің жұмысын үйрету. Осы курсты оқып-үйрену барысында қойылған міндеттер: заманауи компьютерлік техниканы көрсету, ақпараттық технологияларды қолдану арқылы кітапхана қызметтері саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру, электронды кітапханаларды құру және енгізу мүмкіндігін бағалау, ақпараттық дереккөздермен жұмыс істеу, деректер базасын құру. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. Қорға келіп түскен құжаттардың техникалық өңделуін қамтамасыз ету үшін баспа және электрондық дизайндағы құжаттармен қормен толықтыру процесін қазіргі деңгейде жүргізу; оларды есепке алу, орналастыру және орналастыру, қорды оңтайландыру; 2. кітапхананың түрлі аспектілерін ақпараттандыру және автоматтандыру бойынша жобалардың экономикалық тиімділігін салыстырмалы бағалауды жүргізу; 3) ақпараттық жүйелер мен технологияларды жобалау, енгізу және қолдау жөніндегі авторлық қолдауды жүзеге асыру; 4. жобалау стратегиясын әзірлеу, жобалық мақсаттарды анықта; 5. автоматтандырылған деректер қорын ұстап тұру және пайдалану, бухгалтерлік есеп, қорларды ұйымдастыру және сақтау, оқырмандарға және абоненттерге қызмет көрсетуді талдау; 6. кітапхананың ақпараттық-библиографиялық аппаратты дәстүрлі және автоматтандырылған тәртіпте ұйымдастыру бойынша жұмысын талдау; 7. кітапханалық және библиографиялық қызметтің жекелеген бөлімдері мен үрдістерін кәсіби қызметте, механикаландыру, автоматтандыру және компьютерлендіру құралдарын пайдалану; 8. библиографиялық үдерістерді автоматтандыруды пайдалану; 9. Дәстүрлі және автоматтандырылған іздеу жүйелерінің тақырыптық атауларының тілдің грамматикасы мен сөздік қорларының тілін қолдану; 10. Ақпараттарды автоматтандыру; 11. Оқырмандарға қызмет көрсетудің автоматтандырылған жүйесін пайдаланудың тиімділігін талдау;

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кітапхана құжаттарын консервациялау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: түрлі типтегі және түрдегі құжаттық қорлармен жұмыс жасауға қабілетін арттыру. Курсты игеру барысында нәтижесінде студент қабілетті: - кітапхананың құжаттық қорлары және ақпараттық қызмет, оның технологиясын қалыптастыру жөніндегі негізгі ережелерді негіздеуге, - құжаттық ағымнан кәсіби әдебиеттерді іріктеуде және біліктілігі мен дағдыларын еркін бағдарлауын көрсетуге, - тәжірибеде кітапхананың құжаттық қорды қалыптастыру және ақпараттық қызметінің негізгі теориясын, технологиялық толықтыруды біліктілпен жүзгеге асыруды, құжаттық қорды ұйымдастыруды қолдануға, - құжаттық қорды қалыптастырудың мәселелерін әзірлеуге, - ақпараттық қызмет пен құжаттық қорды қалыптастыруды бағалауға. Курсты оқу барысында студенттер ақпараттық ресурстар ұғымы, қазіргі қоғамдағы ақпаратты ресурстардың орны. Ақпараттардың негізгі ерекшеліктері. Қазақстандағы кітапхана және ақпараттық қордың түрлері. «Ақпараттық қажеттілік» ұғымы, ақпараттық қажеттілікті жеке және топтар арқылы игеру. Ақпарттық қажеттіліктердегі жіктелу. Курс екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім, құжаттық қорлардың теориялық негізі, оның міндеттері, қасиеттері және параметрлеріне арналған. Бұнда ақпараттық қызметтің құжаттық қорларының түрлері қарастырылады. Екінші бөлімде, құжаттық қорды қалыптастыру технологиясы, кітапханалар қорын қалыптастырудың технологиялық цикл құрылымына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Кітапханалық-ақпараттық қызметтегі менеджмент
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты: кітапханалық менеджмент ұғымының ерекшелігі туралы түсінік қалыптастыру және нәтижесінде студент қабілетті: - Кітапхана ісінде ақпараттық технологияларды пайдалануды, ұйымдастыруды қалыптастыруға, - кітапхана менеджментіне қатысты функцияларын және қоғамдық өмірдегі ұғымдарды, терминдерді анықтауға, - қоғам алдында тұрған кітапхана менеджментінің бағытын талдауға, - кітапхана менеджменті бойынша қызметті ұйымдастыруға, - қоғамдық қызметте және кітапхана менеджментінде компьютерлік технологияларды қолдануға. Пән кітапхананың басқару негіздері мен мәнін, басшылардың басқару қызметіндегі орталықтандырылған кітапханалар жүйесі мен кітапханалардағы әртүрлі деңгейдегі басқарудың ерекшеліктерін ашады. Кітапхананы басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және жоспарлау мәселелері қарастырылады. Кітапханалық қызметті басқаруды реформалауда әртүрлі менеджмент концепциясын қолдану. Қазіргі заманғы менеджмент концепциясы, ерекше жүйелі түрі, бәсекелестік жағдайда кешенді басқару ретінде даму тенденциялары, мәні, этаптары. Кітапханалық-ақпараттық ортадағы менеджменттің түрлері, типтері, басты міндеттері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Глобалды және локалды торабтар мен жүйелер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - компьютерлік желілердің негізгі мүмкіндіктерін меңгеру және ақпараттық іздеуді жүзеге асыру, соның нәтижесінде мақсат мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді: кітапханалық қызмет көрсету секторы үшін программалық және аппараттық құралдарды автоматтандыру құралдарын көрсету, ақпараттық объектілердің және процестердің сандық параметрлерін қолдану: ақпаратты сақтауға қажетті жад көлемі ақпаратты өңдеу, компьютерлік желілердің жұмысын бағалау. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. кітапханалық тәжірибеде жергілікті және аймақтық желілерді қолдану; 2. Есептеу техникасының қазіргі жағдайы мен даму бағыттарын талдау және ғаламдық компьютерлік желілердегі ақпаратпен жұмыс жасау; 3. сөйлеу мәдениеті мен тілдік қарым-қатынас мәдениетін, осы саладағы идеялар мен ұстанымдарды өзара байланыстырады; 4. кітапханалық тәжірибеде жергілікті және аймақтық желілерді салыстыру. 5. ағылшын тілінде жаһандық компьютерлік желілерде және корпоративтік компьютерлік жүйелерде ақпарат әзірлеу; 6. Компьютерлік желілердің жұмысын бағалау. 7. Кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті ақпаратты, заманауи ақпараттық және техникалық ақпаратты қолдау жүйелерін және кітапхананы басқаруды пайдалану; 8. Қазіргі заманғы кітапханалық және ақпараттық жүйелерде кітап және құжат туралы ақпараттармен жұмыс жасау. 9. Ғылыми-анықтамалық аппаратты талдау және басылымда дереккөз материалдарын жүйелеу; 10. отандық және шетелдік кітапханалық-библиографиялық жүйелеудің тарихын және ағымдағы жағдайын талдау; 11. дәстүрлі және автоматтандырылған іздеу жүйелерінде әртүрлі құжаттарды библиографиялық сипаттау әдістерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студенттер кітапханаларда мәліметтер базасын құру ерекшеліктерімен және оларды желілерге ендіруге қойылатын талаптармен, мәліметтер базасымен жұмыс жасау ерекшеліктерімен танысады. Тізбек пен жүйе туралы түсінік, құрылысы. Кітапханалық тәжірибеде технология мен локальды және аумақтық тізбектердің қолданылуы. Интернет жүйесіндегі ауқымды басты ақпараттық жүйе туралы түсінік. ARPONET құру. ТСР/ІР ұжым хаттамалары. Домен аттарының жүйесі. Интернет қоры: Интернеттегі пошталық жүйе, File Transter Protocol, Telnet, Usennet, Gopher, World Wide Web - жүйесі. WWW- браузерлерді және оларды қолдану. Web технологиясындағы базадағы ақпараттық мүмкіндіктер. Кітапханалық жұмыстарда электронды поштаны және Интернетті пайдалану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Фактчекинг
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге жалған жаңалықтар феномені қызметінің табиғаты, эволюциясы және заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру; жалған ақпаратпен, ақпараттық манипуляциялармен, жалған жаңалықтармен күресу қабілеті. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - бастапқы көзді іздеу немесе бірнеше тәуелсіз көздерден ақпаратты растау; - фейктердіы тану; - фактчекинг принциптерін қолдану: Тәуелсіздік, әділдік және дәлдік; - әртүрлі деңгейдегі медиа - және ақпараттық сауаттылықты қалыптастыру мәселелерін анықтау; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Фактчектің тәжірибесі мен әдіснамасы, заманауи медиалық ортада дезинформацияға қарсы әрекет ету тәсілдері, оқырмандарға желідегі контенттің дұрыстығын тексеруге көмектесетін жаңа бағдарламалар мен қосымшалар зерттелетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Алгоритмдеу нақты оқу пәні контекстінде, модуль пәндерінің өзара әрекеттестігі барысында зерттеудің ғылыми әдіс-тәсілдерін қолдануды ұсынады; оқытылатын пәндердің ғылымның теориялары мен идеялары негізінде әлеуметтік коммуникацияның түрлі салаларындағы жағдайларды түсіндіреді; әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық институттардың ерекшеліктерін қазақстандық қоғамды модернизациялаудағы рөлі тұрғысынан талдайды; қоғамның құндылықтарын, қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық, этикалық нормаларымен арақатынасы талдайды;

 • Код ON2

  Кітапхана ісінде қолданылатын жаңа ақпараттық технологияларды жан-жақты дамытудың негізгі тенденцияларын талдау; кәсіби міндеттерді тиімді орындау және электрондық кітапханаларды құру үшін қажетті ақпараттық және техникалық қамтамасыз ету мен кітапхана ісін басқарудың заманауи жүйелерін пайдалану; кітапханалардың заманауи ақпараттық құрылымын қалыптастыру мәселесін шешу үшін жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану бойынша білімді уйрету.

 • Код ON3

  Кітапхана пайдаланушылары мен оқырмандарына қызмет көрсетуге арналған жеке заңдылықтар мен талаптарды үйрету және бейімдеу; ғылым мен техниканың әр түрлі салалары бойынша келіп түскен әдебиеттерді жан-жақты қолдану үшін насихаттау әдістерін талдау; электронды іздеу жүйелерінің көмегімен пайдаланушылардың сұраныстарын іздеу және сұранысты орындаудың тиімді әдістерін қолдану, жылдам әрі сапалы қызмет көрсетудің жолдарын меңгерту.

 • Код ON4

  Кітапханалардың және ақпараттық қызметтердің құжаттық қорларын қалыптастыру бойынша теориялық білімді практикада тиімді қолдану; кітапхана қорын қалыптастыру және пайдалану саласында теориялық және эмпирикалық базаны жинақтау әдісін меңгеру, талдау және жалпылау әдістерін қолдану; әдебиеттердің ұсыныстық тізімдерін талдау, кітапхана қорының ақпарат ағымын толықтыру көздерін іздеуге және әдебиеттерге ауызша шолулар дайындау мен өткізуді ұйымдастыру.

 • Код ON5

  Библиографиялық құралдар мен әдістемелік материалдарды дайындау үшін теориялық және практикалық білімді тиімді қолдану; шет елдік тәжірибені меңгеру; белгілі бір бағыттар мен тақырыптар бойынша библиографиялық көрсеткіштер құрастыру үшін мәліметтерді жинау және талдау үшін алған білімдерін тиімді қолдану; библиографиялық шолу мен ақпарат күндерін ұйымдастыру және библиографиялық көрсеткіштерді өз бетінше құрастыруға бейімдеу.

 • Код ON6

  Тәрбиелік-білім беру жұмыстарын дайындау мен өткізу үшін кітапханалардың кітапханалық қорының материалдарын тиімді пайдалана білуді; оқырмандарға арналған конференциялар, дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар, шешендік өнерді дамыту үшін түрлі сайыстар, кітап көрмелері мен тұсаукесерлерін өткізу, жасөспірімдерді кітапханаға баулу мақсатында түрлі шаралар, кітапхана түні аясында түрлі акциялар, мәдениет, спорт және ғылым қайраткерлерімен кездесулер ұйымдастыру.

 • Код ON7

  Кітапхана қорларының сақталуын қамтамасыз ету бойынша жалпы және ерекше тәсілдер мен талдауларды анықтау; нормативтік құқықтық құжаттар негізінде құжаттардың сақталу мерзімі мен ережелерін, кітапханалық стандарттарды меңгеру, әр түрлі ақпарат тасығыштарда кітапханалық материалдардың сақталуын қамтамасыз ету мүмкіндігін сыни бағалау; сирек кездесетін қорлардағы құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша теориялық білімді практикада қолдану.

 • Код ON8

  Ақпараттық нарық субъектілерінің әртүрлі кәсіби ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру кезінде кәсіби ақпаратты іздеу және кейіннен өңдеу процесінде ақпараттық технологияларды пайдалану үшін білім жүйесін және дағдыларды қолдану; әр түрлі ақпарат тасығыштарда сапалы каталогтарды құру үшін ақпараттық деректерді талдау, цифрлық технологиялардың көмегімен түрлі қызмет түрлеріне арналған деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу;

 • Код ON9

  Ойлау және көпшілік алдында сөйлеу мәдениетін меңгеру, өз ойларын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және қисынды жинақтау, кәсіби мәселелер бойынша пікірталастарға қатысу; қоғамының әртүрлі даму кезеңдері, саяси бағдарламалар, мәдениет, тіл, әлеуметтік және тұлғааралық қатынастар туралы ақпаратты дәлелді түрде ұсыну; қоғамның әртүрлі зерттеу түрлерінің стратегиясын ажырату және нақты мәселелерді талдау, негіздеу.

 • Код ON10

  Кітапхана ісі саласындағы әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық және маркетингтік зерттеулерді талдау; қорды полиграфиялық және электронды орындаудағы құжаттармен толықтыру процесінде қазіргі заманғы әдістерді тиімді қолдану, қорға түскен құжаттарға техникалық өңдеу жүргізу; оларды есепке алу, орналастыру және қорды оңтайлы құрылымдау және жоспарла; кітапхана жұмысын жақсарту үшін пайдаланушыларға ақпараттық-библиографиялық және кітапханалық қызмет көрсетуді талдау.

 • Код ON11

  Әлемдік, еуразиялық тарихи процесс контекстіндегі Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасу кезеңдері мен тарихи алғышарттарын негіздеу; қазіргі Қазақстанның жаңа ұстанымдары негізінде талдау жүргізу; тарихымыздағы күрделі тарихи процестерді, тұлғалардың рөлін зерттеуде аналитикалық және аксиологиялық талдау және бағалау; Қазақстан қоғамын жаңғырту туралы пікірін қалыптастыру, заманауи Қазақстан – әлемдік қауымдастықтың оқиғаларының объективтілігін анықтау үшін білім алу.

 • Код ON12

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мақсатын, мазмұнын және даму үрдісін түсіндіру, неғұрлым қолайлы технологияны таңдауды негіздеу; ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық, коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіндіру; компьютерлік жүйелер мен желілердің архитектурасын, негізгі компоненттердің міндеті мен функцияларын сипаттау; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық интернет ресурстарын пайдалану әдістерін негіздеу;

Top