Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02208 Дүние жүзі тарихы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Отандық және халықаралық еңбек нарығында олардың қажеттіліктеріне және елдің және аймақтың даму перспективаларына сәйкес бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандар – кадрлық потенциалды қалыптастыру. Білім беру бағдарламасының мақсаты тарихи білім саласындағы бәсекеге қабілетті мамандарды, тарих саласында өздігінен ғылыми зерттеулер жүргізу және әлемдік және қазақстандық тарихи ғылымның ғылыми-әдістемелік тұжырымдамаларын синтездеуге қабілетті маман даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 135
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M053 Тарих және археология
 • Дайындық бағыты 7M022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Даму мен колонизация және деколонизация процесстері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: Қазіргі заман тарихы кезеңінде әртүрлі Шығыс елдерінің колониализммен белгіленген тарихи жолдарының ерекшеліктері мен заңдылықтары жөнінде түсініктерді қалыптастыру, бұл тарихи-мәдени мағынасы кең феноменнің рөлін бағалау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Шығыстағы болған және болып жатқан процестерді ескере отырып, колониализмнің жалпы Шығысқа әсерін сараптау; - Колониалды және тәуелді Шығыста принципиалды жаңа мемлекеттердің және соған сәйкес жаңа қоғамның қалыптасуын саралау; - Колонизация мен деколонизацияның тарихи рөлін белгілеу; - Адам мен қоғамның өзара қарым қатынасы, рухани мәдениеттің эволюциясы, ғылым мен коммуникация, әлеуметтік тарих жөнінде пәнаралық түсінікті қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: колонизацияның тарихи рөлін, колониализм дәуіріндегі Шығыс елдерінің тарихи жолдарының ерекшеліктері мен заңдылықтарын; Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін тәуелсіз мемлекеттердің қалыптасу процессін; бірқатар колониялардың соғыстан кейін ыдырауына не себеп болғанын; суық қарулы соғыстар аяқталғаннан кейін халықаралық қатынастар жүйесінде Шығыс елдерінің мәнінің арту себептері (Корея, Үндңстан, Қытай); Үлкен Шығыс мемлекеттерінің саяси сферасында қандай тенденциалар болып жатқанын; Шығыстағы аймақтану процессінің ерекшелігі және қазіргі таңда бұл процестер қандай контурларға ие болып жатқанын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік тарихты оқытудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: магистранттардың адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынас тарихы, мәдениет, ғылым және коммуникацияның эволюциясы туралы пәнаралық өзара түсіністікті қалыптастыру, ғылыми білім мен гуманитарлық білім беру жүйесінде магистранттарды әлеуметтану тарихымен, оның құрылу тарихы мен теориясы таныстыру, пәнге тән зерттеу әдістерін ұсынып, әлеуметтік тарих тұрғысынан дамып келе жатқан бағыттар мен ғылыми мектептер туралы ақпарат беру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - бағдар беруші параметрлерін, әлеуметтік тарихтың қазіргі жағдайы, тәсілдері мен қағидалары, бағыттары анықталған жетекші тарихи мектептердің мазмұнын көрсету; - отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми зерттеулерінің әлеуметтік тарих саласында жаңа әдістерін, жабдықтарын және ақпараттық технологиялырын қолдана отырып, мақсаттарды қалыптастыру және нақты зерттеу мақсаттарын қою; - қоғамдардың типологиясының қазіргі заманғы ғылыми тұжырымдамаларын талдау; - мәдениет пен әлеуметтік дамудың күнделікті өмірде әсер ету үрдісін талдау; - өз мемлекеттерінің этномәдени дамуының ерекшеліктері мен әлеуметтік-мәдени кеңістігін, әртүрлі ұлттық-этностық, жыныстық-жастық және әлеуметтік-таптық топтардың мінез-құлқын, сондай-ақ азаматтардың әлеуметтік әл-ауқатын қамтамасыз ету үшін жаһандық, ұлттық және діни үйлесімділігін және кәсіби іскерлігін ескеру. Әлеуметтік тарих - тарихи білімнің қазіргі заманғы бағыты және объектісі адам (қоғам, ақсүйек, қоршаған орта) болатын зерттеу әдісі. Әртүрлі қоғамдық пәндердің өзара қатынасынан (күнделікті және күнделікті өмір тарихы: отбасылық тарихы, гендерлік тарих, ерлер мен әйелдердің тарихы, балалық шағы, мәдениет тарихы, жыныстық тарих, қала тарихы, еңбек тарихы және әлеуметтік қызметі, діни тарих, әлеуметтік құбылыстардың тарихы) әлеуметтік тарих пәнін құрайды. Курстың мақсаты әлеуметтік тарихтың құбылыстарын талдау, теориялық, когнитивтік және әлеуметтік-мәдени көздерін, «проблемалық» салаларды, зерттеудің тиісті көздері мен әдістерін, жаһандық (процессуалдық) және әлеуметтік тарих арасындағы қарым-қатынасты анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистратура студенттерін ғылым сферасындағы жұмысқа дайындау және оларды ғылыми-зерттеудің, ғылыми-техникалық, инновациялық қызметтердің ерекшеліктерімен, ғылыми зерттеулердің жабдықтары және әдістерімен, шығармашылықтық еңбектіұйымдастыру және оны жоспарлаумен таныстыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердің мақсаты, міндеттері мен тұжырымдарын тұжырымдау; 2. ғылыми зерттеулердің эмпирикалық және теориялық әдістерін қолдану; 3. теориялық және эксперименттік зерттеулерді талдау және қорытындылар мен ұсыныстарды тұжырымдау; 4. теориялық үй-жайлармен эксперименттердің нәтижелерін салыстыру; 5. ғылыми қызметте инновациялық технологияларды талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: ғылыми қызметтің ерекшеліктері. Жеке және топтық ғылыми қызметтің ерекшеліктері (зерттеу әдістері): эмпирикалық және теориялық. Теориялық әдістер: әдістер – операциялар және әдістер - қызметтер. Ғылыми зерттеудің эмпирикалық әдістері. Инновация: болмысы және анықталуы. Инновация – ғылыми-техникалық, технологиялық және экономикалық категория сияқты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халық және даму
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Әлеуметтік-экономикалық даму процестеріне, әлеуметтік және демографиялық саясаттың қалыптасуына демографиялық өзгерістердің әсер ету механизмі мен бағыттары жөнінде магистранттардың білімін қалыптастыру. Оқу курсы адам ресурстарының дамуы жөнінде түсінікті қалыптастырады. Пән келесі бағытта жүреді: халық дамуы және әлеуметтік-экономикалық, демографиялық дамудың өзара әсер етулерінің мәселелері; еңбек нарығы мен әлеуметтік саланы модернизациялау қажеттілігі Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -көші-қон қозғалысының түрлі көрсеткіштерінің теориясын сипаттау; -демографиялық, тарихи, этнографиялық, экономикалық, әлеуметтік, саяси, халық дамуына тән жалпы ерекшеліктері мен аспектілері туралы тұрақты білімді қалыптастырып, синтездеу; -берілген елдің демографиялық саясатын талдау; -демографиялық болжамның әдістерін классификациялау; -осы дағдыларды тәжірибеде қолдану. Бұл пәннің негізгі міндеті миграциялық және демографиялық үрдістердің теориялық әдіснамалық негіздерін оқыту. Пәннің түсінік аппаратына талдау жасау, халықтың ұдайы өсуі мен көші қон қозғалысының өсуін жүйелеп қадағалау, статистикалық анықтама негізінде минрациялық процестердің табиғатын зерттеу. Қазіргі жағдайда, атап айтқанда халықтың қозғалысының үш түрі, кейінгі ұрпақтардың пайда болуына сандық және сапалық аспектілеріне көбірек назар аудару қажеттігі негізінде әрбір бітіруші түлек білуі қажет. Елдердің еңбек ресурстарының саны мен сапасына, сондай-ақ олардың орналасқан жеріне халықтың келесідей құрылымы әсер етеді: жасы мен жынысы, білім, кәсіби біліктілік және әлеуметтік-топтық (сыныптық).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; - шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; - өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу; - кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; - нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; - пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу. «Шетел тілі (кәсіби)» пәнінің осы оқу жоспары еңбек нарығында бәсекелесуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған, себебі шет тілі арқылы болашақ магистр академиялық білімге, жаңа технологияларға және заманауи ақпаратқа қол жеткізеді және сол арқылы табысты кәсіби және ғылыми қызметтің құралы болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; -  байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); жоғары білім беру мазмұны; білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында магистранттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ; жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі әлемдік дамудың негізгі тенденциялары
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: «Қазіргі әлемдік дамуының негізгі тенденциялары» әлемнің ірі аймақтарының заманауи әлем дамуының негізгі тенденцияларының ерекшеліктері және негізгі сипаттамалары туралы тұрақты түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Зерттеу үрдісінде заманауи әлемдік дамудың негізгі беталысын талдаудың әр түрлі әдістерін қолдану. - Ғылыми зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру, сәйкес әдіснаманы таңдау, зерттеу сатыларын анықтау, нәтижелерді бағалау және түсіндіру. - Тұрақты даму тұжырымдамасының теориялық және әдіснамалық негіздерін талдай отырып, осы талдаудың нәтижелерін ғылыми тәжірибеде мемлекеттердің әлеуметтік-саяси дамуының өзекті мәселелерін зерттеу. - Жоғары білім берудегі тарихи пәндерді оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен технологияларын көрсету. - Заманауи ғаламдық үрдістерді зерттеуге қатысты қолданыста бар талдау әдістерін сыни тұрғыда бағалау. - Әлемдік дамудың қазіргі заманғы үрдістері саласында тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізу. - Әлемдік экономикалық, экологиялық, демографиялық, көші-қон процестерін анықтап, әлемдік экономика мен әлемдік саясаттың өзара әсерін түсіну; - Әлемдік әлеуметтік-экономикалық және саяси дамудың, жаһандық саяси процестердің қазіргі үрдістерінің мазмұнын түсіндіріп, олардың Қазақстан үшін болашағы мен ықтимал зардаптарын түсіну; - Білім мен аналитикалық дағдыларды қолдану негізінде жаңа кәсіби білімін синтездеу. - Тұрақты дамудың түсінікті-категориялық тұжырымдамаларын дұрыс пайдалану, заманауи техникалармен және аналитикалық негіздеуде қаланған стратегиялармен иелену, және оның нәтижелерін сенімді түрде ұсынуға, , кәсіби қарым-қатынаста және жеке тұлғааралық қарым-қатынастарында өзінің кәсіби қызметінің нәтижелерін көпшілік алдында жеткізе білу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: «Қазіргі заманғы әлемнің дамуының негізгі тенденциялары» пәнінің мазмұны теориялық-проблемалық және табиғи сипатта қолданылады. Оқу бағдарламасын жүзеге асыру барысында магистранттар заманауи әлемдік даму тенденцияларының теориялық білімдерін ғана емес, сонымен қатар сыртқы саяси жағдайларды талдау және олардың даму перспективаларын бағалау дағдыларын меңгереді. Бұндай білім мен дағдыларды қалыптастыру олардың кәсібилігінің алғышарттарының, сондай-ақ - әртүрлі мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдардағы қоғамдық жұмыстарында қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық сот мекемелері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: магистранттарды құқық не заңнамалық ойлаудың негізін қалыптастыру, жоғары құқықтық мәдениет, кәсіптік салада табысты жұмыс жасау үшін тұрақты ынталандыру үшін өздерінің тарихи және жалпы теориялық мазмұнын бағалайтын маңызды халықаралық құқықтық түсініктермен таныстыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Халықаралық құқықтың ұғымдарын, жүйелерін, дереккөздерін, субьектілерін білу. Халықаралық құқықтағы негізгі принциптерін, жауапкершіліктенін, аумағын,; халықаралық құқықтағы халықты білу; халықаралық экономикалық құқықты, халықаралық қылмыспен күресті білу. - халықаралық құқық нормаларын білу негізінде туындайтын жағдайларды жүйелеу, заңдар мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс қолдану; - халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу үшін қолданыстағы заңдарды білу негізінде құқықтық мәселелер бойынша үздік шешімдерді табу; - алынған құқықтық білім мен дағдыларды құқықтық қатынастарды тәуелсіз талдауда қолдануға; - нақты өмірлік жағдайларда және болашақтағы кәсіби қызметте құқықтық нормаларды қолдануға негізделген қайшылықты немесе жанжалды жағдайларды шешеді. «Халықаралық сот мекемелері» пәні магистранттардың халықаралық-құқықтық тақырыпта проблемалық талдау шеберлігін құрастыруымен байланысты, халықаралық құқық субъектілерінің мәселелерін талдаудағы білімдерін тереңдетуге, қазіргі заманғы халықаралық құқықтың ең қайшылықты мәселелерімен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; - ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; - зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; - заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып; - пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; - ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Антропологияның дамуы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Магистранттардың жаратылыстану және әлеуметтік зерттеулер объектісі ретінде адам ерекшелігі тұжырымдамасын қалыптастыру; адамзаттың табиғи тарихын және қазба популяцияларының биологиялық-әлеуметтік сипаттамаларын түсіндіру; магистранттарға антропологиялық зерттеулерде қолданылатын әдістерді көрсету; гомининацияның негізгі гипотезалары; адамның шығу тегінің әлеуметтік аспектілері; адамның онтогенезі, нәсілдік қалыптасу факторлары. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаратылыстану және әлеуметтік зерттеулер объектісі ретінде адам ерекшелігі тұжырымдамасын қалыптастыру; адамзаттың табиғи тарихын және қазба популяцияларының биологиялық-әлеуметтік сипаттамаларын түсіндіру; магистранттарға антропологиялық зерттеулерде қолданылатын әдістерді көрсету; гомининацияның негізгі гипотезалары; адамның шығу тегінің әлеуметтік аспектілері; адамның онтогенезі, нәсілдік қалыптасу факторлары. - адамзат тарихындағы инновацияның рөлін айқындау (мысалдар: қағаз, жібек, пиротехникалық, типографиялық, кеме жасау, өнеркәсіптік революция технологиясы бойынша); - әлеуметтік антропологияның мәдени және субкультуралық аумақтары, әлеуметтік-мәдени құрылымдары мен тәжірибелерін талдауда негізгі ұғымдарды қолдану; - әртүрлі әлеуметтік-мәдени контекстте болатын көзқарастар, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді талдау; - жинақталған кәсіби және жалпы ғылыми ақпаратты бағалауға негізделген қорытындыларды негіздеу және ғылыми-қолданбалы міндеттерді шешу кезінде логикалық талдау құралдарын пайдалану; - жұмыс жобаларының нысандарына қатысу және тәуелсіз аналитикалық жобаларды жүзеге асыру, соның ішінде эмпирикалық ақпаратты жинауды жоспарлау және ұйымдастыру; - әлеуметтік процестер мен әлеуметтік қоғамдастықтар туралы деректерді шығару, таңдау, өңдеу және талдау, мультипарадигмалды перспективада эмпирикалық материалдарды антропологиялық түсіндіруді жүзеге асыру; - ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстың нәтижелерін кәсіби және жаппай аудиторияларға ұсыну. «Антропологияның дамуы» пәні студенттерді қазіргі антропологияның негізгі түсініктерімен және антропологияның теориясы мен практикасының негізгі бағыттарымен таныстыру, әлеуметтік - антропологиялық зерттеулер әдіснамасы туралы түсінік қалыптастыру, әртүрлі мәдени және субмәдени контексттер туралы магистранттардың білімдерін жаңарту, антропологиялық зерттеу тақырыбы ретінде мәдени құбылыстармен танысу, әлеуметтік әлемді зерттеудегі антропологиялық перспективаның ерекшеліктерін жариялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дүниежүзі тарихы: жаңа методологиялық бағыттар
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың мақсаты– әлем тарихының ежелгі замандағы, орта ғасырларадағы, жаңа және қазіргі замандағы құбылыстары мен оқиға¬ларының ішкі логикасының іргетасы болып табылатын күрделі теориялық мәселелерді талдау; әлем тарихының іргелі мәселелерін зерттеудегі инновациялық негіздерді қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: ˗ ежелгі дүние және орта ғасырлар тарихының іргелі мәселелерін тарих ғылымының жаңа жетістіктері негізінде меңгергенін көрсету¬ге; ˗ дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өтудің эволюциялық және революциялық жолдарын талдауға; ˗ жаңа және қазіргі замандағы шетелдердің мемлекеттік-саяси жүйесі мен саяси мәдениетінің эволюциясын талдауға; ˗ адамзат қоғамының қазіргі замандағы ғаламдық мәселелеріне сыни баға беруге. Дүниежүзі тарихының іргелі мәселелеріне жаңа концептуалдық тұрғыдан қарау мәселесі талданады, тарихты кезең¬деудің критерийлері, дәстүрлі қоғамнан индустриалдық қоғамға өту мәселесі, жаңа және қазіргі заманның саяситеориялары, жаңа және қазіргі заманның альтернатив-тік идеологиялары, ұлт-азаттық қозғалысы және отарлық империялардың ыдырауы қарастырылады, әлемдегі орталықтан безіну және орталыққа ұмтылу нышандарын талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік саяси үрдіс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаңа арнайы зерттеулердің нәтижелерін ескере отырып, магистранттарға әлемдік саяси үдерістің (ӘСҮ) негізгі проблемаларын кешенді түрде қарауға, ӘСҮ-ке әртүрлі факторлардың әсері (әсіресе, этникалық стереотиптер мен мемлекет, аумақ имиджі) әсер ету тетіктерін анықтау, ӘСҮ проблемалары туралы білімді кеңейту және біріктіру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қатынастар мен әлемдік саясатты дамыту үрдістерін болжау; - жаһандық және өңірлік халықаралық ұйымдар қызметінің мақсаттарын, сипатын және нысандарын анықтау; - әлемдік саяси үдерістің үлгісін және негізгі кезеңдерін анықтау. Қазіргі саяси оқиғаларды микро және макро деңгейде бағалау; - саяси процессте азаматтықтың маңыздылығын түсіну және әлеуметтік даму үдерістерін бағалау; - әлемдік тарихтағы ішкі саяси және халықаралық саяси процестердің өзара байланысын көрсету. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Жаһандану және аймақтандыру үдерістерінің диалектикалық қатынастарын талдау; осы процестердің әлемдік саясатқа, халықаралық қатынастарға және халықаралық экономикалық саясатқа әсерін бағалау; Әлемдік және діни деңгейдегі әлемдік саясат және халықаралық қатынастар субъектілерінің негізгі бағыттарын зерттеуді жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарихтың концептуалды модельдері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттарды фиолософия мен методологияның негізгі түсініктерімен таныстыру; тарихи процестің категорияларын талдау, методологиялық теорялардың әртүрлі бағыттарымен және концептуалдық модельдермен таныстыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - қоғамдық дамудың унитарлық-сатылық концепцияларын меңгергенін көрсетуге; ˗ тарихтың заманауи концепцияларын білетінін көрсетуге; ˗ тарихтың концептуалдық модельдерін жасаудың негізі ретіндегі историософиялық нышандарды талдауға; ˗ тарихтың біртұтастығы туралы идеяларды сыни тұрғыдан бағалауға; ˗ тарихтың циклдық модельдерін сыни тұрғыдан бағалауға. Бірінші бөлімде тарих фиолософиясының мәні, тарихи танымның негізгі әдістері, тарихи процестегі субъективтілік пен объективтіліктің диалектикасы, тарихтағы альтернативтік мүмкін-дік¬тер мәселесі атлданады. Екінші бөлім тарихтың дамуының униатрлық-сатылық және циклдық түсініктерін талдауға арналған. Соңғы бөлімде тарихтың заманауи зерттеушілер жасаған концепциялары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда келесі қабілеттерді қалыптастыру: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; - басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; - басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; - ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; - басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; - жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; - басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы тарихи ғылымға пәнаралық көзқарас
  Несиелер: 3

  Жалпы аспекті тарихты зерттеудегі пәнаралық тұрғылар. Пәнаралық тұрғыдағы замануи методологиялық мәселелер мен тарих ғылымының қажеттілігі. Пәнаралық зерттеулердің ұғымдық аппараты және оның ерекшеліктері. Заманауи ғылымдағы пәнаралық зерттеу моделдерін құрастыру әдісі. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - заманауи тарих ғылымының негізгі теориясы мен әдістерін үйренеді; - қазіргі заманғы әлеуметтік-гуманитарлық методологиялық тұрғылар мен тарихнамалық үрдістерді меңгереді және пайдалана білуге баулиді; - тарихи үрдісті талдауда пәнаралық синтездің инновациялық әдістерін пайдалануға; - өркениеттік дискурстің контексінде отандық тарихтың орнын анықтап және салыстыру; - әлемдік кеңістіктегі тарихи ақпараттардың интеграциясының формасы мен тенденцияларын бағалау; - тарихи ғылыми танымның үздік методологиясын меңгеру. Зерттеу пәні магистрлердің тарих ғылымының пәнаралық байланысы туралы ойын қалыптастырып, тарихи үрдісті зерттеудегі заманауи пәнаралық әдіс-тәсілдерді оқытады. Аталмыш курста тарих ғылымын зерттеудегі салыстырмалы талдау әдістері қолданып, теориялық модель және зерттеу техникасындағы мәселелерге заманауи шешім жасалады. Әлеуметтік және гуманитарлық, сонымен қатар жаратылыстану ғылымдарына нақты логикалық және математикалық әдістер қолданылады. Заманауи тарих ғылымының жағдайы тарихи үрдістегі теориялар, тарих ғылымындағы білімнің қордалану тұрғысында жаңа методологиялық тұрғылар негізінде қазіргі тарихи мектептер мен бағыттардың байланысы мәселелерін терең және кең түрде зерттеуді талап етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық экономикалық саясаттың сандық модельдері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Халықаралық экономикалық саясаттың мәні, қағидалары мен түрлері, капиталдың көші-қонын күшейту және жаһандану, ғылыми-техникалық білім алмасу туралы студенттердің тұтас білім жүйесін қалыптастыру. Курста тауарлар мен қызмет көрсетудің халықаралық сауданы дамытудың теориялық мен тәжірибелік, халықаралық валюта-қаржы қатынастарының даму ерекшеліктері мен негізгі үрдістері туралы ақпарат бар. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - дүниежүзілік экономиканың субъектілерінің қызметін сипаттайтын негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді табады және жүйелеу; - әлемдік экономиканы сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу; - IS-LM моделіне негізделген ашық экономикада Maнделла-Флеминг тепе-теңдік моделін құрастыру; - халықаралық экономикалық қатынастардың қазіргі жай-күйін және даму перспективаларын бағалау; - стандартты әдістер мен қолданыстағы нормативтік база негізінде шаруашылық субъектілерінің қызметін сипаттайтын экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Әлемдік экономика пәні және ғылымның әдіснамасы. Әлемдік шаруашылық әлемдік экономиканы зерттеудің басты мақсаты. Әлемдік экономиканың даму негізі ретінде халықаралық еңбек бөлінісі. Әлемдік шаруашылықтың табиғи-ресурстық әлеуеті. Қазіргі әлемдік экономиканың салалық құрылымы. Жаһандану және әлемдік экономикадағы жаһандық проблемалар. Әлемдік экономиканың тарихы. Мемлекеттердің негізгі топтары мен экономиканың ұлттық үлгілері. Халықаралық экономикалық интеграция. Халықаралық корпорациялар және олардың жаһандық экономикадағы рөлі. Халықаралық экономикалық ұйымдар. Әлемдік нарық және халықаралық бәсекелестік. Халықаралық сауда және сыртқы сауда саясаты. Халықаралық еңбек миграциясы. Халықаралық көші-қон капиталы. Еркін экономикалық аймақтар. Халықаралық технология трансферті. Халықаралық валюта-реттеу қатынастары. Төлем балансы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Батыс Европадағы саяси ойдың тарихы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың саяси ілімдер тарихын ғылым ретінде, саяси идеологияның даму заңдылықтары туралы, мемлекет, үкімет, саясаттың маңызды және әсерлі тұжырымдамаларының мазмұны мен тарихы туралы тұтас көзқарасын қалыптастыру. Бұл курсты меңгеру магистранттардың ғылыми-теориялық ойлау, саяси және тарихи сана-сезімін қалыптастыруға ықпал етуі керек. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - түсінікті аппаратты меңгеру, әлеуметтік- саяси ойдың негізгі бағыттары мен ерекшеліктерін білу; - Батыс Еуропадағы әлеуметтік-саяси ой қалыптастыру тарихындағы оқиғалардың маңызды күндерін білу; мәселенің тарихнамасы туралы түсінікке ие болуға, деректік базасын білу; - әлеуметтік және саяси ой дамуының негізгі бағыттарын талдау; - Батыс еуропалық ойшылдардың бағдарламалық жұмыстарын салыстыру, қосымша ақпаратты тәуелсіз іздеуді жүзеге асыру; алынған ақпаратты өңдеу және ғылыми және білім беру қызметінде қолданыстағы білімдерді пайдалану дағдыларын игеру. Берілген оқу пәнінің мақсаты магистранттардың XVIII - XX ғасырлардағы батыс еуропалық әлеуметтік-саяси ойдың негізгі бағыттары мен пайда болу тарихы, Батыс Еуропаның әртүрлі тарихи кезеңдеріндегі әлеуметтік және саяси ой-өрістердің даму тенденциялары мен ерекшеліктері туралы жалпы білімін меңгеру болып табылады. Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде магистранттар курс мазмұнын хронологиялық ретпен білуі керек, осы білімді тәжірибеде және педагогикалық қызметте қолдануға, Батыс Еуропа мемлекеттерінің өткен тарихын білуін ескере отырып, заманауи әлеуметтік-саяси процестерді талдай білуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық ұйымдар мен даму
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттарда мемлекетаралық органдар мен ұйымдарды реттейтін қағидалар мен ережелерді білім призмасы арқылы, сондай-ақ олардың құқықтық мәртебесін және қызметтік функцияларын анықтау арқылы, халықаралық қоғамдық құқықтың маңызды саласының мәселелерін түбегейлі білу; студенттерді жетекші халықаралық ұйымдардың (БҰҰ және оның мамандандырылған мекемелері, ДСҰ, ЕҚЫҰ, Еуропа Кеңесі, посткеңестік кеңістікте интеграциялық бірлестіктер), сондай-ақ олардың жұмыс істеуінің институционалдық аспектілерімен нормативтік-құқықтық актілермен таныстыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әртүрлі саяси-құқықтық концепциялар мен халықаралық-құқықтық доктриналардың теориялық ұстанымдарын білу; - халықаралық құқықтық мәселелер бойынша олардың көзқарастарын ақылға қонымды негіздеу, заңды анықтамалармен еркін жұмыс істеу; - заманауи халықаралық ұйымдар қызметінің әдіс-тәсілін сауатты талдау және бағалау; - халықаралық ұйымдардың құрылуы мен жұмыс істеуіне халықаралық құқықтың ықпалы мен маңыздылығын анықтау; - халықаралық ұйымдардың қызметін, олардың өкілеттіктері мен шешімдерін талдау; - халықаралық-құқықтық өмірдің заманауи құбылыстарына кәсіби бағалау жүргізу; - халықаралық құқықтың теориясы мен тәжірибесінің дамуын ескере отырып, олардың білімдерін үнемі толықтыру арқылы өздерінің кәсіби дағдыларын дамыту. Курста халықаралық ұйымның құқығы халықаралық құқық саласы, қазіргі заманғы халықаралық ұйымдардың сипаттамалары мен олардың жіктелуі, олардың салалық заңды тұлғасы ретінде қарастырылады. Курста халықаралық ұйымдар, ұйымдастыру құрылымы және олардың қызметінің құқықтық негіздері туралы негізгі ақпарат бар. БҰҰ, ДСҰ, ТМД және басқа да әмбебап және өңірлік халықаралық ұйымдардың құқықтық базасын талдау және бағалауға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инновациялық технологиялар мен тұрақтылық
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: Магистранттарды инновациялық технологиялардың әдістемесі, тұжырымдамалары, қағидалары, тарихы, оның тұрақтылық, даму, дәстүр мен қазіргі заманның өзара әрекеттестігі, жаһандану және цифрлық революция тұжырымдамасымен байланысымен таныстыру. Ерекше қызығушылықты: адамзат тарихындағы технологиялық жетістіктердің қалыптасуындағы жүйелердің теориялық көзқарастары, негізгі тұжырымдамалары мен идеялары, заманауи дамудағы заманауи цифрлық технологиялардың рөлімен таныстырады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - инновацияларды жіктеуді; инновациялық қызметті анықтайтын факторларын; инновациялық идеялар көздерін; ұлттық инновациялық жүйенің құрылымын білу; - инновациялық жобаларды талдау және бағалау; - инновацияларды енгізу бойынша жұмыстарды орындау кезектілігін жоспарлау; - инновациялық әзірлемелерді қаржыландырудың түрлерін таңдау; - инновациялық жобаларды таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: инновациялық процестің мазмұны мен құрылымын зерттеу, инновациялық менеджменттің түрлі аспектілерін зерттеу, корпоративтік инновациялық стратегияларды талдау дағдыларын меңгеру, сондай-ақ инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау және оларды қаржыландырудың ықтимал түрлерін табу. Корпоративті инновациялық ұйымдық құрылымдардың жұмысын талдауды, сондай-ақ, ұйымдар арасындағы инновациялық желілер мен кластерлерді зерттеуге ерекше назар аударылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ортағасырлар кезеңінде Батыс Еуропадағы рухани мәдениет
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: ортағасырлардағы Батыс Еуропаның рухани мәдениетінің ерекше белгілерін айқындау; ортағасырлардағы Батыс Еуропаның рухани мәдениетін зерделеуде әртүрлі тарихи мектептердің жаңа тәсілдерін зерттеу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ортағасырлардағы әлеуметтік-этикалық құндылықтарды, қоғамдық-құқықтық нормаларға негізделген және толеранттыққа түрлі мәдени және конфессиональным дәстүрлерін білу; - қазіргі заманғы әдіснамалық тәсілдер мен үрдістерді; аппаратынан хабардар осы затты - ортағасырлық тарихындағы үрдістертер мен құбылыстар, олардың динамикасы мен өзара байланысы; - жалпы процестер мен жекелеген фактілер сәйкестендіру; - маңызды ерекшеліктері мен тарихи процестер, оқиғаларды анықтау; - Қолдану: дүниетанымдық мәселелер тұрғысында мәдениетті нақты айқындау; - ғылыми талдау, тарихи құжаттарды жазу және академиялық мәтіндердің дағдыларын сараптау; - орта ғасырлардағы тарихи негізінде талдай білу, дербес ғылыми тұжырымдар; - сараптау және түсіндіру саяси, тарихи дамудағы әлеуметтік-мәдени факторлар, сондай-ақ тұлғалық фактордың рөлі өркениеттің құрамдас бөлігі ретінде; - Синтез: пәнаралық тәсілдер және әдістерді тарихи зерттеулерде меңгеру; - білімдерді гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдарының пайдалану саласындағы сараптамалық және талдамалық жұмыстарында пайдалану; - еуропалық тарихтағы субъектілерін және мәдениет қайраткерлерін, саясаткерлерінің қызметтерін сипаттау және ғылыми бағалау. Курс феодалдық дәуірдегі, христиандық дүниетанымы басым болған Еуропаның рухани мәдениетіне арналған. Ортағасырлық Еуропадағы мәдени өмірдің, әдебиет жанрларының, философиялық ағымдар, Қайтаөрлеу өнерінің жаңа формаларының дүниеге келуі қарастырылады. Ортағасырлық мәдениет деңгейлерінің ортағасырлық қоғамның таптық- корпоративтік құрылымына сәйкестігі ашылады. Идеялық принциптердің көпжақтылығына, әлеуметтік және идеялық негіздері бар өнердің формалары мен стильдеріне назар аударылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Код ON1

  Тарихи оқиғалардың себеп-салдарын негіздеу. Тарихи фактілердің ортақтығын және ерекшеліктерін ескере отырып салыстыру; Тарихи құбылыстар мен оқиғалардың себептері мен салдарын талдау. Қазіргі ғылыми жетістіктерді сараптау, сыни бағалау. Зерттеу және тәжірибелік мәселелерді шешуде жаңа идеяларды қалыптастыру; кешенді зерттеулерді ұйымдастыру және жүзеге асыру;

 • Код ON2

  Жаһандану және аймақтандыру үдерістерінің диалектикалық қатынастарын талдау; осы процестердің әлемдік саясатқа, халықаралық қатынастарға және халықаралық экономикалық саясатқа әсерін бағалау; халықаралық қатынастар мен әлемдік саясатты дамыту үрдістерін болжау; Жаһандық және өңірлік халықаралық ұйымдар қызметінің мақсаттарын, сипаты мен нысандарын анықтау; сыртқы саясат мәселелеріне анализ жасай білу және олардың перспективаларын болжай білу;

 • Код ON3

  Тарихты оқытуда заманауи ғылыми әдістерді, әдістер мен оқыту құралдарын қолдана алу. Білім беру ұйымдары саясатының шеңберінде оқыту мен білім берудің әдістері мен құралдарын өз бетінше таңдау; Психологиялық-педагогикалық практиканың негізгі тенденцияларын талдау және оқу-тәрбие үрдісін жобалау; әртүрлі стратегияларды, оқыту мен тәрбие берудің әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып лекторлық және кураторлық шеберлікке ие болу;

 • Код ON4

  Әлемдік саяси үдерістің үлгісін және негізгі кезеңдерін анықтау. Қазіргі саяси оқиғаларды микро және макро деңгейде бағалау; саяси процесте азаматтықтың маңыздылығын түсіну және әлеуметтік даму үдерістерін бағалау; дүниежүзілік тарихтағы ішкі саяси және халықаралық саяси процестердің өзара байланысын көрсету; әлемдік саяси процестердің негізгі мәселелерін сараптау;

 • Код ON5

  Отаршылдық саясаттың шығысқа қарай, тұтастай алғанда, қазіргі Шығыста жүріп жатқан және болып жатқан барлық процестерді ескере отырып талдау жасау; отарлық және тәуелді Шығыстағы елдерде түбегейлі жаңа мемлекеттердің және тиісті жаңа қоғамның қалыптасуын талдау; Әлеуметтік-экономикалық процестерге, әлеуметтік және демографиялық саясаттың қалыптасуына демографиялық өзгерістердің ықпалын білу;

 • Код ON6

  Әлеуметтік-экономикалық үрдістер мен құбылыстар туралы ішкі және сыртқы статистика деректерін талдау және сыннан өткізе білу, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің үрдістерін анықтау; Халықаралық сот органдарының ұйымы мен қызметін реттейтін халықаралық құқықтың негізгі ережелерін түсіндіре білу; Ғылым мен гуманитарлық білімде әлеуметтік тарихты ғылыми бағыт ретінде көрсете білу; әлеуметтік тарих контексінде дамып жатқан ғылыми бағыттар мен ғылыми мектептерді сараптай білу;

 • Код ON7

  Еуропа елдерінің мәдениетінің дамуының негізгі заңдарын, әлемдік тарихи үдерістің заңдарымен ажырағысыз байланысын талдау; Батыс Еуропадағы ұлы ойшылдардың негізгі ойларын және олардың батыс елдерінің санасын қалыптастырудағы рөлін талдау; Табиғат және әлеуметтік зерттеулер объектісі ретінде адамның ерекшелігін түсіндіру; адамзаттың табиғи тарихы және қазба популяциясының биосационалдық сипаттамасын көрсете білу; Адамзат тарихындағы инновацияның рөлін анықтау;

 • Код ON8

  Саяси ойлардың, әлеуметтік тарихтың, антропологияның, халықаралық экономикалық процестердің, рухани мәдениеттің генезисін зерттеуде пәнаралық синтездің инновациялық әдістерін қолдану; Дереккөзді зерттеу әдістері негізінде тарихи шындықтың ерекшеліктерін анықтау. Тарих ғылымының ғылыми әдістерін және зерттеу әдістерін қолдану. Тарихтың қазіргі заманғы бағыттарында жаңа білімдерді немесе практикалық қосымшаларды құру үшін ғылыми жобаларды тұжырымдау, әзірлеу және енгізу.

 • Код ON9

  Сараптамалық бағалау, салыстыру әдістерін меңгеру; ғаламдық экономикада, саясатта орын алған оқиғалардың маңызды мәндерін айқындайтын ғылыми талдау және абстрагирование тәсілін меңгеру; маңызды халықаралық-құқықтық концепцияларды интерпритациялау, юридикалық ой-сана негізінің, құқықтық мәдениеттің, кәсіби ортада табысты қызметке тұрақты мотивацияның қалыптасуы үшін олардың тарихи және жалпытеоретикалық мәнін бағалай білу

 • Код ON10

  Адам және қоғам арасындағы қарым-қатынас тарихын, рухани мәдениеттің, ғылым мен коммуникацияның эволюциясын, әлеуметтік тарихты ғылыми білім мен гуманитарлық білім беру жүйесінде ғылыми тұрғыдан қалыптастыру, қалыптасу тарихы мен теориясы туралы тұтас пәнаралық түсінігі болуы керек; Өзінің кәсіби қызметінде пәнаралық ғылымның жетістіктерін пайдалана білу: әлуметтану, экономика, психология, халықаралық құқық;

 • Код ON11

  Өзіндік тарихи сана, ғылыми әдептілік, алдағы өткен ғалымдардың ісі мен қызметіне сыйластықпен қарауды, шығармашылық инициативаны, адамгершілік көзқарасты, тарих ғылымының қоғамдық рөлі мен маңызын түсіну қабілеттерін көрсете білу. Патриоттық принциптерге, азаматтық пен толеранттыққа негізделген позитивті коммуникативті дағдыға ие болу, қазіргі жаһандық қоғамның өмір сүруінің шарты ретінде мәдениаралық байланысты түсіну. Әлеуметтік-экономикалық және білім мәселелеріне қатысты өзінің көзқарасын білдіре алу;

 • Код ON12

  Әріптестермен және басшылармен кәсіби қарым-қатынас орната білу; Адамдардың кәсіби қызметіндегі әлеуметтік-мәдени айырмашылықтарды ескеру. Тәуелсіз ойлау, пікірталас, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру; Ағылшын тіліндегі мәтінді ауызша және жазбаша аудару дағдыларын дамыту. Ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын меңгеру. Рационалды және өз бетінше, танымдық және кәсіби қызметінің нәтижесінде алынған өз ой-тұжырымдарын негізге ала отырып іс-әрекет жасай білу.

Top