Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01513 Биология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Геномның ұйымдасуы мен құрылымы
  Несиелер: 5

  Модульдің бағдарламасы геннің молекулалық биология әдістерін зерттеуді қамтиды; про- және эукариоттардың гендерінің және геномының құрылымын салыстырмалы талдау; матрицалық процестердің молекулалық-генетикалық механизмдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Омыртқалылардың салыстырмалы анатомиясы
  Несиелер: 5

  Зоология туралы білімді толық меңгертеді. Сондықтанда оның мақсат, міндеті жалпы білім берумен тәрбиелеуге бағытталған. Зоология – жануарлар ағзасының құрылысы, биологиясы, экологиясы, көптүрлілігі туралы нақтылы материал беріп, көптеген ғылымдар салаларымен байланысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық және клеткалық биология
  Несиелер: 5

  Магистранттардың клеткалық биология курсынан алған білімдерін терең жетілдіру, прокариот және эукариот клеткаларының қызметтері, реттеуші механизмдері, жасушалардың структуралық, молекулалық ұйымдасуымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фитопатология
  Несиелер: 5

  Фитопатология – өсімдіктің аурулары және олармен күресу жайлы ғылым. Ауру қоздырғыш организмдер ауылшаруашылық дақылдарына, орман шаруашылығына, қаладағы жасыл желекке, басқа да пайдалы өсімдіктерге үлкен зиян тигізеді. Сондықтан ауылшаруашылық өсімдіктерінің өнімін арттырудың бірден-бір нақты жолы өнімнің төмендеу себептерін анықтап, осы себептермен күресудің ғылыми тұрғыда негізделген тәсілдерін өндіріске енгізу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жануарлар мен өсімдіктердің алуантүрлілігін сақтау
  Несиелер: 5

  Табиғат ресурстарының сарқылу мәселесі. Табиғатты тиімді пайдалану және қорғау тәжірибесінде табиғи процестерді және оларды адамзат қоғамы мүддесіне пайдалануды басқаратын заңдылықтарды ескеру. Биологиялық шикізат қорларын қолдану көлемі және қоршаған ортаны ластану деңгейі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биологиялық білім беруді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курста биологиялық білім беру жүйесін дамыту мен жетілдірудегі қазіргі заманғы үрдістер таныстырылады. Пәннің мазмұны биологиялық білімнің принциптерін, мазмұнын, мақсатын, құрылымын анықтайтын әдіснамалық мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Хромосомалардың құрылымы және қызметі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны хромосомалардың құрылымы мен функциясын, хроматин түрлерін және хромосомалық морфологияны зерттеуге бағытталған. Құрылымдық және факультативті гетерохроматин түсінігі. Интерфазалық және метафаза хромосомасы. Хромосома функциясының негіздері. Химиялық хромосомалардың сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эволюциялық биология
  Несиелер: 5

  Тарихи және мәселелік әдістемелерді қолдана отырып, эволюциялық идеялардың даму диалектикасын ашу. Қазіргі заманғы эволюцияның синтетикалық теориясына сын тұрғысынан талдау жасау. Дарвинизмге және эволюцияның синтетикалық теориясына оппозициялық көзқарастарды талқылау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биологияны оқытудағы технологиялар
  Несиелер: 5

  Жаңа білім парадигмасы: теория мен практиканың негіздері. Қазіргі дидактикалық тұжырымдамасы. Білім мазмұнын жобалау. Дәстүрлі оқыту нысандары мен әдістері. Тәжірибелік сабақ. Оқу үрдісінің басқару компоненті. Белсенді оқыту технологиясы. Мәселелі үйрену дидактикалық технология ретінде. Топтық зерттеу жұмыстарының технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мутациялық процесс
  Несиелер: 5

  «Мутациялық процесс» курсы про және эукариотты жасушаларда ДНҚ метаболизмінің процестерін (мутагенезі / репликациясы / репарация / рекомбинациясы) зерттеуде қалыптасқан және дамып келе жатқан салалар бойынша ағымдағы деректерді қамтиды, генетикалық ақпаратты сақтайтын және енгізетін жасушалық процестердің молекулалық механизмдерін зерттейді, онтогенез және канцерогенез кезінде мутагенездің және ДНҚ-ның ролі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Биогеоценология
  Несиелер: 5

  Биогеоценология – биология мен географияның шектесу аймағындағы білім саласы, биогеоценоздың құрылымы мен қызметін зерттейтін ғылыми пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Хромосомалық емес тұқым қуалаушылық
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасында жасушалық органеллалардың геномының құрылымын талдау әдістерінің хромосомалық емес тұқым қуалауының дамуындағы негізгі кезеңдерді зерттеуді; әртүрлі жүйелі топтардағы хлоропласт пен митохондриальды геномдардың салыстырмалы талдауы; органикалық геномдарда кодталған генетикалық ақпаратты енгізудің негізгі кезеңдерінің ерекшеліктері; клеткалық органеллалардың шығу симбиотикалық теориясының эксперименталдық дәлелдері; митохондриялық медицина генетикасының негіздерімен таныстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мінез-құлық генетикасы
  Несиелер: 7

  Мінез-құлықтың механизмі, мінез-құлықтың дамуындағы эпигенетикалық негіздер, әлеуметтік мінез-құлық және оның дамуындағы неврогендердің рөлі. Моделдік түрлердің мінез-құлқының жеке генетикасы (нематод, дрозофила, егеуқұйрық). Орталық жүйке жүйесін дамытудың нейрогенетикалық негіздері, адам ауруларының үлгілері. Ламинарлық мінездің нейрогенетикалық негіздері. Психогенетика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биологиялық білім берудің әдіснамалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны биологияны оқытудағы әдіснамалық мәселелерді зерттеуге бағытталған. Биологиялық білімнің қазіргі заманғы құрылымы, оның мазмұны, жаңа идеялары және әдістемелік шешімдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Негізгі молекулалық - генетикалық процестер
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасына - репликация, транскрипция, кері транскрипция, трансляция, мутагенез және репарация процестерін сипаттайтын материалды еркін меңгеру. Кері транскрипцияның сатыларын және канцерогенездің ағымдық үлгілерін зерттеу; бактериялық және эукариотикалық РНК полимераздарын, белок транскрипті факторларын, транскрипция кезеңдерін және про және эукариоттардағы РНҚ өңдеуді сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық биологияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Магистранттарды компьютерлік және жүйелік биологияның негізгі бөлімдері мен түсініктерімен таныстыру (геномика, протеомика, эволюциялық биоинформатика, биологиялық процестерді математикалық және компьютерлік моделдеу және т.б.). Көптеген күрделі биологиялық проблемалар қарастырылады, оларды шешуге жүйелі көзқарас қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гендер экспрессиясын реттеу
  Несиелер: 5

  Генетикалық бақылау және генетикалық процестердің энзимологиясы. Репликация, репарация және ДНҚ рекомбинациясы. Генетикалық бақылау және мутагенездің молекулярлы механизмі. Гендердің реттелуі. Промотор деңгейінде транскрипцияның реттелуі. Реттелудің оперон жүйесі. Эукариот гендерде экспрессияның реттелуі. Геномның ролі геннің реттелу әрекеті. Клетканың бөлінуі, клетка циклінін ролі, және клетканың тіршілік әрекеті . Негізгі клеткалық циклдің әр түрлі варианттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экариот геномы
  Несиелер: 7

  Молекулалы-генетикалық зерттеулер технологиялары: гендерді клондау, бөліп алу, гендік кітапхана, геномдарды секвенирлеу, генетикалық карта құру. Эукариоттардағы әртүрлі кластардағы гендердің құрылымының ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игеру білу

 • Код ON3

  Биологияның күрделі проблемаларын, сондай-ақ халықаралық ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізінде өздердернің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерінде жан-жақты қарастырады, жазбаша және ауызша жұмыстарда қолданады

 • Код ON4

  Биологиялық проблемаларды шешудің материалдық және пәнаралық құзыреттілігін иеленді

 • Код ON5

  Биологиялық ғылымдарды оқыту құзыретіне ие болды

7M01513 биология
Магистратура

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01513 Биология 1
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01513 Биология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01513 Биология
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01513 Ақпараттық Биология
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M014 Биология педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top