Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08210 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы-1 в Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты білім беру бағдарламасының түпкі мақсаты "мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы" білім беру бағдарламасы бойынша бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады, ол болашаққа нақты бағдарлануды көздейді, бұл жұмыс берушілердің талаптарын қанағаттандыратын жеке және кәсіби қызметтегі табыстылықты есепке ала отырып, өз білімін құру мүмкіндіктерінде көрінеді
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1,5 года
 • Кредиттер көлемі 90
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M132 Мал шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 7M082 Мал шаруашылығы
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  "Шет тілі (ағылшын тілі)" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді кәсіби сипаттағы ақпарат алу және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізе білу мақсатында мамандық бойынша мәтіндерді оқуға және аударуға үйрету болып табылады. Пән кәсіби ағылшын тілін үйренуге, ағылшын тілінің грамматикасы бойынша білімді бекітуге, кәсіби ағылшын тілі бойынша алған білімдерін практикада қолдануға ынталандыруға, арнайы мәтіндерден ақпарат алуға, ЖОО-да оқығаннан кейін шет тілін меңгеруді өз бетінше жетілдіруге мүмкіндік береді.

 • Ауыл шаруашылығы малдары мен құстарының өнімділік сапалықтарын жоғарлатудың заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының өнімділігі мен асыл тұқымдық сапасының көрсеткіштерін бағалау әдістерін, ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының өнімдері мен шикізаттарының бәсекеге қабілеттілігін арттыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының өнімділігінің жоғары көрсеткіштерін алу және алынатын өнімдерінің сапасын арттыру үшін қазіргі заманғы технологияларды пайдалануды арттыру.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәнді оқытудың мақсаты жоғары білім беру жүйесіндегі педагогикалық қызмет туралы жалпы түсінік қалыптастыру.Оқыту міндеттері: әлемдік білім беру кеңістігінің жетекші үрдістерін оқыту; педагогикалық әдістер, оқыту технологиялары және педагогикалық шеберлік туралы білім жүйесін меңгеру; жоғары мектептегі педагогикалық қызмет негіздерімен, педагогикалық үдерісті басқару және өзара әрекеттесу құралдарымен танысу.

 • Қой шаруашылығы өнімдерін өндеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Біздің республикамыздағы және шет елдердегі қазіргі жағдайы, әртүрлі бағыттағы малдардың өнімділігі, асылдандыру жұмысы, қой шаруашылығы саласындағы өсірудің зоотехникалық негіздері туралы толық білім алу. Қой шаруашылығы өнімдерін өндіру мен өңдеудің заманауи технологиясын зерттеу және игеру.

 • Мал шаруашылығы өнімдері мен шикізатының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
  Несиелер: 3

  Генетикалық инженерияның практикалық жетістіктері және оның даму перспективалары. Жоғары сапалы азықтарды дайындау және сақтауды ұйымдастыру. Қазақстандағы және шет елдердегі мал шаруашылығы үй-жайларының қазіргі заманғы ресурс үнемдеуші желдету жүйелерін салыстырмалы бағалау. Тұқымдар бойынша мал басының санын реттеудің қазіргі заманғы үрдістері. Мал шаруашылығының әртүрлі бағыттарын дамыту перспективалары.

  Селективті тәртіп
 • Етті және сүтті ірі қара шаруашылығындағы өнімдерді өндіру технологиясын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Ірі қара малды өсіру әдістері мен тәсілдері. өнімділігі әртүрлі бағыттағы ірі қара малдың тұқымдары және олардың елдің азық-түлік қауіпсіздігін шешудегі маңызы. Төлді өсірудің технологиялық тәсілдері. Етті және сүтті мал шаруашылығында өнімдерді өндіру технологиясы. Сүт өнімдерін дайындау кезіндегі технологиялық операциялар. Сүт өнімдерінің өндірісін технохимиялық бақылау. Ет өнімдерін дайындау кезіндегі технологиялық операциялардың ерекшеліктері.

 • Құс шаруашылығы өнімдерін өндіру және өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Өнімділік бағыты бойынша құстардың тұқымдары. Құс шаруашылығындағы селекция әдістері. Құс шаруашылығында кросс, синтетикалық іздерді құру. Құстардың өнімділік көрсеткіштері. Тағамдық жұмыртқа мен құс етін өндірудің технологиялық ерекшеліктері. Шошқаларды әртүрлі кондицияға дейін бордақылау технологиясының ерекшеліктері. Құстарды сою технологиясының ерекшеліктері. Құс етін өңдеу кезіндегі технологиялық операциялар

 • Қой шаруашылығындағы селекция және биотехнология
  Несиелер: 5

  Қой шаруашылықтарындағы селекциядық бағдарламалары. Қой шаруашылықтарындағы қолданылатын жаңа әдістері. Өнімділіктің негізгі көрсеткіштерінің селекциялық-генетикалық параметрлері. Асылдандыру жұмыстарындағы биотехнологиялық әдістері, жаңа тұқым, сүле, аталық із шығару. Қой шаруашылықтарындағы бонитировканы ұйымдастыру. Қой шаруашылықтарындағы өндірісті ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
 • Жылқы және түйе шаруашылығы өнімдерін өндеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Жылқы және түйе шаруашылығындағы селекция және биотехнология. Жылқы және түйе шаруашылығындағы селекциялық бағдарламалар. Жылқы және түйе шаруашылығындағы заманауи инновациялық әдістер. Жылқы және түйе шаруашылығы өнімділігінің негізгі селекциялық-генетикалық параметрлері. Асылдандыру жұмысындағы биотехнологиялық әдістер, жылқы мен түйе жаңа тұқымдарын, типтерін және іздерін шығару. Жылқы және түйе шаруашылығында бонитировка жүргізуді ұйымдастыру

 • Шошқа шаруашылығы өнімдерін өңдіру және өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Шошқа шаруашылығының жағдайы мен даму үрдістерін зерттейді. Шошқалардың эволюциясы және қолға үйретілуі. Шошқаның биологиялық ерекшеліктері. Шошқа конституциясының түрлері. Шошқаның экстерьері мен интерьері. Шошқаның көбеюі. Төлді ұстау және өсіру технологиясы. Шошқа тұқымдарының жіктелуі. Шошқа шаруашылығындағы селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс. Шошқаның ет өнімділігі. Шошқа шаруашылығы өнімдерін өндірудің және қайта өңдеудің инновациялық әдістері.

 • Жеке зоотехния салалары бойынша заманауи проблемалар
  Несиелер: 3

  Генетикалық инженерияның практикалық жетістіктері және оның келешекте дамуы. Жоғары сапалы азықтарды дайындау және сақтауды ұйымдастыру. Қазақстан және шетелдік мал өсіру қораларындағы заманауи қорүнемдегіш желдету жүйелерінің салыстырмалы бағасы. Мал басы санын реттеудегі заманауи. Жылқы шаруашылығының түрлі бағыттарының даму барысы. Отандық, әлемдік шошқа шаруашылығы мен шошқа еті өндірісінің қазіргі жағдайын талдау.

  Селективті тәртіп
 • Ірі қара шаруашылығындағы селекция және биотехнология
  Несиелер: 5

  Жаңа тұқымдар мол өнімді типтер. Аталық іздер шығарудың селекциялық әдістері. Ірі қара шаруашылығындағы қазіргі заманғы селекциялық бағдарламалар, кең көлемді селекция, ақпараттық талдау жүйесі. Бұқаларды ұрпағының сапасы бойынша бағалау. Ірі қараның тұқымдылық қасиеттеріне индекстік баға беру. Ірі қараның селекциясының биотехнологиялық әдістері мен тәсілдері. Ірі қара шаруашылығындағы имуногенетика. Ірі қара селекциясындағы генетикалық маркерлерді қолдану.

  Селективті тәртіп
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Бұл курстың мақсаты қазіргі жағдайда ветеринарлық істі ұйымдастыру бойынша жаңа қосымша білім алу, ветеринарлық қызметті ұйымдастыру, мал шаруашылығына және агроөнеркәсіп кешенінің басқа да салаларына ветеринарлық қызмет көрсету, ветеринарлық мамандардың жұмысын ұйымдастыру әдістері мен формалары, ветеринарлық іс экономикасы, ветеринарлық статистиканың әдістері мен тәсілдері, мал шаруашылығында, қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарында мемлекеттік ветеринарлық қадағалауды ұйымдастыру мәселелері бойынша кәсіби білім, дағды мен дағдыны тереңдету болып табылады.

 • Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің инновациялық технологиясы
  Несиелер: 3

  Асыл тұқымды және өнімді сапаларды бағалаудың инновациялық әдістері мен тәсілдерін, сүт өнімділігін есептеудің жаңа әдістерін, өнімділікті арттырудың жаңа технологияларын зерделеу. Тұқымдық бұқалардың генотипін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері және оларды селекциялық-асыл тұқымдық жұмыста пайдалану, малдың көбею қабілеттілігін бағалаудың жаңа әдістері, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану, мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің әртүрлі технологияларын экономикалық негіздеу.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Колледждерден жоғары оқу орнына дейінгі түрлі білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру бойынша қызмет жағдайында бағдарлану және жаңа жағдайларға бейімделу қабілеті

 • Код ON2

  кәсіби қызметте стандартты емес шешімдер қабылдау қабілеті

 • Код ON3

  мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде кәсіби және тұлғааралық коммуникацияны жүзеге асыру қабілеті

 • Код ON4

  оқыту және тәрбиелеу теориясының психологиялық негіздерін түсіну, Білім беру процесін жетілдіруде заманауи психологиялық әдістемелермен техниканы қолдану қабілеті.

 • Код ON5

  ғылыми эксперименттердің нәтижелерін өңдеу және дербес ғылыми зерттеулерді жүргізу кезінде ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және беру кезінде қолданылатын қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды меңгеру.

 • Код ON6

  мал шаруашылығында қазіргі ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру принциптерін түсіну, оларды жүргізу әдістерін меңгеру

 • Код ON7

  кәсіби және әдістемелік функцияларды жүзеге асыруға байланысты мақсаттарды қою және міндеттерді тұжырымдау, оларды шешу үшін оқыған пәндердің әдістерін қолдану; алынған нәтижелерді өңдеу және талдау

 • Код ON8

  қарым-қатынасты басқарудың жалпы дағдысы болу, кәсіби қоғамдастықтарда ынтымақтастық қатынастарын қолдау

 • Код ON9

  кәсіби қызметте, кәсіби мәселелерді шешуде, ақпараттық іздеу мәселелерінде құзыретті болу

Top