Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M10201 Әлеуметтік жұмыс (1) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасы жоғары білікті «6М090500-Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша магистратурадағы даярлау ғылыми және педагогикалық бағыты бойынша білім беру бағдарламасы ғылым мен педагогика саласында терең білімге ие жоғары оқу орындары жүйесі мен ғылыми-зерттеу құрылымдарына жоғары оқу орнынан кейінгі маман кадрларды дайындауды көздейді.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M146 Әлеуметтік жұмыс
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M114 Әлеуметтік жұмыс
 • Әлеуметтік жұмыстың оқыту әдістемесі.
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік қызмет қоғамдық құбылыс ерекше қызметі болып табылады. Әлеуметтік қызметкерлерді зерттеу бүгінгі күні кадрларды даярлау мәселесінде өзекті. Сол себепті, әлеуметтік қызметкерлерді оқытудағы әлеуметтік-педагогикалық пәндер цикл жүйесін ұйымдастырудың теориялық және тәжірибелік негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы ғылыми зерттеудің әдістемесі мен ұйымдастырылуы
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік жұмыста, ғылыми жұмыс жазу технологиясының негңізгі әдістері мен әдістемесі, техникасы сипатталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың бағыттары мен технологиялары: мәселелері, әдістері.
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік жұмыстың негізгі бағыттарына отбасы, карт адамдарга, балаларға, мүгедектерге, халыктың т.б. категорияларына әлеуметтік кызмет көрсету болып есептелінеді. Әлеуметтік жұмыстағы әдіс - бұл клиентті қорғау мен көмек көрсету туралы алға қойған мақсатқа жету. Әлеуметтік жүмыстың негізгі әдістері анализ, синтез, салыстыру, бақылау, эксперимент және т.б. қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс теориясы мен әдістемесінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы қоғамның трансформациялық сипаты, оның әлеуметтік құрылымдарының тұрақсыздығы, ұтқырлығы және өзгермелілігі, рухани ұмтылыстардың көп векторлық табиғаты қазіргі заманғы шындықты талдауда барабар теориялық және әдіснамалық негізді және құралдарды анықтау үшін ғылымның өзекті міндеті болып табылады. Монопарадигмия заманауи ғылымның полипарадымизмдік сипатына ауыстырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы экономика, құқық және басқару.
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтік жұмыстағы экономика, құқық және басқару» пәнін оқып-үйрену пәні әлеуметтік жұмыстағы экономика, құқықтың алатын орнын, ғылыми білімдер мен ғылыми зерттеулер болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері.
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік жұмыс экономикасының принциптері мен әдістері. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық кеңістігі. Халықтың материалдық әл-ауқаты және оның дифференциациясы. Мемлекеттердің әлеуметтік саясаты. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі отбасының экономикалық қызметі. Әлеуметтік жұмыстың ұйымдық-экономикалық негіздері. Әлеуметтік жұмысты қаржыландыру. Әлеуметтік қызмет жүйесіндегі шаруашылық есеп және кәсіпкерлік қызмет. Әлеуметтік саланың жалпы бейінді және мамандандырылған кәсіпорындарының экономикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстағы зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік жұмыста, ғылыми жұмыс жазу технологиясының негңізгі әдістері мен әдістемес, техникасы сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу: әдіснамасы мен әдістері.
  Несиелер: 5

  Ғылымның дамуының барлық сатыларында шешуші рөл әдіс, яғни онтогенезді құру әдісі, онтогенезді құру тәсілі, ғылыми сәулет өнерін одан әрі іске асыру және ғылымның өздігінен құрылысын салу мақсатында жасалды. Әдістеме ғылым әдісі ретінде ғылым тақырыбына бағытталған және оның объектісінің құрылысына қатысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықты әлеуметтік қорғаудағы Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік саясаты.
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-саяси жұмыстарды орталықтандыру қазіргі уақытта қазақстандық қоғам үшін өзекті мәселе болып табылады. Әлеуметтік саясаттың ең танымал аспектілері саяси-тарихи аспектілер, бұқаралық-саяси аспект, әлеуметтік-гуманитарлық және саяси технологиялардың құқығы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Заманауи философияның, менеджменттің және жеке тұлғаны психологиялық басқару мәселелерінің теориялық-әдіснамалық негіздерін, шет тілінде сөйлеу кәсіби қарым-қатынас теориясы мен практикасын түсіндіреді.

 • Код ON2

  Білім беру ұйымдары субъектілерінің қарым-қатынас жүйесін және басқару әдістері мен жеке тұлғаның кәсіби сапаларын бағалау әдістерін меңгереді, шет тілінде зерттеу нәтижелерін баяндайды.

 • Код ON3

  Әлемдік әлеуметтік жұмыс құрылымына қатысты деректер мен зерттеулерді сыни түрде талдауға және тәжірибеге енгізуге қабілеті болады.

 • Код ON4

  Деректер мен зерттеулерді, әлемдік әлеуметтік жұмыс құрылымын өңдеу кезінде тәжірибеде сыни талдау дағдыларын қолдану

 • Код ON5

  Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану ғылыми, әлеуметтік-гуманитарлық, экономикалық пәндер саласындағы базалық білімді меңгеру;

 • Код ON6

  Кәсіби қызмет саласында заманауи техникамен және ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын қолдана білу

 • Код ON7

  Алынған білімді оқу және зерттеу жұмысында талдау және өз бетінше пайдалану;

 • Код ON8

  Қажетті ақпаратты өз бетінше табу және алған білімдерін сыни талдау;

7M10201 Әлеуметтік жұмыс 2 ж
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M146 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M10201 Әлеуметтік жұмыс
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M146 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M10201 7M10201 Әлеуметтік жұмыс
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M146 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M10201 Әлеуметтік жұмыс
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M146 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M10201 Әлеуметтік жұмыс
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M146 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M10201 Әлеуметтік жұмыс (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M146 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M10201 Әлеуметтік жұмыс
Магистратура

Нархоз Университеті

БББТ: M146 Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top