Білім беру бағдарламасы өзекті емес

6B02305 Қазақ филологиясы в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама филологтың сын тұрғысынан ойлайтын, жинаған білімдерін алдағы кәсіби қызметінде, ғылыми-зерттеу жұмысында пайдалана алатын, тілдің лингвомәдениеттанымдық, этнолингвистикалық, когнитивті-концептуальдық, лексикалық, семантикалық, фразеологиялық, этимологиялық ерекшеліктерін, әдебиеттің бүгінгі таңдағы өзгерісін, дамуын жаңаша көзқараспен пайымдайтын, тiлдiк нысандағы ақпаратты қамтитын деректер базасына қол жеткiзе отырып, қолданыстағы мәтіндерді автоматты түрде өңдейтін, бағдарламалық ресурстармен жұмыс жұмыс жасау қабілетіне ие және оларды талдап, дәйекті бағалай білетін, филологияның өзекті мәселелеріне, оқытудың методикасына, театртану саласының келелелі мәселелеріне қатысты пікірін дәлелді түрде айтып, піркірталасқа еркін қатысатын, ұжыммен бірлесе жұмыс істей алатын, ІТ бағдарламаларын филология саласымен ұштастыратын маманның жеке тұлғасын қалыптастыруға бағытталған.
  • Академиялық дәреже Бакалавриат
  • Оқыту тілі Қазақша
  • Оқу мерзімі 4 года
  • Кредиттер көлемі 240
  • Білім беру бағдарламаларының тобы B037 Филология
  • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
Top