Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07209 Тау-кен ісі в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Қазылған кеңістікті толтырмалаудың тиімді тәсілдері
  Несиелер: 4

  Магистрант пәнді оқыту барысында толтырмалаудың түрлі тәсілдерін зерделейді. Толтырмалаудың гидравликалық, пневматикалық және қатайғыш толтырмалау түрлерін зерделейді және оқытады. Толтырмалау түрі мен тәсілін таңдау және негіздеу есептерімен айналысады. Толтырмалаудың әртүрлі тәсілдерінің көрсеткіштерін салыстырады және талдау жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Пән коммуникативті, когнитивті, ақпараттық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби және жалпы мәдени құзыреттілікті кешенді дамытуға, сондай-ақ шетел дереккөздерінен ақпаратты талдау және өңдеу, ғылыми және кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару және шетел тілінде тиімді ауызша және жазбаша коммуникация үшін қажетті арнайы лексиканы меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тау-кен жұмыстарын конвейерлендіру
  Несиелер: 4

  Магистрант пәнді оқу үдерісінде кенді тасымалдауға арналған әртүрлі конвейерлік қондырғы түрлерімен танысады. Кенді өндірудегі сәйкесінше түрлі тау-кен – геологиялық жағдайлар үшін әртүрлі конвейерлердің түрлерін таңдау және негіздеу үшін қажетті біліктілікке ие болады. Кенді кенорындарын жерасты тәсілімен өндіргендегі әртүрлі конвейер түрлерін қолдану тәжірибесімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Пайдалы қазылым кенорындарын қазуды қарқындату
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу барысында пайдалы қазылым кенорындарын қазу қарқындат уәдістерін игереді. Ірі жоғары өнімді аршықтар мен кеніштердің жұмыс тәжірибесімен танысады. Оқу барысында ТМД және алыс шетелдің алдыңғы қатарлы кәсіпорындарының жұмыс тәжірибесінің сараптамасы мен салыстыру жұмыстарын жүргізеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кенорындарды жерасты тәсілімен ашу және қазудын ғылыми негіздері
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу барысында кенорнын ашу және өндірудің әртүрлі тәсілдерін оқиды. Кенорнын өндірудің түрлі технологиялық сұлбаларын, өндірудің сәйкес тау-кен – геологиялық жағдайлары үшін, таңдау және негіздеуге дағдыланады. Кенорнын ашу және өндірудің әртүрлі тәсілдерін қолдану тәжірибесімен танысады. Белгілі бір тау-кен – геологиялық жағдайлардағы аршу тәсілін дұрыс таңдау үшін түрлі модельдеу тәсілдерін оқиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Патент жүргізу
  Несиелер: 5

  Пән патенттік қызметтердің құрылымы мен қызмет аясын зерттейді. Зияткерлік меншік объектілерін қорғау бойынша заңнамалық және нормативтік құжаттарды қамтиды. Аталған білім саласының негізгі терминдері, патенттеу объектілері, ұлттық патенттік жүйенің құрылымы және оның құрылымдық элементтерінің өкілеттігі мазмұндалған. Өнертапқыштарды патенттеу тәртібі және зияткерлік меншік құқығын бұзғаны үшін жауапкершілік қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент/Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара әрекетінің жан-жақты түсінігін қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау жүйелерін талдауды әзірлейді/ Пән басқарушылық процесті ұйымдастырудың психологиялық заңдылықтарын және процесс барысында адамдар арасындағы пайда болған қатынастарды зерттеп, реттеуді анықтайды. Басқару жүйесінің жұмыс сапасын тиімді етіп көтеру мақсатында басқарушылық іс-әрекеттің ерекшеліктерін, психологиялық шарттарын талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зияткерлік меншікті қорғау
  Несиелер: 5

  Қолданыстағы заңнамаға сәйкес зияткерлік меншікті қорғау мәселелері қарастырылған. Бұл пәнде зияткерлік меншік субъектілері мен объектілерінің құқықтық жағдайы, жүйенің кемшіліктері мен қайшылықтары, зияткерлік қызмет нәтижелерін қорғау ерекшеліктері, зияткерлік меншік құқығын рәсімдеу және осы құқықтарды басқару мәселелері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ашық қазу жүйелерінің параметрлерін оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу барысында ашық кен өндіру жүйелерін зерделейді. Жерасты тау-кен өндіру жүйелерін оңтайландыруда заманауи өнімділігі жоғары қондырғыны қолдану тәжірибесімен танысады. Сәйкес пайдалы қазылымдар кенорындары тау-кен – геологиялық жағдайлар үшін ашық тау-кен өндіру жүйелерінің тиімді шамашарттарын таңдауға жіне негіздеуге дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кенорындарды жерасты тәсілімен қазудағы жаңа технологиялық шешімдер
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу барысында кенорнын жерасты тәсілімен өндіргендегі әртүрлі технологиялық сұлбаларды зерделейді. Негізгі технологиялық үдерістерді жетілдіру үшін заманауи өнімділігі жоғары қондырғыны қолдану тәжірибесімен танысады. Сәйкес тау-кен – геологиялық жағдайлар үшін кенорнын өндірудің түрлі технологиялық сұлбаларын таңдау және негіздеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тау-кен қазбаларын бекітудің ең тиімді тәсілдері
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу барысында магистрант әртүрлі тау-кен геологиялық жағдайларға арналған жерасты қазбаларын қолдау тәсілдері мен құралдарын таңдау, бекітпе параметрлерін есептеу, бекітпе мен оны тұрғызу технологиясының қазіргі жағдайы мен даму үрдістерін талдау кезінде теориямен және практикамен танысады. Тау-кен қазбаларын бекітудің тәсілдерін зерттеп, талдап, арасынан ең тиімдісін таңдауды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шахталардағы өнімділігі жоғары өзіжүргі қондырғы кешендері
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу барысында алыс шетел зауыттары шығарған заманауи өзіжүргі қондырғыны зерделейді. Жүккөтергіштігі және шөміш сыйымдылығы әртүрлі автоөзітүсіргіштер және тиеу – жеткізу көліктері құрамына кіретін өзіжүргі қондырғылардың түрлі кешендерінің жұмысын зерделейді және салыстырады. Өзіжүргі қондырғыны қолданатын шахталардың жұмыс тәжірибесімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жерасты тау-кен жұмыстарында тазалап қазу үдерістерін жетілдіру
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу үдерісі барысында кенді тазартып алу үдерісін зерделейді. Үдерістерді зерделеу барысында, тазартым блогы немесе панельінің өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін салыстырмалы талдау арқылы уатудың, кенді жеткізудің және тиеудің тиімді жолдары таңдалынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кенорындарды ашық тәсілмен қазудағы жаңа технологиялық шешімдер
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу барысында кенорнын ашық тәсілмен өндіргендегі әртүрлі технологиялық сұлбаларды зерделейді. Ашық тау – кен жұмыстарындағы негізгі технологиялық үдерістерді жетілдіру үшін заманауи өнімділігі жоғары қондырғыны қолдану тәжірибесімен танысады. Сәйкес тау-кен – геологиялық жағдайлар үшін кенорнын өндірудің өнімділігі жоғары технологиялық сұлбаларын таңдау және негіздеу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аршықтардағы автомобильді-конвейерлік көлік
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу үдерісі барысында аршықтардағы автомобильді-конвейерлік көлік жұмысын зерделейді. Түрлі қашықтыққа тау-кен массасын тасымалдау барысындағы автомобильді-конвейерлік көлік жұмысын зерделейді және салыстырады. Автомобильді-конвейерлік көлікті қолдана отырып тау-кен массасын тасымалдаудың тиімді арақашықтығын анықтауды үйренеді. Автомобильді-конвейерлік көлікті қолданатын терең аршықтардың жұмыс тәжірибесімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жерасты қазу жүйелерінің параметрлерін оңтайландыру
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу барысында жерасты тау-кен өндіру жүйелерін зерделейді. Жерасты тау-кен өндіру жүйелерін оңтайландыруда заманауи өнімділігі жоғары қондырғыны қолдану тәжірибесімен танысады. Сәйкес тау-кен – геологиялық жағдайлар үшін жерасты тау-кен өндіру жүйелерінің тиімді шамашарттарын таңдауға жіне негіздеуге дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аршықтардағы алу – тиеу үдерістерін жетілдіру
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу барысында аршықтардағы қазып алу-тиеу үдерістерінің қазіргі жағдайы және дамуы туралы білім алады. Қазып алу-тиеу қондырғыларын, қолдану шарттарын зерделейді. Тау-кен массасын қазып алу, тиеу барысындағы механизациялау құралдарын зерделейді. Аршықтардағы әртүрлі кешенді механизациялау сұлбаларының қолдану тәжірибесімен танысады. Тау-кен және тасымалдау көліктері жиынтығында қазып алу-тиеу көліктері өнімділігін анықтауыш болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ашық әдіспен пайдалы қазбаларды қазудың циклді-ағымды өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Магистрант пәнді оқу барысында әртүрлі технологиялық сұлбаларды зерделейді. Терең аршықтарда үзілмелі – толассыз технологияны қолдану тиімді болып есептеледі. Магистрант терең аршықтарда қатты кендерді өндіргендегі үзілмелі – толассыз технологияның қолдану тәжірибесімен танысады. Сәйкес тау-кен – геологиялық жағдайға орай сәйкесінше еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік беретін технологиялық сұлбаны таңдауға және негіздеуге дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Стратегиялық менеджмент құралдарын пайдалана отырып, тиімді стратегияны әзірлеу

 • Код ON2

  Кәсіби және ғылыми қызмет саласында коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін база ретінде психологиялық ақпаратты және шет тілін қолдану

 • Код ON3

  Зияткерлік меншік объектілерінің патентке қабілеттілігін бағалау, сондай-ақ зияткерлік меншік объектілерін қорғау саласындағы заңнаманы сақтау

 • Код ON4

  Ресурсты сақтауға байланысты негізгі іс-шараларды жүзеге асыру, негізгі технологиялық жабдықтарды пайдаланудың ұтымды режимдерін анықтау

 • Код ON5

  Пайдалы қазбаларды эксплуатациялық барлау, өндіру және қайта өңдеу жөніндегі, құрылыстар мен шахталарды салу және эксплуатациялау кезіндегі өндірістердің өнеркәсіптік экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету жөніндегі жобалық шешімдерді негіздеу

 • Код ON6

  Тау-кен өндірісінің техникалық деңгейін жетілдіру және арттыру, қазіргі экономикалық жағдайларда ұйымның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру

 • Код ON7

  Технологиялық үдерістерді моделдеу және жұмыстарды кешенді механикаландырудың техникалық құралдарының өнімділік параметрлерін, тау-кен кәсіпорындарының көлік жүйелерінің өткізу қабілетін есептеу, жұмыстарды ұйымдастыру кестелерін және өндірісті дамытудың күнтізбелік жоспарларын құру

 • Код ON8

  Белгісіздік және баламалы шешімдер жағдайында тау-кен-техникалық жүйелерді пәнаралық тәсілді пайдалана отырып жобалау

 • Код ON9

  Тау-кен және жарылыс жұмыстарына техникалық басшылықты жүзеге асыру, қатты пайдалы қазбаларды эксплуатациялық барлау, өндіру және қайта өңдеу кезінде, жерасты құрылыстары мен шахталарын салу және эксплаутациялау кезінде қоршаған ортаға өндірістің техногендік жүктемесін төмендету жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу

 • Код ON10

  Жоғары өнімді техникалық құралдар мен тау-кен жұмыстарының технологиясын оларды қолдану шарттарына сәйкес таңдау, өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың озық әдістері мен нысандарын енгізу

 • Код ON11

  Тау-кен өндірісінің интеграцияланған көлік жүйелерін басқару жүйесін пайдалану

Top