Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11116 Мәдени-тынығу қызметі:бұқаралық қойылымдарды ұйымдастыру және вокалдық орындаушылық в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Мәнерлі пластика
  Несиелер: 5

  Акробатика, хореография, сахнада мәнерлі пластика, пластикалық техника, сахна шығармашылығының негізгі компоненттері, композициялық өзара әрекеттесу, сахналық серіктестермен табиғи қарым-қатынас жасау шарттары, пластикалық техниканы орындау, пластикалық комбинацияларды жасаудың негізгі ережелерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
 • Музыкалық шығарамаларды талдау
  Несиелер: 4

  Музыкалық шығармаларды талдаудың теориялық негіздері мен әртүрлі музыкалық формасын, музыкалық шығармаларды талдау әдістері, музыкалық туындылардың ладотоналды және гармоникалық байланыстарын талдау, музыкалық шығармалардың стилистикалық және жанрлық ерекшеліктерін көркемдік көркемдік дәуірдің ерекшеліктері тұрғысынан талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 4

  Өзін-өзі тану процесінің мәнін білу, командада жұмыс істеу қабілеті. Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың негізгі ережелері мен әдістерін қолдана білу. Өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту және жетілдіру үшін өзін-өзі тану механизмін қолдану дағдысын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бұқаралық бос уақытты ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 4

  Драмалық және классикалық клубтарға арналған іс-шаралардың өзіндік формаларын зерттеу, бұқаралық жұмыс формаларының құрамын, ағартушылық мүмкіндіктерін түсіндіру, клубтық тақырыпқа арналған әдістемелік талаптар, тақырыптық кештің жіктелуін, шығармашылық және шығармашылық қабілеттерін дамытуда тиімді талдау әдісін қолдана отырып, мәдени және драмалық ойлауды мәдени-тынығу қызметкерінің санасынақалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыка теориясының негіздері және сольфеджио
  Несиелер: 4

  Негізгі музыкалық теорияны, музыкалық-теориялық терминологияны, мәнерлі музыканың негізгі құралдарын, музыкалық материалдағы өзара әрекеттесудің заңдылықтарын анықтау, музыкалық өнердің түрлі құбылыстары, олардың теориялық анықтамалары, гамманы жеті таңбаға дейін кілтке, интервалдар, аккорды ән айту және сольфеджиолау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ритмика
  Несиелер: 5

  Өз денесінің физиологиялық ерекшеліктерін, хореография өнеріндегі шындықты көрсетудің жалпы тұрақтылығын, өмірдің мазмұны мен, мағынасын, сезімін және көңіл күйін, әртүрлі би ұстанымдарын және жаттығулармен формаларын байланыстырын , қозғалыс линиясын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын, әдеби мәтіндердің көркемдік ерекшелігін зерделеу, көркем шығармалардың өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігін танумен байланысты өз елі үшін патриотизм мен мақтаныш сезімін тәрбиелеу, әдеби шығармалардың материалында рухани-адамгершілік қасиеттерін (махаббат, достық, бейбітшілікке төзімді қарым-қатынас) тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқықPP-5-2019
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дулатитану
  Несиелер: 3

  Дулатитану пәнінің мақсаты, міндеті - Мұхаммед Хайдар Дулатидың өмірі мен қоғамдық- саяси қызметін, «Тарих-и Рашиди» және «Жаханнаме» шығармаларының жазылу тарихын, құндылығын, деректік маңызы туралы және Дулатидің педагогикалық идеяларының ерекшеліктерін баяндайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдени-демалыс қызметі тарихы және теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Тарихи даму кезеңдерді және саяси-ағартушылық және мәдени-тынығу жұмысын Қазақстанда мәдени-ағартушылық және мәдени-тынығу жұмысын қалыптастыруды зерделеу, педагог-ағартушылардың тәжірибесін қолдану, халыққа көркемдік-бұқаралық, көркемдік-шығармашылық демалыс ұйымдастыру және мәдени іс-с-шараларға талдау жасау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 4

  діннің теориясы, алғашқы діни наным-сенімдер түрлері, ежелгі заманның діни жүйелері, ұлттық діндер түрлері, әлемдік діндер тарихы мен негізгі бағыттары, жаңа бағыттағы діни ағымдар, қазіргі заманғы діни радикалды ағымдары, ҚР тыйым салынған діни-экстремистік ұйымдары, Қазақстандағы қазіргі діни ахуал, ҚР дін туралы жаңа заңы және дінаралық келісім орнату саласындағы саясаты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Риторика
  Несиелер: 5

  Сөйлеу қарым-қатынасын практикалық өзектілендірудің мазмұны мен әдістерін, риторика мәні оның функциялары мен құралдары, қазіргі риторикадағы қолданбалы зерттеулердің негізгі бағыттары, шығармашылық үдерісті тиімді ұйымдастыру үшін сөйлесу технологиясының сипаттамасы, сөйлеу, дауыс, демалу жаттығулары, сөйлеу негіздері, логикалық оқу .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық аспап
  Несиелер: 5

  Фортепиано техникасын меңгеру үшін қажет музыкалық сауаттылық негіздерін, гамма, интервалдар, үшүнді, аккордов мен тональдар құру, фортепиано техникасының негізгі түрлерін зерттеу, музыкалық көркемдік құралы, музыкалық материалдармен өзіндік жұмысын бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық сауаттылық
  Несиелер: 5

  Музыкалық сауаттылықты, музыкалық формаларды, музыкалық тапсырмаларды және жаттығуларды шешу, музыка мәнерінің негізгі құралдарын игеру, олардың музыкалық шығармалардағы өзара әрекеттесуінің заңдылықтарын анықтау, музыкалық материалдар бойынша жұмыстарды талдау және бағалау, музыкалық аспаптарды жіктеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сценарий жазу технологиясы
  Несиелер: 5

  Драмалық сценарий жазуының негіздерін зерттеу, театрлық көріністер мен драматургияның құжаттық принциптері, театрлық драматургия заңдары, семантикалық сценарийді құру тәсілдері, сценарий жоспарын өңдеу әдістері, мәдени-демалыс жұмысындағы күрделі сценарлық қызметті талдау, әртүрлі күрделі деңгейдегі сценарийлер құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шешендік өнер
  Несиелер: 5

  Шешендік өнердің теория негіздерін, оның ішінде даму тарихы, ақпараттылық, риторикалық идеал, сөйлеу белсенділігі қамтылған, сонымен қатар насихаттау, пікірталастар, әңгіме құру сынды және көпшілік алдында сөйлеуді, өз стилін қалыптастыру әдістері дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Вокалдық орындаушылық өнер тарихы
  Несиелер: 4

  Дыбыс жазу тарихындағы вокал өнері тарихын зерттеу: XIX - XXI ғғ аралығындағы, мәнерлі және техникалық мүмкіндіктер, кәсіби терминология, әртүрлі орындаушы мектептердің стилистикалық ерекшеліктерін зерделеп, талдау, стильдер, вокалдық құбылыстардың талдаудың категориялық аппаратын игеру, ән айту дауыстарының дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық өнер тарихы
  Несиелер: 4

  Шетелдік, отандық және қазіргі заманауи музыка өнерінің қалыптасуы мен даму сатыларын, музыка өнері мен мәдениетті насихаттау әдістемелерін, музыкалық тарих кезеңдерінің стилистикалық ерекшеліктерін анықтау, негізгі музыкалық жанрларды, көрнекті композиторлардың авторлық стилін анықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Еңбекті қорғау бойынша заңнама негіздері. Құрылыстағы еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру шаралары. Құрылыс ұйымының Еңбекті қорғау бөлімін жалпы тағайындау. Еңбекті қорғау жағдайларын және санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсартудың кешенді бағдарламалары. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық түрлері. Құрылыста пайда болатын өндірістік зияндардың адам ағзасына әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көркем шығармашылық ұйымдастыру және әдістері
  Несиелер: 5

  Көркемөнер шығармашылығының түрлерін, жанрларын, әдістерін, формалары мен әдістерін, көркемдік топ жетекшілерінің көшбасшылық, ұйымдастырушылық және шығармашылық жұмыс қағидаларын, көркем шығармашылық топтарының тәрбиелік жұмысының ерекшеліктерін, шығармашылық топтың жұмыс жоспарын құрастыру алгоритмін, шығармашылық топтардың қызметін ұйымдастыру ережелерін зерттеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығармашылық ұжымдағы композиция және режиссура
  Несиелер: 5

  Композиция негіздері мен режиссура, режиссердың орындаушымен және ұжыммен жұмысын, пьеса мен рөлдерді талдау, шығармашылық ұжымның басшылығының стилінің түрлері, шығармашылық ұжымның жұмысының нормативтік құжаттары мен жоспарын, іс-шараның композициялық құрылымын , драмалық шығармаларды өңдеу және оларды шығармашылық деңгейде іске асыруды зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дауыс қою
  Несиелер: 5

  Вокал құрылысының құрылымын, дыбыстың ерекшеліктерін, вокалды орындаудың көркемдік және экспрессивті құралдарын, дыбыс күші мен оның ауқымының кеңейтілуін үйрену ережелері, ән айту дағдыларын дамыту, музыкалық шығармалардың сипатын зерттеу және зерттеу талдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тұлғааралық қарым-қатынас технологиясы
  Несиелер: 5

  Теориялық негіздері, коммуникативтік қарым-қатынастың құрылымы мен мәдениеті, реттеу факторлары, тиімді тұлғааралық қарым-қатынас әдістері мен әдістері, этикет және коммуникативтік өзара әрекеттесудегі оның функциялары, әңгімелесу мен дауларды жүргізу ережелері, сөйлеу дағдыларын жетілдіруді зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  Конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімін AutoCAD бағдарламасында орындау негіздерін игеру; кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; бұйымдардың сызбаларын және олардың үшөлшемді үлгілерін әзірлеуге, сонымен қатар сызбалар файлдарын жасап, принтер немесе плоттерде басып шығаруға машықтану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагог-ұйымдастырушының музыкалық ұжымда жұмыс әдісі
  Несиелер: 5

  Музыка өнерінің негізгі қағидаларын, музыкалық ұжымда педагог-ұйымдастырушының әдіс-тәсілдері мазмұнын, біркелкі жастағы немесе әртүрлі жастағы музыкалық ұжыммен жұмыс жасау кезінде оқыту мен тәрбиелеу әдістерін, жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, студенттің шығармашылық әлеуетін музыкалық және білім беру қызметінде қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы және рухани жаңғыру негіздері
  Несиелер: 4

  «Мәңгілік Ел» идеясының мәні, бастаулары, басты құндылықтары, «Қазақстан – 2050» стратегиялық бағдарламасы мақсаты мен маңызы, қазақстандық патриотизм, «Бес институционалдық реформа жүзеге асырудың 100 нақты қадамы» атты Ұлт жоспарының міндеттері, Қазақстандағы саяси-әлеуметтік тұрақтылық пен этносаралық келісім, Н.Ә.Назарбаевтың бағдарламалық мақаласындағы рухани жаңғыру мақсаты және одан туындайтын басты міндеттер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Заманауи ақпараттық технологиялар, кәсіби бағдарламалық қамтамасыз ету және оларды мәдени және мәдени-тынығу саласында қолдану, ақпаратты іздеу және кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті кәсіби және жеке даму үшін қажетті аудио және бейне материалдарды өңдеу бағдарламаларын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастыру және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мәдени-тынығу іс-әрекеттерінің негізгі қағидалары, идеяларды айқындау технологиясы, дизайн, сценарий, әдеби мәтінді жазу, шығармашылық және әдеби сценарийге материалдарды шығармашылық редакциялау, көркем және құжаттық материалдарды жинау және өңдеу, түрлі жанрларға сценарийлер жазу және ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Вокалды оқытудың әдістемесі және технологиясы
  Несиелер: 4

  Вокалдық оқыту әдістерін, дауыс құрылғы аппараттын және оның кәсіптік қызметтегі негіздерін, репертуарды зерттеу және орындау бойынша жұмыс принциптерін, ән айтудағы жасырын және айқын кемшіліктерді анықтау, олардың себептік қарым-қатынастарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сахнаны техникалық жабдықтау
  Несиелер: 4

  Сценографияның негіздерін, сахнаның қазіргі техникалық мүмкіндіктерін, сахналық безендіру мен сахналық жабдықтарды, сахналық кеңістікті, сценография құралдары мен қағидаларын, сахналық техникамен жұмыс істеу, технологиялық процесс негіздерін, эскизден декорациялық орындауға қалыптастыруды, техникалық құралдарды жасауға үйрету арқылы театр қойылымының образдық шешімін табуды зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эстрадалық ән салу
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманауи поп-музыкалық үлгілерді зерттеу, эстрадалық ән айту стилінің негізгі қасиеттерін, эмоционалды жауапкешілікті бағалау, жұмыстың көркемдік деңгейіне сыни көзқарас, ән айту қабілеттерін көрсету, концерттік және одан әрі кәсіби қызметке арналған дауысты практикалық игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клуб жұмысының ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Клуб мекемелерінің әдістемелік жұмыстарын, үйірме жұмысын ұйымдастыру, оның шығармашылық қабілеттерін дамытудағы рөлі, үйірмелердің түрлері, оларды ұйымдастыру талаптары, үйірме жұмысын жоспарлау, клубтық бірлестіктер, олардың міндеттері, клубтық бірлестіктердің түрлері, әуесқой клубтарын құру әдістері, формалары, құралдарын зерттеп, тиімділік шарттарын зерделеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клуб жұмысын басқару технологиясы
  Несиелер: 5

  Клуб қызметіне әдістемелік басшылық, теория, әдіс – тәсілдері мен құралдары, ұстанымдар, әдістемелік қамтудың мазмұны, талдау, синтездеу,қортындылау, клубтық мекемелерге әдістемелік және практикалық көмек көрсету, әлеуметтік-педагогикалық зерттеу әдістерін салыстыру, жоспарларды, клубтық мекемелердің есептерін жасау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика"
  Несиелер: 4

  Қазақстандағы жасыл экономика стратегиясы. Қазақстандағы жасыл экономика бастамалары. Энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті арттыру негіздері; жаңартылатын энергия көздері туралы түсінік. Геоэкологиялық мәселелер. Жобалардың тіршілік циклын және экологиялық тиімділігін бағалау. Экологиялық бағалау әдістері. Қоршаған ортаны ластау саласындағы құрылыс жобаларын сараптау. Жобаланатын объектілердің санитарлық-қорғау аймақтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке концерттік орындау бағдарламасы
  Несиелер: 4

  Концерттік нөмірлерді дайындау, вокалдық ансамбльдегі дауыстың техникалық және мәнерлі ерекшеліктерін, шығармашылық ұжымның дайындық және концерттік орындаушылық жұмыстарын ұйымдастыру қағидаларын, эстрадалық ансамбльдің орындау ерекшеліктерін, концерттік залда сахналық репертуарды орындаумен қатар жеке музыкалық нөмірлерді құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдени-тынығу мекемелерінің қызмет әдісі және менеджмент
  Несиелер: 5

  Мәдениет саласындағы менеджмент және маркетингті ұйымдастыру, мәдени-тынығу іс-шараларды қаржыландыру және бағалау, смета жасау тәртібін, заманауи менеджменттің негіздері, теориясы мен тәжірибесін зерттеу, экономика негіздері, бухгалтерлік есеп, мәдени мекемелердің экономикалық қызметін талдау, кез-келген профильдегі мәдениет қызметкерінің функционалдық міндеттерін қорыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу қызметіндегі ұлттық өнер
  Несиелер: 5

  Салт-дәстүрлердің әлеуметтік функцияларын, олардың әлеуметтік-психологиялық негіздерін, оларды дәріптеуде, көркемдік-эстетикалық тұрғысын зерттеуді, ұлттық дәстүрлер мен мерекелерді ұйымдастыру мен дайындауда экспрессивті құралдарды пайдалануды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу саласындағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Мәдени-тынығу бағдарламаларын ұйымдастыру мен қалыптастырудағы инновациялық технологиялар мен әдістерді, мәдени ойын-сауық шараларды түрлендіру, инновациялық технологияларды қолданумен мәдени-тынығу бағдарламаларын дамыту және ұйымдастырудың теориялық негіздерін зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар мерекесін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Балалар мерекесінің тәрбиелік жұмыс жүйесіндегі тарихын, рөлін және орнын, мерекелік бағдарламалардың заманауи түрлерін қалыптастыру, іске асыру әдістерін, сценарийлерді құруды оқу, балалар мерекелерін дайындау, музыкалық және көркемдік безендірудің түрлері, элементтері, құрылымы, принциптерін қалыптастыру әдістерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бос уақыт тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім беру үрдісін ұйымдастырудың теориялық негіздерін, оның заңдары мен қағидаттарын, мақсаттарын, мазмұны мен әдістерін, нысандарын, құралдарын, тәрбиелік жұмыстың шарттарын, негізгі ережелерін, ұжымның жұмыс жоспарын құрастыру әдістерін, үйірмелер мен мен ұжымдардың білім беру әдістерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сахналық костюм және вижаз
  Несиелер: 5

  Өнер мен макияж жасау технологиясының тарихы, сахналық костюмдер, макияждың негізгі түрлері мен әдістері, беттегі линияларды құрастыру және композицияның құрастырудың жалпы заңдылықтары, визаждың гигиеналық негіздері және макияж жұмысының үлгілері, сахналық костюмдердің формаларын дамытуға талдау жасау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Костюм және гримм тарихы
  Несиелер: 5

  Театрлық костюм және грим өнерінің тарихын, құрамы мен құрылысының жалпы заңдылықтарын, макеттердің негізгі түрлері мен әдістерін, кескінді қалыптастыру жұмыстарының кезеңдерін, театр өнерінің түрлі салаларында қолданылатын қазіргі заманауи материалдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени-тынығу қызметінде замануи технологиялар
  Несиелер: 5

  Халыққа мәдени-сауық шараларын ұйымдастырудың заманауи әдістері, құралдары, түрлері мен формалары, интеллектуалды ойын ерекшеліктері, мәдени тынығу және бос уақытты өткізудегі театрланған түрлері, ойын және ойын-сауық іс-шараларының түрлерін трансформациялау, ойын-сауық бағдарламаларын ұйымдастыруды зерделеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұқаралық мерекелердің режиссурасы
  Несиелер: 5

  Режиссураның теориялық негіздерін, қойылым жоспарына негізделген бұқаралық мерекелерді өткізудің негіздерін және оны жоспарлау, ұйымдастыруды, мерекенің музыкалық, көркемдік безендіруін режиссердің тұжырымы бойынша безендіруін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шоу бағдарламалды ұйымдастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  Мәдени және бос уақыт іс-шараларының шоу-бағдарламасының түрлері, элементтері, оны іске асыру, сценарий әзірлеу және шоу-бағдарламаларды ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру, даму тарихын, құрылыс принциптерін, шоу-бағдарламаны іске асырудың сатылары мен әдістерін талдау, сценарий әзірлеу және шоу-бағдарламаның сметасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке және ансамбльдік орындаушылық
  Несиелер: 5

  Кәсіби терминологияны үйрену, вокал репертуарын құрастыру, дауыстың көркемдік және орындаушылық мүмкіндіктерін бағалау, ансамбльде және жеке жұмыс істеу мүмкіндіктерін талдау, білім мен дағдыларды қалыптастыру комплексін қалыптастыру, түрлі дәуірлердің, стильдер мен бағыттардың шығармаларынан музыкалық репертуар жинақтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бос уақытты ұйымдастыру технологиясы және әдістемесі
  Несиелер: 4

  Қоғамдық, ақпараттық, білім беру және тәрбиелік міндеттерді шешуге арналған мәдени-бос уақыт іс-шараларының теориялық және әдістемелік білімін, жеке, топтық және топтық жұмыс түрлерінде мәдени және бос уақытты өткізудің арнайы білімдерін және әдістерін пайдаланудағы бос уақыттың негізгі қағидалары мен шарттарын зерттеу және талдау. мәдени-тынығу іс-шараларын дайындау және өткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының дәстүрлі және инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Тәрбие жұмысының инновациялық әдістерін зерделеу, дәстүрлі және инновациялық әдістер арасындағы айырмашылықтарды салыстыру және талдау, оларды мәдени-тынығу жұмысының жаппай нысандарын ұйымдастыру, көркем топтардың репертуарларын және орындауын жоспарлау, тынығу жұмысын ұйымдастыруда тәрбиелік жұмысына жинақталған тәжірибені бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықтық- вокалдық орындаушылық
  Несиелер: 4

  Вокал және халық шығармашылығының ерекшеліктерін, халық әндерін үйрету әдістемесін, халық әні дыбысын, ән айтуды, интонацияны, экспрессивті дикцияны, ладтық сезімді, дыбыстық шабуыл техникасын: жұмсақ, қиын және танымал халық әншілері, вокал шеберлерінің жұмысын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Театралдық қойылымдардың режиссурасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заман театры өнеріндегі режиссердің рөлін, театр қойылымдарын басқарудың теориялық негіздерін, режиссердің өндірістік жоспарына сәйкес жұмысының негіздерін, режиссердің музыкалық, көркемдік безендіру тұжырымдары бойынша әрекеттерін және қойылым тобының жұмысын басқару ерекшеліктерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы.

 • Код ON4

  Абайдың, Дулатидың өмірбаяны мен шығармаларын, Абай, Дулати оқуларының қалыптасу және қалыптасу тарихын, еңбектерін, ұлт пен ұлттың қалыптасуындағы қазақ халқының жолын білу, қазақ халқының тарихи және әлеуметтік-мәдени контексттердегі кезеңдерін және эволюциясын, қазақ халқының орны мен рөлін анықтаудағы әдіснамалық қорытындыларды, қазіргі заманғы діни зерттеулердің негізгі тұжырымдамалық аппараты, толеранттылық негізі және қазақстандық қоғамның мультикультурализмін қабылдау білу, қоғамда және адамзат өркениетінде, мәдениет және әлеуметтік-тарихи тәжірибеде әдеби шығармаларды талдау мүмкіндіктерін зерделеу, діни мәселелер бойынша өз көзқарасын ақтауға, түрлі әлеуметтік рөлдерді орындауға қабілетті.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON6

  Саяси-ағартушылық және мәдени-тынығу жұмысын қалыптастырудың негізгі кезеңдерін, бұқаралық жұмыс формаларын мен композициясын құрастыруды , шетелдік, отандық және қазіргі заман музыкаларын, музыкалық стильдерді және жанрларды қалыптастыру мен дамыту сатыларын, музыкалық стильдер мен жанрларын білу. Ұйымдастыру-әкімшілік жұмыс негіздері, клуб жұмысының әдіс-тәсілдері, ұйымдастырушылық-әкімшілік жұмыс негіздері, инновациялық бос уақыт технологиялары; алған білімдерін іс жүзінде пайдалану мүмкіндігі, әдістемелік қызметті ұйымдастыруды, мәдени тынығу іс-шараларын, сценарийлер, жұмыс жоспарларын, есептер, мәдени мекемелердегі кеңселік жұмыс, мәдени-тынығу жұмысын дайындау мен өткізу дағдыларына ие болу.

 • Код ON7

  Мектептен тыс мекемелердің жұмысын ұйымдастыру педагогикалық негіздерімен танысу, заманауи эстрадалық музыканың үлгілері, орындаушылық өнерді дамытудың негізгі кезеңдері, көркем шығармашылық ұжымының тәрбие жұмысының ерекшеліктері, коммуникативтік қарым-қатынас мәдениеті, менеджменттің теориясы мен практикасы, мәдени тынығу саласындағы бухгалтерлік есеп беру. Балалар мен жасөспірімдермен педагогикалық сілтемелерді, мәдени және тәрбиелік жұмыс әдістерін қолдануға, ән айту тынысын пайдалану, артикуляцияға, дыбыстық білімге, қолдана білу, көркемөнер шығармашылығының ұжымына арналған жұмыс жоспарларын құрастыру, мәдени тынығу саласындағы менеджмент пен маркетингті ұйымдастыру, эстрадалық орындаушылық және вокалдық-техникалық дағдыларды қалыптастыру; жоспарлар, есептер, сметалар шығыстарын, үйірмелер мен ұжымдағы оқу-тәрбие және шығармашылық жұмыстарды дайындау.

 • Код ON8

  Музыка және сольфеджио негіздерін, музыкалық форма, стильдер, терминологиясын, көркемдік, акробатика, хореография және мәнерлі пластиканы оқытудың негізгі ережелерін, концерттер мен ұлттық мерекелерді ұйымдастыруда, таңбаны жеті гаммаға дейін интоационалау, әндерді ноталық парақтан оқу, аккордтары айту, сольфеджиялау, ұлттық дәстүрлерге байланысты іс-шаралар ұйымдастыру, вокалдық және интонациялық дағдыларды меңгереді, сахналық іс-шараларда имидждік мінез-құлықтың көрінісін қалыптастыру дағдыларын, шығармашылық ұжымның концерттік – орындаушылық жұмысын игереді.

 • Код ON9

  Байланыс технологияларын білу, сөйлеу, дауыс және тыныс алу жаттығулары, сөйлеу сөйлеу негіздері, логикалық оқулар, фортепиано техникасының түрлері, музыкалық сауаттылықтың негіздері, ерекшеліктері, вокалдық орындаудың көркемдік және экспрессивті құралдары, драмалық және сценарий жазу теориясы мен принциптері, визаж техникасы мен сахналық образдарды сахналау бойынша жұмыс кезеңдері. Музыкалық материалмен, риториканың барлық бөлімі боынша жұмыс істей білу, талдау; әртүрлі деңгейде күрделі сценарийлер жазу, сахналық киімдердің формаларын дамыту, сөйлеу технологиясының дағдыларын меңгеру, музыкалық аспапты ойнау, музыкалық шығармаларды орындау және талдау.

 • Код ON10

  Музыка өнерінің теориясы мен тарихын білу, дыбыс аппаратының құрылымы және оларды кәсіби қызметте пайдалану негіздері, репертуардың зерттеу және орындау бойынша жұмыс принциптері. Халықпен бос уақытты ұйымдастыру, қалыптастыру тарихы, түрлері, элементтері, құрылымы, шоу-бағдарламаны жүзеге асыру принциптері, мәдени-бұқаралық жұмыстардың формалары мен әдістері, ән айтудағы жасырын және айқын кемшіліктерді анықтауға, олардың себеп-салдарлық қатынастарын зерттеуге, дұрыс ақауларды жоюға және әдістерін табуға, өткізілген іс-шараларын жалпылап, талдауға, тәжірибедегі нәтижелерді ескере отырып, шығармашылық қызметін реттеуге, интонация-ырғақты және көркемдік қиындықтарды көрсету дағдыларын меңгеруге, шоу-бағдарламаны ұйымдастыруға, тәжірибелік мәдени іс-шараларының практикалық қызметін талдау.

 • Код ON11

  Бос уақытты ұйымдастыру принциптерін, технологиясын, вокалдық репертуар, көркемдік-орындаушылық, кәсіби терминология, дәстүрлі және инновациялық оқыту әдістері арасындағы айырмашылықтар, кәсіби қызметте бос уақытты ұйымдастырудың әртүрлі түрлері әдістерін пайдалану мүмкіндігі, ансамбльде фортепианомен жұмыс істеу, концертмейстердің орындарын тыңдау, мәдени-тынығу іс-шараларын өткізу, тәрбие жұмысында жинақталған тәжірибені талдап, әртүрлі деңгейде ұйымдастыру мен дайындық дағдыларын игеру.

Top