Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02306001 7M02306001 - Филология в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім алушыларды даярлауды жүзеге асыратын ЖОО мен ғылыми-зерттеу ұйымдары жұмысының тиімділігін арттыру; магистранттардың өз бетімен оқу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметін ынталандыру; «магистр» дәрежесін беру туралы ҚР құжаттарының халықаралық білім беру кеңістігінде және халықаралық еңбек нарығында мойындауын қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M060 Филология
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Әдебиеттану ғылымының көкейкесті мәселелерінің бірі болып табылатын әдебиет тарихын дәуірлеудің өзіндік ерекшеліктерін таныту. Әлемдік әдебиеттану ғылымындағы дәуірлеулер мен ұлттық әдебиеттану ғылымындағы ерекшеліктерді, қазіргі кезеңдегі зерттеу әдістерін, оның басты ғылыми мектептері мен бағыттарын меңгерту. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихи негіздерімен ұштастыру арқылы ғылыми жаңашыл және өзекті мәселелерін жан-жақты игеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  "Шет тілі" пәнінің мазмұны және "Кәсіби шет тілі" вариативті бөлімі шет тілді құзыреттіліктің интегрративімен байланысты тығыз байланыста болатын үш негізгі компонентті қамтиды: қарым-қатынас саласы және тақырып; Әлеуметтік-мәдени білім; лингвистикалық білім.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  Әдебиеттану ғылымының көкейкесті мәселелері мен әдіснамалық сипаттағы өзіндік ерекшеліктерін таныту. Әлемдік әдебиеттану ғылымы қазіргі кезеңдегі зерттеу әдістерін, оның басты ғылыми мектептері мен бағыттарын меңгерту. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихи негіздерімен ұштастыру арқылы ғылыми жаңашыл және өзекті мәселелерін жан-жақты игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Тіл тарихының, әдеби тіл тарихының, түркітанудың зерттелуі, түркі тілдерінің дамуы мен қалыптасуы және ондағы негізгі дәуірлер, түркі тілдерінің бұрын-соңды жасалған классификациялары, түркі тілдерінің тарихи даму процесіндегі өзара алыс-жақындықтарына, тіл құрылысындағы ерекшеліктеріне байланысты негізгі жіктері, топтары, әрқайсысының алатын орны, сондай-ақ жеке түркі тілдерінің зерттелу жайы мен дыбыстық, лексикалық, грамматикалық құрылысындағы негізгі белгілеріне, диалектілік құрамына шолу жасалады. Осы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 3

  Құзыреттілігі: тілді зерттеудің қазіргі лингвистикада қалыптасқан жалпылама түсініктер мен ұғымдарды тереңдетіп беру бағытында негізделген жалпы тіл білімі ғылымының өзекті мәліметтерімен таныстыру. Білімдер: Бұл курс магистранттың бакалавриатта қазақ тілінің жүйесінен, диахрониялық және синхрониялық сипаты жөнінде алған білімін бекітумен шектелмейді. Қазіргі тіл білімінің негізгі сипаттары, тіл мен мәдениеттің арақатынасы, қазіргі әлеуметтік лингвистика, функционалды лингвистика, саяси, қолданбалы лин

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің жаңа бағыттары
  Несиелер: 3

  Құзыреттілігі: Адамның іс-әрекетіне тілдің, тілдің дамуына адамның ықпал-әсері, тілдің заңдылықтары, сөздік құрамы, лексикаға еніп жатқан жаңа бірліктердің пайда болуы және орнығуы сөйлеу субъектісіне тікелей байланысты екенін оқу үдерісінде, зерттеу тәжірибесінде, кәсіби қызметінде қолдана алады. Білімі: Қазіргі лингвистика полипарадигмалы және интегративті сипатта екенін біледі. Білігі: Қазіргі тіл біліміндегі антропоөзекті, функционалды және когнитивтік парадигмаларға байланысты туындаған жаңа бағыт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Жоғары мектеп педагогикасы нақты мамандықтар үшін жоғары білім беру мәселелерін шешуде, сондай-ақ магистранттар болашақтағы кәсіби қызметінде басқару үдерісінің мазмұнының ғылыми негізін игеруге ықпал етеді. Жоғары мектеп педагогикасы заманауи оқу үрдісіне қойылатын талаптарды ғылыми негіздеуге және оның заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың жаңа бағыттары
  Несиелер: 3

  Әлемдік және ұлттық әдебиеттану ғылымының тарихы мен әдіснамасының ғылыми-зерттеушілік мәнде тексерілуі мен сол жолдағы іркілістері, зерттеудің әдіснамалық тәсілдерін меңгеру сипаттары туралы бүгінгі таңдағы талап-тілекке сай білім беру. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихи негіздерімен ұштастыру арқылы ғылыми жаңашыл және өзекті мәселелерін жан-жақты игерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гуманитарлық ғылымдар саласында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Филология білім беру бағдарламасы бойынша оқитын магистранттардың зерттеу жұмыстарына қажетті ғылыми-әдістемелік базаны қалыптастыру; лингвистикалық танымның тілді зерттеуде қолданылатын негізгі әдіс-тәсілдерімен, методологиялық мәселелерімен танысу. магистрант қазіргі қазақ және жалпы тіл білімінің негізгі бағыттары бойынша теориялармен танысу және меңгеру арқылы тіл мәселелерін синтездей алатын құзіретке ие болады, теориялық білімін практикада қолдана алатын деңгейге көтеріліп, ғылыми жұмысы бойынша ги

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Студенттердің басқару қызметінің психологиялық заңдылықтары туралы жүйелі түсініктерін қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымындағы әлеуметтік психологиялық білімдерді қолдану ерекшелігін ашу, тиімді басқару негізінде жатқан әлеуметтік-психологиялық қағидаларды талдау дағдыларын меңгеру болып табылады. Курстың мазмұны: басқару психологиясының негізгі түсініктері, теориялық ережелері және өзекті мәселелері; басқару психологиясының теориялық ерекшеліктері; басшының жеке ерекшеліктері; ұйымдағы басшының жән

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи ғылымның шет мемлекеттердегі өзекті мәселелері (ағылшынша)
  Несиелер: 4

  Білім беру процесінің сапасы мен тиімділігін объективті бағалау, шетелдік гуманитарлық ғылымның негізгі бағыттарында бағдарлану, өз зерттеулерінің коммерциялық тиімділігін бағалау. Білім беру саласындағы мониторингтік қызметтің көрсеткіштері мен құралдары, қазіргі филологияның жалпы және жеке мәселелері, білім беру саласындағы коммерциялық қызметтің негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвистикадағы шетелдік кәсіби терминология
  Несиелер: 5

  Қазақ тілінде термин жасауда, басқа тілдерден енген терминдерді аударуда қолдана алады, терминдердің жасалу жолын талдау негізінде пікір алысу, ой таластыру дағдылары қалыптасады.Тілімізге шетел терминдерінің икемделіп қалыптасуына әсер ететін факторларды ескере отырып, шетелдік кәсіби терминдерді ғылыми зерттеу жүргізу барысында, лингвистикалық бағыттағы ғылыми әдебиетті аударуда дұрыс қолдану құзыреті қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 3

  Курстың қысқаша мазмұны: педагогикалық практика жоғары оқу орнындағы (ЖОО) ғылыми-педагогикалық қызметке кәсіби даярлықтың құрамдас бөлігі болып табылады және арнайы пәндерді оқытуды, студенттердің оқу қызметін ұйымдастыруды, пән бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысты, практикалық оқытушылық қызметтің дағдылары мен іскерліктерін алуды қамтитын жоғары мектепте оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру бойынша докторанттардың практикалық қызметінің түрі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылымның тарихы мен философиясы оның тарихи дамуындағы және өзгермелі әлеуметтік-мәдени контекстіндегі ғылыми танымның жалпы заңдылықтарын зерттеу ретінде. Ғылым философиясы және ғылым әдіснамасы. Ғылым танымдық қызмет және дәстүр ретінде, әлеуметтік институт ретінде және мәдениеттің ерекше саласы ретінде. Қазіргі заманғы өркениет мәдениетіндегі ғылым. Ғылыми танымның ерекшеліктері. Қоғам өміріндегі ғылымның қызметтері. Ғылыми қызметтің институционалдық нысандарының тарихи дамуы. Ғылыми қауымдастықтар және

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттанудағы инноватика
  Несиелер: 4

  Қәзіргі әдебиеттану ғылымындағы өзекті мәселенің бірі көркем әдебиетті зерттеудегі жаңашылдығын яғни инноватиканың өзіндік ерекшеліктерін зерделеу. Әлемдік әдебиеттану ғылымындағы жаңашыл зерттеу әдістерін игеру. Әдебиеттану ғылымын, философия, лингвистикамен ұштастыру арқылы ғылыми жаңашыл және өзекті мәселелерін жан-жақты меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвистикадағы инноватика
  Несиелер: 4

  Оқыту және оқу әдістемесіне өзгеріс енгізудің қажеттілігін, оқыту мен оқудағы әдіс-тәсілдерді, ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану жолдарын және сын тұрғысынан ойлауды, оқу үшін бағалау мен оқуды бағалауды, жас ерекшеліктеріне сай оқытуды, оқудағы кедергілерді топпен талқылап, тірек схемалар арқылы түсіндіріп оқытуда қолданады. Оқыту мен оқудағы әдіс-тәсілдер, ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану жолдары, сын тұрғысынан ойлау жайында алған білімдерін, оқушыларды жас ерекшеліктеріне с

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттанудағы шетелдік кәсіби терминология
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ әдебиеттануында қалыптасып отырған терминологиялық аппаратты айқындау. Әдебиеттанудың әдебиет теориясы, әдебиет тарихы, әдебиет сыны саларындағы жаңа терминдердің қолданысы, жаңа әдіснамалық және әдістемелік бағадрын айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фольклор теориясы
  Несиелер: 4

  Қазақ фольклортану ғылымында эпостың табиғатына қатысты ізденіс жасап келеді. Жалпы фольклордың жазба әдебиетімен байланысы турасында тың тұжырымдары мен түйіндеулері бар. «Фольклор теориясы» пәнінен филология магистрлеріне арналған оқу әдістемелік кешенінің негізгі мақсаты тек пен түрдің табиғатын терең танып, қазақ фольклорының өзіндік ерекшеліктерін игеру ғылыми жағынан басты нысана болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Прагмалингвистика
  Несиелер: 5

  Қазақ лингвистикасының прагматикасын зерттеудің теориялық негіздерін білу, қазіргі лингвостилистикалық, Отандық және әлемдік тіл білімімен байланысын, ара-қатынасын түсініп, лингвостилистиканың жаңа бағыты прагмастилистикаға ғылыми тұрғыда түсінік беріледі. XX ғасыр мен XXI ғасыр тоғысында зерттеу нысаны бола бастаған жалпы тіл біліміндегі жаңа салалардың бірі - прагмалингвистика туралы зерттеу жұмыстары. Праглингвистика теориясының негізгі ұғымдарын анықтау жөнінде бағыт-бағдар беру және олардың өзгешелі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 5

  Шығармашылық еңбек процесінің сатыларын ажырату, оларды талдау. Өмір құбылыстарының көркем пішінге көшу процесін танытуда жазушының жеке психологиялық ерекшеліктерін тану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың философиялық-әдістемелік мәселелері
  Несиелер: 5

  Шығармашылық табиғатын, сатыларын зерттеудің, оқып-үйренудің методологиялық, ғылыми және практикалық мәселелері, ондағы әдебиеттану мен философия ғылымдарының өзара тоғысу арналарын үйрету. Әдеби шығармашылықтағы философиялық аспектілер туралы көне дәуір мен қазіргі кезең ойшылдарының пікірлерін саралау. Өмір құбылыстарының көркем пішінге көшу процесін танытуда жазушының жеке психологиялық, философиялық-аналитикалық ойлау ерекшеліктерін тану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәтін және дискурс теориясы
  Несиелер: 5

  Құзыреттілігі: Алған білім, білік дағдыларын кәсіби қызметінде пайдалану. Білімі: Белгілі бір қолданыс саласындағы түрлі ақпараттың коммуникация типіне және коммуниканттар мақсатына сәйкес түрліше кодталатынын, соған сәйкес тілдік бірліктердің стилистикалық, функционалдық бояуы болатынын білу Білігі: Синонимдік қатардан коммуникативтік жағдаятқа сәйкес фунционалды-стилистикалық бояулы тілдік құралдарды таңдау, тілдік құралдардың прагматикасын білу мүмкіндіктері. Дағдысы: Дискурс құраушы компоненттерді бі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі тілдерін салыстырмалы-тарихи зерттеу мәселелері
  Несиелер: 4

  Көне жазбалардың өздері туралы нақты мәліметтермен қоса, ескерткіштер тілінің ерекшеліктерін және қазіргі түркі тілдерінің фонетикасы, лексикасы, морфологиясы, синтаксисін, ерекшеліктеріне қатысты тарихи дамуын меңгерту. Көне түркі тіліндегі ескерткіштер туралы, көне және қазіргі түркі халықтары туралы толық мәлімет алады. Тілдің туыстық ерекшеліктерінің себебін анықтап, түркі тілдеріне тарихи-салыстырмалы зерттеу жүргізе алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік лингвистика (ағылшынша)
  Несиелер: 5

  Тілдің қоғамдық табиғаты, әлеуметтік мәні, әлеуметтік қызметі, тілдік болмыстың негізгі формалары (әдеби тіл, ауызекі сөйлеу тілі, қарапайым тіл, территориялық диалектілер, койне, пиджин), тілдің әлеуметтік саралануы (жаргон, арго, кәсіби тіл), тілдік қалып, тілдік жағдай, тіл саясаты, диглоссия, мультилингвизм, билингвизм (қостілділік), пиджинизация және креолизация процестері т.б. мәселелерден түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО-нда оқытудың және әдістемесінің мәселесі (ағылшынша)
  Несиелер: 5

  «ЖОО-нда әдебиетті оқыту әдістемесі» пәнінің алатын орны мен ЖОО-нда әдебиетті оқыту әдістемесі ғылымының мән-мазмұнын және ЖОО-нда қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің қалыптасу кезеңдерін меңгерту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерциализациялау
  Несиелер: 4

  Ғылыми-зияткерлік қызметтің нәтижелерін коммерцияландыру процесін зерттеу, инвестициялар тарту, өндірістегі дамуды жүзеге асыру және оларды одан әрі қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Филологиялық ғылым саласындағы тұрақты білім мен дағдыларды меңгеру және оларды диссертациялық зерттеуді жүргізу барысында қолдану

 • Код ON2

  Білім беру саласында және практикалық кәсіби қызметте мәселелерді шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану

 • Код ON3

  Диссертацияның зерттеу тұжырымдамасын қалыптастыру үшін ақпарат жинау және оны өңдеуді жүзеге асыру

 • Код ON4

  Филология ғылымы саласында әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті білім, білік және дағды кешенін меңгеру

 • Код ON5

  Қазіргі филология ғылымының жалпы және арнайы әдістерін тереңдете білу, филология ғылымының әдіснамасын қолдану дағдыларын жетік меңгеру

 • Код ON6

  Кәсіби қоғамдастықпен және білім берудегі барлық мүдделі тараптармен өзара әрекеттестікті жүзеге асыру, білім беру стекхолдерлерін біріктіретін инновациялық идеяларға бастамашылық жасап, заң-құқық органдарында қазақ-орыс-ағылшын тілдерінде лингвистикалық сараптама жасай алу

 • Код ON7

  Қазіргі филология ғылымының өзекті мәселелері бойынша ғылыми пікірталастар өткізуге қабілетті болу

 • Код ON8

  Дамыған және сауатты тілдерді игеру үшін, ана тілін, орыс және ағылшын тілдерін, қарым-қатынас технологиясы саласында білім, коммуникация стратегияларын, диалог құрудың дағдылары мен іскерліктерін, полимәдениетті, полиэтникалық және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасауды игеруге жағдай жасау

 • Код ON9

  Жаңартылған білім мазмұны аясында заңнамалық құжаттарды білу; сыни тұрғыда ойлай алатын жеке тұлғаны қалыптастыруда базалық білімдерін жетілдіру

 • Код ON10

  Өзге тілді аудиторияда қазақ тілін оқытудың инновациялық технологияларын, әдіс-тәсілдерін тиімді қолдана алу, сыни тұрғыдан баға беру, өзіндік тұжырымдар жасай алу

 • Код ON11

  Шет тілін кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде, өзінің кәсіби және жеке деңгейін арттыру құралы ретінде меңгеру

 • Код ON12

  Қазіргі инновациялық білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқытушылық қызметті жүзеге асыру, түрлі аудиториялар үшін филологиялық және арнайы тілдік пәндерді оқытудың оқу бағдарламаларын іске асыру

 • Код ON13

  Командаларда тиімді жұмыс істей білу, өз ұстанымын қорғау, сенім білдіру, ымыралы және баламалы шешімдер табу

 • Код ON14

  Аналитикалық жұмысқа қабілетті болу, жаңа білім алу мақсатында ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті жүзеге асыра білу және осы білімді нақты басқарушылық жағдайларды сараптамалық бағалау үшін қолдана білу

 • Код ON15

  Өз бетінше шығармашылық, зерттеу жұмысының дағдыларын, өз қызметін тиімді және нәтижелі ұйымдастыра білу, өзінің ғылыми жұмысының нәтижелерін коммерциализациялау мүмкіндіктері туралы түсініктері болу

Top