Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07532 Стандарттаужәне сертификаттау (салалар бойынша) в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Стандарттау
  Несиелер: 5

  Бұл курс техникалық реттеу жүйесіндегі стандарттаудың, стандарттау әдістерінің, мемлекеттік стандарттау жүйесінің және мемлекеттік стандарттар қорының ұйымдастырушылық құрылымының сипаты мен рөлін зерттеуге арналған. Курс стандарттаудың халықаралық жүйесін, стандарттау саласындағы Қазақстан Республикасының халықаралық ынтымақтастығын, стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдардың мәселелерін қарауға арналған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бұл курс қоғамның дамуындағы ғылымның рөлін, ғылыми зерттеулерді жіктеуді, ғылыми зерттеулердегі жүйелік тәсілдерді, қолданбалы ғылымдар саласындағы ғылыми зерттеулер құрылымын зерттеуге арналған. Курс зерттеу әдістерін, зерттеу бағдарламаларын, зерттеу тақырыбын таңдауды, ғылыми зерттеулерді ақпараттық қолдауды, Қазақстан Республикасындағы ғылыми-техникалық ақпарат жүйесін қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сертификаттау
  Несиелер: 5

  Бұл курс сертификаттау негіздерін, ұлттық сертификаттау жүйесін және Шет елдерде, ЕАЭО-да сертификаттау туралы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікті зерделеуге арналған. Курс сертификаттаудың негізгі тұжырымдамаларына, тамақ және азық-түлікке жатпайтын өнімдерді сертификаттау схемаларына, сапа жүйелерін сертификаттауға, импорттық өнімдерді сертификаттауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұтыну мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс тұтынушылар құқықтарын қорғау, тұтынушылардың негізгі құқықтары, тұтынушылардың мінез-құлық этикасы, тұтынушыларға арналған ақпарат көздері, тұтынушылардың тестілеу негіздері бойынша нормативтік-құқықтық базаны зерделеуге арналған. Курс өндіруші мен сатушы түсінігін, қажеттіліктері мен пайдалылығын, сұраныс пен ұсыныстың, тұтынушылардың құрылымы мен түрлерін, тұтынушылардың сипаттамаларын қарауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Квалиметрия
  Несиелер: 6

  Бұл курс квимиметрияның принциптері мен әдістерін, индекстік квимиметрияны, таксономикалық бағалау әдістерін, конструкторлық квиметрияны, өнеркәсіп өнімдерін жіктеуді және сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын зерделеуге арналған. Курс өнім сапасының көрсеткіштерін жіктеуді, өнеркәсіптік өнімдерді жіктеуді, өнеркәсіптік өнім сапасының көрсеткіштерінің номенклатурасын, тұтынушылық қасиеттердің номенклатурасын және сапа көрсеткіштерін таңдау тәртібін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Техниқалық регламеттерді әзірлеу және енгізу
  Несиелер: 6

  Бұл курс техникалық реттеудің негізгі тұжырымдамаларын, техникалық реттеудің құқықтық негіздерін, техникалық реттеу принциптерін, техникалық регламенттерді қабылдау мақсаттарын зерттеуге арналған. Курс техникалық регламенттердің мазмұнын және техникалық регламенттердің түрлерін, техникалық регламенттерді әзірлеу, қабылдау, өзгерту және күшін жою тәртібін, өндірушінің өнімнің сәйкессіздігіне, өндіріс процестеріне, техникалық регламенттерді қолдануға, сақтауға, тасымалдауға, жүзеге асыруға және утилизациялауға қатысты жауапкершілігін қарауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Оқу пәні физикалық заңдар мен заңдылықтар негіз інде студенттердің түсініктерін табиғи, физикалық және химиялық процестер туралы қалыптастыру. Қозғалыс механикасымен, заттар құрылымымен және орталарда өтетін электрлі және магнитті процестермен, жарықтық және оптикалық қасиеттермен, кванттық теориямен және субатомды әлемде өтетін процестермен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР техникалық реттеу
  Несиелер: 6

  Бұл курс техникалық регламенттің мәнін, мақсаттарын, принциптерін, заңды негіздерін зерделеуге арналған. Курс «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, техникалық регламенттердің мазмұнын және қолданысын, өнімнің сақталмағаны үшін өндірушінің жауапкершілігін, техникалық регламенттердің талаптарын өндіру, пайдалану, сақтау, тасымалдау, жүзеге асыру және жою туралы мәселелерді қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өзара алмастыру негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл курс өзара алмастыру түсінігі, түрлері,отырғызуға рұқсат беру, олардың түрлері, сипаттамасы және есебі, тегіс цилиндрлік жанасулардың өзара алмасуын,домалау подшипниктерінің шақтамалары мен қондыруларын, дәлдік класстарын зерделеуге арналған.Курс бұрандалы байланыстарды, сызбалардағы белгілеулерін, беттердің пішіні мен орналасуының ауытқуын қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары математика
  Несиелер: 6

  Оқу курс матрица алгебрасы, сызықты алгебра элементтерін, векторлық алгебра, жазықтық геометриясымен таныстырып, қажетті білімдерді қалыптастырады. Математикалық талдаудың маңызды тұжырымдамалары функция, дәйектілік, шектеу, туынды, анықталмаған және анық интеграл ретінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Оқу курсы қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректер базасы және сараптамалық жүйелер
  Несиелер: 6

  Бұл курс сарапшы жүйелердің мәнін, мақсатын, тағайындалуын және негізгі қасиеттерін, олардың қолдану саласын, өнім сапасын сараптамалық бағалау әдісін, деректер қорын, деректер банкін, деректер базасын басқару жүйесін зерттеуге арналған. Курс сараптамалық бағалау критерийлерін сараптауға, өнім сапасын бағалау критерийлерін іріктеуге, сараптамалық бағалауды қолдану әдістеріне, сараптамалық әдістерді қолданудың дәйектілігіне байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өнімді таңбалау
  Несиелер: 6

  Бұл курс сапа стандарттарына сәйкес өнімді белгімен таңбалау ретін, функциясын, түрлерін, мәнін, таңбалаудың ақпараттық функциясын, таңбалу түрлері мен құрылымын зерттеуге арналған. Курс өндірістік белгілерді, тауарлық белгілерін және қызмет көрсету таңбаларын қарауға арналған. Тауар таңбаларының тұжырымдамасы, белгілері мен функциялары, тауар таңбаларының жіктелуі, штрих-кодтар, манипуляциялық белгілер және қауіп белгілері, эко-таңбалау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Метрология
  Несиелер: 8

  Бұл курс метрологияның мәнін, пәнін, мақсаттарын зерттеуге арналған. Курс физикалық және физикалық емес өлшемдер, физикалық шамалардың сипаттамалары, негізгі бірліктер (ұзындық, масса, уақыт, температура), қосымша бірліктер (жалпақ бұрыш, қатты бұрыш), туынды бірліктер (жиілік, күш, қысым, энергия, қуат), эталондар, өлшеу құралдары, өлшеуді орындау әдістемелері, метрологиялық ережелерді бұзғаны үшін жауапкершілік сұрақтарын қарастыруға арналған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін оқытудың мақсаты құқық және мемлекет категорияларын ашу, ұлттық құқық салалары туралы студенттерге жалпы түсінік беру, Қазақстан Республикасының негізгі құқық нормаларымен, оның ішінде конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және Қазақстан құқығының басқа салалары саласындағы нормативтік-құқықтық актілермен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тауарларды сәйкестендіру және қадағалау
  Несиелер: 6

  Бұл курс тауарларды сәйкестендіру және қадағалау үшін партиялық сәйкестендіру, техникалық, ақпараттық және ұйымдастырушылық қолдауды қарастыруға арналған. Курс ДСҰ келісімдері контекстінде тауарларды сәйкестендіруді және қадағалауды, тауарлардың қадағалау жүйесінің дамуындағы халықаралық тәжірибені зерттеуге арналған. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде электронды есептік жүйелерді енгізуді, сапаны бақылауды және тауар партиясы санын, тауардың қадағалауды қамтамасыз ету механизмін құрудың негізгі тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Стандарттау және сертификаттау бойынша ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 6

  Бұл курс ақпарат технология, CALS технологиясы, ақпараттық технологиялар және жүйелердің қауіпсіздігі негіздері, ақпараттық технологиядағы криптологияның әдістері, магниттік және смарт-карталар туралы жалпы ақпаратты қарауға арналған. Курс шешімдерді қолдау жүйелерін, желідегі командалық жұмыстарды жүргізудің компьютерлік құралдарын, стандарттау мен сапаны басқарудағы ақпараттық технологияларды пайдалануды зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сапа менеджменті құралдары
  Несиелер: 8

  Бұл курс сапасын басқарудың «жеті құралдар» статистикалық әдістерін, сапаны басқарудың кешенді құралдарын, өнім сапасын талдау үшін ақпаратты жинауға арналған. Курс Парето әдісіне, себептер мен салдар диаграммасына, QFD әдіснамасына, FMEA әдіснамасына, Six Sigma әдіснамасына және үй сапасына арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін бағалау (растау)
  Несиелер: 5

  Бұл курс өнімдерді мемлекеттік тіркеудің типтік схемаларын, сәйкестікті бағалаудың типтік формаларын, сәйкестікті бағалау схемаларын және формаларын таңдауды қарастырады. Курс сәйкестікті бағалауды, сәйкестікті бағалаудың типтік сұлбасын, техникалық құжаттаманы талдауды, сәйкестендіруді, өнімді сынау және өнім түрлерін зерттеуге арналған. Өндірісті, өндірісті бақылауды, сәйкестік сертификатын беруді, Кеден одағы Комиссиясымен бекітілген техникалық регламенттердің бірыңғай нысандағы сәйкестігі туралы декларацияны қабылдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • "Жасыл" технологияларды стандарттау
  Несиелер: 6

  Бұл курс орнықты даму стандарттарын, тұрақты дамудың халықаралық және ұлттық ИСО стандарттарын, «жасыл» технологияларды стандарттауды, орнықты дамудың экологиялық басымдықтарын және өмір сүру сапасының қазіргі заманғы стандарттарын қарастыру үшін әзірленген. Курс наноиндустрия саласындағы «жасыл» стандарттарды, тұрақты дамуды басқару жүйелерін, оқиғалардың тұрақтылығын басқару бойынша талаптарды және тәжірибелік басшылықты зерттеуге арналған. «Жасыл» экономиканың заманауи тұжырымдамасы, наноиндустриядағы стандарттау, «жасыл» стандарттар бойынша сертификаттау мәселелері қаралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • КО техникалық регламенттері (ЕЭО)
  Несиелер: 5

  Бұл курс ЕАЭО-дағы техникалық реттеу, ЕАЭО (Кеден одағы) техникалық регламенттердің құрылымын, әзірлеу, келісу, қабылдау тәртібін қарастыруға арналған. Курс КО ТР (ЕАЭО) қолданысқа енгізудің өтпелі кезеңі бойынша жалпы тәсілді, КО техникалық регламенттерінің талаптарына шолу жасауды, КО ТР (ЕЭО) дәлелді базасындағы мемлекетаралық және ұлттық стандарттардың рөлін, өнімнің КО ТР (ЕЭО) талаптарына сәйкестігін бағалауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сапаны басқарудың статистикалық әдістері
  Несиелер: 8

  Бұл курс өндірістік процестерді сапалы басқарудың статистикалық әдістерін, технологиялық үдерістердің дәлдігін қамтамасыз етудің негізгі түсініктерін, рұқсат етуді статистикалық белгілеуді қарастыруға арналған. Курс технологиялық жүйелердің дәлдігін бағалауды (өлшеу талдау), технологиялық процестердің сапасын бағалауды (процесс маңыздылығын талдау), технологиялық процестердің сапасын статистикалық реттеудің түрлері мен әдістерін, сандық белгілер бойынша бақылау кезінде технологиялық процестердің сапасын реттеудің статистикалық әдістерін, баламалы ерекшеліктерді бақылау кезінде технологиялық процестердің сапасын реттеудің статистикалық әдістерін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Бұл курс Жалпыға Ортақ Сапа менеджментінің концепциясы мен негізін қалаушы принциптерін, оларды кәсіпорындар (ұйымдар) қызметінде қолданудың практикалық үлгілерін, кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін құру кезінде TQM принциптерін, өнім сапасын үздіксіз арттыру әдістерін жүзеге асыруға арналған. Өнім сапасын және кәсіпорынды басқару тиімділігін қамтамасыз ету және арттыру үшін TQM пайдалану мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәйкестендіру және анықтау стандарттары
  Несиелер: 6

  Бұл курс сәйкестендірудің қазіргі заманғы өлшеу әдістерін, олардың жіктелуін, улы химикаттарды сәйкестендіру және анықтау мәселелерін шешу үшін хроматографиялық әдістерді қолдануды қарастырады. Курс кедендік бақылаудың техникалық құралдарын, электрондық сәйкестендіру құралдарын жіктеуді, штрих-кодты сәйкестендіруді, штрих-кодтаудың түрлерін, радиожиілікті сәйкестендіру әдістерін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ресурс үнемдеуді стандарттау
  Несиелер: 6

  Бұл курс ресурстарды үнемдеуді стандарттау, жылжымайтын мүлікке қойылатын экологиялық талаптар, «жасыл» өмір сүру ортасын қарауға арналған. Курс энергетиканы және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, энергия тиімділігін арттыру, энергиямен жабдықтау және ресурстарды үнемдеу саласындағы стандарттауды зерделеуге, жабдықтар мен жүйелерді пайдалана отырып энергияны өндіруге арналған сатып алу тәжірибесін, сондай-ақ энергияны пайдалануды, экономиканың басым секторларында машиналар мен жабдықтарды өндіруге қойылатын талаптарды ретке келтіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сапа менеджменті жүйесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс жалпы сапа менеджменті (TQM) тұжырымдамасын, өнімдерді (қызметтерді) құрудың өмірлік циклінің кезеңдерін және сапаны басқарудың негізгі қағидаттарын енгізу үшін сапа менеджменті жүйелерін, қағидаттарын, әдістерін және технологияларын құрудың мәнін, мақсаттары мен міндеттерін зерделеуге арналған. Курс ISO 9000 сериялы стандарттары бойынша сапа менеджменті жүйесінің моделін, сапа менеджменті жүйелерін ұйымдастыру мен жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық базасын, сапа менеджменті жүйесін сертификаттау ерекшеліктерін, сапа менеджменті тиімділігін бағалау әдістерін зерттеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Робототехника саласындағы стандарттау
  Несиелер: 6

  Бұл курс жасанды интеллект саласындағы стандарттаудың мәнін, жасанды интеллект жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейтін қолданбалы стандарттарды әзірлеуге арналған. Курс жасанды интеллект саласындағы еуропалық стандарттауды зерттеуге, робототехникалық жүйелерді құру процестерін біріздендіруге, өнеркәсіптік роботтарды тестілеуді стандарттауға, робототехниканы және жасанды интеллектті нормативтік-техникалық реттеуді стандарттауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу
  Несиелер: 7

  Бұл курс сәйкестікті бағалау жөніндегі органдарды аккредиттеу тәртібін, талаптарды және өлшеу рәсімдерін метрологиялық аттестациялау құқығын аккредиттеу тәртібін зерделеуге арналған. Курс өнімдердің сәйкестігін растау жөніндегі органдардың жалпы талаптарын қарауға арналған. Курс шетелдік аккредитация жүйелерін, сарапшы аудиторларға қойылатын талаптарды және оларды дайындау тәртібін, зерттеу объектісін сертификаттауға арналған құжаттарды дайындауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сапа аудиті
  Несиелер: 5

  Бұл курс сапа аудитінің сипатын, мақсатын және ерекшеліктерін, сапа аудитін жүргізу түрлерін қарастыруға арналған. Курс аудиттің терминдері, міндеттері мен ұйымдастырушылық принциптерін, сарапшы аудиторларына қойылатын талаптарды, ішкі және сыртқы сапа аудитін, өнім аудитін, процестерді тексеруді, жүйенің сапасын тексеруді және сертификаттау рәсімдерін орындау рәсімдерін зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сынау, бақылау және өнімнің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс механикалық әсерлерге арналған сынақтардың табиғатын, климаттық әсерлерді сынау, сенімділік, жоспарлау, жүргізу, сынау нәтижелерін өңдеу, сынауларды техникалық қамтамасыз етуді қарастыруға арналған. Курс сынақ зертханаларына қойылатын талаптарды, сынаудың және бақылаудың, сынау түрлері, сынау процедуралары, сынауға дайындау және сынауды жүргізу, сынауды сертификаттау, сапа жүйесін сынау үшін талаптарды зерделеуге арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Энергия менеджменті саласындағы стандарттар
  Несиелер: 8

  Бұл курс механикалық әсерлерге арналған сынақтардың табиғатын, климаттық әсерлерді сынау, сенімділік, жоспарлау, жүргізу, сынау нәтижелерін өңдеу, сынауларды техникалық қамтамасыз етуді қарастыруға арналған. Курс сынақ зертханаларына қойылатын талаптарды, сынаудың және бақылаудың, сынау түрлері, сынау процедуралары, сынауға дайындау және сынауды жүргізу, сынауды сертификаттау, сапа жүйесін сынау үшін талаптарды зерделеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сынақ зертханаларын аккредиттеу
  Несиелер: 7

  Бұл курс аккредиттеудің құқықтық негіздерін, аккредиттеу жүйесінің құрылымын, аккредиттеу субъектілерін, аккредиттеу сатысын зерделеуге арналған. Курс зерттеу объектісінің (зертханалардың) метрологиялық сипаттамаларын анықтауға , сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптарды, аналитикалық бақылау үшін стандартты үлгілермен жабдықталуын және сынау құралдарының аттестациясы шін өлшеу құралдары туралы ақпаратты жинау, ҚР СТ 7.8 -2002 бойынша 5 және 6 нысандарын толтыру сұрақтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптегі энергоменеджмент
  Несиелер: 8

  Бұл курс энергиялық тиімділікті, энергия үнемдеудің нормативтік базасын, энергетикалық аудитті, өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергетикалық аудитін, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықтың энергетикалық аудитін зерттеуге арналған. Курс энергияны үнемдеудің нормативтік базасын қарастыру, энергия үнемдеу шараларының экономикалық тиімділігі, өнеркәсіптік кәсіпорындар мен ұйымдарды зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, өнеркәсіптік кәсіпорындардың (сала бойынша) энергетикалық аудит әдістерін талқылауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі менеджменті жүйесі
  Несиелер: 6

  Бұл курс денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі менеджменті жүйесіне қойылатын талаптар, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы мақсат, ДСЕҚ менеджмент жүйесі, ДСЕҚ саласындағы саясат мәселелерін зерделеуге арналған. Курс Тәуекелдерге және мүмкіндіктерді іске асыруға қатысты іс-әрекеттер, Қауіп-қатерлерді сәйкестендіру және қауіп-қатерлерді бағала, ДСЕҚ тәуекелдерін және ДСЕҚ менеджмент жүйесінің өзге де тәуекелдерін бағалау, ДСЕҚ саласындағы мүмкіндіктерді және өзге де мүмкіндіктерді анықтау, ДСЕҚ мақсаттары және олардың жетістіктерін жоспарлау, ДСЕҚ саласындағы мақсаттарға қол жеткізуді жоспарлау мәселел��рін қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық аудит негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курста экологиялық аудиттің негіздері, экологиялық мониторинг жүйесі, экологиялық аудиттің пәні, оның ғылым жүйесінде орны, экологиялық аудиттің қалыптасуы мен дамуының теориялық негіздері қарастырылады. Курс аудиттің заңды, нормативтік, әдістемелік және метрологиялық қамтамасыз етілуін, экологиялық аудит және экологиялық менеджмент жүйелерінің халықаралық стандарттарын, экологиялық аудиттің процедуралары мен кезеңдерін, экологиялық аудит хаттамаларын және олардың түрлерін жасау тәртібін, экологиялық аудиттің ақпараттық және персоналды қолдауын, бағыттары мен формаларын зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық құжаттаманың сапасын қамтамасыз ету
  Несиелер: 7

  Бұл пән ГОСТ 3.1109-82 «Технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Негізгі ұғымдардың терминдері мен анықтамалары», ГОСТ 16504-81« Өнімді мемлекеттік сынау жүйесі. Өнімдердің сапасын бақылау және сынау. Негізгі терминдер мен анықтамалар», ГОСТ 20886-85 «Деректерді өңдеу жүйелеріндегі деректерді ұйымдастыру. Терминдер мен анықтамалар», ГОСТ 24297-87 «Өнімді кірме бақылау. Негізгі ережелер» зерттеуге арналған. Курс техникалық құжаттаманы сараптауға және сапасын бақылауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық реттеу және метрология саласындағы мемлекеттік бақылау
  Несиелер: 7

  Бұл пән ҚР СТ 1.19-2006 «Техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілердің міндетті талаптарын сақтауды мемлекеттік бақылау», мемлекеттік бақылау органдары, бақылау және қадағалау органдары жүзеге асыратын инспекциялардың тәртібін зерттеуге арналған. Курс техникалық регламенттердің талаптарын бұзудан туындаған зиян туралы ақпаратты, сондай-ақ сатып алушыларды, өндірушілерді және сатушыларды техникалық регламенттер талаптарына сәйкестендіру туралы ақпаратты жинау және өңдеу мәселелерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сапа менеджментінің интеграцияланған жүйелерін әзірлеу және енгізу
  Несиелер: 5

  Бұл курс ЭМЖ-ға қойылатын жалпы талаптарды, ЭМЖ дайындау мен енгізу бойынша жұмыстарды жоспарлау, ЭМЖ үрдістерін идентификациялау, ЭМЖ модельдері мен процестерін әзірлеу, менеджмент жүйесіне стандарттар талаптарын біріктіру сұрақтарын зерттеу үшін тағайындалған. Курс әлеуметтік жауапкершілік стандарттарының, ақпараттық қауіпсіздік пен салалық стандарттардың талаптарын есепке алу, ЭМЖ құжаттау, ЭМЖ сертификаттау, бақылау және жақсартуды қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Техникалық регламенттердің талаптарың орындалуын мемлекеттік бақылау
  Несиелер: 7

  Бұл пән техникалық регламенттердің талаптарын, мемлекеттік бақылау (қадағалау) органдарының техникалық регламенттердің талаптарын, мемлекеттік бақылау (қадағалау) объектілерін техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігіне қатысты мемлекеттік бақылауды (қадағалауды) зерттеуге бағытталған. Курс техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмеген өнімдер үшін жауапкершілкті, техникалық регламенттер талаптарын өндіру, пайдалану, сақтау, тасымалдау, жүзеге асыру және жою жауапкершіліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сапа, стандарттау және сертификаттау экономикасы
  Несиелер: 6

  Бұл пән экономикалық тиімділікті, стандарттау мен сертификаттаудың экономикалық тиімділігін, экономикалық тиімділікке әсер ететін критерийлер мен факторларды, сапа, стандарттау және сертификаттау шығындарының құнын анықтау қағидаларын бағалаудың негізгі ережелерін қарастыру үшін әзірленген. Курс TQM шарттарында жұмыс істейтін сапалы ұйымдардың құнын есептеуді, стандарттаудың экономикалық тиімділігін анықтауды, залалдың алдын-алуын және сертификаттау жұмыстарының құнын анықтауды, сертификаттау жұмыстарының өзіндік құнын анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сапаны конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету
  Несиелер: 7

  Бұл пән конструкторлық және технологиялық сапаны қамтамасыз ету, бәсекеге қабілетті өнімдерді жасау және өндіру мүмкіндігін технологиялық негіздеу, физикалық, математикалық және ықтималдық-статистикалық әдістерді пайдалана отырып, жобалық және технологиялық мәселелерді шешу үшін әзірленген. Курс стандарттау және сертификаттау өнімдерін, технологиялық үдерістерді, машинажасау өндірістерінің құралдарын және жүйелерін, машина жасау мен машина жасау технологиясын дамытудағы заманауи үрдістерді қарастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сапа шығындарын оңтайландыру
  Несиелер: 6

  Бұл курс Джуран-Фейгенбаум сапа классификациясы, Ф. Кросби сапа шығындарын жіктеу, өнімнің өмірлік циклінің кез келген сатысында орындалатын бақылау құны, ішкі сәтсіздікке байланысты шығындар, сыртқы сәтсіздіктерге байланысты шығындар, тұтынушыға жеткізілгеннен кейін табылған сәйкессіздіктер немесе кемшіліктер салдарынан шығындарды жою мәселелеріне бағытталған. Курс сапа құны, сапа құнын талдау, өнімнің сапасы нашар болғандықтан шығындарды талдау, шығындардың ықтимал көздерін талдау бойынша ақпарат көздерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық менеджмент жүйесінің элементтерін әзірлеу
  Несиелер: 5

  Курс экологиялық менеджментті, қоршаған ортаны қорғау стандарттарын, ИСО-14000 сериясының халықаралық стандарттарын, ұйымдастыру және пайдалану ерекшеліктері бойынша әртүрлі экологиялық менеджмент жүйелеріндегі экологиялық қызмет түрлерін қарастырады. Курс экологиялық саясатты, кәсіпорынның экологиялық бағдарламасын, кәсіпорынның экологиялық менеджмент жүйесін дамытуды және енгізуді зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Өнімдердің сапа және қауіпсіздік көрсеткіштерін өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу әдістерін қолданып, параметрлердің сәйкес ауқымы мен сандық мәндерін анықтаңыз, статистикалық сапаны бақылауды және технологиялық бақылауды ұйымдастыруды, өнімдерді (процесті, қызметті) сандық бағалауды, өнімнің негізгі сапалық көрсеткіштерінің , қызметтер) және өндірістік мәртебесі

 • Код ON7

  Қазақстан Республикасының конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және басқа құқық салалары саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, кəсіби қызметтің психологиялық компонентінің ролі мен көп өлшемді мазмұнын түсіну, тұтастай алғанда халықтың топтарының мінез-құлқын бағалау жəне əртүрлі аспектілердегі тұлғаларды талдау, трендтерді талдау кəсіби қызметтегі адамдардың мінез-құлқы, олардың кәсіби қызметіндегі әлеуметтік мақсаттарын түсіну, философиялық, рухани, тарихи негіздеріне ие болу және заңды ойлау, сыни ойлау дағдыларын қолданады

 • Код ON8

  Стандартты әзірлеу кезінде болжамдық зерттеулердің әрбір кезеңінде объектінің техникалық деңгейінің көрсеткіштер тобының артықшылықтарын бағалау процедурасының дағдыларына ие болу

 • Код ON9

  Стандарттау объектілерінің параметрлерін оңтайландыру кезінде болжау мәліметтерін қолдану мен өңдеу, түсіндіру

 • Код ON10

  сапа менеджменті жүйесі, стандарттау және сертификаттау саласында Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін қолдану, стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау негіздері, ҚР Мемлекеттік Техникалық реттеу жүйесінің негізгі ережелерін білу, сапа менеджменті жүйесі саласында отандық және шетелдік озық тәжірибені жүйелеу және қолдана білу, халықаралық ұйымдардың стандарттары (ұсыныстары), сынауды, сертификаттауды және стандарттауды ұйымдастыру, сертификатталған өнімдерді, қызметтер мен жүйелерді инспекциялық тексеруді ұйымдастыру дағдыларын меңгеру.

 • Код ON11

  тауардың сапасын қалыптастыратын және сақтайтын факторларды анықтау, өнім сапасының параметрлерін, өнімді сертификаттау технологиясын, өнімнің, қызмет көрсетулер мен процестердің сәйкестігін растауды сертификаттау және декларациялау сызбасын білу, техникалық реттеу және метрология саласындағы талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылау әдістерін қолдану, тауар қозғалысының барлық кезеңдерінде тауарлардың бұрмалануын анықтау, сынамалар алу, сараптама әдістерін таңдау, әр түрлі топтағы тауарлардың сапасын бағалауды жүргізу, ұлттық стандарттарды үйлестіру мақсатында халықаралық стандарттарды талдау, кәсіпорында процестерді оңтайландыру үшін сапаны басқаруды талдаудың статистикалық әдістерін қолдану, шығарылатын өнім (қызмет) сапасының тұрақтылығын бағалау дағдыларын меңгеру, қолдану саласы бойынша стандарттау мен сертификаттаудың қол жеткізілген деңгейі мен қызметіне бағалау жүргізу

 • Код ON12

  кәсіпорында сапа менеджменті жүйесін жобалау және енгізу, стандарттар жобаларын дайындауға техникалық тапсырмалар құру, стандарттар жобаларына, техникалық шарттарға, стандарттау жөніндегі құжаттарға сараптама жүргізу және олардың қолданыстағы заңнамаға, техникалық регламенттерге, өзара байланысты стандарттар мен құжаттарға сәйкестігін бағалау, стандарттау және сертификаттау жөніндегі стандарттар мен басқа да құжаттарды әзірлеу, ресімдеу және енгізу, тауарларды жіктеу және кодтау әдістерін қолдану, өлшеу құралдарын сынау және бақылау жүргізу әдістемесін әзірлеу, өнімнің және технологиялық процестердің өлшенетін және бақыланатын параметрлерінің номенклатурасын анықтау, сапаны қамтамасыз етуге арналған шығындардың шамасын анықтау үшін әдістемелік принциптер мен ережелерді қолдану, өнімді жаңарту қажеттілігін анықтау, сәйкестікті растау рәсімін жүргізу, конструкторлық, технологиялық және пайдалану құжаттамасын жасау

Top