Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02123 Аспаптық орындаушылық - Үрлемелі және соқпалы аспаптар в Қазақ ұлттық өнер университеті

 • Мамандық І
  Несиелер: 5

  Үрлегіштің (соққының) орындаушылық техникасын қалыптастыратын тәжірибелік пән. Барокко дәуірінің ұсақ және ірі формаларының шығармаларын зерттеу арқылы орындаушылық дағдылардың кешенін дамыту. Стильді, форманы түсіну, жеке интерпретация жасау. Нұсқаулық материалмен жұмыс. Концерттік қойылымға дайындық, орындаушылық қызметке шығармашылық қарым-қатынасты тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Үрлемелі (соқпалы) аспаптар ансамблі
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді ансамбльге бейімдеуге бағытталған. Ансамбльдік репертуарды, ансамбльде ойнау дағдыларын қалыптастыру. Үрмелі аспаптардың ерекшелігі туралы түсінік. Қаражатты игеру агогики, динамикасын, звукоизвлечения ансамбльде. Барокко дәуіріндегі музыканың орындаушылық интерпретациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фортепиано 1
  Несиелер: 2

  Фортепианолық ойын дағдыларын дамыту. әр түрлі фортепианолық репертуарды зерттеу, фортепианода кез келген аспаптарға арналған шығармалармен танысу қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оркестр 1
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді оркестрге бейімдеуге бағытталған. Курстың мақсаты: оркестр құрамында жұмыс істеу үшін білікті орындаушыларды тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандық 2
  Несиелер: 5

  Үрлегіштің (соққының) орындаушылық техникасын қалыптастыратын тәжірибелік пән. Классицизм дәуірінің шығармаларын, сондай-ақ орыс композиторлық мектебін зерттеу арқылы орындаушылық дағдылар кешенін дамыту. Стильді, форманы түсіну, жеке интерпретация жасау. Нұсқаулық материалмен жұмыс. Концерттік қойылымға дайындық, орындаушылық қызметке шығармашылық қарым-қатынасты тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оркестр 2
  Несиелер: 3

  Курс оркестрде ойнау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оркестрлік музициялауға Практикалық оқыту. Оркестрде ойнаудың орындаушылық дағдыларын тәрбиелеу, әр түрлі дәуірдегі, стильдегі, жанрлардағы оркестрлік музыка шығармаларын меңгеру. Оркестрлік сүйемелдеудің ерекшеліктерін меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Үрлемелі (соқпалы) аспаптар ансамблі
  Несиелер: 3

  Курс ансамбльде ойнау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Ансамбльдік репертуарды, ансамбльде ойнау дағдыларын қалыптастыру. Үрмелі аспаптардың ерекшелігі туралы түсінік. Қаражатты игеру агогики, динамикасын, звукоизвлечения ансамбльде. Классицизм дәуіріндегі музыканың орындаушылық интерпретациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фортепиано 2
  Несиелер: 2

  Кәсіби қызметте фортепианоны кеңінен қолдануға мүмкіндік беретін орындаушылық білім, білік және дағды кешенін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дирижерлеу
  Несиелер: 2

  Дирижерлік өнердің дамуының қысқаша тарихы. Көрнекті қазақстандық, орыс және шетелдік дирижерлер. Дирижерлау процесінің мәні. Дирижерлау техникасы, Схема және т.б. туралы түсінік. Дирижерлік схемаларды және дыбыстану түрлерін зерттеу реті. Мануалды техниканы дамытудағы арнайы жаттығулардың рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оркестр 3
  Несиелер: 3

  Курс оркестрде ойнау дағдыларын дамытуға бағытталған. Оркестрде ойнауды практикалық оқытумен қатар пән міндеттеріне студенттердің шығармашылық ерік-жігерін тәрбиелеу, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оркестр партияларын оқу
  Несиелер: 2

  Парақтан оқу дағдыларын дамыту, ноталық мәтіннің ең маңызды элементтерін бөлу дағдыларын тәрбиелеу, ойын барысында туындайтын қандай да бір қателерді түзету мүмкіндігінен тоқтаусыз ойнауға үйрету. Ноталық мәтінде тез және дұрыс бағдар жасай білу, Түрлі ноталық әдебиетпен танысу арқылы кең ой-өрісін қалыптастыру, әртістік, өзін-өзі көрсету еркіндігін, орындаушылық еркіндікті, зейінді шоғырландыруды дамыту, орындаушылық қызметте көркемдік талғам мен ұтқырлықты дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Полифония
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызметінде қолдану мақсатында музыкалық шығармаларды талдаудың жүйелі теориялық және практикалық білімін меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үрлемелі (соқпалы) аспаптар ансамблі 3
  Несиелер: 3

  Курс ансамбльде ойнау дағдыларын дамытуға, студенттердің ансамбльдік ойындар дағдыларын тәрбиелеуге, шығарманың жалпы контекстінде өз партиясын есту, ноталарды парақтан оқу дағдыларын дамыту және бекіту, мәтінде тез бағдар беру, романтизм дәуірінің ансамбльдік репертуарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орындаушылық өнер тарихы
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің үрмелі және соқпалы аспаптарда орындау туралы түсініктерін кеңейтуге бағытталған, жалпылама түрдегі маңызды пәндердің бірі болып табылады. Курс аясында орындаушылық мектептердің дамуының негізгі кезеңдері, сондай-ақ үрмелі және соқпалы аспаптар эволюциясының тарихы қарастырылады. Орындаушылық мектептердің принциптері мен әдістері игеріледі, үрмелі және соқпалы аспаптарда көрнекті композиторлар мен орындаушылардың шығармашылығы зерттеледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандық 3
  Несиелер: 5

  Романтизм дәуіріндегі шығармаларды зерттеу арқылы орындаушылық дағдылар, шеберлік пен білім кешенін жетілдіру. Орындаушылық шеберлік, өзіндік музыкалық ойлау дағдыларын бекіту, стилін, формалары мен мазмұнын түсіну. Концерттік қойылымға дайындық, орындаушылық қызметке шығармашылық қарым-қатынасты тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үрлемелі (соқпалы) аспаптар ансамблі 4
  Несиелер: 3

  Курс ансамбльде ойнау дағдыларын дамытуға, студенттердің ансамбльдік ойындар дағдыларын тәрбиелеуге, шығарманың жалпы контекстінде өз партиясын есту, ноталарды парақтан оқу дағдыларын дамыту және бекіту, мәтінде тез бағдар беру, романтизм дәуірінің ансамбльдік репертуарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық шығармаларды талдау II
  Несиелер: 3

  Пән музыкалық шығармаларды тұтас, жанрлық, интонациялық талдау әдістерін меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оркестрлік қиындықтарың үйрену
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу үрмелі аспаптарда білікті Орындаушыны тәрбиелеуге бағытталған, оркестрлік орындаушылықта авторлық мәтінді неғұрлым сенімді түсіндіруге қол жеткізу үшін құралдардың алуан түрлі мүмкіндіктерін қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мамандық 4
  Несиелер: 5

  ХХ ғасырдың, сондай-ақ кеңестік кезеңнің шетел композиторларының шығармаларын зерттеу арқылы орындаушылық дағдылар, шеберлік және білім кешенін жетілдіру. Орындаушылық шеберлік, өзіндік музыкалық ойлау дағдыларын дамыту, стилін, формалары мен мазмұнын түсіну. Концерттік қойылымға дайындық, орындаушылық қызметке шығармашылық қарым-қатынасты тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Бұл курс музыкалық-поэтикалық фольклор мен ауызша-кәсіби музыкалық дәстүрден тұрады. Пән студенттердің музыкалық және жалпы интеллектуалдық ой-өрісін, азаматтық және музыкалық-тарихи процесс туралы білімнің жүйелілігін кеңейтеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оркестр 4
  Несиелер: 3

  Көркем талғамды, стиль сезімін, кең ой-өрісін қалыптастыру, отандық және шетелдік музыканың үздік үлгілерімен танысу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Оқу пәні саясаттану және құқықтану сияқты қоғамдық ғылымдар кешеніне негізделеді. Оқу пәнінің мазмұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын қалыптастыруға бағытталған. Сыбайлас жемқорлық құбылысының адам мен мемлекеттің экономикалық, саяси және әлеуметтік құрамдас бөлігіне әсері академиялық адалдыққа баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс істеуге кірісуге және музыкалық-теориялық пәндер бойынша оқытудың алғашқы айларын БЖМ, БМ және музыкалық колледждерде өткізуге мүмкіндік беретін ең аз мәліметтер. Әр пән бойынша материалды тереңдетіп оқыту. Жұмыс процесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үрлемелі (соқпалы) аспаптар ансамблі 5
  Несиелер: 3

  Курс ансамбльде ойнау дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Пәннің міндетіне үрмелі аспаптар ансамбльдері үшін қазіргі заман мәнеріндегі шығармаларды іс жүзінде меңгеру және концерттік орындауға дайындау кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық репертуарды игеру
  Несиелер: 3

  Колледждің оқу-педагогикалық репертуарының білімін кеңейту, музыкалық педагогика ерекшелігін меңгеру: музыкалық-көркемдік және техникалық дамудың бірлігі принципі, оны педагогтың практикалық жұмысында жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері, осы әдістерді қолдануда жеке көзқарас; атақты оқытушылар мен орындаушылардың тарихи мұрасын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оркестр 5
  Несиелер: 5

  Курс оркестрде ойнау дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Оркестрде ойнауды практикалық оқытумен қатар пән міндеттеріне студенттердің шығармашылық ерік-жігерін тәрбиелеу, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу кіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандық 5
  Несиелер: 5

  Қазіргі дәуірдің шетелдік және отандық комопзиторларының шығармаларын зерттеу арқылы орындаушылық дағдылар, шеберлік пен білім кешенін жетілдіру. Орындаушылық шеберлік, өзіндік музыкалық ойлау дағдыларын бекіту, стилін, формалары мен мазмұнын түсіну. Концерттік қойылымға дайындық, орындаушылық қызметке шығармашылық қарым-қатынасты тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үрлемелі оркестр 1
  Несиелер: 5

  Оркестрлік музициялауға Практикалық оқыту. Оркестрде ойнаудың орындаушылық дағдыларын тәрбиелеу, әр түрлі дәуірдегі, стильдегі, жанрлардағы оркестрлік музыканың өзіндік туындыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тектес аспап
  Несиелер: 2

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі заман музыка тарихы
  Несиелер: 3

  Қазіргі заманғы музыка ХХ ғасырдың музыкасындағы негізгі бағыттар мен көркемдік үрдістерді, музыкалық өнердің жанрлық түрлерінің ең жарқын үлгілерін зерттеуді талап етеді. Курста ХХ ғасырдың музыкалық шығармашылығының стильдік және жанрлық алуан түрлілігі көрсетілген. Оқу курсының Материалы ХХ ғасырдың музыкалық мәдениетінің негізгі құбылыстарын қамтиды: жанрлардың даму жолдары; ХХ ғасыр композиторларының шығармашылығындағы көркемдік-стилистикалық үрдістер; ХХ ғасырдағы ұлттық композиторлық мектептердің дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үрлемелі (соқпалы) аспаптар ансамблі 6
  Несиелер: 3

  Курс ансамбльде ойнау дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Пәннің міндетіне үрмелі аспаптар ансамбльдері үшін қазіргі заман мәнеріндегі шығармаларды іс жүзінде меңгеру және концерттік орындауға дайындау кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаңа музыка (Ансамбль) 2
  Несиелер: 3

  Жаңа музыкалық материалмен практикалық танысу, жаңа техникалық дағдыларды игеру және дамыту (Аспаптық орындау техникасы), сондай-ақ орындау стильдік және көркемдік дағдыларын дамыту. Арнайы міндеттер – үрмелі аспаптар үшін жаңа (заманауи) шығармалардың орындаушылық ерекшелігін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандық 6
  Несиелер: 5

  Қазіргі дәуірдің шетелдік және отандық комопзиторларының шығармаларын зерттеу арқылы орындаушылық дағдылар, шеберлік пен білім кешенін жетілдіру. Орындаушылық шеберлік, өзіндік музыкалық ойлау дағдыларын бекіту, стилін, формалары мен мазмұнын түсіну. Концерттік қойылымға дайындық, орындаушылық қызметке шығармашылық қарым-қатынасты тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үрлемелі оркестр 2
  Несиелер: 5

  Оркестрлік музициялауға Практикалық оқыту. Оркестрде ойнаудың орындаушылық дағдыларын тәрбиелеу, орын ауыстырулар мен аранжировкаларды игеру. Оркестрлік сүйемелдеудің ерекшеліктерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оркестр 6
  Несиелер: 5

  Көркем талғамды, стиль сезімін, кең ой-өрісін қалыптастыру, отандық және шетелдік музыканың үздік үлгілерімен, заманауи композиторлардың шығармаларымен, халық шығармашылығымен танысу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы педагогикалық дайындық
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үрлемелі (соқпалы) аспаптар ансамблі 7
  Несиелер: 3

  Ансамбльдегі кәсіби ойын. Пәннің міндеттеріне әр түрлі дәуірлер мен стильдердің ірі шығармаларын іс жүзінде меңгеру және концерттік орындауға дайындау, әлемдік музыкалық мәдениеттің жауһарлары ансамбліне арналған қайта қойылымдармен жұмыс жасау кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оркестр 7
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді оркестр әртістері ретінде келесі жұмысқа дайындауға бағытталған, тиісті оркестрлік топтарда жетекші орынға ие болады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Ғылыми зерттеу, зерттеу әдістері, Ғылыми жұмыстар мен жобаларды жазу тәртібі мен тәсілдері туралы базалық білім

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандық 7
  Несиелер: 5

  Жоғары қиындық туындыларын зерттеу арқылы орындаушылық дағдыларды, білік пен білімді жетілдіру. Жеке көркем интерпретация жасау, стиль, форма және мазмұн ұғымдарын бекіту. Концерттік қойылымға дайындық, орындаушылық қызметке шығармашылық қарым-қатынасты тәрбиелеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығармашылық жоба
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдениеттегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Демократиялық құқықтық мемлекеттің мәдениет саласындағы Мәдени саясат тетіктері, басқару принциптері мен әдістері туралы тұрақты білім жүйесін қалыптастыру. Мәдениет саласындағы менеджменттің ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыру болжанатын менеджменттің жалпы принциптерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандық 8
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әр түрлі дәуір, стильдер мен жанрлардың туындыларын қамтитын қорытынды мемлекеттік аттестаттау бағдарламасын дайындау. Жинақталған кәсіби білімді жинақтау, жоғары орындаушылық деңгейде Дағдылар мен біліктерді іс жүзінде қолдану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Үрлемелі (соқпалы) аспаптар ансамблі 8
  Несиелер: 4

  Ансамбльдегі кәсіби ойын. Пәннің міндеттеріне әр түрлі дәуірлер мен стильдердің ірі шығармаларын іс жүзінде меңгеру және концерттік орындауға дайындау, әлемдік музыкалық мәдениеттің жауһарлары ансамбліне арналған қайта қойылымдармен жұмыс жасау кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Орындаушылық шеберлік
  Несиелер: 2

  Орындаушы ретінде кәсіби қызмет үшін қажетті теориялық және практикалық білім беру, ноталық және әдістемелік әдебиетті пайдалануды үйрету, шығармашылық ойлауды дамыту, орындаушылық тәжірибені жинақтау, сыни қабылдау және шығармашылық дамыту қабілетін дамыту, шығармаларды орындау барысында теориялық білімді практикалық қолдануға үйрету. Үрмелі және ұрмалы аспаптың жоғары кәсіби орындаушысын дайындау, музыкалық орындаушылықтың прогрессивті әдістерін меңгерген, өз алдына болашақ мамандық қоятын міндеттерді өз бетінше және шығармашылықпен шеше алатын.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Камералық ансамбль
  Несиелер: 2

  Пән курсы көркем музыкалық – орындаушылық шеберлігіне ие, ансамбльдік ойында орындаушылық ойдың бірлігін, жалпы жоспарды жүргізудің жүйелілігін және бөлшектердегі толық үйлесімділігін көрсете алатын жоғары білікті орындаушыларды дайындауға, әрбір партияның сипатын түсінуге, орындалатын шығарманың тақырыптық материалында талдануға, ансамбльдің көркемдік мазмұны мен туындының формасының, жанры мен стилінің ерекшеліктеріне негізделген музыкалық-орындаушылық міндеттерін анықтауға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Оркестр 8
  Несиелер: 3

  Пән курсы студенттерді оркестр әртістері ретінде келесі жұмысқа дайындауға бағытталған, тиісті оркестрлік топтарда жетекші орынға ие болады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Үрлемелі (соқпалы) аспапта ойнаудың техникалық принциптері мен тәсілдерін, музыкалық шығармада өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын меңгерген. Әр түрлі дәуір, стильдер мен жанрлардың шығармаларын орындай алады, музыкалық мәнерлілік құралдарын пайдалануды ескере отырып, шығарманың көркемдік бейнесін аша алады. Музыкалық шығарманың орындаушылық түсіндірмесінің принциптерін, дыбыспен, ырғақпен, динамикамен жұмыс істеу ерекшеліктерін біледі.

 • Код ON2

  Бірлескен музицирлеу, дербес ұжымдық жұмыс дағдыларын меңгерген. Ансамбльдің барлық қатысушыларымен орындаушылық іс-әрекеттерді келіседі. Ансамбльдердің түрлі түрлеріне арналған орындаушылық тәсілдерді, аспаптар мен тембрикалық дыбыстарды, репертуарды біледі.

 • Код ON3

  Оркестрлік ұжымдық музициялау дағдыларын, оркестрлік сүйемелдеу ерекшеліктерін меңгерген. Өз құралының партиясын орындай алады, парақтан оқи алады, транспонациялай алады. Оркестрлік ойынның ерекшеліктерін, ұжымдағы жұмыстың ерекшелігін біледі.

 • Код ON4

  Фортепианода ойнау дағдыларын меңгерген. Фортепианода түрлі жанрдағы және стильдегі музыкалық шығармаларды сапалы көркемдік деңгейде орындай алады, сүйемелдей алады. Фортепианода, репертуарда орындаушылық қағидаларын біледі.

 • Код ON5

  Ноталық мәтіннің ең маңызды элементтерін бөлу, қандай да бір қателерді түзету мүмкін еместігіне байланысты тоқтаусыз ойнау дағдыларын меңгерген. Ноталық мәтінді сауатты оқып, жариялай алады. Оркестрлік партиялардың негізгі жиынтығын және бейінді және ұқсас аспаптарға арналған қиындықтарды біледі.

 • Код ON6

  Фортепиано астындағы клавир және партитура бойынша дирижерлау дағдыларын меңгерген. Партитурамен өз бетінше жұмыс істей алады, орындаушылық дирижерлік талдау жасай алады. Дирижерлау техникасының негізгі элементтерін, дирижерлік аппараттың жұмыс істеу негіздерін, дирижерлік қаңылтырдың құрылымын, дирижерлік сызбаларды біледі.

 • Код ON7

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын қолданады және ұстанады. Бизнес-жоспарлар жасайды, оны жүзеге асыру жолдарын табады. Кәсіпкерлікті қаржыландыру және мемлекеттік реттеу негіздерін біледі.

 • Код ON8

  Тарихи даму контексінде туындыны талдау дағдыларын меңгерген. Арнайы әдебиетпен және ноталық материалдармен жұмыс істей алады. Музыкалық мәдениеттің тарихи даму ерекшеліктерін, музыка дамуының жалпы бағыттарын біледі.

 • Код ON9

  Ноталық мәтінді практикалық талдау дағдыларын меңгерген. Музыкалық шығармаларды талдай алады. Барокко, классицизм, романтизм музыкалық формаларының ерекшеліктерін біледі.

 • Код ON10

  Әр түрлі орындаушылық редакцияларды талдау дағдыларын меңгерген. Жеке орындаушылық дәстүрлерін және оркестрлік хат сипатын салыстыра біледі, олардың өзара әсерін белгілейді. Үрмелі аспаптардың түрлері мен конструкцияларының пайда болу, даму және жетілдіру тарихын біледі.

 • Код ON11

  Басқару қызметі саласында ұйымдастырушылық құзыреттіліктің жоғары деңгейін анықтайтын тиімді басқару дағдыларын меңгерген. Шығармашылық ойлауды басқара алады. Басқарудың заманауи теориялары мен әдістерін, Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды біледі.

 • Код ON12

  Ақпаратты іздеу, іріктеу және жүйелеу дағдыларын меңгерген. Ғылыми зерттеулерді орындай алады. Ғылыми ізденістің кезеңдері, тәсілдері мен әдістерін біледі.

 • Код ON13

  Оқу және нормативтік құжаттарды, кәсіби сөйлеуді жүргізу дағдыларын меңгерген. Арнайы әдістемелік және оқу әдебиетін қолдана алады. Музыкалық үрдісті ұйымдастырудың ерекшеліктері мен заңдылықтарын, негізгі оқу-педагогикалық және концерттік репертуарды біледі.

 • Код ON14

  Білім алушылармен жұмысты перспективалық және ағымдағы жоспарлау дағдысын меңгерген. Оқытудың кешенді тәсілін жүзеге асыра алады. Арнайы құрал сыныбында оқытудың негізгі принциптерін біледі.

Top